Arengukavad, aruanded

Eesti Rahvusraamatukogu strateegia 2019-2021 

Rahvusraamatukogu missioon on säilitada ja edendada Eesti kultuuripärandit ning olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel.

Rahvusraamatukogu visioon on avatud, inspireeriva ja kaasava tegutsemiskeskkonna kaudu olla uue põlvkonna raamatukogu ning raamatukogundusliku mõtte arendaja. 

Meie väärtused: 

Me oleme usaldusväärsed. 
Me oleme avatud. 
Me oleme uuendajad. 
Me oleme loovad. 
Me oleme kliendikesksed.