Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2010-7

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XI Riigikogu stenogrammid 2009. 8. köide : VI istungjärk : 23. november - 17. detsember 2009. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2010. - XXVIII, 394 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-10-01314
Täistekst

XI Riigikogu stenogrammid 2010. 1. köide : VII istungjärk : 11. jaanuar - 18. veebruar 2010. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2010. - XXX, 504 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-10-01315
Täistekst

Foster, Nigel G. ; Sule, Satish. German legal system and laws. - 4th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. - LXIX, 650 lk.
ISBN 978-0-19-923343-4
Märksõnad: õigussüsteemid ; õigusajalugu ; õigusallikad ; õigusloome ; õigusharidus ; avalik õigus ; eraõigus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-10-04205
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Aktuelle Entwicklungen im polnischen, deutschen und österreichischen Privatrecht : Vereinheitlichung oder Auseinanderentwicklung? : zweites Jahrbuch des Krakauer Forums der Rechtswissenschaften / hrsg. von Thomas Bachner...[et al.]. - Baden-Baden : Nomos, 2010. - 200 lk.
ISBN 978-3-8329-5195-5
Märksõnad: eraõigus ; võlaõigus ; äriõigus ; pankrotiõigus ; Poola ; Saksamaa ; Austria ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-04286
Tutvustus

Eccher, Bernhard ; Schurr, Francesco A. ; Christandl, Gregor.Handbuch italienisches Zivilrecht. - Wien : Linde ; Bern : Stämpfli ; München : Beck ; Bozen : Athesia, 2009. - 883 lk. - (Schriftenreihe zum italienischen Recht).
ISBN 978-3-7073-1294-2 (Linde)
Märksõnad: asjaõigus ; võlaõigus ; perekonnaõigus ; pärimisõigus ; Itaalia ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-10-04208

Immobilienerwerb in Mittel- und Osteuropa / hrsg. von Bartosz Makowicz. - Wien : Linde ; [Stuttgart] : Boorberg, 2009. - 295 lk. - (Fachbuch Wirtschaft. Recht).
ISBN 978-3-7073-1119-8 (Linde)
Märksõnad: asjaõigus ; kinnisvara ; ostmine ; maaomand ; omand ; välisinvesteeringud ; rahvusvaheline õigus ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa
Kohaviit: 2-10-04207

Korteriühistu käsiraamat / Eesti Korteriühistute Liit. - 2. tr. - Tallinn : Ortwil, 2010. - 148 lk.
   Sisu: Korteriühistu asutamine / Urmas Mardi. Korteriühistu üldkoosolek / Monika Sulg. Korteriühistu juhatus / Margus Saulep. Korteriomaniku õigused ja kohustused / Monika Sulg. Korteriühistu majandamise alused / Maire Joala. Võlamenetlus / Monika Sulg. Isikuandmete kaitse korteriühistus / Margus Saulep. Dokumentatsioon korteriühistus / Janne Kerdo. Kahju hüvitamine / Margus Saulep. Kasutuskorra kokkulepe / Margus Saulep. Tööleping / Niina Siitam. Lisa: näidised. Õigusaktid.
ISBN 978-9985-897-22-5
Märksõnad: elamuõigus ; korteriühistud ; artiklikogumikud ; käsiraamatud ; näidised ; kommentaarid ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 3-10-01369

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Balboni, Paolo. Trustmarks in e-commerce : the value of web seals and the liability of their providers. - The Hague : T.M.C. Asser Press ; Cambridge [etc.] : Cambridge University Press [distributor], 2009. - XVIII, 246 lk. - (Information Technology & Law Series ; 17).
ISBN 978-90-6704-296-3
ISSN 1570-2782
Märksõnad: e-kaubandus ; usaldus ; kvaliteediohje ; tootevastutus ; tarbijakaitseõigus ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: PL A/5534 ; 17
Sisukord

Korea South : business law handbook. Vol. 1 : strategic and practical information. - 4th ed. updated repr. - Washington : International Business Publications, 2009. - 268 lk.
ISBN 14-3302-795-x
Märksõnad: ettevõtlus ; välisinvesteeringud ; Lõuna-Korea ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-10-01041

Korea South : company law and regulations handbook : strategic, practical information, contacts. - 5th ed. - Washington : International Business Publications, 2010. - 323 lk.
ISBN 14-3307-012-x
Märksõnad: äriühinguõigus ; ettevõtlus ; Lõuna-Korea ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-10-01042

Private company law reform : international and European perspectives / ed. by Joseph A. McCahery, Levinus Timmerman, Erik P.M. Vermeulen. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2010. - XX, 369 lk.
ISBN 978-90-6704-251-2
Märksõnad: eraettevõtted ; äriühingud ; usaldusühingud ; äriühinguõigus ; õigusreformid ; Euroopa ; Aasia ; Ladina-Ameerika ; Ameerika Ühendriigid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-04278
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Lewinski, Silke von. International copyright law and policy. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. - LX, 618 lk.
ISBN 978-0-19-920720-6
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; rahvusvahelised lepingud ; Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe ; Maailma Kaubandusorganisatsioon ; Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping ; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon ; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994)
Kohaviit: 2-10-04263
Sisukord

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Gruszczyński, Łukasz. Regulating health and environmental risks under WTO law : a critical analysis of the SPS agreement. - Oxford ; New York, N.Y. : Oxford University Press, 2010. - XXIV, 301 lk. - (International Economic Law).
ISBN 978-0-19-957892
Märksõnad: keskkonnakaitse ; tervisekaitse ; sanitaarkaitse ; toiduainete kontroll ; keskkonnaseire ; riskihaldus ; riskianalüüs ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvaheline õigus ; äriõigus ; Maailma Kaubandusorganisatsioon ; rahvusvahelised lepingud ; Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise leping (1995) ; Tehniliste kaubandustõkete leping (1994)
Kohaviit: 2-10-05255
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Korrektsed töösuhted 2010 : personalitöötaja käsiraamat / kommentaaride autorid: Raili Karjane, Meelis Masso, Terje Anderson, Klen Laus. - Tallinn : Ten-Team, 2010. - 328 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-10-2
Märksõnad: töösuhted ; personali palkamine ; töölepingud ; töökorraldus ; tööaeg ; puhkus (töökorraldus) ; palk ; Eesti ; näidised ; dokumendid ; plangid ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2455

SOTSIAALHOOLDUSÕIGUS
SOCIAL SECURITY LAW

Security : a general principle of social security law in Europe / ed. by Ulrich Becker...[et al.]. - Groningen : Europa Law Publishing, 2010. - XXIII, 649 lk.
ISBN 978-90-8952-063-0
Märksõnad: sotsiaalne turvalisus ; sotsiaalkaitse ; sotsiaalkindlustus ; sotsiaalõigus ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: 2-10-04223
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Hagan, Frank E. Introduction to criminology : theories, methods, and criminal behavior. - 7th ed. - Thousand Oaks [etc.] : SAGE, 2011. - XIX, 553 lk.
ISBN 978-1-4129-7971-9
Märksõnad: kriminoloogia ; teooriad ; uurimismeetodid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 3-10-01008
Täistekst

Husabø, Erling Johannes ; Bruce, Ingvild. Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law. - Leiden ; Boston : Nijhoff, 2009. - XVI, 488 lk.
ISBN 978-90-04-17757-4
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu ; Euroopa Liit ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; õigusemõistmine ; õigusloome ; resolutsioonid ; otsused ; finantseerimine ; õigusrikkumised ; terrorism ; terroristid ; terrorismivastane võitlus ; ennetamine ; karistused ; ohvrid ; inimõigused ; põhiõigused ; Euroopa ; Põhjamaad ; Soome ; Rootsi ; Norra ; Taani ; Holland ; Saksamaa
Kohaviit: 2-10-05296
Tutvustus

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Bělohlávek, Alexander J. Arbitration law and practice in the Czech Republic : with regard to the arbitration law in Slovakia = Das Schiedsverfahren in der Tschechischen Republik : (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelung in der Slowakischen Republik) = Procédure arbitrale en République Tchèque : (tenant compte des normes juridiques en vigueur en République Slovaque). 1.-3. - Praha : Linde, 2009.
ISBN 978-80-7201-776-8
1. - VIII, 952 lk.
2. - Lk. 953-1792.
3. - Lk. 1793-3136.
Märksõnad: vahekohtud ; vahekohtumenetlus ; Tšehhi ; Slovakkia
Kohaviidad: 2-10-04240 ; 2-10-04241 ; 2-10-04242

Grossi, Simona ; Pagni, Maria Christina. Commentary on the Italian Code of Civil Procedure. - Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2010. - VIII, 548 lk.
ISBN 978-0-19-537271-7
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; võrdlev analüüs ; Itaalia ; Ameerika Ühendriigid ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 3-10-01019
Tutvustus

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Albi, Kristiina ; Laidvee, Janek ; Papp, Ülle-Marike ; Sepper, Mari-Liis. Soolise võrdõiguslikkuse seadus : kommenteeritud väljaanne / eess.: Hanno Pevkur. - Tallinn : Juura, 2010. - 142 lk. - Bibl. lk. 137-140. - Märksõnastik lk. 141-142.
ISBN 978-9985-75-308-8
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus ; sooline diskrimineerimine ; Eesti ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 2-10-06280
Täistekst

Constitutional rights and new technologies : a comparative study / ed. by Ronald E. Leenes, Bert-Jaap Koops and Paul De Hert ; contributions by Susan W. Brenner ... [et al.]. - The Hague : T.M.C. Asser Press ; Cambridge ; New York : Cambridge University Press [distributor], 2008. - XVII, 301 lk. - (Information Technology & Law Series ; 15).
ISBN 978-90-6704-246-8
ISSN 1570-2782
Märksõnad: põhiõigused ; infotehnoloogia ; uus tehnoloogia ; privaatsus ; andmekaitse ; võrdlev analüüs ; Saksamaa ; Holland ; Belgia ; Prantsusmaa ; Rootsi ; Kanada ; Ameerika Ühendriigid ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5534 ; 15
Sisukord

Lindgren, J. Ralph ; Taub, Nadine ; Wolfson, Beth Anne ; Palumbo, Carla M. The law of sex discrimination. - 4th ed. - Boston : Wadsworth Cengage Learning, 2011. - XVII, 487 lk.
ISBN 978-1-4390-8531-8
Märksõnad: sooline diskrimineerimine ; võrdsed võimalused ; naised ; õiguslik seisund ; feminism ; Ameerika Ühendriigid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 3-10-01007
Sisukord

Naised & mehed : võrdsed õigused, võrdne vastutus : ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest / koost. Mari-Liis Sepper. - Tallinn : Sotsiaalministeerium ; Tartu : Atlex, 2010. - 34 lk. - Bibl. lk. 34.
ISBN 978-9985-9802-9-3
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus ; sooline diskrimineerimine ; naised ; mehed ; õiguskaitse ; Eesti ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 2-10-06287
Täistekst

Женщины и мужчины : равные права, равная ответственность : обзор Закона о гендерном равноправии / сост. Мари-Лийз Сеппер ; перев. Катрин Кару. - Таллинн : Sotsiaalministeerium ; Tartu : Atlex, 2010. - 42 lk. - Bibl. lk. 42.
ISBN 978-9949-9063-1-4
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus ; sooline diskrimineerimine ; naised ; mehed ; õiguskaitse ; Eesti ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 2-10-06288
Täistekst

Women and legislative representation : electoral systems, political parties, and sex quotas / ed. by Manon Tremblay. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008. - XXVI, 278 lk.
ISBN 978-0-230-60378-3
Märksõnad: naised ; poliitikud ; esindatus ; parlamendid ; valimissüsteemid ; majoritaarne valimissüsteem ; parteisüsteemid ; parlamentaarne demokraatia ; üksikjuhtumite analüüs ; Uganda ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; Afganistan ; Prantsusmaa ; Austraalia ; Lõuna-Aafrika Vabariik ; Hispaania ; Belgia ; Iirimaa ; Peruu ; Mehhiko ; Uus-Meremaa ; Ungari ; Jaapan ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-04282
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Arumäe, Urmas. Territoriaalne kogukond ja selle juhtimise õiguslik korraldus : doktoritöö juhtimisteaduse doktorikraadi taotlemiseks : [doktoritöö] / Estonian Business School ; juhendaja: Arno Almann. - Tallinn : EBS Print, 2010. - 272 lk. - Autori publikatsioonid lk. 7. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 167-188.
Summary, lk. 247-269.
ISBN 978-9985-9824-3-3
Märksõnad: territooriumid ; kogukonnad ; kohalikud omavalitsused ; juhtimine ; õiguslikud aspektid ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: 3-10-01348
Täistekst

Polański, Przemysław Paul. Customary law of the Internet : in the search for a supranational cyberspace law. - The Hague : T.M.C. Asser Press ; Cambridge [etc.] : Cambridge University Press [distributor], 2007. - XXIII, 413 lk. - (Information Technology and Law Series ; 13).
ISBN 978-90-6704-230-7
ISSN 1570-2782
Märksõnad: Internet ; küberruum ; õiguslikud aspektid ; tavaõigus ; e-kaubandus ; äriõigus ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: PL A/5534 ; 13
Sisukord

Schneider, Hans-Peter. Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk : Möglichkeiten und Grenzen nach deutschem und europäischem Recht. - Baden-Baden : Nomos, 2010. - 110 lk.
ISBN 978-3-8329-5220-4
Märksõnad: Euroopa Liit ; avalik-õiguslik ringhääling ; reklaam ; sponsoreerimine ; Euroopa Liidu õigus ; põhiõigused ; Saksamaa ; Euroopa
Kohaviit: 2-10-04285
Tutvustus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Burgis, Michelle L. Boundaries of discourse in the International Court of Justice : mapping arguments in Arab territorial disputes. - Leiden ; Boston : Nijhoff, 2009. - XXVI, 307 lk.
ISBN 978-90-04-17463-4
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus ; rahvusvahelised kohtud ; vaidluste lahendamine ; islam ; õigusteooria ; õigusajalugu ; territooriumid ; okupatsioonid ; riigipiirid ; piirivaidlused ; araabia maad ; islamimaad ; kohtuasjad ; üksikjuhtumite analüüs ; riigid ; Tšaad ; Liibüa ; Katar ; Bahrein ; Lääne-Sahara ; Palestiina
Kohaviit: 2-10-05295
Täistekst

Euroopa Liidu leping. Euroopa Liidu toimimise leping : konsolideeritud versioonid / eess.: Carri Ginter ; märksõnastiku koost.: Kadri Elias. - Tallinn : Juura, 2010. - 318 lk. - Märksõnastik lk. 313-318. - Sisaldab ka: Euroopa Liit ja selle toimimine uues kuues / Julia Laffranque.
ISBN 978-9985-75-307-1
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Liidu leping (2007) ; Euroopa Liidu toimimise leping (2007) ; Euroopa Ühenduse asutamisleping (1992) ; muudatused ; põhiõigused ; hartad ; lepingud ; protokollid ; deklaratsioonid
Kohaviit: 2-10-05479

Kiviorg, Merilin ; Land, Kristi ; Vallikivi, Hannes. Rahvusvaheline õigus / retsensendid: Juhani Kortteinen, Lauri Mälksoo. - 4., täiend. ja muudet. tr. - Tallinn : Juura, 2010. - 174 lk. - (Loengud). - Bibl. peatükkide alguses. - Eestikeelsed põhimõisted koos inglis- ja saksakeelsete vastetega peatükkide lõpus.
ISBN 978-9985-75-304-0
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; riik ; rahvusvahelised organisatsioonid ; diplomaatiline ja konsulaarõigus ; mereõigus ; inimõigused ; vaidluste lahendamine ; vastutus ; loengud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-05172

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Mits, Martins. European Convention on Human Rights in Latvia : impact on legal doctrine and application of legal norms. - Lund : Lund University, 2010. - 296 lk.
ISBN 978-9984-49-011-3
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus ; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; põhiõigused ; õigusnormid ; õiguskaitse ; rahvusvahelised lepingud ; siseriiklik õigus ; Läti ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-10-04171
Tutvustus

Koostanud Maia Ruttu
29. september 2010


 digitaalarhiiv digar