Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2011-6

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Kiris, Advig ; Kukrus, Ants ; Oidermaa, Enno. Õiguse alused : tsiviil-, äri-, ehitus- ja karistusõigus : ülesannete kogu / Tallinna Tehnikaülikool, avaliku sektori majanduse instituut, majandusõiguse õppetool. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011. - 125 lk. - Bibl. lk. 125.
ISBN 978-9949-23-086
Märksõnad: tsiviilõigus ; äriõigus ; hoonestusõigus ; karistusõigus ; kohtuasjad ; õppematerjalid ; ülesanded
Kohaviit: 2-11-03303

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Aarnio, Aulis ; Kangas, Urpo. Perhevarallisuusoikeus. - Helsinki : Talentum, 2010. - XXVIII, 642 lk.
ISBN 978-952-14-1512-8
Märksõnad: perekonnaõigus ; perekond ; omand ; abieluvara ; paarisuhted ; varaline õigus ; pärimisõigus ; Soome
Kohaviit: 2-11-02364

PANKROTIÕIGUS
BANKRUPTCY LAW

Parker, David Cameron. Closing a failed bank : resolution practices and procedures. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - X, 226 lk.
ISBN 978-1-61635-027-7
Märksõnad: pangad (maj.) ;  maksejõuetus ; likvideerimine ; pankrotimenetlus ; pankrotid ; laenud ; aruandlus
Kohaviit: 3-11-00947

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Töökeskkond 2011 : süstematiseeritud perioodiline teabekogumik : [elektrooniline teavik] / Ten-Team OÜ. - Tallinn : Ten-Team, 2011. - CD-ROM + 1 brošüür (sisukord).
ISSN 1736-5716
Märksõnad: töökeskkond ; tööohutus ; töötervishoid ; tuleohutus ; elektriohutus ; Eesti ; õigusaktid ; ohutuseeskirjad ; näidised ; aastaraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-01222

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

How to pay taxes in Estonia? : company start-up and taxation in Estonia / comp. by Riin Pajula ;  transl. by Tilde Eesti OÜ. - Tallinn : Arvestusabi, 2011. - 88 lk.
ISBN 978-9949-21-740-3
Märksõnad: maksustamine ; tulumaks ; käibemaks ; äriühingud ; raamatupidamine ; ettevõtlus ; käsiraamatud ; majandus ; juhtimine ; riik
Kohaviit: 2-11-03357

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Protecting children from sexual violence : a comprehensive approach / prepared by the Council of Europe programme "Building a Europe for and with children". - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 325 lk.
ISBN 978-92871-6972-3
Märksõnad: kriminoloogia ; lapsed ; seksuaalne väärkohtlemine ; seksuaalne vägivald ; ennetamine ; lastekaitse ; sotsiaalne rehabilitatsioon ; seksuaalkasvatus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-03676
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Брановицкий, Константин. Информационные технологии в гражданском процессе Германии : (сравнительно-правовой анализ). - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 197 lk.
ISBN 978-5-466-00546-2
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; vahekohtumenetlus ; infotehnoloogia ; kohtud ; elektrooniline kommunikatsioon ; elektroonilised dokumendid ; tõendamine (jur.) ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-11-03463
Täistekst

Kohtute aastaraamat 2010 / toimetuskolleegium: Rutt Teeveer, Meelis Eerik, Henn Jõks, Eerik Kergandberg, Andra Pärsimägi, Harri Salmann, Marin Sedman, Margit Vutt. - [Tallinn : s.n.], 2011. - 160 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; kohtunikud ; kohtumenetlus ; Eesti ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/3349
Täistekst

The relationship between constitutional values, human rights and arbitration / ed. by Alexander J. Bĕlohlávek, Nadĕžda Rozehnalová. - Huntington (NY) : Juris, 2011. - XIV, 533 lk. - (Czech (& Central European) yearbook of arbitration ; 1/2011).
ISBN 978-1-933833-71-2
ISSN 2157-9490
Märksõnad: vahekohtumenetlus ; riigiõigus ; inimõigused ; põhiõigused ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6811
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Riigikogu aastaraamat 2009/2011 : [14. 09. 2009-26. 03. 2011] / Riigikogu Kantselei, Eesti Rahvusraamatukogu ; peatoim. Aivar Jarne ; koost. ja toim. Rita Hillermaa, Piret Viljamaa ; eess.: Heiki Sibul. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2011. - 80 lk.
ISSN 1736-776X
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3483

Riigikogu valimiste käsiraamat 2011. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2011. - 161 lk.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendivalimised ; korraldamine ; referendumid ; valimisõigus ; Eesti ; õigusaktid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-03259

Stelzer, Manfred. The constitution of the Republic of Austria : a contextual analysis. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2011. - 269 lk.
ISBN 978-1-84113-852-7
Märksõnad:
konstitutsionalism ; põhiseadused ; põhiõigused ; poliitilised süsteemid ; valitsemine ; kohtusüsteemid ; Austria
Kohaviit: 2-11-03628
Sisukord

MUNITSIPAALÕIGUS
LOCAL GOVERNMENT LAW

Kergandberg, Erki jt. Averus : avaliku ja erasektori koostöö / toim. Mari-Epp Tirkkonen ; Tark Grunte Sutkiene. - Tallinn : Äripäev, 2011. - 125 lk. - (Juht ja seadus). - Bibl. lk. 109-114 ja joonealustes märkustes. - Tiitellehel ka autorid: Piret Blankin, Margo Lemetti, Rolan Jankelevitš, Elmer Muna, Rene Frolov, Kuldar-Jaan Torokoff, Jaana Nõgisto, Mihkel Kolk, Andreas Veeret, Ivars Grunte, Agnese Hartpenga, Aurimas Pauliukevičius.
ISBN 978-9949-464-22-7
Märksõnad: ettevõtlus ; riigihanked ; lepingud ; halduslepingud ; ehitustööd ; avalik sektor ; erasektor ; avaliku ja erasektori partnerlus ; koostööprojektid ; finantseerimine ; õiguslikud aspektid ; Eesti ; Läti ; Leedu ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-04012

Vabaühendused ja avalikud teenused: partnerlus avaliku sektoriga : ülevaade ja juhised : käsiraamat vabaühendustele ja avalikule sektorile / koost. Veiko Lember, Nele Parrest, Evelyn Tohvri ; toim. Alari Rammo. - Tallinn : Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, 2011. - 63 lk. - Bibl. lk. 43-44.
ISBN 978-9949-21-722-9
Märksõnad: mittetulundusühingud ; avalik sektor ; kohalikud omavalitsused ; avaliku ja erasektori partnerlus ; avalikud teenused ; lepingulised teenused ; lepingud ; õiguslikud aspektid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-04070
Täistekst

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Guidance on the development of legislation and administration systems in the field of cultural heritage / document prepared by the Legislative Support Task Force of the Technical Co-operation and Consultancy Programme ; Regional Co-operation Division, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage ; ed.: Robert Pickard. - 2nd ed. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. - 131 lk.
ISBN 978-92-871-6922-8
Märksõnad: kultuuripärand ; muinsuskaitse ; ehitusmälestised ; ehitiste kaitse ; hoonete kaitse ; arheoloogiamälestised ; muistised ; kunstimälestised ; õiguslikud aspektid ; finantseerimine ; konserveerimine ; säästev areng ; Euroopa ; juhendid
Kohaviit: 2-11-02350
Sisukord

Liiklusreeglid. Liiklusmärgid. Teemärgised. Foorid / komment. Harri Kuusk ; toim. Sirje Laidre. - Tallinn : Valgus, 2011. - 170 lk.
ISBN 978-9985-68-260-9
Märksõnad: liiklusjärelevalve ; liikluse reguleerimine ; liiklusmärgid ; teemärgised ; valgusfoorid ; Eesti ; liikluseeskirjad ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 1-11-01273

Политика бесопасности 2011 : итоги выполнения программы "Основные направления политики безопасности Эстонии до 2015 года" / Министерство внутренних дел ; ред.: Лаури Табур, Майла Пардла ; пер.: Alias Tõlkeagentuur OÜ. - Таллинн : Академия внутренней обороны, 2011. - 96 lk.
ISSN 2228-0642
Märksõnad: julgeolek ; turvatunne ; kodanikukaitse ; julgeolekupoliitika ; arengusuunad ; Eesti ; artiklikogumikud ; jätkväljaanded
Kohaviit: PE A/2647
Täistekst

Roomets, Silvi. Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil. - 4. tr. - Tallinn : S. Roomets, 2011. - 44 lk. - Bibl. lk. 44.
ISBN 978-9949-21-825-7
ISBN 9949-13-593-1 (vale)
Märksõnad: haridus ;
üliõpilastööd ; tekstiõpetus ; tekstitöötlus ; juhendid ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-11-03333

Security policy 2011 : report on the implementation of the "Main guidelines of Estonia’s security policy until 2015" / Ministry of the Interior ; ed.: Lauri Tabur, Maila Pardla. - Tallinn : Public Service Academy, 2011. - 92 lk.
ISSN 2228-0634
Märksõnad: julgeolek ; turvatunne ; kodanikukaitse ; julgeolekupoliitika ; arengusuunad ; Eesti ; artiklikogumikud ; jätkväljaanded
Kohaviit: PE A/2646
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Czech yearbook of international law. Vol. 2. - New York, N.Y. : Juris Publishing, 2011. - XII, 416 lk.
ISBN 978-1-57823-305-2
ISSN 2157-2976
Märksõnad: artiklikogumikud ; Tšehhi ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/6734 ; 2011

Витцтум, Вольфганг Граф и др. Международное право : перевод с немецкого. - Москва ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. - 962 lk. - (Германская юридическая литература : современный подход ; кн. 2).
ISBN 978-5-9998-0038-1
Märksõnad: õigusallikad ; artiklikogumikud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-11-03460

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

ECRI report on Estonia (fourth monitoring cycle) : adopted on 15 December 2009, published on 2 March 2010 / European Commission against Racism and Intolerance. - Strasbourg : Council of Europe, 2010. - 55 lk. - Bibl. lk. 49-50.
Märksõnad:
Euroopa Nõukogu ; Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa Komisjon ; rassism ; ksenofoobia ; anti-semitism ; sallimatus ; diskrimineerimine ; vähemusrahvused ; inimõigused ; õiguskaitse ; Eesti ; aruanded
Kohaviit: 3-11-00938
Täistekst

Hammarberg, Thomas. Human rights in Europe : growing gaps : viewpoints by the Council of Europe Commissioner for Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe, 2010. - 187 lk.
Märksõnad: vähemusrahvused ; rassism ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-02297
Täistekst

Hammarberg, Thomas. Human rights in Europe : no grounds for complacency : viewpoints. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. - 370 lk.
ISBN 978-92-871-6916-7
Märksõnad:
sisseränne ; mustlased ; varjupaigaõigus ; puuetega inimesed ; sooline võrdõiguslikkus ; lapse õigused ; sotsiaalpoliitika ; terrorism ; ajakirjandusvabadus ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-03677
Täistekst

Inimõigused Eestis 2010 : Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi inimõiguste keskuse aastaaruanne / toimetajad: Kari Käsper, Marianne Meiorg. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011. - 194 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISSN 2228-1037
Märksõnad: diskrimineerimine ; õiguskaitse ; Eesti ; aruanded ; jätkväljaanded ; võrguväljaanded
Kohaviit: PE B/3507
Täistekst

Yeshanew, Sisay Alemahu. The justiciability of economic, social and cultural rights in the African regional human rights system : theories, laws, practices and prospects. - Åbo : Åbo Akademis Förlag, 2011. - LVII, 380 lk.
ISBN 978-951-765-574-3
Märksõnad: põhiõigused ; õiguskaitse ; õigussüsteemid ; kohtusüsteemid ; regionaaluuringud ; Aafrika ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-11-02352

MEREÕIGUS
MARITIME LAW

Marine scientific research : a revised guide to the implementation of the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea / United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs. - New York : United Nations, 2010. - IX, 71 lk.
ISBN 978-92-1-133695-5
Märksõnad:
ÜRO mereõiguse konventsioon (1982) ; rahvusvaheline õigus ; õigusloome ; rahvusvahelised lepingud ; okeanograafilised uuringud ; teaduseuuringud ; õiguslikud aspektid
Kohaviit: 2-11-02333

СОЛАС : поправки 2008 и 2009 годов / Международная морская организация. - Лондон : Международная морская организация, 2011. - VIII, 90 lk.
ISBN 978-92-801-4000-2
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ; merendus ; meretransport ; ohutus ; mereohutus ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-11-02336

Koostanud Maia Ruttu
31. august 2011


 digitaalarhiiv digar