Aardejahid ja videomängud | Eesti Rahvusraamatukogu

Aardejahid ja videomängud

Kutsume 5.12. klasside õpilasi RaRa majas toimuvatele aardejahtidele ning videomänge tutvustavatesse haridusprogrammidesse!

Rahvusraamatukogu väiksesse majja tuli kaasa ka LVLup! Videomängude muuseum, kus saab näha ja proovida arvuteid läbi aastakümnete – mängutoas on 1980. aastate konsoolid, aga ka uue aastatuhande masinad, sealhulgas Eestis loodud arvutimäng "Skyroads".

  • Nii aardejaht kui videomängude programmid on tasuta!

  • Valida võib ka ainult aardejahi.

  • Kui videomängude programmis soovib osaleda suurem kui 15-liikmeline rühm, tuleb lisaks valida ka aardejaht. Võimalus kahe tunni jooksul kõigil õpilastel saada osa mõlemast tempokast ja liikuvast programmist.

  • Programmi kestus: 60 minutit, aardejahi ja videomängude kombinatsiooni puhul 120 minutit

  • Aaardejaht toimub eesti keeles.

  • Videomängude programmi võib tellida eesti, vene, inglise või prantsuse keeles!

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Videomängude haridusprogrammid toimuvad koostöös videomängude muuseumiga LVLup! 

Tutvu aardejahtide ning videomängude haridusprogrammide sisuga

 

Aardejaht (5.–12. klass)

Mis põhjusel võiks raamatukogust läbi astuda ka see inimene, kelle lemmiktegevus ei ole telliskivipaksuste romaanide lugemine? Miks näiteks tasuks riiulitel tuhlata enne ettevõtte asutamist? Mida põnevat leidub raamatukogus peale raamatute?

Lühitutvustus

Aardejaht on avastusretk sõprade seltsis. Tule Rarasse kohale ja lükkame üheskoos ümber müüdi igavast ja hallist raamatukogust! 

Pikkus: 60 minutit

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

  • Õpipädevus: õpilane hangib õppimiseks vajaminevat teavet, kasutab õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

  • Suhtluspädevus: õppija saab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, teeb koostööd.

  • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tutvub kultuuripärandi ja infoallikatega.  

  • Ettevõtlikkuspädevus: koostöö tegemine erinevates gruppides, enda arvamuse selge väljendamine, probleemidele loova lahenduse otsimine, kultuuripärandi väärtustamine ja ühiskonna ning enda seotuse tajumine. 

Seotud õppeained: ajalugu, geograafia, eesti keel, ühiskonnaõpetus 

Hariv videomängude võistlus

Kas vastab tõele, et vana kooli videomängud on keerulisemad kui uued? Kas vanu videomänge on põnev mängida ka praegu? Kuidas on mängud läbi aegade arenenud?

Lühitutvustus

Hariv videomängude võistlus ühendab ajalootunni legendaarsete videomängude mängimisega. Osalejad saavad iga mängitava videomängu kohta lühikese sissejuhatuse, seejärel toimub võistlus meeskondades.

Mängus osalejatel on võimalus proovida mitmekesist mängude žanrivalikut: võidusõit (racing), platvormimäng (platformer), pusle (puzzle) ja võitlusmängud (fighting games). 

Ekspresskursus videomängude arengust

Miks on Mariol vuntsid? Miks on Pac-Mani mängu kummitused erinevat värvi? Kuidas loovad mõned 2D-mängud illusiooni 3D-mängust? Miks mõned retromängud näevad tänapäevastes telekates palju halvemad välja?

Lühitutvustus

Haridusprogrammi käigus saab õpilane ülevaate mõnedest kõige ikoonilisematest videomängudest ning võimaluse süvitsi tutvuda videomängude mehhanismi ja disainiga. Mängijatel on võimalik kogeda mänge, mis mõjutasid mängutööstuse arengut. Muuhulgas arutame, kuidas konkreetsed näited nihutasid riistvara piire ning milliseid tehnikaid mängude arendajad edu saavutamiseks kasutasid.Täiendav info haridus@nlib.ee või telefonil 6307 405Tutvu ka

Või kutsu