E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

OLEME AVATUD: E-R 10-20
L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

Ühiskonnateaduste saal

Kuidas leida kirjandust? | Uus raamat | Meie väljaanded | Teenused 


Asume: 5. korrusel 

Oleme avatud: E-R 10-20, L 12-19

Juulis ja augustis E-R 12-19

Kontaktid: e-post yktsaal at nlib dot ee,
tel. 630 7102

Ühiskonnateaduste saalis on politoloogia, sotsioloogia, majanduse ja statistika avakogu.

 

Kuidas leida kirjandust?

 

Uus raamat

Raamat „Parliamentary elites in Central and Eastern Europe : recruitment and representation“ uurib üheteistkümne Kesk- ja Ida-Euroopa riigi poliitilist eliiti. Lehekülgedelt 99-121 leiab ka Mindaugas Kuklyse kirjutatud Eesti parlamendikoosseise analüüsiva ja statistikat sisaldava artikli „Parliaments Recruitment of parliamentary representatives in an ethno-liberal democracy: Estonia“.

Uued raamatud - sotsioloogia, majandus, poliitika

Koostame ühiskonnateaduste teemalisi väljaandeid, mis on abiks tudengitele, spetsialistidele ja teadlastele oluliste ning aktuaalsete teadusallikate valimisel.

 

Meie väljaanded

  • Referaatväljaanded:

Summaria Socialia - eestikeelsed kokkuvõtted ja valiknimestik välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalastest kirjutistest.

Summaria Europensia - eestikeelsed ülevaated välisajakirjades Euroopa Liidu teemadel ilmunud artiklitest, nimestikud Euroopa Liidu alastest raamatutest, artiklitest ja veebiallikatest.

Ühiskonnauuringud - Kord kuus ilmuv väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud uuringutest ja väljaannetest. UUS!

Alates 2014. aasta oktoobrist koostame majandusraamatute uudiskirjanduse nimestikku, mida on võimalik tellida endale e-postile raamatukogu at riigikogu dot ee

  • Iganädalased väljaanded:

Nädal meedias - Riigikogu liikmete, ministrite ja Euroopa Parlamendi saadikute artiklid, intervjuud ja blogid. Ilmub alates 30. jaanuarist 2012.

Riigikogu liikmete kirjutised - koostatud Eesti Rahvusraamatukogu andmebaaside ja riigikogu liikmetelt saadud andmete põhjal.

Lisaks koostame andmebaase Vabariigi Presidendi Bibliograafia ja Parlamentarism.

Rahvusraamatukogus saab kasutada paljusid sotsiaalteaduste litsentsiandmebaase:

Academic Search Complete (EbscoHost) - akadeemiliste väljaannete artiklite bibliograafia- ja täistekstandmebaas.

Political Science Oxford Scholarship Online - Oxfordi Ülikooli Kirjastuse e-raamatute politoloogia pakett

Integrum – Venemaad, SRÜ riike ja Baltimaid kajastavate andmebaaside (ca 3500) kogum. Andmebaas sisaldab ajalehtede ja ajakirjade täistekste, uudiseid, pressi- ja ametlikke teateid, personaaliaid, raamatuid jm.

Ühiskonnateaduste saalis leiab politoloogia-, sotsioloogia- ja majandusalaseid teadusajakirju.

Vaata siit meie statistikateabe ajaveebi!

  • Parlamendiraamatukoguna koostame e-väljaandeid

Naised Eesti parlamendis 1917-1940, 1992-2010 - ülevaade naistest ja nende tegevusest seadusandlikus kogus.

Foto: Riigikogu

Rahvusraamatukogust võrsunud parlamendiliikmed - tutvustame nelja inimest, kes on töötanud nii raamatukogus kui ka Riigikogus. 

E-näitus Meie parlament ja aeg annab ülevaate Eesti parlamendi asutamisest, tegevusest ja arengust 90 aasta jooksul.

Nimetahvlite vahetamine Toompeal, 1992
Riigikogu arhiiv

Tule külasta näitusi!

 

Ühiskonnateaduste alast teavet leiad veel:

Tallinna Ülikooli Akadeemilisest Raamatukogust

Tartu Ülikooli Raamatukogust.

Tutvu arvutite kasutamisega lugemissaalis!

 

Teenused

Külasta ka Parlamendiraamatukogu Facebooki lehte

 

 

 

                                      Lihtsalt targaks!

 

 

 

 


Skoop