Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2010-10

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Гражданское право : учебник / Институт частного права ; под общей ред. С. С. Алексеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург : Институт частного права], 2010. - 528 lk.
ISBN 978-5-392-00977-0
Märksõnad: Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-07286

Jetzinger Horner, Daniela et al. Land registration and cadastre in selected European countries : [Austria, Bulgaria, Croatia, Hungary, Netherlands, Serbia] / ed. by Center of Legal Competence (CLC). - Antwerpen : Intersentia ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag ; Wien : Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2009. - 232 lk. - (Schriftenreihe des Center of Legal Competence ; 29).
ISBN 978-90-5095-944-5 (Intersentia)
Märksõnad: asjaõigus ; maaomand ; kinnisvara ; maakatastrid ; Austria ; Bulgaaria ; Horvaatia ; Ungari ; Holland ; Serbia
Kohaviit: PL A/6535 ; 29
Sisukord

Lentsius, Margus ; Lõhmus, Diana ; Kõo, Katrin. Tagatised ettevõtluses : käendus, garantii, käsiraha, leppetrahv, võlatunnistus, omandireservatsioon, hüpoteek ja muud pandiõigused. - Tallinn : Äripäev, 2010. - 216 lk. - (Juht ja seadus).
ISBN 978-9949-464-05-0
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; garantii ; käendus ; käsiraha ; leppetrahvid ; asjaõigus ; hüpoteegid ; pant ; reaalkoormatised ; ettevõtlus ; Eesti
Kohaviit: 2-10-07401

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Хозяйственное (предпринимательское) право : учебник для студентов высших учебных заведений / Федеральное агентство по образованию, Российский государственный торгово-экономический университет ; ответств. ред.: Ю. Е. Булатецкий, Н. А. Машкин. - Москва : Норма, 2008. - 737 lk.
ISBN 978-5-468-00013-7
Märksõnad: ettevõtlus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-07284

Справочник бухгалтера. 1-2 / AS Äripäev, BDO Eesti ; авторы и составители Яак Аннус, Эва Метсаотс, Май Эвер ... [и др.]. - Tallinn : Äripäev, 2010. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat).
Märksõnad: raamatupidamine ; käsiraamatud ; jätkväljaanded
Kohaviit: PE A/2651

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Disaster law / ed. by Daniel A. Farber, Michael G. Faure. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2010. - XXVII, 673 lk.
ISBN 978-1-84844-431-7
Märksõnad: katastroofid ; ennetamine ; katastroofiabi ; kriisijuhtimine ; õnnetusjuhtumikindlustus ; hüvitised ; õiguslikud aspektid ; võlaõigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-10-02058
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Kiris, Advig ; Kukrus, Ants ; Oidermaa, Enno. Õiguse alused : tööõigus : ülesannete kogu / Tallinna Tehnikaülikool, avaliku sektori majanduse instituut, majandusõiguse õppetool. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2010. - 60 lk. - Bibl. lk. 60.
ISBN 978-9949-23-024-2
Märksõnad: töölepingud ; töökorraldus ; töövaidlused ; kohtuasjad ; õppematerjalid ; ülesanded ; Eesti
Kohaviit: 2-10-07522

Raidve, Heli ; Rask, Mari. Töölepingu seadus praktikas. Kolmas raamat : töölepingu lõppemine ja üleminek. Vastutus. Rakendussätted / toim. Aita Nurga. - Tallinn : Äripäev, 2010. - 165 lk. - (Äripäeva raamat).
ISBN 978-9949-464-02-9
Märksõnad: töölepingud ; töölepingu lõpetamine ; vastutus ; võlaõigus ; Eesti ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-10-07021

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Есаков, Геннадий ; Крылова, Наталья ; Серебренникова, Анна. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московская государственная юридическая академия. - Москва : Проспект, 2010. - 336 lk.
ISBN 978-5-392-01630-3
Märksõnad: kriminaalõigus ; õigussüsteemid ; võrdlev õigusteadus ; islamimaad ; Suurbritannia ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-07285

Ühiskonna turvalisuse teenistuses : artiklite kogumik pühendatud professor Ivar Aimre mälestusele / koost. Annika Lall ; toim. Annika Talmar ; eess. Lauri Tabur. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2010. - 230 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Professor Ivar Aimre publikatsioonid (1970-2009) / koost. Uno Traat, lk. 228-230.
ISBN 978-9985-67-183-2
Märksõnad: õigussotsioloogia ; sotsiaalsed normid ; sotsiaalne kontroll ; õigusteadvus ; õigusriik ; sotsialiseerumine ; sotsiaalne kihistumine ; ebavõrdsus ; noored ; tööturg ; intellektuaalne omand ; õiguskaitse ; kriminoloogia ; kriminaalmenetlus ; kuriteoohvrid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-08365
Täistekst I osa ; Täistekst II osa

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Funk, T. Markus. Victims' rights and advocacy at the International Criminal Court. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - XX, 457 lk.
ISBN 978-0-19-973747-5
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; rahvusvahelised kohtud ; Rahvusvaheline Kriminaalkohus ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; siseriiklik õigus ; õigusajalugu ; kuriteod ; inimsusvastased kuriteod ; sõjakuriteod ; genotsiid ; agressioon ; ohvrid ; tunnistajad
Kohaviit: 2-10-05356
Sisukord

Saranpää, Timo. Näyttöenemmyysperiaate riita-asiassa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010. - XL, 308 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 299).
ISBN 978-951-855-300-0
ISSN 0356-7206
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; hagimenetlus ; tõendamine (jur.) ; õigusteooria ; Põhjamaad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815
Tutvustus

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

 

Ferreres Comella, Víctor. Constitutional courts and democratic values : a European perspective. - New Haven ; London : Yale University Press, 2009. - XVI, 238 lk.
ISBN 978-0-300-14867-1
Märksõnad: konstitutsioonikohtud ; demokraatia ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-10-08177
Sisukord

Die rechtliche Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Osteuropa / hrsg. von Friedrich-Christian Schroeder, Herbert Küpper. - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, 2010. - 322 lk. - (Studien des Instituts für Ostrecht München ; 63).
ISBN 978-3-631-59611-1
ISSN 0073-8492
Märksõnad: kommunism ; diktatuurid ; kommunistlikud parteid ; autoritaarsed režiimid ; poliitilised kuriteod ; repressioonid ; restitutsioon (jur.) ; rehabiliteerimine (jur.) ; poliitilised muutused ; Ida-Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1981 ; 63
Sisukord

Смоленский, Михаил ; Иванников, Иван. Конституционное право зарубежных стран : учебное пособие. - Москва : АкадемЦентр : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2009. - 335 lk.
ISBN 978-5-91131-821-5
Märksõnad: põhiseadused ; konstitutsionalism ; isikuõigused ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-07287

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Baltic yearbook of international law. Vol. 9 (2009). - Leiden : Kluwer, 2010. - X, 361 lk.
ISBN 978-90-04-18614-9
ISSN 1569-6456
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; Baltimaad ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5537

Batir, Kerem. Humanitarian intervention in international law : European conflicts : NATO's intervention to Kosovo. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2010. - VIII, 239 lk.
ISBN 978-3-639-23732-0
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ; humanitaarinterventsioonid ; sõjalise jõu kasutamine ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised organisatsioonid ; iseseisvus (pol.) ; inimõigused ; sõjalised konfliktid ; üksikjuhtumite analüüs ; Euroopa ; Jugoslaavia ; Kosovo
Kohaviit: 2-10-06173

Oswald, Bruce ; Durham, Helen ; Bates, Adrian. Documents on the law of UN peace operations. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. - XVI, 608 lk.
ISBN 978-0-19-957126-0
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahukaitseväed ; rahuvalveoperatsioonid ; interventsioonid ; humanitaarõigus ; dokumendid ; rahvusvahelised lepingud ; kohtulahendid ; kommentaarid
Kohaviit: 3-10-01563
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHT

Kovalenko, Julia ; Mensah, Peter ; Leončikas, Tadas ; Žibas., Karolis. New immigrants in Estonia, Latvia and Lithuania. - Tallinn : Legal Information Centre for Human Rights, 2010. - 80 lk. - Bibl. ettekannete lõpus.
ISBN 978-9985-9967-1-3
Märksõnad: sisserändajad ; õiguslik seisund ; rändepoliitika ; koostööprojektid ; aruanded ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu
Kohaviit: 3-10-02235
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu
21. detsember 2010


 digitaalarhiiv digar