Digiteerimine

Mis on digiteerimine?

 

Digiteerimine on füüsilise objekti või analoogmaterjali digitaalsele kujule viimine. Digiteerimise tulemusena on sul võimalik pea kõiki algselt füüsilisel kujul olnud infokandjaid lugeda-vaadata oma arvuti või nutitelefoni ekraanilt.

 

Kes me oleme?

Eesti Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse eesmärk on teha digitaalsena kättesaadavaks võimalikult suur osa Eesti väljaannetest.

Digiteerimist alustasime juba 2002. aastal mikrofilmitud ajalehtede skaneerimisega.

Praegu töötab meie keskuses 22 spetsialisti ja meie käsutuses on 8 väga erineva välimuse ning otstarbega skannerit. Lisaks skaneerimisele, failitöötlusele ja failide arhiveerimisele toimub meie keskuses ka ajalehtede-ajakirjade segmenteerimine.

Mida me teeme?

Me viime digitaalsele kujule nii Rahvusraamatukogu enda mitmekesiseid varasalvesid, kui teostame ka tellimustöid vastavalt klientide soovidele nende endi infokandjatest.

Digiteerime näiteks:

 • Raamatud

 • Ajakirjad

 • Ajalehed

 • Fotod, postkaardid

 • Maakaardid

 • Plakatid

 • Illustratsioonid, graafika

 • Dokumendid, käsikirjad

 • Pisitrükiseid (reklaamid, diplomid, üksikud dokumendid, kirjad jms.)

 • Mikrofilmid, mikrofišid

 • Klaasnegatiivid

 

Meie digiteerimisega seotud tegevused:

 • Skaneerime 400-600 dpi (vajadusel ka kõrgema resolutsiooniga), 24-bit värviliselt.

 • Kasutame erinevaid failivorminguid (tiff, jpeg, pdf, .doc jne)

 • Vajadusel töötleme skaneeritud originaalkujutisi ja loome eesmärgile vastava kasutuskoopia (eemaldame kalde, sirgendame ridu jms).

 • Kõik tekstid läbivad OCRi ja on täistekstotsingut võimaldavad (v. a käsikirjaline tekst)

 • Arhiveerime failid säilitamise ja autoriõiguste alt vabad teosed ka kõigile lugemise-kasutamise eesmärgil digitaalarhiivi Digar.

 • Segmenteerime ajalehti, ajakirju ja jätkväljaandeid.

Meie tugevused digiteerimisel:

 • Professionaalsed digiteerijad ja pikaajaline kogemus

 • Nüüdisaegne tehniline baas ja pidev tehniline järelevalve

 • Täisteksti otsingu võimalus (OCR)

 • Võimalikud erinevad failivormingud (tiff, jpeg, pdf, .doc jne)

 • Regulaarne kvaliteedi kontroll

 • Lühikesed tähtajad ja paindlik hind

 • Failide arhiveerimisvõimalus digitaalarhiivis Digar

Hinnakiri

Digiteerimistööde hinnad leiate SIIT
Vaata ka nõuandeid digitaalkoopiate tellimiseks SIIT

 

Kontakt

Digiteerimiskeskus, Signe Tõnisson
e-post: digios@nlib.ee ; tel. 6307177
Tõnismägi 2
Eesti Rahvusraamatukogu