E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

2009-05

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Valik artikleid kahest põlvkonnast / toimetajad [ja eessõna:] Ave Roots, Mikk Titma. - Tartu : Ida-Euroopa Sotsiaaluuringute Keskus, 2008 - 87 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: põlvkonnad; reproduktiivne käitumine; tulud; sotsiaalne mobiilsus; tööjõu mobiilsus; üleminekuühiskond; sotsiaaluuringud; demograafilised uuringud; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad; artiklikogumikud

Doogan, Kevin. New capitalism? : the transformation of work. - Cambridge ; Malden : Polity, c2009. - XIII, 234 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745633251
Märksõnad: kapitalism; sotsiaalne areng; majanduslik areng; tehnoloogia areng; automatiseerimine; globaliseerumine; tööturg; pikaajaline töötus; töötagatus

The information society : critical concepts in sociology / edited by Robin Mansell. - London ; New York : Routledge, 2009. - 4 kd. - (Critical concepts in sociology.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415443081 (set)
Märksõnad: infoühiskond; info; kommunikatsioon; elektrooniline kommunikatsioon; kommunikatsioonisotsioloogia; infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; meedia; majandus; organisatsioonid; poliitika; infopoliitika; infokäitumine; artiklikogumikud

Kimmel, Michael S. The gendered society. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, [2007], 2008. - X, 406 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780195332339 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: sugupooled; soorollid; soolised erinevused; sooline identiteet; sooline diskrimineerimine; võrdsus; inimsuhted; soouuringud

The secondary analysis of survey data / edited by Martin Bulmer, Patrick Sturgis, Nick Allum. - Los Angeles (Calif.) [etc.] : SAGE, 2009. - 4 kd. : ill. - (SAGE benchmarks in social research methods.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412903844
Märksõnad: sotsiaalteadused; uurimismeetodid; statistiline analüüs; andmeanalüüs; küsitlusuuringud; teadusmetodoloogia

Sommer, Reet. Estlands Weg in die Informationsgesellschaft : ökonomische, soziale, politische und kulturelle Faktoren. - Saarbrücken : Müller, c 2007. - IV, 89 lk. : ill.
ISBN 3836417081 (kart.)
Märksõnad: infoühiskond; sotsiaalne areng; majanduslik areng; Internet; sotsiaaluuringud; Eesti

Беларусь и Россия : социальная сфера и социокультурная динамика : сборник научных трудов = Belarus and Russia : social sphere and socio-cultural dynamics : a collection of scientific papers / Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, Институт социально-политических исследований Российской академии наук ; [под общей редакцией О. В. Пролесковского]. - Минск : ИАЦ, 2008. - 382 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: sotsiaalne areng; sotsiaalkultuuriline areng; sotsiaalpoliitika; sotsiaaluuringud; Venemaa; Valgevene; 2000-ndad; artiklikogumikud

Гражданское общество современной России : социологические зарисовки с натуры / [ответственный редактор Е. С. Петренко]. - [Москва] : Институт Фонда "Общественное мнение", [2008]. - 321 lk., 36 l. ill. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785939470292
Märksõnad: kodanikuühiskond; sotsiaalsed aspektid; majanduslikud aspektid; institutsionalism; sotsiaaluuringud; Venemaa; 2000-ndad

Социальное : истоки, структурные профили, современные вызовы / [под общей редакцией П. К. Гречко, Е. М. Курмелевой]. - Москва : РОССПЭН, 2009. - 435, [2] lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9785824311075
Märksõnad: sotsiaalne struktuur; sotsiaalsed protsessid; ühiskond; sotsiaalsus; individualism; kollektivism

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Danesi, Marcel, 1946-. Dictionary of media and communications. - Armonk, N.Y. ; London : M.E. Sharpe, 2009. - XIV, 333 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780765680983
Märksõnad: meedia; massikommunikatsioon; kommunikatsioon; leksikonid

Public relations and social theory : key figures and concepts / edited by Oyvind Ihlen, Betteke van Ruler, Magnus Fredriksson. - New York ; London : Routledge, 2009. - VIII, 376 lk. - (Communication series).
ISBN 9780415997850 (hardcover)
Märksõnad: Beck, Ulrich, 1944-; Berger, Peter Ludwig, 1929-; Bourdieu, Pierre, 1930-2002; Foucault, Michel, 1926-1984; Giddens, Anthony, 1938-; Goffman, Erving, 1922-1982; Habermas, Jürgen, 1929-; Latour, Bruno, 1947-; Luhmann, Niklas, 1927-1998; Mayhew, Leon, 1935-2000; Putnam, Robert David, 1941-; Spivak, Gayatri Chakravorty, 1942-; Weber, Max, 1864-1920; sotsioloogid; sotsiaalteadlased; suhtekorraldus; kommunikatsiooniteooria; kommunikatsioonisotsioloogia; feminism; artiklikogumikud

Современная журналистика : методология, творчество, перспективы : сборник научных статей / [редколлегия: Н. Т. Фрольцова (главный редактор) и др.]. - Минск : БГУ, 2008. - 203 lk. : portr. - (Библиотека журналиста.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789854858586
Märksõnad: ajakirjandus; meedia; massikommunikatsioon; Valgevene; 20. saj. lõpp; 2000-ndad; artiklikogumikud

MAJANDUS

MAAILMAMAJANDUS

Informatsioonitehnoloogiad ülemaailmse majanduskriisi tingimustes : EABA teaduslik-praktilise konverentsi tööde kogumik (EABA asutamise 20. aastapäevaks) = Информационные технологии в условиях экономического глобального кризиса : сборник трудов научно-практической конференции EABA (к 20-летию со дня основания EABA) / Eesti-Ameerika Äriakadeemia ; [редактор-составитель и предисловие: Марк Левин]. - Tallinn : Eesti-Ameerika Äriakadeemia, 2009. - 332 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. - Artiklid eesti, vene ja inglise keeles, sisukorra ja eessõna rööptekst vene keeles.
ISBN 9789985990421
Märksõnad: infotehnoloogia; innovatsioonid; majanduskriisid; maailmamajandus; teadmistepõhine majandus; konverentsikogumikud

Doogan, Kevin. New capitalism? : the transformation of work / Kevin Doogan. - Cambridge ; Malden : Polity, c2009. - XIII, 234 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745633251
Märksõnad: kapitalism; sotsiaalne areng; majanduslik areng; tehnoloogia areng; automatiseerimine; globaliseerumine; tööturg; pikaajaline töötus; töötagatus

Meriküll, Jaanika, 1978-. Technological change and labour demand / Jaanika Meriküll. - Tartu : Tartu University Press, 2009. - 147, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 23.). - Autori publikatsioonid lk. 7-9. - Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949191017
Märksõnad: tehnoloogilised uuendused; uus tehnoloogia; üleminekumajandus; tööhõive; tööjõu-uuringud; tööjõuvajadus; struktuurimuutused; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; Euroopa Liidu maad; dissertatsioonid

The Oxford handbook of economic inequality / edited by Wiemer Salverda, Brian Nolan, Timothy M. Smeeding. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - XXI, 736 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199231379 (hbk.)
Märksõnad: tulujaotus; tulude ümberjaotamine; sotsiaalne kihistumine; jõukus; tulud; ebavõrdsus; käsiraamatud

Swann, G. M. Peter. The economics of innovation : an introduction / G.M. Peter Swann. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2009. - XIII, 301 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781848440272 (pbk.)
Märksõnad: innovatsioonid; tehnoloogilised uuendused; majanduslikud aspektid

Wolff, Edward N. Poverty and income distribution / Edward N. Wolff. - 2nd ed. - Malden, MA ; Oxford : Wiley-Blackwell, c2009. - XVI, 650 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405176606
Märksõnad: vaesus; tulujaotus; tulude ümberjaotamine; elatustase

TÖÖ

The structure of wages : an international comparison / edited by Edward P. Lazear and Kathryn L. Shaw. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2008. - IX, 461 lk. : ill. - (A National Bureau of Economic Research conference report.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780226470504
Märksõnad: palk; palgapoliitika; palgasüsteemid; Euroopa; Ameerika Ühendriigid

EESTI MAJANDUS

Eesti Gaasiliit : maagaas, vedelgaas, tööstusgaasid, gaasiseadmed Eestis = Estonian Gas Association : natural gas, LPG, industrial gases, gas appliances in Estonia / koostaja Andres Saar. - Tallinn : Ilo, 1996- . - 1 kord aastas.
ISSN 1406-9415
Märksõnad: Eesti Gaasiliit; maagaas; vedelgaasid; gaasitransport; gaasiseadmed; Eesti; aastaraamatud

Eesti majanduse aktuaalsed arenguprobleemid keskpikas perspektiivis / Tartu Ülikool, majandusteaduskond ; [toimetajad Helje Kaldaru, Janno Reiljan ; kaanekujundus: Aita Linnas]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2009. - 302 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949190980
Märksõnad: majandustingimused; majanduslik areng; konkurentsivõime; struktuurimuutused; tööjõud; tootlikkus; innovatsioonipoliitika; arengustrateegiad; Eesti

Eesti metsasektori uurimis- ja arendustegevuse strateegia 2008-2013 / [eessõna: Paavo Kaimre]. - [Tartu : Eesti Maaülikool, 2009]. - 15 lk. koos kaanega : ill.
Märksõnad: metsandus; metsad; bioloogiline mitmekesisus; biomassienergia; puidutöötlemine; tehnoloogia; metsamajandus; konkurentsivõime; arendustegevus; arengustrateegiad; Eesti; arengukavad

Ettevõtlus Eestis : [taskuteatmik] / koostanud Statistikaameti ettevõtlusstatistika osakond = Business in Estonia / compiled by the Enterprise Statistics Department of Statistics Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2006- . - Ebaregulaarne.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR (2006).
Märksõnad: ettevõtlus; ettevõtted; Eesti; statistilised andmed; teatmikud; jätkväljaanded

Rahapoliitika ja majandus : hetkeseis ja ettevaade / Eesti Pank = Bank of Estonia ; toimetaja Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2008- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-7859
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majandussektorid; majanduspoliitika; Eesti; jätkväljaanded

Estonian economy and monetary policy / Eesti Pank ; executive editor Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2008- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-7867
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majanduspoliitika; majandussektorid; Eesti; aruanded; jätkväljaanded

RAHANDUS

Raines, J. Patrick, 1951-. Debt, innovations, and deflation : the theories of Veblen, Fisher, Schumpeter, and Minsky / J. Patrick Raines, Charles G. Leathers. - Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2008. - VIII, 191 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781845427856
Märksõnad: Veblen, Thorstein, 1857-1929; Fisher, Irving, 1867-1947; Schumpeter, Joseph Alois, 1883-1950; Minsky, Hyman P., 1919-1996; deflatsioon (maj.); rahapoliitika; majandusteooriad

Sundaresan, Suresh. Fixed income markets and their derivatives / Suresh Sundaresan. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2009. - XVI, 435 lk. - (Academic Press advanced finance series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780123704719
Märksõnad: derivaatinstrumendid; väärtpaberid; intressimäärad; väärtpaberiturg

Базулин, Юрий Вилович. Происхождение и природа денег / Ю. В. Базулин ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета, 2008. - 245 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785288047633
Märksõnad: raha; rahasüsteemid; rahandusteooriad; rahandusajalugu

JUHTIMINE

Raadik, Maire, 1963-. Kuidas vormistada ametikirja : keeleline juhend omavalitsusasutuste töötajaile / Maire Raadik ; [toimetanud Tiiu Erelt ; kujundanud Sirje Ratso]. - Tartu : [Keelehooldekeskus], 2008. - 40 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949181308
Märksõnad: asjaajamine; ametikirjavahetus; juhendid

Remmelg, Teeli. Edukad suhted : konfliktide ennetamine ja lahendamine / Teeli Remmelg ; [toimetaja Aita Nurga ; kujundajad Maret Müür, Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 160 lk. : portr.- (Äripäeva raamat.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949434411
Märksõnad: suhtlemine; suhtlemisoskused; sotsiaalsed konfliktid; konfliktijuhtimine; suhtlemispsühholoogia; organisatsioonipsühholoogia; ärisuhtlus; personalijuhtimine

Branch, Alan E. Global supply chain management and international logistics / Alan E. Branch. - New York ; London : Routledge, 2009. - XII, 172 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415398459 (pbk : alk. paper)
Märksõnad: tarnekett; logistika; rahvusvaheline kaubandus; strateegiline juhtimine; kõrgkooliõpikud

Kreitner, Robert. Principles of management / Robert Kreitner. - 11th ed., International student ed. - Mason (Ohio) [etc.] : South-Western, 2009. - XXIII, 490, [74] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780324789171
Märksõnad: juhtimine; kõrgkooliõpikud

Organizational trust : a reader / edited by Roderick M. Kramer. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - IX, 487 lk. : ill. - (Oxford management readers.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 019928850X (pbk.)
Märksõnad: organisatsioonikäitumine; organisatsiooniteooria; eetilised aspektid; usaldus; artiklikogumikud

Sutt, Jüri, 1937-. Project management for construction clients in the Estonian market / Jüri Sutt, Irene Lill ; Tallinn University of Technology. - Tallinn : Tallinn University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Production, c2009. - 104 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949430260
Märksõnad: ehitus; projektihaldus; projektid (tehn.); õppematerjalid

RAAMATUPIDAMINE

Hea raamatupidamistava 2009 : kommenteeritud muudatused / [eessõna: Madis Peil]. - Tallinn : Pandekt, 2009. - 496 lk. : ill. + 1 CD-ROM.
ISBN 9789985996126
Märksõnad: raamatupidamine; ettevõtterahandus; finantsarvestus; Eesti; õigusaktid; juhendid; CD-ROMid

Muudatused heas raamatupidamistavas / [koostaja Virgo Aruste]. - Haabneeme : Forenia, 2009. - 283 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9789949183067
Märksõnad: raamatupidamine; ettevõtterahandus; finantsarvestus; Eesti; õigusaktid; juhendid; CD-ROMid

Tikk, Juta. Finantsarvestus / Juta Tikk ; [toimetaja Nelly Jaanus ; kujundaja Eneken Moorlat]. - [3.], täiend. tr. - Tallinn : J. Tikk, 2009. - 293, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949183685
Märksõnad: finantsarvestus; kõrgkooliõpikud

ETTEVÕTLUS

Charlesworth, Alan, 1956-. Internet marketing : a practical approach / by Alan Charlesworth. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2009. - XXI, 362 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780750686846 (pbk.)
Märksõnad: elektrooniline turundus; üksikjuhtumite analüüs; käsiraamatud

Images of the multinational firm / edited by Simon Collinson, Glenn Morgan. - Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2009. - X, 276 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405147002 (cloth)
Märksõnad: hargmaised ettevõtted; globaliseerumine; artiklikogumikud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Lennart Meri : rajaleidja = Lennart Meri : the pathfinder / [koostaja Tiit Pruuli ; toimetaja Silvia Pärmann ; tõlge inglise keelde: Riina Kindlam ... jt. ; kujundaja Endla Toots]. - Tallinn : Varrak, 2009. - 263 lk. : ill., portr. - (Go reisiraamat.). - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9789949183463 (köites)
Märksõnad: Meri, Lennart, 1929-2006; poliitikud; presidendid; kirjanikud; režissöörid; Eesti; biograafiad; artiklid (meedia); kõned; katkendid; memuaarid; rööptekstid; eesti keel; inglise keel

Tunne Kelam Eesti eest Euroopas / [koostajad Mart Helme, Heiki Raudla, Teet Korsten ; toimetaja Anne Taklaja ; kujundus: Tiina Sildre ; fotod: Tunne Kelam ... jt.]. - Tallinn : Civitas, 2009. - 111, [1] lk. : ill., portr.
ISBN 9789949184262
Märksõnad: Kelam, Tunne, 1936-; Euroopa Liit; poliitikud; Eesti; Euroopa; intervjuud

Eppler, Erhard, 1926-. The return of the state? / translated by Allan Blunden. - London : Forumpress, 2009. - VII, 236 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780955497575
Märksõnad: riik; riigiteooriad; riigifilosoofia; globaliseerumine; majanduslikud aspektid

Meri, Lennart, 1929-2006. A European mind : selected speeches by Lennart Meri, the late President of Estonia / selected by Mart Meri & Edward Lucas ; foreword by Edward Lucas ; [design: Peeter Laurits ; photo: Heikki Savolainen]. - Tallinn : Lennart Meri Euroopa Sihtasutus, 2009. - 199, [4] lk. : portr. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949183814 (köites)
Märksõnad: Meri, Lennart, 1929-2006; poliitika; välispoliitika; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad; kõned

National and European language policies : contributions to the annual conference 2007 of EFNIL in Riga / Gerhard Stickel (ed.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009. - 179 lk. - (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 73.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783631585443
Märksõnad: keelepoliitika; Euroopa Liidu maad; Euroopa Liit; keeleline mitmekesisus; konverentsikogumikud

Иванов, Виталий, 1977-. Путинский федерализм : централизаторские реформы в России в 2000-2008 годах. - Москва : Территория будущего, 2008. - 215, [1] lk.
ISBN 5911290367
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; presidendid; poliitika; poliitilised reformid; tsentraliseerimine; Venemaa; 2000-ndad

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Freden, Lars Peter, 1951-. Tagasitulekud : Rootsi julgeolekupoliitika ja Balti riikide iseseisvuse uus algus 1991-1994 / [rootsi keelest tõlkinud Enno Turmen ; toimetanud Tiiu Kokla ; kujundanud Merle Moorlat]. - Tallinn : Kultuurileht, 2009. - 444 lk., [8] lk. ill. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985950593 (köites)
Märksõnad: iseseisvumine; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised läbirääkimised; diplomaatia; välispoliitika; julgeolekupoliitika; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Baltimaad; Eesti; Rootsi; Venemaa; 1990-ndad

Identity and foreign policy : Baltic-Russian relations and European integration / edited by Eiki Berg and Piret Ehin. - Farnham (Surrey) ; Burlington (Vt) : Ashgate, c2009. - VII, 208 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780754673293 (alk. paper)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; eurointegratsioon; majandusintegratsioon; poliitiline identiteet; Baltimaad; Venemaa; Euroopa Liidu maad; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Müllerson, Rein, 1944-. Central Asia : a chessboard and player in the new great game. - London ; New York : Routledge, 2009. - 385 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780710313164
Märksõnad: poliitika; rahvusvahelised suhted; religioon; inimõigused; terrorism; ajalugu; Kesk-Aasia; 1990-ndad; 2000-ndad

Маlašenko, Aleksei 1951-. Russia and the muslim world. - Москва : Московский Центр Карнеги, 2008. - 26 lk. - (Рабочие материалы / Московский Центр Карнеги = Working papers / Carnegie Moscow Center ; 3 (2008)). – Sisaldab bibliogr.

Майсснер, Борис, 1915-2003. На пути к воссоединению Германии и к нормализации германо-российских отношений : избранные сочинения / перевод с немецкого: Светлана Червонная. - Москва : Прогресс-Традиция, 2001. - 160 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 5898261168
Märksõnad: liitumine; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised läbirääkimised; välispoliitika; poliitiline ajalugu; Saksamaa; NSV Liit; 20. saj. 2. pool

HALDUSPOLIITIKA

Avalikkuse kaasamise käsiraamat : ametnikult ametnikule. - [Tartu] : Peipsi Koostöö Keskus, [2008] ([Vahi] : Ecoprint). - 27 lk. - Sisaldab bibliogr.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: avalik sektor; koostöö; osalusdemokraatia; sotsiaalne kaasatus; huvigrupid; avalikkus; kodanikualgatus; massikommunikatsioon; suhtekorraldus; Eesti; käsiraamatud

Tegevuskava puuetega inimeste õiguste kaitse ja ühiskonnas täisosaluse edendamisest: puuetega inimeste elukvaliteedi tõstmine Euroopas 2006-2015. - Tallinn : Eesti Puuetega Inimeste Koda : Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2009. - 82 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949184019
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; puuetega inimesed; õiguskaitse; sotsiaalkaitse; sotsiaalne kaasatus; sotsiaalne integratsioon; elukvaliteet; sotsiaalne heaolu; Euroopa; tegevuskavad

Võrdõiguslik omavalitsus : naiste ja meeste võrdsete võimaluste metoodika ja parima praktika näited / [tõlkija, toimetaja ja eessõna: Riina Kütt]. - Tallinn : Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, 2009 ([Tõravere : TT Print]). - 28 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949182879
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; osalusdemokraatia; võrdõiguslikkus; sooline võrdõiguslikkus; võrdsed võimalused; Euroopa

Latvijas valsts apbalvojumi = The state decorations of Latvia. - [Rigā : s.n., 200-?]. - 1 kd. : ill., portr.
Märksõnad: aumärgid; faleristika; Läti

Лубянка : отечественные спецслужбы вчера, сегодня, завтра : историко-публицистический альманах / Клуб ветеранов госбезопасности. - Москва : ВеГа : Клуб ветеранов госбезопасности, 2006- . - Ebaregulaarne.
ISSN 1819-5083
Märksõnad: julgeolekuteenistused; luureagendid; poliitiline ajalugu; NSV Liit; Venemaa; publitsistika; almanahhid; jätkväljaanded

SÕJANDUS

Healy, Mark, 1953-. Kursk 1943 : olukord idas võtab uue pöörde / [inglise keelest tõlkinud Marek Laane ; toimetanud Epp Saarmann ; kujundanud Arvo Haav]. - Tallinn : Koolibri, c2009. - 96 lk. : ill., kaart., portr. - (Suured vastasseisud.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789985022986
Märksõnad: sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; Kurski lahing, 1943; sõjategevus; maaväeoperatsioonid; tankiväeosad; NSV Liit; Saksamaa

Jõgi, Uudo. Kodavere Kihelkonna Kaitseliit 1918-2008 / [kujundanud Peeter Paasmäe]. - [Tartu] : Elmatar, 2009. - 80 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949435357
Märksõnad: Eesti. Kaitseliit. Kodavere malevkond; Eesti. Kaitseliit. Alatskivi malevkond; Eesti. Kaitseliit. Põhja-Tartumaa malevkond; Noored Kotkad. Alatskivi malevkond; Kodutütred. Alatskivi jaoskond; riigikaitseorganisatsioonid; noorteorganisatsioonid; ajalugu; Kodavere kihelkond; Tartumaa; Alatskivi; 20. saj; 21. saj. algus; juubeliväljaanded

Nagorski, Andrew. Ajaloo suurim lahing : Stalin, Hitler ja meeleheitlik võitlus Moskva pärast, mis muutis Teise maailmasõja käiku / inglise keelest tõlkinud Anneli Rannaste ; [toimetanud Helle Tiisväli ; kaane ja tiitli kujundanud Tiina Sildre]. - [Tallinn] : Olion, 2009. - 374, [2] lk. – Sisaldab bibliogr., nimeloendit.
ISBN 9789985665923
Märksõnad: Stalin, Jossif, pseud., 1878-1953; Hitler, Adolf, 1889-1945; poliitiline ajalugu; diplomaatilised suhted; poliitika; sõjaline juhtimine; sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; Suur Isamaasõda, 1941-1945; lahingud; Moskva lahing, 1941-1942; Saksamaa; Venemaa