Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2011-2

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE
 

Comparative law and hybrid legal traditions : Lausanne, 10-11 September 2009 / ed. by Eleanor Cashin Ritaine ... [et al.]. - Zurich [etc.] : Schulthess, 2010. - 160 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 67).
ISBN 978-3-7255-6222-0
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; õigussüsteemid ; traditsioonid ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 67

Hazak, Gabriel. Kilde ja mõtteid : elust, ülikoolist, õigusest, poliitikast. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2010. - 120 lk.
ISBN 978-9949-23-048-8
Märksõnad: juristid ; politoloogid ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-11-00180

ÕIGUSAJALUGU
HISTORY OF LAW

Pullat, Raimo ; Pullat, Risto. Viinameri : salapiiritusevedu Läänemerel kahe sõja vahel / ingliskeelse resümee tlk. Mirja-Lenna Lokuta. - Tallinn : Estopol, 2010. - 446 lk. - Bibl. lk. 400-411. - Nimeregister lk. 412-434. - Raamat on Raimo Pullati 1993. a. Tallinnas ilmunud monograafia "Salapiiritusevedu Eestist Soome 1919-1939" põhjalikult ümber töötatud ja täiendatud väljaanne.
The vodka sea : spirits smuggling on the Baltic Sea between two World Wars. Lk. 435-446.
ISBN 978-9985-9722-4-3
Märksõnad: õigusajalugu ; salakaubandus ; etanool ; Eesti ; Soome ; 1920-ndad ; 1930-ndad
Kohaviit: 2-10-06582

Soome ja Eesti riikluse juured: 1809. aasta tähendus / Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, Õpetatud Eesti Selts ; koost. Tiit Rosenberg, Kari Tarkiainen ; toim. Tiit Rosenberg. - Tartu : Õpetatud Eesti Selts, 2010. - 130 lk.
ISBN 978-9949-21-408-2
Märksõnad: Balti erikord ; rahvusvahelised suhted ; iseseisvumine ; autonoomia ; Soome ; Eesti ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-11-00369

ASJAÕIGUS
PROPERTY LAW

Pärna, Priidu. Korteriomanike ühisus : piiritlemine, õigusvõime, vastutus : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. - 258 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 28). - Bibl. lk. 242-251. - Autori publikatsioonid lk. 253-254.
Wohnungseigentümergemeinschaft : Abgrenzung, Rechtsfähigkeit, Haftung. Lk. 175-241.
ISBN 978-9949-19-565-7
ISSN 1406-6394
Märksõnad: korteriomand ; korteriühistud ; õigusvõime ; vastutus ; elamuõigus ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 28
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Business law in transition : a comparative perspective on Eastern Europe : reports of the ISDC colloquium (3 July 2008) / ed. by Eva Lein, Josef Skala, Lukas Heckendorn Urscheler. - Zurich [etc.] : Schulthess, 2010. - 261 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 65).
ISBN 978-3-7255-6096-7
Märksõnad: eraõigus ; lepinguõigus ; äriühinguõigus ; võrdlev õigusteadus ; Ida-Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 65

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Authors' rights in the digital world : proceedings of the 5th European Conference of the European Writers' Council EWC, Brussels, April 2010 / European Writers' Council (EWC). - Brussels : European Writers' Council, 2010. - 103 lk. - (The European Writer Series).
ISSN 1560-4217
Märksõnad: autoriõigus ; internet ; e-teavikud ; e-raamatud ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-11-00602
Täistekst

 MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Hallikma, Maret ; Madiste, Elo ; Rozenblat, Dmitri. Maksuviidad 2011. - Tallinn : Äripäev, 2011. - 109 lk. - (Äripäeva raamat).
ISSN 1736-6674
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; tulumaks ; käibemaks ; kohtulahendid ; rahvusvaheline maksuõigus ; õigusaktid ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2266 ; 2011

PANGANDUSÕIGUS
BANKING LAW

Regulating unfair banking practices in Europe : the case of personal suretyships / ed. by Aurelia Colombi Ciacchi, Stephen Weatherill. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - XXXII, 572 lk.
ISBN 978-0-19-959455-9
Märksõnad: pangandus ; käendus ; garantii ; tarbijakrediit ; tarbijakaitse ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad ; aruanded
Kohaviit: 2-10-08865
Sisukord

 KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Elu turvalises linnas : taastava õiguse käsiraamat / koost. Jaanus Kangur, Ingmar Kurg. - Tallinn : Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut, 2010. - 64 lk.
   Sisu: Taastav õigus turvalisele kogukonnale / Jaanus Kangur. Kirik sekulaarses linnas / Ingmar Kurg. Eesti naabrivalve lugu / Tiina Ristmäe, Lauri Tabur. Meie ühise turvalisuse kohustus / Avo Üprus. Taastava linna mudel / Jaanus Kangur. Kompetentsikeskused. Diakoonia Tallinnas aastal 2010.
ISBN 978-9949-21-246-0
Märksõnad: kriminaalpreventsioon ; sotsiaalne rehabilitatsioon ; naabrivalve ; linnad ; isiklik julgeolek ; sotsiaalne turvalisus ; kodanikualgatus ; kiriku-ühiskonna suhe ; diakoonia ; vabatahtlikud organisatsioonid ; koostöövõrgustikud ; restoratiivõigus ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-10-02231

Лившиц, Юзеф. Наказательное право Эстонии : общая частьистемный курс в слайдах. - Таллинн : Социально-гуманитарный институт, 2010. - 142 lk.
ISBN 978-9985-9902-2-3
Märksõnad: kriminaalõiguse üldosa ; süüteod ; karistused ; Eesti ; skeemid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-11-00262

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Pärsimägi, Andra. Hagimenetlus : hagi ja taotluste esitamine. - Tallinn : Juura, 2011. - 240 lk. - (Loengud). - Riigikohtu lahendid lk. 235-238. - Märksõnaline sisujuht lk. 239-240.
ISBN 978-9985-75-326-2
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; hagimenetlus ; dokumendid ; kohtulahendid ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-11-00181

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Бондарь, Николай. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2011. - 544 lk.
ISBN 978-5-91768-139-9
Märksõnad: konstitutsionalism ; konstitutsioonikohtud ; kohtuvõim ; Venemaa
Kohaviit: 2-11-00560

Iganenud või igavene? : tekste kaasaegsest suveräänsusest / toim. Hent Kalmo, Marju Luts-Sootak ; eess.: Toomas Hendrik Ilves. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. - 348 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-19-552-7
Märksõnad: iseseisvus (pol.) ; rahvuslik enesemääramine ; õiguslik seisund ; poliitilised muutused ; Eesti ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 1-11-00037
Sisukord

Lavapuro, Juha. Uusi perustuslakikontrolli. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010. - XXIX, 301 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 301).
ISBN 978-951-855-303-1
ISSN 0356-7206
Märksõnad: põhiseaduslikkuse järelevalve ; põhiseadused ; põhiõigused ; inimõigused ; õiguskaitse ; konstitutsionalism ; demokraatia ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 301
Tutvustus

 HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Liikuv julgeolek = Migrating security / peatoim. Lauri Tabur ; tegevtoim. Annika Talmar. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2010. - 233 lk. - (Sisekaitseakadeemia toimetised ; 9).
ISBN 978-9985-67-186-3
ISSN 1736-8901
Märksõnad:
politsei ; julgeolek ; kriminaalmenetlus ; vangistusõigus ; kriminalistika ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit:
PE A/2354 ; 9
Täistekst

Pirita, Johannes. Uued liiklusreeglid ja ohutu sõidu õpetus. - Tallinn : Ilo, 2011. - 208 lk.
ISBN 978-9949-17-217-7
Märksõnad: liiklus ; liiklusohutus ; liikluseeskirjad ; autoliiklus ; sõiduõpetus ; nõuanded
Kohaviit: 2-11-00171

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking. Commentary / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 255 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-92-1-154190-8
Märkused: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvaheline õigus ; karistusõigus ; inimsusvastased kuriteod ; rahvusvahelised kuriteod ; inimkaubandus ; salakaubandus ; orjakaubandus ; laste õigused ; naiste õigused ; pagulased ; varjupaigataotlejad ; migrandid ; seksuaalkuriteod ; ohvrid ; ohvriabi ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-10-08802

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS
PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Successions internationales : réflexions autour du futur règlement européen et de son impact pour la Suisse : actes de la 22e Journée de droit international privé du 19 mars 2010 à Lausanne / ed. by Andrea Bonomi, Christina Schmid. - Zurich [etc.] : Schulthess, 2010. - 194 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 68).
ISBN 978-3-7255-6221-3
Märksõnad: õigusjärglus ; pärimine ; pärimisõigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; Šveits ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 68

Williams, Rebecca. Unjust enrichment and public law : a comparative study of England, France and the EU. - Oxford ; Portland : Hart, 2010. - LVIII, 294 lk.
ISBN 978-1841134147
Märksõnad: Euroopa Liit ; alusetu rikastumine (jur.) ; restitutsioon (jur.) ; avalik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; võrdlev õigusteadus ; kohtuasjad ; Inglismaa ; Prantsusmaa ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-10-08880
Sisukord

Koostas Maia Ruttu
28. veebruar 2011


 digitaalarhiiv digar