E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

OLEME AVATUD: E-R 10-20 , L 12-19
Juulis ja augustis E-R 12-18
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

Raamatud

Kõige enam leidub Rahvusraamatukogu kogudes raamatuid, kokku üle kahe miljoni. Enamik neist on traditsioonilised trükised, kuid üha enam suureneb elektrooniliste raamatute osakaal. Vanimaks väljaandeks on harulduste kogus säilitatav 1486. aastal Kölnis ilmunud Copulata super tres libros Aristotelis De anima.   
 
Raamatutest suurima osa moodustavad rahvusteavikutena komplekteeritud väljaanded, lisaks hangitakse Eestit või Eestis elanud/elavaid etnilisi rühmi ning isikuid käsitlevat võõrkeelset kirjandust. Teadus- ja parlamendiraamatukoguna komplekteeritakse humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkondade ning samuti õiguse, majanduse, poliitika jt ühiskonnateaduste valdkondade raamatuid. Võõrkeelse välisraamatu komplekteerimisel eelistatakse naaberriikides, Euroopa Liidu liikmesriikides ja Ameerika Ühendriikides ilmunud teoseid. Komplekteeritavate valdkondade ning teavikute kohta saab lugeda erialateabe leheküljelt.
 
Enamik raamatuid on kirjeldatud E-kataloogis ESTER, venekeelsete trükiste leidmiseks tuleb kasutada ka teatmesaalis asuvat kaartkataloogi. Temaatilise valiku raamatuid leiab üld- ja erialasaalide avariiulitelt. Raamatuid saab laenata lugemissaalidesse ja koju vastavalt Rahvusraamatukogu kasutamiseeskirjale ning tellida raamatukogudevahelise laenutuse teel.
 
Rahvusraamatukogust leiab nii kodu- kui ka välismaiseid elektroonilisi väljaandeid.
Eesti e-raamatuid säilitatakse digitaalarhiivis DIGAR. Need on leitavad nii DIGARi otsingus kui ka E-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmekogude kaudu.
Välismaistest e-raamatutest on Rahvusraamatukogus kättesaadavad järgmised:
  • Oxford Scholarship Online andmebaasi kaudu Oxfordi Ülikooli Kirjastuse majanduse ja poliitika valdkondade väljaanded;
  • SourceOECD täistekstiandmebaasi kaudu Koostöö ja Arengu Organisatsiooni poliitika, majanduse, tehnoloogia, põllumajanduse jt. valdkondade väljaanded;
  • World Bank e-Library kaudu Maailmapanga e-raamatud;
  • Dawsonera keskkonnas kasutatavad e-raamatud;
  • Ebrary e-raamatud meedia, sotsioloogia, majanduse jt. valdkondadest Rahvusraamatukogu portaali kaudu sisse logides.