Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Statistikateave

Statistikakirjanduse avakogu asub 5. korrusel ühiskonnateaduste lugemissaalis. Lisaks leidub statistikat õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis 6. korrusel. Kirjanduse leidmiseks kasutage E-kataloogi ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloogi, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ning perioodilisi väljaandeid.

Statistikateave on blogi, kuhu on koondatud peamised rahvusvahelist statistikat kajastavad allikad – andmebaasid, trüki- ja veebiväljaanded, CD-d.

Kust võib veel leida statistikateavet?

Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Võimalik leida ja kasutada kõiki Rahvusraamatukogu kaudu kättesaadavaid ja teisi vaba juurdepääsuga elektroonilisi ajakirju. Majanduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide rubriigis on samuti juurdepääs infoallikatele. nt. SourceOECD, World Bank ja ÜRO andmebaasid.

Ühiskonnauuringud - kord kuus ilmuv väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud uuringutest ja väljaannetest. UUS!
 

Vaata ka Parlamendiraamatukogu Facebooki lehte!


digitaalarhiiv digar