Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20, L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22


 

Rahvusbibliograafia võrguväljaanded

26.11.2015

| Perioodika | Kaardid | Ametlikud väljaanded |


 

Eesti rahvusbibliograafia. Perioodika
ISSN 1736-8480
Perioodika on Eesti rahvusbibliograafia osa, mis ilmub 1999. aastast aastaväljaandena. Aastanimestik registreerib igal aastal Eestis ilmunud ja Eesti Rahvusraamatukogusse säilituseksemplaridena saabunud ning väljaspool Eestit ilmunud Eestit kujutavad või eestikeelsed perioodilised väljaanded.
Alates 2005. aastast ilmub aastanimestik võrguväljaandena.
Perioodiliste väljaannete jooksvat ilmumist kajastavad Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB ja e-kataloog ESTER.

 
2015 | 2014 | 20132012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
 

 
Eesti rahvusbibliograafia. Kaardid
ISSN 1736-2059
Kaardid on Eesti rahvusbibliograafia osa, mis registreerib igal aastal Eestis ilmunud ja Eesti Rahvusraamatukogusse sundseksemplaridena saabunud ning väljaspool Eestit ilmunud Eestit kujutavad või eestikeelsed kaarditeavikud.
Aastatel 1986–1998 ilmunud kaarditeavikud on registreeritud eraldi trükistes Eesti Rahvusbibliograafia. Kaardid ja ajavahemikus 1999–2002 ilmunud kaarditeavikud aastanimestikus Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud. Kaardid. Registrid.
Aastatel 2004-2006 ilmus aastanimestik võrguväljaandena, kajastades bibliograafilist informatsiooni 2003-2005. aastal ilmunud kaarditeavikute kohta.
Alates 2006. aastast kajastavad kaarditeavikute jooksvat ilmumist Eesti rahvusbibliograafia sidusandmebaas Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB ja elektronkataloog e-kataloog ESTER.
 
| 2005 | 2004 | 2003 |
 

 
Eesti ametlikud väljaanded 2001-2005
ISSN 1736-0439
Eesti ametlikud väljaanded on osa rahvusbibliograafiast, mis registreerib Eesti Vabariigi riigiasutuste kulul või korraldusel välja antud teavikuid. 1993-2001 ilmus nimestik trükisena, alates 2002. a elektroonilisena Eesti Rahvusraamatukogu koduleheküljel.
Kirjed on sorteeritud vastavalt riigiasutuste loetelule. Ühe asutuse piires on järjestus tähestikuline, enne eestikeelsed jt. ladina tähestikuga, siis kirillitsas teavikud. Dubleeritud kirjed on tähistatud tärniga.
Bibliograafias ei registreerita konfidentsiaalseid dokumente, reklaamiotstarbelisi ja püsiväärtuseta trükiseid mahuga alla 4 lehekülje. Avalik-õiguslike ülikoolide ja Teaduste Akadeemia süsteemi väljaannetest on välja jäetud õppe- ja teaduskirjandus ning konverentside materjalid. Väljaanne on koostatud Eesti Rahvusraamatukogusse sundeksemplaridena saabunud teavikute põhjal.
 
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

 


RRi näitused digitaalarhiiv digar