E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Politoloogiateave

        

Politoloogiakirjanduse avakogu asub ühiskonnateaduste lugemissaalis 5. korrusel. Lisaks leidub politoloogiateavikuid Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaalis 5. korrusel ning õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis 6. korrusel.

Kuidas leida kirjandust?

E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.

Kaartkataloogid - kuni 1999. aastani raamatukokku saabunud kirjandus on registreeritud ka tähestik- ja liigikataloogides, mis asuvad 5. korruse teatmesaalis.

Uudiskirjanduse nimestikud:

Referaatväljaanded:

  • Summaria Socialia - Eestikeelsed kokkuvõtted ja valiknimestik välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalastest kirjutistest.
  • Summaria Europensia - Eestikeelsed ülevaated välisajakirjades Euroopa Liidu teemadel ilmunud artiklitest, nimestikud Euroopa Liidu alastest raamatutest, artiklitest ja veebiallikatest.

Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud politoloogiaalaseid artikleid?

Eesti artiklite andmebaas ISE - Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Politoloogiaalaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE ühiskonnateadused. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.

Varem ilmunud artikleid on võimalik leida teatmesaalis asuvatest kartoteekidest ja trükiväljaandest Artiklite ja retsensioonide kroonika.

Andmebaas Parlamentarism - Rahvusraamatukogus koostatav andmebaas, mis sisaldab Eestis ilmunud kirjutisi parlamentaarse riigikorra kohta ning Eestis ja välismaal ilmunud tekste Eesti parlamentaarse süsteemi ja parlamendi kohta.

Kust võib veel leida politoloogiateavet?

Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Lugeda saab ka elektroonilisi ajakirju.

Academic Search Complete (EbscoHost) - Akadeemiliste väljaannete artiklite bibliograafiline ja täistekstandmebaas.

 Political Science Oxford Scholarship Online  - Oxfordi Ülikooli Kirjastuse e-raamatute pakett politoloogia valdkonnast.

Integrum - Venemaad, SRÜ riike ja Baltimaid ühendav, üle 3000 andmebaasi sisaldav kogum. Informatsioon Venemaa ja tema regioonide, SRÜ ja Balti riikide kohta: ajalehtede ja ajakirjade täistekstid, uudised, pressi- ja ametlikud teated, personaalia, raamatud jm.

 BNS - Baltic News Service’i uudised ja arhiiv.

Teemavärav - Politoloogia - Rahvusraamatukogus koostatud süstematiseeritud ja märksõnastatud otsisüsteem, mille kaudu on leitavad ka Eesti ja välisriikide poliitikaalased veebilehed, andmebaasid (tasulised ja tasuta), vabalt kättesaadavad ajakirjad, valik raamatukogude katalooge ja mujal koostatud portaale.

E-ajakirjade kataloog A-Z - e-ajakirjade leidmisel on abiks kataloog, kuhu on koondatud võõrkeelsed elektroonilised täistekstajakirjad. Ühtses nimestikus on kõik ajakirjad, millele on olemas juurdepääs andmebaaside vahendajailt või otse kirjastajailt. Iga ajakirja nimetuse juures antakse teada, millises andmebaasis otsitav ajakiri asub ning millise ajavahemiku kohta on kättesaadavad täistekstid.

Võrguväljaanne Naised Eesti Parlamendis 1917-1940, 1992-2010 - ülevaade naistest ja nende tegevusest seadusandlikus kogus.

Võrguväljaanne "Rahvusraamatukogust võrsunud parlamendiliikmed" - tutvustame nelja isikut, kes on töötanud nii raamatukogus kui ka Riigikogus.

E-näitus Meie parlament ja aeg annab ülevaate Eesti parlamendi asutamisest, tegevusest ja arengust 90 aasta jooksul.

Bibliograafiad

Nädal meedias - Riigikogu liikmete, ministrite ja Euroopa Parlamendi saadikute artiklid, intervjuud ja blogid. Ilmub alates 30. jaanuar 2012.

Nädal ajalehtedes - Riigikogu liikmete, ministrite ja Euroopa Parlamendi saadikute artiklid, intervjuud ja kommentaarid. Ilmunud kuni 29. jaanuar 2012.

Nädal blogides - Riigikogu liikmete, ministrite ja Euroopa Parlamendi liikmete saadikute kirjutised. Ilmunud kuni 29. jaanuar 2012.

Riigikogu liikmete kirjutised - Koostatud Eesti Rahvusraamatukogu andmebaaside ja Riigikogu liikmetelt saadud andmete põhjal.

Politoloogiateavet pakuvad ka Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu.