E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

OLEME AVATUD: E-R 10-20
L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

Üldinfo

Uut autoriõigustes:

Euroopa Kohtu otsus (C‑348/13)  - vabalt kättesaadava teose framing on lubatud ega eelda autori nõusolekut. Uudis, Kohtuotsus (30.10.2014)

Täna jõustus autoriõiguse seaduse redaktsioon orbteoste kasutamise kohta (30.10.2014)

Siseturu ühtlustamise amet avalikustas orbteoste andmebaasi. Loe pressiteadet (27.okt. 2014)

Suurbritannias avaldati uus litsentsisüsteem, millega tehakse kättesaadavaks enam kui 91 mijonit orbteost. Uudis lähemalt (29.10.2014)

Euroopa Kohtu otsus (C-117/13): raamatukogud võivad oma kogusid digiteerida. Uudis siin ja siin ning kohtuotsus (11.sept. 2014)

IFLA uuendas e-laenutuse põhimõtteid. Dokumenti esitletakse EBLIDA/CLM kohtumisel 13.-14.augustil. Uudis (30.juuli 2014)

Euroopa kohtujuristi arvamus kohtuasjas C-117/13: raamatukogud võivad teoseid digiteerida ning võimaldada lugejatel e-raamatust teha üksikuid koopiaid. Artikkel siin ja siin ning kohtu pressiteade. Kohtujuristi ettepanek eesti keeles (5.juuni)

Suurbritannias muudeti autoriõiguste seadust, et see oleks vastavuses digitaalajastuga. Muudatused, mis puudutavad raamatukogusid ja teose kasutamist teadustööks jõustuvad 1.juunist 2014.

Õiguste ammendumise põhimõtte kehtivusest digitaalsete meediate osas. ReDigi firma poolt loodud tehnoloogia võimaldab muusikat, filme, audio- ja e-raamatuid edasi müüa ilma failist koopiat tegemata ning seega autoriõigusi rikkumata. Loe artiklit.

EBLIDA kampaania - Right to e-read ja erinevate organisatsioonide poolt loodud veebisait autoriõiguste süsteemi parendamisest EL-is - Fix Copyright!

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (KEOde direktiiv) (vv. 4.02.2014). Resolutsioon, terviktekst ja lisad. Direktiiv 2014/26/EU ELi Teatajas.

 

Kasulikku:

Hea ülevaate Eesti autoriõigusest annab autoriõiguste portaal autor.ee, kus on välja toodud vastavad õigusaktid ning kust leiab lisaks selgitustele ja õppematerjalidele ka vabasid e-raamatuid.

Raamatukogude jaoks on olulised teose vaba kasutamise juhud.

Artiklite refereeringud, raamatu-, artikliviited jm materjal autoriõigusest Euroopa Liidus. Summaria Europensia 2009/4

IP Panorama - üldhariv veebiväljaanne intellektuaalomandist, mille 5. numbris räägitakse autoriõigusest ja 8. numbris autoriõigusest digitaalses keskkonnas. (03.10.2012)

Reet Adamsoo. Intellekutaalne omand teadus- ja arendustöös. - Tartu Ülikooli e-õppematerjal

Unt, Ly. Digitaalvormis teostega seonduvad autoriõigusalased probleemid : [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tartu : Tartu Ülikool, 2012. - 73 l.

Rahvusvahelise seminari Digitaalne Mälu "Autoriõigus muutuste tuules" (2011) ettekanded

Ajakiri Vikerkaar nr. 10-11/2011 keskendub muuhulgas autoriõigusele. Läbivaks teemaks on digitaalne keskkond ja autoriõigus.

Autoriõiguse alane info digiteerimise valdkonnast: DIGIVEEB

Creative Commons litsentsid – autor annab kasutajale suuremad võimalused teose kasutamiseks sh kopeerimiseks ja levitamiseks, teatud juhtudel ka muutmiseks. Peamiselt kasutatakse internetis levitatavate materjalide (tekstid, fotod, videod) juures. Lisainfo

Inglisekeelsed materjalid:

 

How to analyze copyright internationally? By Paul Edward Geller (okt 2014)

Euroopa Komisjoni väljaanne Open Access - opportunities and challenges

2012.a. versioon väljaandest "Copyright for librarians - essential handbook" // Kokkuvõtlik käsiraamat raamatukoguhoidjatele. (11.01.2013)

Intellectual Property and Innovation: A Framework for 21st Century Growth and Jobs- Esseekogu Euroopa juhtivatelt intellektuaalse omandi spetsialistidelt teemal, millises suunas peaks autoriõigus muutuma. (17.09.2012)

IFLA E-Lending Background Paper - E-raamatute laenutamisest, erinevatest ärimudelitest, juriidiline analüüs. (15.05.2012)

IFLA Statement on Orphan Works (14.05.2012)

IFLA Statement on Legal Deposit (14.05.2012)

IFLA: Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives
(01.03.2012)

E-books - Scandinavian Point of Views // Scandinavian Public Library Quarterly (2011) vol. 44, no. 4. E-raamatute õiguslikust määratlusest, laenutamise ärimudelitest, laenutamise praktikast Soomes ja Taanis, Norra Raamatukogude Assotsiatsiooni 6 e-raamatu põhimõttest. (04.01.2012)

Autoriõigus ja raamatukogud – õppematerjal raamatukogudele

IFLA: viis videot autoriõiguse, Open Access ja inimõiguste teemadel

Copyright User - kasutajasõbralikud tekstid selgitamaks autoriõigusi tavakasutajale. Põhineb Suurbritannia õigusel


Skoop