E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Raamatud

Kõige enam leidub Rahvusraamatukogu kogudes raamatuid, kokku üle kahe miljoni. Enamik neist on traditsioonilised trükised, kuid üha enam suureneb elektrooniliste raamatute osakaal. Vanimaks väljaandeks on harulduste kogus säilitatav 1486. aastal Kölnis ilmunud Copulata super tres libros Aristotelis De anima.   
 
Raamatutest suurima osa moodustavad rahvusteavikutena komplekteeritud väljaanded, lisaks hangitakse Eestit või Eestis elanud/elavaid etnilisi rühmi ning isikuid käsitlevat võõrkeelset kirjandust. Teadus- ja parlamendiraamatukoguna komplekteeritakse humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkondade ning samuti õiguse, majanduse, poliitika jt ühiskonnateaduste valdkondade raamatuid. Võõrkeelse välisraamatu komplekteerimisel eelistatakse naaberriikides, Euroopa Liidu liikmesriikides ja Ameerika Ühendriikides ilmunud teoseid. Komplekteeritavate valdkondade ning teavikute kohta saab lugeda erialateabe leheküljelt.
 
Enamik raamatuid on kirjeldatud E-kataloogis ESTER, venekeelsete trükiste leidmiseks tuleb kasutada ka teatmesaalis asuvat kaartkataloogi. Temaatilise valiku raamatuid leiab üld- ja erialasaalide avariiulitelt. Raamatuid saab laenata lugemissaalidesse ja koju vastavalt Rahvusraamatukogu kasutamiseeskirjale ning tellida raamatukogudevahelise laenutuse teel.
 
Rahvusraamatukogust leiab nii kodu- kui ka välismaiseid elektroonilisi väljaandeid.
Eesti e-raamatuid säilitatakse digitaalarhiivis DIGAR. Need on leitavad nii DIGARi otsingus kui ka E-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmekogude kaudu.
Välismaistest e-raamatutest on Rahvusraamatukogus kättesaadavad järgmised:
  • Oxford Scholarship Online andmebaasi kaudu Oxfordi Ülikooli Kirjastuse majanduse ja poliitika valdkondade väljaanded;
  • SourceOECD täistekstiandmebaasi kaudu Koostöö ja Arengu Organisatsiooni poliitika, majanduse, tehnoloogia, põllumajanduse jt. valdkondade väljaanded;
  • World Bank e-Library kaudu Maailmapanga e-raamatud;
  • Dawsonera keskkonnas kasutatavad e-raamatud;
  • Ebrary e-raamatud meedia, sotsioloogia, majanduse jt. valdkondadest Rahvusraamatukogu portaali kaudu sisse logides.