Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu on avatud E-R 10-20, L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22 

Rahvusbibliograafia

17.12.2013

Eesti rahvusbibliograafiasse registreeritakse Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelsed teavikud.
Rahvusbibliograafiasse kuulub ka Estonica - eesti autorite ning Eestit ja eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed teavikud.
         
Rahvusbibliograafias ei registreerita:
 • piiratud kasutajaskonnaga väljaandeid;
 • ajutise iseloomuga väljaandeid;
 • ametkondlikke juhised;
 • aruandeid;
 • standardeid;
 • patente;
 • Internetis ilmuvaid perioodikaväljaannete sisukordi;
 • perioodiliselt ilmuvaid ristsõnu;
 • ja teisi pisitrükiseid.
 
Teavikute rahvusbibliograafias registreerimise kohustus tuleb säilituseksemplari seadusest
Eesti Rahvusbibliograafia koostamise, registreerimise ja valiku põhimõtted on kirjas dokumendis Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused.
 

 
Rahvusbibliograafiat vahendatakse sidusandmebaasina ja võrguväljaannetena:
 • Võrguväljaanne Uued Eesti Raamatud sisaldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid. Nimestik ilmub iga kuu alguses võttes kokku eelneva kuu jooksul Rahvusraamatukokku saabunud raamatud.
 • Aastanimestik Perioodika registreerib Eestis ilmunud ja Rahvusraamatukogusse säilituseksemplaridena saabunud ning väljaspool Eestit ilmunud eestikeelsed perioodilised väljaanded.
 • Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB registreerib kõik teavikud olenemata teaviku laadist, nii trükised kui ka auvised ja elektroonilised teavikud.

  Vt. ka Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi pidamise põhimäärus
   

 
Trükinimestikena on ilmunud järgmised registreeriva rahvusbibliograafia väljaanded:
 
Võrguväljaannetena on ilmunud järgmised registreeriva rahvusbibliograafia väljaanded:
 • Eesti rahvusbibliograafia. Eesti ametlikud väljaanded. (2001-2005)
 • Eesti rahvusbibliograafia. Kaardid. (2003-2005)

 


RRi näitused digitaalarhiiv digar