E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
21.12 10-15, 23.12 10-17;  24.12-03.01 suletud

Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

Uudiseid meilt ja mujalt

Õiguspärasest linkimisest hiljutiste Euroopa Kohtu lahendite näitel. Artikkel linkidega kohtulahenditele (11.10.2015)

IFLA allkirjastas Haagi deklaratsiooni (mai 2015)

Läti kultuuriministeeriumi korraldatud rahvusvaheline seminar autoriõigustest 26-27.märts 2015. Ettekandeid seminarilt (02.04.2015)

Saksa Piraadipartei ja Euroopa Parlamendi liikme Julia Reda koostatud Euroopa autoriõiguste reformi eelnõu raport (30.01.2015)

Erinevate huvirühmade ühine deklaratsioon Euroopa autoriõiguste parendamiseks -
The Copyright Manifesto - Copyright for Creativity. Info Eblida kodulehel (29.01.2015)

Euroopa Kohtu otsus (C‑348/13)  - vabalt kättesaadava teose framing on lubatud ega eelda autori nõusolekut. Uudis, Kohtuotsus (30.10.2014)

Täna jõustus autoriõiguse seaduse redaktsioon orbteoste kasutamise kohta (30.10.2014)

Siseturu ühtlustamise amet avalikustas orbteoste andmebaasi. Loe pressiteadet (27.okt. 2014)

Suurbritannias avaldati uus litsentsisüsteem, millega tehakse kättesaadavaks enam kui 91 mijonit orbteost. Uudis lähemalt (29.10.2014)

 

Kasulikku:

Center for the Study of the Public Domain (Duke University School of Law)

Andersdotter, Karolina. Cross-border copyfight: European libraries re-thinking the InfoSoc Directive/ Institutionen föf ABM. Masteruppsats, 2015 (PDF)

Varik, Johann-Kristjan (2014). Teoste digiteerimine ja selle aktuaalsed autoriõiguslikud probleemid : magistritöö / juhendaja Mario Rosentau ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, võrdleva õigusteaduse õppetool

Intellektuaalomandi õppematerjal (2015)/ EITK

Hea ülevaate Eesti autoriõigusest annab autoriõiguste portaal autor.ee, kus on välja toodud vastavad õigusaktid ning kust leiab lisaks selgitustele ja õppematerjalidele ka vabasid e-raamatuid.

Raamatukogude jaoks on olulised teose vaba kasutamise juhud.

Artiklite refereeringud, raamatu-, artikliviited jm materjal autoriõigusest Euroopa Liidus. Summaria Europensia 2009/4

IP Panorama - üldhariv veebiväljaanne intellektuaalomandist, mille 5. numbris räägitakse autoriõigusest ja 8. numbris autoriõigusest digitaalses keskkonnas. (03.10.2012)

Reet Adamsoo. Intellekutaalne omand teadus- ja arendustöös. - Tartu Ülikooli e-õppematerjal

Unt, Ly. Digitaalvormis teostega seonduvad autoriõigusalased probleemid : [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tartu : Tartu Ülikool, 2012. - 73 l.

Rahvusvahelise seminari Digitaalne Mälu "Autoriõigus muutuste tuules" (2011) ettekanded

Ajakiri Vikerkaar nr. 10-11/2011 keskendub muuhulgas autoriõigusele. Läbivaks teemaks on digitaalne keskkond ja autoriõigus.

Autoriõiguse alane info digiteerimise valdkonnast: DIGIVEEB

Creative Commons litsentsid – autor annab kasutajale suuremad võimalused teose kasutamiseks sh kopeerimiseks ja levitamiseks, teatud juhtudel ka muutmiseks. Peamiselt kasutatakse internetis levitatavate materjalide (tekstid, fotod, videod) juures. Lisainfo


Inglisekeelsed materjalid:

How to analyze copyright internationally? By Paul Edward Geller (okt 2014)

Euroopa Komisjoni väljaanne Open Access - opportunities and challenges

2012.a. versioon väljaandest "Copyright for librarians - essential handbook" // Kokkuvõtlik käsiraamat raamatukoguhoidjatele. (11.01.2013)

Intellectual Property and Innovation: A Framework for 21st Century Growth and Jobs- Esseekogu Euroopa juhtivatelt intellektuaalse omandi spetsialistidelt teemal, millises suunas peaks autoriõigus muutuma. (17.09.2012)

IFLA E-Lending Background Paper - E-raamatute laenutamisest, erinevatest ärimudelitest, juriidiline analüüs. (15.05.2012)

IFLA Statement on Orphan Works (14.05.2012)

IFLA Statement on Legal Deposit (14.05.2012)

IFLA: Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives
(01.03.2012)

E-books - Scandinavian Point of Views // Scandinavian Public Library Quarterly (2011) vol. 44, no. 4. E-raamatute õiguslikust määratlusest, laenutamise ärimudelitest, laenutamise praktikast Soomes ja Taanis, Norra Raamatukogude Assotsiatsiooni 6 e-raamatu põhimõttest. (04.01.2012)

Autoriõigus ja raamatukogud – õppematerjal raamatukogudele

IFLA: viis videot autoriõiguse, Open Access ja inimõiguste teemadel

Copyright User - kasutajasõbralikud tekstid selgitamaks autoriõigusi tavakasutajale. Põhineb Suurbritannia õigusel