Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2011-1

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE
 

Riigikogu toimetised. 22. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2010. - 226 lk.
ISSN 1406-5665
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; põhiseadused ; õigusloome ; poliitika ; artiklikogumikud ; Eesti ; toimetised
Kohaviit: PE A/1746 ; 22
Täistekst

Rätt och utveckling = Oikeus ja kehitys : XIII rättsvetenskapens dagar 10-11.12.2009 / red. Viljam Engström. - Åbo : Åbo Akademis Förlag, 2010. - X, 222 lk.
ISBN 978-951-765-540-8
Märksõnad: õigusteadus ; arengustrateegiad ; Euroopa Liidu õigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-10-08161

ÕIGUSTERMINOLOOGIA
LEGAL TERMINOLOGY

Oikeuskieli ja säädöstieto : suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = Rättsspråk och författningsinformation : den finskspråkiga lagboken 250 år / toim. / red. Heikki E. S. Mattila, Aino Piehl, Sari Pajula. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010. - XXV, 371 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja ; 41).
ISBN 978-951-855-301-7
ISSN 0356-7222
Märksõnad: õiguskeel ; soome keel ; rootsi keel ; keelekasutus ; tõlkimine ; seadustikud ; õigusajalugu ; artiklikogumikud ; Soome
Kohaviit: PL A/2048
Sisukord

Õiguskeel 2010 : [artiklikogumik] / Justiitsministeerium ; toimetus: Antero Habicht (peatoimetaja), Aime Vetik (tegevtoimetaja), Eneli Illaru, Taima Kiisverk, Maire Raadik, Virgo Saarmets. - Tallinn : Juura, 2010. - 176 lk. - Kogumik sisaldab valikut veebiväljaandes Õiguskeel 2010. aastal ilmunud kirjutistest.
ISSN 1736-7840
Märksõnad: õiguskeel ; õigusloome ; terminoloogia ; eesti keel ; aastaraamatud ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2528 ; 2010
Täistekst

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Вишнякова, Алла. Семейное и наследственное право : учебное пособие / oтветств. ред. В. М. Хинчук. - Москва : Волтерс Клувер : Юридическая фирма "Контракт", 2010. - 367 lk.
ISBN 978-5-466-00594-3
Märksõnad: perekonnaõigus ; pärimisõigus ; seadustikud ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-08201
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Incoterms 2010 : kasutajajuhis. Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC siseriiklike ja rahvusvaheliste kaubandustingimuste kasutusreeglid / tlk. ja toim. Tiit Tammemägi. - Tallinn : EMI EWT Ida-Lääne Koolitus, 2010. - 136 lk. - (EMI EWT toimetised).
ISSN 2228-0251
Märksõnad: tarneklauslid ; tarned ; rahvusvaheline kaubandus ; oskuskeel ; inglise keel ; eesti keel ; kaubanduslepingud ; kaubanduskojad ; eeskirjad
Kohaviit: PE A/2657 ; 2010
Täistekst

Kingisepp, Margus. Tarbijakaitseõigus Euroopa Liidus ja Eestis / eess.: Andres Sooniste. - Kohila : Hagen-Nord, 2010. - 413 lk. - Bibl. lk. 388-395. - Kasutatud õigusaktid lk. 396-408. - Kasutatud kohtulahendid lk. 409-413.
ISBN 978-9949-21-409-9
Märksõnad: tarbijakaitseõigus ; Euroopa Liidu õigus ; kohtulahendid ; Euroopa Liidu maad ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-08828

Villems, Toomas ; Tammsaar, Andres. Majandusaasta aruande koostamine. - 4. täiend. ja kohand. tr. - Tallinn : Pandekt, 2011. - 240 lk. + CD-ROM.
ISSN 1736-888X
Märksõnad: raamatupidamine ; ettevõtted ; aruandlus ; aruanded ; Eesti ; näidised ; seadused ; aastaraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: PE A/2466

WTO-Recht : Rechtsordnung des Welthandels / hrsg. von Meinhard Hilf, Stefan Oeter. - 2. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2010. - 735 lk.
ISBN 978-3-8329-5066-8
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus ; kaubanduspoliitika ; kaubanduslepingud ; kaubandusorganisatsioonid ; õiguslik seisund ; artiklikogumikud ; Maailma Kaubandusorganisatsioon
Kohaviit: 2-10-08866
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY

Близнец, Иван ; Леонтьев, Константин. Авторское право и смежные права : учебник / под ред. И. А. Близнеца. - Москва : Проспект, 2011. - 416 lk.
ISBN 978-5-392-01452-1
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-08549

Creative Commons litsentsid 3.0 Eesti / Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus. - Tallinn : Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, [2010]. - 44 lk. + lisa.
Märksõnad: autoriõigus ; litsentsid ; Eesti
Kohaviit: 3-10-02434

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Belinskij, Antti. Oikeus veteen : talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010. - XXXVI, 386 lk.  - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 300).
ISBN 978-951-855-302-4
ISSN 0356-7206
Märksõnad: vesi ; joogivesi ; veevarustus ; veetarbimine ; põhiõigused ; inimõigused ; omand ; veeõigus ; võrdlev õigusteadus ; Soome ; Lõuna-Aafrika Vabariik ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 300
Tutvustus

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Каряне, Райли. Документирование трудовых отношении 2010/2011. - Tallinn : Ten-Team, 2010. - 96 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-15-7
ISBN 978-9949-468-16-4 (CD-ROM)
Märksõnad: töölepingud ; näidised ; seadused ; dokumendid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-10-08638

Sarap, Katrin ; Rohtla, Thea. Töödokumendid 2010 : [elektrooniline teavik] : töölepingu seaduse alusel koostatud näidisdokumendid. - Tallinn : Le Grupp OÜ, 2010. - CD-ROM.
ISBN 978-9949-210-88-6
Märksõnad: töölepingud ; näidised ; dokumendid ; Eesti
Kohaviit: Ec-01217

PANGANDUS
BANKING LAW

Euro kasutuselevõtmine Eestis : asjassepuutuvaid õigusakte ja praktilisi nõuandeid €-päevaks.  - Tallinn : Teataja Kirjastus, 2010. - 208 lk. - (Eesti Majanduse Teataja ; 2010/[12] kaasanne).
ISBN 978-9949-9072-1-2
ISSN 1406-4499
Märksõnad: euro ; rahandus ; rahapoliitika ; raamatupidamine ; riigilõiv ; seadused ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE B/1003

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Гаухман, Лев. Квалификация преступлений : закон, теория, практика. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Центр ЮрИнфоР, 2010. - 559 lk. - (Библиотека "ЮрИнфоР").
ISBN 978-5-89158-179-1
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; varavastased kuriteod ; kuritegevus ; Venemaa
Kohaviit: 1-10-02796
Sisukord

Kuriteoohvrite uuring 2009 / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond ; koost.: Andri Ahven, Kutt Kommel, Anna Markina, Triin Rannama, Jako Salla, Laidi Surva, Mari-Liis Sööt, Kaire Tamm, Kristel Tuisk, Kärt Vajakas ; toim.: Jako Salla. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2010. - 124 lk. - Bibl. lk. 115-117.
Summary of crime victim survey. Lk. 112-114.
ISBN 978-9985-9845-8-1
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kuriteoohvrid ; kuritegevus ; kriminoloogia ; kriminaalpoliitika ; uuringud ; Eesti ; statistilised andmed
Kohaviit: PE A/2201 ; 14
Täistekst

Лунеев, Виктор. Курс мировой и российской криминологии. Т. 1 : общая часть : учебник / Российская академия наук, Институт государства и права. - Москва : Юрайт, 2011. - 1003 lk. - (Магистр).
ISBN 978-5-9916-0964-7
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; kõrgkooliõpikud ; Venemaa
Kohaviit: 2-10-08551

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Challenging acts of international organizations before national courts / ed. by August Reinisch. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - XXXIX, 302 lk.
ISBN 978-0-19-959529-7
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud ; ülemkohtud ; kohtuvõim ; siseriiklik õigus ; artiklikogumikud ; Euroopa Liit ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
Kohaviit: 2-10-08554
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Heun, Werner. The constitution of Germany : a contextual analysis. - Oxford ; Portland : Hart, 2011. - XXXIV, 241 lk. - (Constitutional Systems of the World).
ISBN 978-1-84113-868-8
Märksõnad: konstitutsionalism ; põhiseadused ; põhiõigused ; valitsemine ; kohtusüsteemid ; Saksamaa
Kohaviit: 2-10-08913
Sisukord

Husa, Jaakko. The constitution of Finland : a contextual analysis. - Oxford ; Portland : Hart, 2011. - XVI, 254 lk. - (Constitutional Systems of the World).
ISBN 978-1-84113-854-1
Märksõnad: konstitutsionalism ; põhiseadused ; põhiõigused ; valitsemine ; kohtusüsteemid ; Soome
Kohaviit: 2-10-08912
Sisukord

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

Health systems governance in Europe : the role of European Union law and policy / ed. by Elias Mossialos...[et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - XXI, 762 lk. - (Health Economics, Policy and Management).
ISBN 978-0-521747561
Märksõnad: tervishoid ; rahvatervis ; tervishoiukorraldus ; põhiõigused ; konkurentsiõigus ; Euroopa Liidu õigus
Kohaviit: 2-10-08677
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Acta Societatis Martensis. 4 (2009/2010) / Martensi Selts ; peatoim. Rait Maruste, tegevtoim. René Värk. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. - 299 lk.
ISSN 1736-3918 (trükiväljaanne)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised organisatsioonid ; sõjaõigus ; humanitaarõigus ; artiklikogumikud ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2306 ; 4
Sisukord

Блатова, Наталья ; Мелков, Геннади. Международное право : сборник документов : учебное пособие для студентов высших юридических учебных заведений. - Москва : РИОР, 2011. - 703 lk. - (Высшее образование).
ISBN 978-5-369-00401-2
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised organisatsioonid ; dokumendid ; põhikirjad ; deklaratsioonid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-08552

Yearbook of private international law. Vol. XI (2009) / published in association with Swiss Institute of Comparative Law. - Munich : Sellier, 2010. - 634 lk.
ISBN 978-3-86653-160-4
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1255 ; 2009
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking. Commentary / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 255 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-92-1-154190-8
Märksõnad: inimkaubandus ; salakaubandus ; orjakaubandus ; rahvusvahelised kuriteod ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-10-08802
Täistekst

MEREÕIGUS
MARITIME LAW

Eidast, Ain. Inglise-eesti meretranspordi kommertsterminite leksikon / rets. Rein Raudsalu, Heiki Lindpere, Jüri Nuut ; toim. Helje Heinoja. - Tallinn : Eesti Mereakadeemia, 2009. - 230 lk. - Bibl. lk. 229-230.
ISBN 978-9985-808-40-5
Märksõnad: meretransport ; merekaubandus ; oskussõnastikud ; inglise keel ; eesti keel ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-10-08525

Koostanud Maia Ruttu
31. jaanuar 2011. a.


 digitaalarhiiv digar