Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Teatri- ja filmiteave

Teatri- ja filmikirjanduse avakogu asub teatri- ja filmisaalis 8. korrusel.
 
Kuidas leida kirjandust ning videosalvestisi?
 
E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid, samuti videosalvestisi. 
 
Uut teatri- ja filmikirjandust - Rahvusraamatukogu koduleheküljel avanev nimestik tutvustab kuu aja jooksul raamatukokku saabunud uusi teatri-, filmi- ja tantsualaseid raamatuid.
 
Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud teatri-, tantsu- ja filmiartikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Teatri- ja filmialaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE kunst, muusika, teater, film. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.
 
Enne 1999. aastat ilmunud teatriartiklid kajastuvad teatri- ja filmisaali kaartkartoteekides ning trükiväljaannetes Eesti teatribibliograafia 1960-1991 ja Eesti lavakunsti peegeldusi NSV Liidu ja välisperioodikas 1940-1965.
 
Varasemad Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklid leiab teatmesaalis asuvatest kartoteekidest ja trükiväljaannetest Artiklite ja Retsensioonide Kroonika ning Eesti Rahvusbibliograafia. Artiklid.
 
Kust võib veel leida teatri- ja filmialast informatsiooni?
 
Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Kasutada saab ka elektroonilisi ajakirju.
 
E-ajakirjade kataloog - e-ajakirjade leidmisel on abiks kataloog, kuhu on koondatud võõrkeelsed elektroonilised täistekstajakirjad. Ühtses nimestikus on kõik ajakirjad, millele on olemas juurdepääs andmebaaside vahendajailt või otse kirjastajailt. Iga ajakirja nimetuse juures antakse teada, millises andmebaasis otsitav ajakiri asub ning millise ajavahemiku kohta on kättesaadavad täistekstid.

digitaalarhiiv digar