E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Oleme avatud: E-R 10-20, L 12-19
Juulis ja augustis: E-R 12-18
Raamatuid saab tagastada E-P 7-22 Endla tn 3

Mis on ISSN?

ISSN - International Standard Serial Number | Miks on ISSN kasulik ja vajalik? | ISSN tunnuse saavad | ISSN tunnust ei saa | Mis vahe on ISSN ja ISBN tunnustel? | Missugustele vôrguväljaannetele ISSN? | ISSN-L (linke-ISSN) | ISSNi asukoht väljaannetel | ISSN ja EAN kood | ISSN tunnuse saamine Eestis

 
ISSN - International Standard Serial Number - on rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber, tema identifitseerimiskood. See on kordumatu kaheksakohaline tunnusnumber, mis on jaotatud kahte sidekriipsuga eraldatud neljanumbrilisse rühma ning millele eelneb tähtlühend ISSN (näit. ISSN 1406-6149). ISSNil ei ole sisulist tähendust omavaid elemente keele, riigi või kirjastaja identifitseerimiseks.

ISSN on seotud jadaväljaande pealkirjaga – kui pealkiri muutub, tuleb talle anda uus ISSN.

Miks on ISSN kasulik ja vajalik?

võimaldab väljaannet kiiresti ja täpselt identifitseerida

hõlbustab väljaande tellimist ja müüki kogu maailmas;

ISSNi baasil saab moodustada EAN-kaubavöötkoodi;

lisab väljaandele tuntust, sest kõigi ISSNi saanud väljaannete kirjed saadetakse Pariisi rahvusvahelisse jadaväljaannete andmebaasi ISSN Register.

ISSN tunnuse saavad:
Ajakirjad, ajalehed, aastaväljaanded (aruanded, aastaraamatud, teatmikud jms.), seeriaväljaanded (toimetised, kogumikud jms.) sõltumata sellest, millisel meediakandjal nad ilmuvad (trükis, CD-ROM, võrguväljaanne).
 
ISSN tunnust ei saa:
Ajutise väärtusega väljaanded: reklaamtrükised, kataloogid, kalendrid, ristsõnaväljaanded, asutuste lühemaajalised plaanid ja aruanded jne.
 
Mis vahe on ISSN ja ISBN tunnustel?
ISBN on raamatu identifitseerimistunnus, ISSN jadaväljaandele antav tunnus. Raamatusarjad, toimetised jt. jätkväljaanded võivad saada mõlemad tunnused: ISSN on kogu seeriale ühine ja kehtib seni, kuni seeria pealkiri püsib muutumatuna. Iga omaette pealkirjaga seeria osa saab uue ISBNi.
 
Missugustele vôrguväljaannetele ISSN?
Eesti ISSN Keskus soovitab ISSNi võrguväljaannetele, mis

on trükitud jadaväljaande paralleelversioon (kumbki väljaanne saab oma ISSNi), kusjuures võrguväljaande sisu peaks enam-vähem kattuma trükiväljaande omaga;

ilmuvad ainult vôrgus oma kindla pealkirja ja vastutusandmetega, kas traditsioonilise ajakirja vôi seeriaväljaande kujul (numbrite või osadena) või pidevalt uuendatavana (dateerituna).

ISSN-L (linke-ISSN)
2009. aastast võeti Eestis kasutusele uus ISSNil põhinev standardnumber ISSN-L (linke-ISSN). ISSN-Li kasutamine on määratletud uues rahvusvahelises ISSN standardis ISO 3297:2007.
 
ISSN-L
 
aitab koondada või linkida jadaväljaande erinevaid kandjaversioone (trükis, võrguväljaanne, CD-ROM);

võimaldab kandjaversioonist sõltumatut otsingut infosüsteemides, andmebaasides, raamatukogukataloogides;

ISSN-Li saab ühendada teiste identifitseerimis- ja linkimissüsteemidega (näit. OpenURL).

ISSN-L ei muuda tavalise ISSNi kasutamist, ta lisandub sellele.
 
ISSN-Li saab Eesti ISSN keskusest koos tavalise ISSNiga.

ISSN-L antakse kõigile ISSNi saavatele väljaannetele, ka juhul, kui väljaanne ilmub ainult ühel kandjal. 

ISSN-L määratakse nende ISSNide seast, mis on antud jadaväljaande eri kandjaversioonidele. ISSN-Li aluseks on esimesena ilmuma hakanud versiooni ISSN.

ISSN-L muutub ainult juhul, kui jadaväljaande eri kandjaversioonide pealkirjad ja ISSNid vahetuvad samaaegselt. Kui pealkiri ja ISSN vahetub ainult ühel kandjal, jääb ISSN-L kõigi versioonide jaoks endiseks.

Lisateavet ISSN-Li kohta saab Rahvusvahelise ISSN Keskuse kodulehelt: www.issn.org 
 
ISSNi asukoht väljaannetel

ISSN trükitakse jadaväljaande igale numbrile nähtavale kohale järgnevas eelistuses: esikaas, tiitelleht, tagakaas. Ajakirjal peaks ISSN asetsema esikaane paremas ülanurgas.

CD-ROMidel pannakse ISSN nii avalehele, infokandjale kui ka ümbrisele.

Võrguväljaandel pannakse ISSN nähtavale kohale väljaande kodu- või avalehele, soovitatavalt pealkirja lähedale. Kui väljaandel on nii trüki- kui ka võrguversioon, on soovitatav esitada mõlemad ISSNid.

ISSN-L on soovitatav trükkida igale väljaandele ISSNist ülespoole.
ISSN-L 1736-0676
ISSN 1763-0676

ISSN-L 1406-0949
ISSN 1406-0949 (Online)
ISSN 1406-0957 (Trükis)

ISSN ja EAN kood
Rahvusvahelise GS1 organisatsiooni ning Rahvusvahelise ISBN Agentuuri ja Rahvusvahelise ISSN Keskuse vahel sõlmiti 1980. aastal leping hõlbustamaks standardnumbrisüsteemiga ühinenud kirjastajatel kaubavöötkoodi saamist. Eestis peab seda registrit GS1 Estonia MTÜ, kes on rahvusvahelise GS1 liige. Eesti ISSN Keskuses registreeritud ISSN tunnusnumbritega väljaannetele omistatakse EAN-13 vöötkoodid. Selleks tuleb kirjastajal liituda GS1 Estonia MTÜga.
GS1 Estonia asub aadressil:
Roosikrantsi 2, Tallinn 10119
Tel.: 660 5535
Faks: 660 5536
E-post: info at gs1 dot ee
Kodulehekülg: http:/www.gs1.ee
 
ISSN tunnuse saamine Eestis
Alates 1995. aastast tegutseb Eesti Rahvusraamatukogus Eesti ISSN Keskus, mis ainsana Eestis annab jadaväljaannetele ISSNi. Teenus on tasuta.
 
Eesti ISSN keskus
Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2, Tallinn 15189
Tel. 630 7367 (esmaspäev-reede 9-17)
Faks 631 1200
E-post: issn at nlib dot ee
Rahvusvahelise ISSN Keskuse koduleht: www.issn.org

 


digitaalarhiiv digar