Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Raamat ja ajaleht – mitte ainult paberil

Sihtrühm: raamatukoguhoidjad

ÕPPEKAVA NIMETUS: Raamat ja ajaleht – mitte ainult paberil

Õppekava rühm:
Raamatukogundus, teabelevi ja arhiivindus.

Täienduskoolituse eesmärgid:
- avada e-raamatute teema: millest sai e-raamat alguse ning kuhu on tänaseks jõutud;
- missugused on e-raamatute laenutuskeskkonnad;
- kuidas ja millega e-raamatut lugeda;
- tutvustada, mida kasulikku leidub digitaalarhiivis DIGAR;
- tutvustada, kuidas DIGARist kiiresti informatsiooni leida;
- tutvustada portaali „Digitaalsed Eesti Ajalehed“;
- sooritada reaalseid otsinguid digitaalarhiivis ja ajalehtede andmebaasis.
- vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 ja tase 7“ osa B.2.4 „Lugejateenindus; Andmekogude loomine ja vahendamine“ kompetentsile: vahendab erinevaid raamatukogu- ja infoteenuseid lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast. www.eru.lib.ee/www/index.php/kutse/andmine

Õpiväljundid:
- teab e-raamatute ajalugu ning kuhu tänaseks on jõutud;
- teab, kust e-raamatuid osta või laenata;
- tunneb e-raamatute laenukeskkondi;
- teab, mida kasulikku leidub digitaalarhiivis DIGAR;
- oskab DIGARit kasutada;
- oskab kasutada portaali Digitaalsed Eesti Ajalehed;
- omab praktilist kogemust otsingute sooritamiseks nimetatud andmebaasides.

Õppe sisu:
- millest sai e-raamat alguse ja kuhu on tänaseks jõutud;
- kust e-raamatuid osta või laenata;
- e-raamatute laenutuskeskkonnad;
- kuidas ja millega e-raamatuid lugeda;
- e-raamatute seis Eestis;
- raamatukogu sinu taskus – digitaalarhiiv DIGAR ja portaal Digitaalsed Eesti Ajalehed;
- praktilised tööd: reaalsed otsingud andmebaasides.

Õppe maht ja vorm: 6 akadeemilist tundi (AT), sh loenguid – 4 AT, vestlusring – 1AT, praktilised tööd – 1 AT.

Õppematerjalid:
- lektorite ettekanded slaididel

Väljastatavad dokumendid:
Koolituse käigus hinnatakse osaleja õpiväljundites saavutatust. Õppijale väljastatakse täienduskoolituse läbimise kohta tunnistus juhul, kui ta saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

KOOLITAJAD:
Kairi Felt
, Rahvusraamatukogude kogude arenduse osakonna juhataja, kogude kujundamise spetsialist.
Kristina Rood, Rahvusraamatukogu koolituskeskuse juhtiv spetsialist, e-teenuste spetsialist.

ÕPPEKESKOND: Eesti rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2, Tallinn)

Täiendav info:

Krista Talvi, Krista dot Talvi at nlib dot ee või telefonil 630 7129 


 digitaalarhiiv digar