E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2011-05

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


 SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Salliv ja võrdseid võimalusi pakkuv Eesti = Estonia as a tolerant country of equal opportunities. - Tallinn : Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, [2010]. - 29, [1] lk. : ill. - Rööptekst inglise keeles.
Märksõnad: vähemusrahvused; multikultuurilisus; haridus; sotsiaalne integratsioon; kultuuriintegratsioon; poliitiline integratsioon; ränne (demogr.); võrdsed võimalused; sallivus; Eesti; teatmikud

Boltanski, Luc. On critique : a sociology of emancipation / translated by Gregory Elliott. - Cambridge : Polity, 2011. - XIV, 191 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745649641
Märksõnad: kriitiline teooria; pragmatism; institutsioonid; poliitilised süsteemid; dominantsed grupid; emantsipatsioon; sotsioloogia

Brubaker, Rogers. The limits of rationality : an essay on the social and moral thought of Max Weber / Rogers Weber. - London ; New York : Routledge, 2010, 1984. - VIII, 119 lk. - (Routledge library editions. 1.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415607797 (pbk.)
Märksõnad: Weber, Max, 1864-1920; saksa; sotsioloogid; ratsionalism; irratsionalism; tegevusteooria (sotsiol.); väärtusorientatsioon; väärtuskonfliktid; moraal; eetika; separaadid

Castells, Manuel, 1942-. The power of identity. - 2nd ed., with a new preface. - Malden (Mass.) : Wiley-Blackwell, c2010. - XLIV, 538 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405196871 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: infoühiskond; infotehnoloogia; teadmusühiskond; sotsiaalsed mõjud; sotsiaalsed liikumised; globaliseerumine; identiteet

The concise encyclopedia of sociology / edited by George Ritzer and J. Michael Ryan. - Malden, MA : Blackwell, 2011. - LII, 726 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405183529 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: sotsioloogia; entsüklopeediad

Donati, Pierpaolo, 1946-. Relational sociology : a new paradigm for the social sciences. - New York : Routledge, 2011. - XVI, 254 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415567480 (hbk)
Märksõnad: sotsiaalsed suhted; sotsiaalsed muutused; sotsioloogia; refleksiivsus (sotsiol.); modernism; funktsionalism (sotsiol.); kriitiline realism

Fejes, Fred. Gay rights and moral panic : the origins of America's debate on homosexuality. - New York : Palgrave Macmillan, 2011. - X, 280 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230108264
Märksõnad: homoseksuaalsus; hoiakud; eetilised aspektid; homoseksuaalid; geid; lesbid; vähemuste õigused; sotsiaalsed liikumised; referendumid; sotsiaalajalugu; Ameerika Ühendriigid; 1950-ndad; 1960-ndad; 1970-ndad

Memory and migration : multidisciplinary approaches to memory studies / edited by Julia Creet and Andreas Kitzmann. - Toronto [etc.] : University of Toronto Press, 2011. - XV, 329 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781442641297
Märksõnad: migrandid; sisserändajad; pagulased; etnilised vähemused; kogukonnad; diasporaa; kollektiivne mälu; kultuurimälu; kultuuritrauma; posttraumaatiline stress; Teine maailmasõda, 1939-1945; holokaust; interdistsiplinaarsed uuringud; Euroopa; Kanada; 20. saj; esseekogumikud

Smith, Anthony Douglas, 1933-. The concept of social change : a critique of the functionalist theory of social change. - Abingdon : Routledge, 2010, 1973. - IX, 198 lk. (Routledge revivals.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415579315 (pbk.)
Märksõnad: sotsiaalsed muutused; funktsionalism (sotsiol.); evolutsionism; traditsionalism; modernism; moderniseerimine; revolutsioonid; separaadid

Барабаш, Виктор Владимирович. Образы России в мире : учебное пособие / А. Бордюгов, Е. А. Котеленец ; Ассоциация исследователей российского общества, Кафедра массовых коммуникаций РУДН. - Москва : АИРО XXI, 2011. - 295 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785910221301
Märksõnad: Venemaa; venelased; rahvusstereotüübid; diasporaa; ksenofoobia; kuvand; hoiakud; müüdid; slavistika; sovetoloogia; infosõda; propaganda; infopoliitika

Батурин, Владимир Кириллович. Социология образования : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" - Москва : ЮНИТИ, 2011. - 189, [2] lk. - (Magister.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785238021430
Märksõnad: haridussotsioloogia; kõrgkooliõpikud

Готово ли российское общество к модернизации? / Российская академия наук, Институт социологии ; под редакцией М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. - Москва : Весь Мир, 2010. - 343 lk. : ill. - (Российское общество в зеркале социологии.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785777704948
Märksõnad: ühiskond; moderniseerimine; sotsiaalne areng; majanduslik areng; sotsiaalkultuuriline areng; avalik arvamus; avaliku arvamuse uuringud; Venemaa

Социальная Европа в XXI веке / Российская академия наук, Институт Европы ; под редакцией М. В. Каргаловой. - Москва : Весь мир, 2011. - 525 lk. - (Старый Свет - новые времена.). – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9785777704740 (köites)
Märksõnad: sotsiaalsed protsessid; sotsiaalne areng; sotsiaalpoliitika; heaoluriik; eeskujud; Euroopa; Euroopa Liidu maad; Ameerika Ühendriigid; Ladina-Ameerika; Kesk-Aasia; Venemaa; 21. saj

KOMMUNIKATSIOON. MEEDIA

Infoühiskond = Information society / [koostanud Statistikaameti ettevõtlusstatistika osakond (Mari Soiela) ; toimetanud Kairit Põder ; kaane kujundanud Maris Valk]. - Tallinn : Statistikaamet, 2010. - 91 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9789985744802
Märksõnad: infoühiskond; infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; telekommunikatsioon; e-riik; e-äri; võrguteenused; ID-kaardid; statistikaametid; riiklik statistika; andmevalmendus; elektrooniline dokumendivahendus; Eesti; artiklikogumikud

Priimägi, Linnar, 1954-. Propaganda sõnastik / [kaane kujundanud Jüri Kaarma]. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011. - 341, [2] lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985794166 (köites)
Märksõnad: propaganda; suhtekorraldus; reklaam; kommunikatsioon; oskussõnastikud

The handbook of communication ethics / edited by George Cheney, Steve May, and Debashish Munshi. - New York ; Abingdon, UK : Routledge, 2011. - XIX, 530 lk. - (International Communication Association (ICA) handbook series). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415994651 (pbk.)
Märksõnad: kommunikatsioon; organisatsioonikommunikatsioon; poliitiline kommunikatsioon; kultuuridevaheline kommunikatsioon; retoorika; meedia; eetika; ajakirjandus; ajakirjanduseetika; käsiraamatud

Jackson, Matthew. Social and economic networks. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2010. - XIII, 504 lk. : joon. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780691148205
Märksõnad: võrgustikukäsitlus; sotsiaalsed võrgustikud; võrgustikmajandus; turg (süsteem); tööturg; kõrgkooliõpikud

Matsaganis, Matthew D. Understanding ethnic media : producers, consumers, and societies / Vikki S. Katz, Sandra J. Ball-Rokeach. - Los Angeles [etc.] : SAGE, c2011. - XX, 314 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412959131 (pbk.)
Märksõnad: meedia; televisioon; raadio; ajakirjandus; etnilised vähemused; sisserändajad; rahvuslik identiteet; meediatööstus; meediakasutus; meediauuringud; kõrgkooliõpikud

Mullany, Louise. Gendered discourse in the professional workplace / Louise Mullany. - New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XII, 236 lk. - (Palgrave studies in professional and organizational discourse.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230279681
Märksõnad: töökohad; töösuhted; sugupooled; sooline diskrimineerimine; organisatsioonikommunikatsioon; sotsiolingvistika; diskursusanalüüs; üksikjuhtumite analüüs

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

Research in economics and business: Central and Eastern Europe / Tallinn University of Technology, School of Economics and Business Administration ; editor-in-chief Urve Venesaar. - Tallinn : Tallinn University of Technology, 2009- . - 2 korda aastas. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-9126
Märksõnad: majandus; majandusteadus; majandusuuringud; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa; jätkväljaanded

Schutz, Eric A., 1947-. Inequality and power : the economics of class. - London ; New York, NY : Routledge, 2011. - 226, [2] lk. - (Routledge frontiers of political economy.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415554800 (hb)
Märksõnad: sotsiaalne keskkond; sotsiaalsed klassid; ebavõrdsus; võim; majanduslikud aspektid; Ameerika Ühendriigid

TURISMIMAJANDUS

II rahvusvaheline turismihariduse konverents "Turism, haridus ja pärimuskultuur: ühendussilla loomine" 9. - 10.12.2010 : artiklikogumik / [koostajad Tiina Tamm ja Mirjam Paju ; toimetuse kolleegium: Lii Muru ... jt. ; eessõna: Heli Tooman]. - Pärnu : Eesti Turismihariduse Liit, 2011. - 109 lk. : ill. - (Arendame turismiteadust ; 2.). – Sisaldab bibliogr. - Osa teksti inglise keeles.
ISBN 9789949214372
Märksõnad: turismimajandus; turism; haridus; pärimuskultuur; kultuuripärand; konverentsikogumikud; artiklikogumikud; üliõpilastööd

Tooman, Heli, 1949-. Kuidas kasvab turismipuu? : turismimajanduse alused / [kujundaja Marge Pent]. - [Tallinn] : Argo, c2010. - 305, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Teemade lõpus eesti-inglise sõnavara.
ISBN 9789949466160
Märksõnad: turism; turismimajandus; õpikud; kutsekooliõpikud

Food, agri-culture and tourism : linking local gastronomy and rural tourism : interdisciplinary perspectives / Katia Laura Sidali, Achim Spiller, Birgit Schulze, editors. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2011. - XV, 197 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõtted saksa, inglise ja itaalia keeles.
ISBN 9783642113604
Märksõnad: kokandus; maaturism; taluturism; turismiturundus; interdistsiplinaarsed uuringud; üksikjuhtumite analüüs; artiklikogumikud

ENERGIAMAJANDUS

Hartshorn, Jack Ernest. Oil trade : politics and prospects. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - XV, 306 lk. : ill. - (Cambridge studies in energy and environment.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521147453 (pbk.)
Märksõnad: Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon; nafta; toorained; tootmine; hinnad; naftatööstus; naftakaubandus

Honore, Anouk. European natural gas demand, supply, and pricing : cycles, seasons, and the impact of LNG price arbitrage. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XLIX, 477 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199226535
Märksõnad: maagaas; gaasijaotus; gaasitööstus; nõudlus; hinnad; poliitika; Euroopa

TÖÖ-ÖKONOOMIKA

The Oxford handbook of human capital / edited by Alan Burton-Jones and J.-C. Spender. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - XXVIII, 752 lk. - (Oxford handbooks in business and management.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199532162 (hbk)
Märksõnad: tööjõud; inimkapital; personalijuhtimine; strateegiline juhtimine; käsiraamatud

KINNISVARA

Kaing, Madis. Kinnisvara alused : õppevahend. - 2., täiend. ja parand. tr. - Tartu : Atlex, 2011. - 142 lk.
ISBN 9789949441877
Märksõnad: kinnisvara; maaomand; kinnistusraamatud; kinnisvarahaldus; kinnisvarahooldus; õiguslikud aspektid; kõrgkooliõpikud

Справочник квартирного товарищества / Союз квартирных товариществ Эстонии ; [tõlge: Natalja Listova, seaduste tõlge: ESTLEX ; eessõna: Urmas Mardi ; kujundaja Toomas Ild]. - Таллинн : Союз квартирных товариществ Эстонии, 2011. - 162 lk.
ISBN 9789985897232
Märksõnad: korteriühistud; kinnisvarahaldus; elamuõigus; Eesti; käsiraamatud; õigusaktid

RAHANDUS

Dražanov, Angel. 100% Forex : õpime ja teenime / Angel Daražanov, Vassil Banov, Miroslav Kozarov ; tõlgitud bulgaaria keelest. - Tallinn : Admiral Markets, 2010. - 230 lk.
ISBN 9789949214716 (köites)
Märksõnad: finantsturg; valuutaturg; kapitaliturg; turuprognoosid; meetodid; õppematerjalid

Eesti Vabariigi rahad. 3. kd. (lisa) / koostanud Carmen Carmen, Maie Uustalu. - Tallinn : Eesti Pank, 2011. - 42 lk.
ISBN 9789949404896
Märksõnad: raha; paberraha; mündid; rahandusajalugu; Eesti; kataloogid

Kuidas maksta makse? : ülevaade äriühingute maksustamisest Eestis / koostanud Riin Pajula ; [kujundus: Rain Rikma]. - [Tallinn] : Arvestusabi, [2011]. - 80 lk. : ill.
ISBN 9789949216673
Märksõnad: äriühingud; ettevõtted; maksustamine; Eesti; õigusaktid

Rahapoliitiline ülevaade / Eesti Pank = Bank of Estonia ; toimetaja Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 1995-2007. - 2 korda aastas, 1998-1999, 2004-2007.
ISSN 1406-4154
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majandussektorid; majanduspoliitika; Eesti; jätkväljaanded

Haljak, Gunnar. Coins and paper money of the Republic of Estonia : [1918-2011] = Eesti Vabariigi mündid ja paberrahad : [1918-2011] / [editor Gunnar Haljak ; layout and photos: Antti Haljak ; translated into English by Antti Haljak]. - [Tallinn] : Haljak Coin Auction, [2011]. - 123 lk. : ill. - Rööptekst eesti keeles.
ISBN 9789949216420 (köites)
Märksõnad: mündid; paberraha; raha; Eesti; 1918-1940; 1990-ndad; 2000-ndad; kataloogid

MAAILMAMAJANDUS

The global economic crisis and potential implications for foreign policy and national security / edited by Nicholas Burns & Jonathon Price ; foreword by Joseph S. Nye & Brent Scowcroft. - Washington, DC : Aspen Institute, 2009. - 162 lk. - (Aspen policy books.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780898435153
Märksõnad: maailmamajandus; finantskriisid; majanduskriisid; mõjud; rahvusvahelised majandussuhted; rahvuslik julgeolek; välispoliitika; Ameerika Ühendriigid; konverentsikogumikud

Дружинин, П. В. Влияние развития экономики на окружающую среду : моделирование и анализ расчетов / П. В. Дружинин, Г. Т. Шкиперова, М. В. Морошкина ; Карельский научный центр Российской академии наук, Институт экономики. - Петрозаводск : [Карельский научный центр РАН], 2010. - 117, [1] lk. : ill.  Sisaldab bibliogr. - Osa teksti inglise keeles.
ISBN 9785927404452
Märksõnad: keskkonnaseisund; majanduslik areng; keskkond; investeeringud; saastamine; keskkonnakaitse; säästev areng; modelleerimine (teadus); arvutusmeetodid; Venemaa

PÕLLUMAJANDUS

Eesti põllumajandus XX sajandil. IV köide, Lõimumisest rahvusvahelisse turumajandusse / [toimetuse kolleegium: Arvo Sirendi (peatoimetaja) ... jt. ; ees- ja järelsõna: Arvo Sirendi ; kujundus: Ülla Sirendi]. - Saku ; [Tallinn : Põllumajandusministeerium], 2010. - 378 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949136483 (kogu teos)
Märksõnad: põllumajandus; agraarajalugu; turumajandus; põllumajandusturg; majandusintegratsioon; Eesti; 20. saj

Söödav linn : ülevaade Linnalabori ... aasta katuseaianduse katsest ning linnas toidu kasvatamise perspektiividest / MTÜ Linnalabor ; koostaja Sander Tint. - Tallinn : Linnalabor, 2010- . - Ebaregulaarne. - Sisaldab bibliogr.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Linnalabor (projekt); linnad; aiandus; katmikalad; köögiviljandus; taimekasvatus; Eesti; projektiaruanded; jätkväljaanded

RAAMATUPIDAMINE

Karu, Sander, 1959-. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet / Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. - Tartu : Rafiko Kirjastus, 2010. - 47 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985991053
Märksõnad: kuluarvestus; ettevõtlus; finantsjuhtimine; raamatupidamine; ettevõtterahandus; ülesanded

ETTEVÕTLUS

Becker, Brian E. Talendijuhtimine : talendijuhtimine kui strateegiline konkurentsieelis. Kuidas tööjõudu diferentseerida? / Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Richard W. Beatty ; [tõlkinud Kalle Hein ; toimetanud Tõnis Arro ; kujundanud Villu Koskaru]. - [Tartu] : Hermes : Fontes, 2010. - 255, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949908752 (köites)
Märksõnad: tööjõud; juhtimine; personalijuhtimine; strateegiline juhtimine; organisatsiooniarendus; efektiivsus

Dokumendinäidised ... [Elektrooniline teavik] / Pandekt OÜ ; koostajad: Raili Karjane, Meelis Masso, Klen Laus ... [jt.]. - Tallinn : Pandekt, 2010- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-9088
Märksõnad: Eesti; lepinguõigus; lepingud; näidised; kommentaarid; e-teavikud; CD-ROMid

Gallo, Carmine. Innovatsioon : Steve Jobsi seitse saladust : pöörased ja erilised põhimõtted sinu äri eduks ; [tõlkija Ülle Jälle ; toimetaja Triin Olvet ; kujundaja Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2011. - 264 lk. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949464166 (köites)
Märksõnad: Jobs, Steve, 1955-; innovatsioonid; ärijuhtimine; ettevõtlus; juhtimine; edukus

TURUNDUS

Luik, Erti. Internetiturundaja lauaraamat / [toimetaja Mari-Epp Tirkkonen ; kujundaja Maire Pukk]. - [Tallinn] : Äripäev, 2011. - 246 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949464173
Märksõnad: turundus; e-turundus; Internet; veebisaidid; internetireklaam; sotsiaalsed võrgustikud; käsiraamatud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ajalugu 1992/2008 / koguteose koostas [ja kujundas] Vaino Kallas. - Tallinn : Eesti Vabadusvõitlejate Liit, 2010. - 392 lk. : ill., portr.
ISBN 9789949210718 (köites)
Märksõnad: Eesti Vabadusvõitlejate Liit; sõjaveteranid; vabadusvõitlejad; asutamine; tegevus; ühendused; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad

Donelan, Michael D. Honor in foreign policy : a history and discussion. - New York : Palgrave Macmillan, 2007. - VIII, 221 lk. - (Palgrave Macmillan history of international thought series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781403979728 (alk. paper)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; eetilised aspektid; au; poliitiline eetika; poliitiline ajalugu

Kallio, Jyrki. Tradition in Chinese politics : the party-state's reinventionof the past and the critical response from public intellectuals. - Helsinki : Ulkopoliittinen Instituutti, 2011. - 150 lk. : ill. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 27). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789517692922
Märksõnad: Hiina Kommunistlik Partei; kommunistlikud parteid; poliitika; rahvuslus; konfutsianism; Hiina

Realism and world politics / edited by Ken Booth. - Abingdon, UK ; New York : Routledge, 2011. - XVIII, 346 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415570589 (pbk.)
Märksõnad: Waltz, Kenneth Neal, 1924-; politoloogid; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; välispoliitika; poliitilised teooriad; realism; Ameerika Ühendriigid

Россия в многообразии цивилизаций / Российская академия наук, Институт Европы ; под редакцией Н. П. Шмелева. - Москва : Весь мир, 2011. - 889 lk. : ill. - (Старый Свет - новые времена.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785777704870 köites)
Märksõnad: kodanikuühiskond; maailmamajandus; rahvusvaheline koostöö; majanduslik areng; poliitilised süsteemid; sotsiaalne areng; religioon; kultuur; rahvuspoliitika; rahvuslus; rahvusvaheline julgeolek; islam; ekstremism; terrorism; prognoosid; Euroopa; Venemaa

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

Dearlove, John. The politics of policy in local government : the making and maintenance of public policy in the Royal Borough of Kensington and Chelsea. - Paperback re-issue. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - 287, [3] lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521134507
Märksõnad: halduspoliitika; kohalikud omavalitsused; halduskorraldus; otsustamine; Suurbritannia

John, Peter, 1960-. Making policy work. - Abingdon ; New York : Routledge, 2011. - IX, 194 lk. - (Routledge textbooks in policy studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415380294 (pbk.)
Märksõnad: poliitika; poliitikud; bürokraatia; valitsemine; haldusjuhtimine; e-riik; võrgustikukäsitlus; sotsiaalsed võrgustikud

The SAGE handbook of governance / edited by Mark Bevir. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2011. - V, 576 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781847875778
Märksõnad: valitsemine; juhtimine; eestvedamine; haldusjuhtimine; sotsiaalsed võrgustikud; valitsusvälised organisatsioonid; avaliku ja erasektori partnerlus; detsentraliseerimine; poliitilised teooriad; majandusteooriad; ühiskonnateooriad; käsiraamatud

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Omand, David. Securing the state. - New York : Columbia University Press, c2010. - XX, 345 lk., [1] l. ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780231701846 (alk. paper)
Märksõnad: rahvuslik julgeolek; julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; luure; luureteenistused; Suurbritannia

Вооруженные силы зарубежных государств : информационно-аналитический сборник / [авторы: А. Н. Сидорин, Г. М. Мингатин, В. М. Прищепов, В. П. Акуленко]. - Москва : Военное издательство, 2009. - 527 lk. : ill. - (Библиотека офицера.).
ISBN 9785203020673
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjavägi; sõjalised doktriinid; strateegia (sõj.); kaitsekontseptsioonid; sõjakunst; psühholoogiline sõda

HARIDUSPOLIITIKA

Русская школа Эстонии : сборник материалов = Russian schools of Estonia : compendium of materials / Центр информации по правам человека. - Таллинн : [Inimõiguste Teabekeskus], 2010. - 53, 53 lk., [2] lk. ill. : ill. – Sisaldab Inimõiguste Teabekeskuse publikatsioone.
ISBN 9789985996720
Märksõnad: venelased; haridus; võrdsed võimalused; emakeel; vene; üldhariduskoolid; haridusreformid; Eesti

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU

Harjula, Mirko, 1975-. Eesti 1914-1922 : maailmasõda, revolutsioonid, iseseisvumine ja Vabadussõda / soome keelest tõlkinud Kadri Jaanits ja Paul Kokla ; [toimetanud Ago Pajur ; kujundanud Angelika Schneider]. – Tänapäev, 2011. - 424 lk. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985629918 (köites)
Märksõnad: Esimene maailmasõda, 1914-1918; iseseisvumine; Vabadussõda, 1918-1920; sõjaajalugu; lahingud; poliitiline ajalugu; Eesti; 1910-ndad; 1920-ndad

Kaasaegsete mälestusi okupatsioonist ja sõjaaegsest Tallinnast 1939-1944 : näitust "Mureliku suuga" (Okupatsioonist okupatsiooni 1939-1944) täiendav ja illustreeriv lisa / Tallinna Linnamuuseum ; [koostas Aino Lepp ; toimetas Maia Randma ; kujundas Anne Järvpõld]. - Tallinn : Tallinna Linnamuuseum, 2009. - [63] lk. : ill., portr.
ISBN 9789949902309
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; Saksa okupatsioon; Teine maailmasõda, 1939-1945; pommitamine; perekonnad; ajalugu; Tallinn; 1940-1945; mälestused; fotod

Kallonen, Kari. Lauri Törni - Legend - Larry Thorne / [Petri Sarjanen ; soome keelest tõlkinud Peeter Villmann ; toimetaja Lauri Suurmaa ; eessõna: Mart Laar]. – Tallinn: Grenader, 2011. - 308 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949448531 (köites)
Märksõnad: Törni, Lauri, 1919-1965; sõjaväelased; kangelased; kütiväeosad; eriväed; Talvesõda, 1939-1940; Jätkusõda, 1941-1944; Teine maailmasõda, 1939-1945; Vietnami sõda, 1946-1975; Soome; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; biograafiad

Lepassalu, Virkko. Esimene Eesti : nomenklatuur ENSV-s ja hiljem / [toimetaja Lauri Vanamölder ; kujundaja Jan Garshnek]. - [Tallinn] : Pegasus, 2011. - 208 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949472352
Märksõnad: Eestimaa Kommunistlik Partei. Keskkomitee; kommunistlikud parteid; juhtkond; riigiametnikud; juhid; ühiskonnategelased; kultuuritegelased; eliit; elulaad; eluolu; poliitiline ajalugu; sotsiaalajalugu; Eesti

Ripley, Tim. Kolmanda Riigi eliitüksused : Saksamaa eriüksused II maailmasõjas / [inglise keelest tõlkinud ja täiendavad kommentaarid kirjutanud Heikki Talving]. - Tallinn : Grenader, c2011. - 214 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949448500 (köites)
Märksõnad: sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjavägi; eriväed; Saksamaa

Tuomioja, Erkki, 1946-. Jaan Tõnisson ja Eesti iseseisvus / soome keelest tõlkinud Kadri Jaanits, Katrin Kurmiste ; [toimetanud Kalev Lattik ; kujundanud Mari Kaljuste]. - Tallinn : Varrak, 2011. - 333, [1] lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985322246 (köites)
Märksõnad: Tõnisson, Jaan, 1868-u.1942; Päts, Konstantin, 1874-1956; Wuolijoki, Hella, 1886-1954; Tõnisson, Ilmar Hans, 1911-1939; Postimees (ajaleht); riigitegelased; poliitikud; juristid; ajakirjanikud; ajalugu; iseseisvumine; iseseisvus (pol.); poliitiline ajalugu; Eesti; 19. saj. 2. pool; 20. saj. 1. pool; biograafiad

Õun, Mati, 1942-. Merelahingud läbi aegade / [kujundus: Indrek Loik]. - Tallinn : Ühinenud Ajakirjad, 2011 - 184 lk. : ill., portr., kaart - (Tehnikamaailm raamat).
ISBN 9789985995082 (köites)
Märksõnad: sõjaajalugu; meresõda; merelahingud

Van der Kloot, William. The lessons of war : the experiences of seven future leaders in the First World War. - Stroud : History Press, 2008. - 224 lk., [8] l. ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781845886349
Märksõnad: Mussolini, Benito, 1883-1945; Hitler, Adolf, 1889-1945; Macmillan, Harold, 1894-1986; Hoover, Herbert Clark, 1874-1964; Mannerheim, Carl Gustaf Emil, 1867-1951; Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938; Gaulle, Charles de, 1890-1970; Esimene maailmasõda, 1914-1918; sõdurid; sõjaväelased; riigitegelased; poliitikud; riigipead; elukäik; sõjategevus; psühholoogilised aspektid; 1910-ndad