25 kauneimat Eesti raamatut

Kauneimad Eesti raamatud 2021

Konkursside "25 kauneimat Eesti raamatut 2021" ja "5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2021" võitjad on selgunud. Täispikk nimekiri on leitav siit.

Kauneimad raamatud on väljapandud 11.-28. veebruarini näitustel Solarise keskuse II korrusel, rahvusraamatukogu saatkonna ees ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu trepigaleriis.

 

Konkursil võivad osaleda:

  • Eesti kirjastajate välja antud;

  • Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud;

  • ​Eestis trükitud väljaanded.

Žüriid hindavad raamatute: 

  • terviklikkust;

  • disaini;

  • küljendust;

  • tüpograafiat;

  • illustratsioone;

  • teostust.

Žüriisse kuuluvad:

25 kauneima Eesti raamatut: Tiina Kaalep, Anne Pikkov, Tiina Sildre, Mart Anderson, Karel Korp, Jaan Vainult, Rene Mäe, Harry Liivrand.
5 kauneima Eesti lasteraamatu: Anneliis Lepp, Triinu Lepp, Ulla Saar, Kertu Sillaste, Regina Lukk-Toompere, Jüri Mildeberg, Urmas Viik, Kadi Kurema, Rene Mäe.

Konkursse korraldavad:

Eesti Kirjastuste Liit  
Eesti Rahvusraamatukogu 
Eesti Kujundusgraafikute Liit  
Eesti Lastekirjanduse Keskus 
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit 

Lisainfo ja küsimused: Kaidi Urmet, info@estbook.com

25 kauneima Eesti raamatu reglement 2021

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada raamatuid kui vaimse kultuuri nähtust, pöörata tähelepanu nende kunstilisele vormile ning vormi ja sisu kooskõlale. Hindamisele kuuluvad traditsioonilisel viisil tiražeeritud raamatud, tegemist ei ole eksperimentaal-raamatute võistlusega.

Esimene võistlus toimus Eesti Riikliku Kirjastuse 1956. ja 1957. a. toodangust 25 kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parima raamatu selgitamiseks. Korraldajateks Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing.

25 kauneima raamatu konkursi korraldajad on Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit.

1. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning kujundusgraafikute diplomi- ja kursusetööd.

2. Raamatuid võivad esitada kujundajad, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Võistlusele esitatavate tööde hulk ei ole piiratud. Sarja raamatuid hinnatakse üks kord.

3. Osalemiseks tuleb tuua 3. detsembrist 2021 kuni 6. jaanuarini 2022 igast raamatust 1 eksemplar Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu infolauda või saata postiga aadressile Rävala pst 10, 15042 Tallinn. Kindlasti kirjutage pakile „25 kauneimat Eesti raamatut“. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet. Täpsem info kodulehel www.nlib.ee/25kauneimat.

4. Võitnud raamatutest kogutakse juurde 2 eksemplari, et moodustada 2 näitusekomplekti ja 1 komplekt maailma kauneimate raamatute konkursil osalemiseks. Lisaeksemplaride kättesaamine lepitakse eraldi kokku.

5. Raamatuid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii.

6. Raamatute juures hinnatakse terviklikkust, disaini, küljendust, tüpograafiat, illustratsioone ning teostust (trükk, köitmine).

7. Hindamisele kuuluvad raamatud jagatakse järgmistesse liikidesse:
• Aimekirjandus
• Ilukirjandus
• Kunst
• Lastekirjandus
• Sari
• Õppekirjandus

8. Tunnustamisvääriliste teoste olemasolul valitakse 25 kauneima hulka kõigi liikide esindajad. Vastava(te) teos(t)e puudumisel jääb liik 25 kauneima hulgast välja. Žürii jätab endale õiguse tunnustada 25 kauneima hulka mittejõudnud, kuid omas liigis silma paistnud raamatuid. Tunnustamisväärilis(t)e töö(de) olemasolul annab žürii välja kuni kolm eripreemiat.

9. Väljavalitud kauneimaid raamatuid pingeritta ei seata. Nende kirjastajaid, kujundajaid, illustraatoreid ja trükkijaid autasustatakse diplomiga.

10. Koostööpartneritel on võimalus tutvuda konkursile esitatud raamatutega ja välja anda omapoolseid eripreemiaid.

11. Tulemused tehakse teatavaks veebruari alguses. Solaris keskuses ja Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus avatakse sellele järgnevalt ka näitus. Raamatute tutvustamiseks avaldatakse eesti- ja ingliskeelne kataloog.

12. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 15. märtsini. Ära viimata trükised antakse Eesti Rahvusraamatukogu kogusse, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

13. Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul.

5 kauneima Eesti lasteraamatu reglement 2021

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada illustreeritud lasteraamatuid kui vaimse kultuuri nähtust ja tunnustada kirjastajat, kes on leidnud oma raamatule sobiva kunstniku. Võistlust korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Rahvusraamatukogu.

Konkurss toimub samaaegselt “25 kauneima Eesti raamatu” valimisega.

1. Lasteraamatute puhul hinnatakse terviklahendust, pidades primaarseks illustratsioonide taset.

2. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning diplomi- ja kursusetööd.

3. Raamatuid võivad esitada kunstnikud, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Konkursile esitatavate raamatute arv ei ole piiratud.

4. Osalemiseks tuleb 3. detsembrist 2021 kuni 6. jaanuarini 2022 tuua igast raamatust 1 eksemplar Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu infoletti või saata  postiga aadressile Rävala pst 10, 15042 Tallinn. Kindlasti palun lisada pakile silt „KAUNIMATE LASTERAAMATUTE KONKURSS“. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet. Täpsem info kodulehel www.nlib.ee/25kauneimat. Võitnud raamatutest kogutakse juurde 1 eksemplar, et moodustada 2 näitusekomplekti. Lisaeksemplaride kättesaamine lepitakse eraldi kokku. 

5. Tulemused tehakse teatavaks veebruari esimesel nädalal Solaris keskuses ja Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus avatavatel võitnud tööde näitusel. Raamatuid tutvustatakse koos võistluse “25 kauneimat Eesti raamatut” tulemustega eesti- ja ingliskeelses kataloogis ning rändnäitusel.

6. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 15. märtsini. Viimata trükised antakse Eesti Lastekirjanduse Keskusele, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

7. Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul.