Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Raamatute parandamine

ÕPPEKAVA NIMETUS: Raamatute parandamine

Õppekava rühm:
- Raamatukogundus, teabelevi ja arhiivindus.
- Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas).

Täienduskoolituse eesmärgid:
- anda teadmisi raamatute seisundi jälgimiseks ja hindamiseks ning raamatute säilitamisest;
- anda teadmisi teavikute ennistamise ja reprodutseerimise võimaluste kohta;
- arendada oskusi raamatute ennistamiseks vastavalt kutsestandardite „Raamatukoguhoidja, tase 6 ja 7“ osa B.2.3 „Kogude säilitamine“ kompetentsile: tunneb teavikute ennistamise ja reprodutseerimise võimalusi. www.eru.lib.ee/www/index.php/kutse/andmine

Õpiväljundid:
- omab teadmisi pabermaterjalide säilitamisest;
- tunneb teavikute ennistamise võimalusi;
- oskab hinnata raamatu seisundit ja korraldada selle seisundi parendamist;
- oskab teostada lihtsaid paberiparandusvõtteid;
- oskab teostada lihtsamaid köiteparandusi;
- oskab õmmelda ühe- ja mitmepoognalist raamatuplokki, valmistada plokile paberkaaned.

Õpingute alustamise tingimused:
- kooliraamatukoguhoidjatele

Õppe maht ja vorm: 15 akadeemilist tundi (AT), sh loengud - 2 AT, praktilised tööd - 12 AT, ringkäik restaureerimiskeskuses - 1 AK

Õppe sisu:
- tutvumine Rahvusraamatukogu restaureerimiskeskuse tööga;
- pabermaterjalide säilitamine;
- säilikute puhastamine;
- paberiparanduste teostamine;
- raamatuploki õmblemine, paberkaante valmistamine;
- köiteparandused, karbid.

Õppekeskkond:
Eesti Rahvusraamatukogu restaureerimiskeskus (Tõnismägi 2, Tallinn)

Õppematerjalid:
- Urve Kolde. Raamatute ja pabermaterjalide säilitamine: konspekt.
- Urve Kolde. Lihtsamad paberi ja köite parandamise võtted: konspekt.

Lõpetamise tingimused, hindamine ja väljastatavad dokumendid:
Koolituse käigus hinnatakse osaleja õpiväljundites saavutatust. Õppijale väljastatakse täienduskoolituse läbimise kohta tunnistus juhul, kui ta saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Koolitajad:
- Urve Kolde, arhiivi ja raamatukogumaterjalide paberikonservaatori 6. taseme ja köitekonservaatori 6. taseme kutsetunnistused; Rahvusraamatukogu (RR) restaureerimiskeskuse konservaator.
- Vilja Ventsel, paberkonservaatori 6. taseme ja köitekonservaatori 5. taseme kutsetunnistused; RRi restaureerimiskeskuse konservaator.

 Täiendav info:   Krista Talvi, Krista dot Talvi at nlib dot ee või telefonil 630 7129.


 digitaalarhiiv digar