E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Infosüsteemide osakond

Osakonna põhiülesanneteks on tagada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste (IKT) süsteemide projekteerimine ja juurutamine; IKT võrgu ning audio-videoseadmete hooldus; IKT ja audio-videovahendite hankimine ja ekspluatatsioon.

Osakond: 

 • korraldab tellimustööna, teostab uurimis- ja projekteerimistöid või osaleb neis
 • teeb lepingute alusel koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Rahvusraamatukogu IKT infrastruktuuri arendamiseks
 • osaleb infotehnoloogiliste protsesside väljatöötamises
 • korraldab riist- ja tarkvara valimist, hankimist ja seadistamist
 • korraldab või teeb arvutivõrgu arendustöid, arvutivõrgu hooldust ja seadmete remonti
 • reguleerib arvutivõrgu kasutamist
 • osaleb integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC hoolduses ja arendamises
 • töötab välja, katsetab ja juurutab arvutiprogramme ning loob andmebaase
 • korraldab infotehnoloogiaalast koolitust ja annab konsultatsioone

Tehnikatalitus:

 • teeb ettepanekuid ja korraldab tehnikavahendite valikut ja hankimist
 • korraldab telefonijaama ja abonentvõrgu tehnilist teenindamist ja arendamist
 • korraldab raadiosõlme ja -võrgu tehnilist teenindamist ja arendamist
 • korraldab televisioonivõrgu ja -seadmete tehnilist teenindamist ja arendamist
 • korraldab videovalve tehnilist teenindamist ja arendamist
 • korraldab kunstide teabekeskuse, muusikasaali ja foonika tehnilist teenindamist ning audio- ja videokandjate ümbersalvestamist
 • osaleb konverentsikeskuse seadmete remondis