Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2012-1

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

International and national in law : development and reciprocal impact / Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief: Paul Varul, ed.: Peep Pruks, managing ed.: Katrin Prükk ; foreword: Jaan Sootak. - Tartu : Iuridicum, 2011. - 184 lk. - (Juridica International ; 18).
ISBN 978-9985-870-28-0
ISSN 1406-1082
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 18
Täistekst

Riigikogu toimetised. 24 / Riigikogu Kantselei ; peatoim. Helle Ruusing. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2011. - 212 lk.
ISSN 1406-5665
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; õigusloome ; poliitika ; Eesti ; toimetised
Kohaviit: PE A/1746 ; 24
Täistekst

Riigikogu valimine 6. märts 2011 / Vabariigi Valimiskomisjon ; koost. Helena Stepanov, Priit Vinkel. - Tallinn : [Riigikogu Kantselei], 2011. - 230 lk. - Kaanepealkiri: Riigikogu valimised 6. märts 2011.
ISBN 978-9949-9030-6-1
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; parlamendivalimised ; tulemused ; valimisõigus ; Eesti ; 2000-ndad ; seadused ; ametlikud väljaanded
Kohaviit: 3-11-02693

Smart security = Tark turvalisus / peatoim. Lauri Tabur ; tegevtoim. Annika Talmar-Pere. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2011. - 387 lk. - (Sisekaitseakadeemia toimetised ; 10).
ISBN 978-9985-67-199-3
ISSN 1736-8901
Märksõnad: riigikaitse ; sõjandus ; sõjateadus ; kodanikukaitse ; toimetised ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE A/2354 ; 10
Täistekst

Õiguskeel 2011 : [artiklikogumik] / Justiitsministeerium ; tegevtoim. Aime Vettik. - Tallinn : Juura, 2011. - 127 lk. - Kogumik sisaldab veebiväljaandes Õiguskeel aasta jooksul ilmunud kirjutisi.
ISSN 1736-7840
Märksõnad: õiguskeel ; eesti keel ; õigusloome ; õigusaktid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2528 ; 2011

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Kask, Peeter. Asjaõigusliku mõtte arengust Eestis : kriitiline analüüs. - Tartu : P. Kask, 2011. - 320 lk. - Nimeregister lk. 318-320.
ISBN 978-9949-30-183-6
Märksõnad: asjaõigus ; õigusajalugu ; õigusteooria ; õigusteadus ; teadusajalugu ; kriitika ; Eesti ; 20. saj. ; 21. saj. algus
Kohaviit: 2-12-00028

Vojáček, Ladislav ; Schell, Karel ; Tauchen, Jaromir. An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masaryk University, 2011. - 182 lk. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; 391).
ISBN 978-80-210-5592-6
Märksõnad: eraõigus ; äriõigus ; tööõigus ; perekonnaõigus ; õigusajalugu ; Tšehhi
Kohaviit: PL A/6855 ; 391

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY

Intellectual property commercialization : policy options and practical instruments / United Nations Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - IX, 114 lk.
ISBN 978-92-1-117053-5
Märksõnad: majanduslikud aspektid ; kommertsialiseerumine ; tehnoloogiasiire ; äriõigus
Kohaviit: 3-11-02299
Täistekst

Rau, Marco. Der internationale Schutz von Domainnamen und Markenrechten im Internet : Analyse unter Berücksichtigung deutschen Rechts. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - 420 lk. - (Studien zum deutschen und europäischen Medienrecht ; 41).
ISBN 978-3-631-59957-0
ISSN 1438-4981
Märksõnad: kaubamärgid ; õiguskaitse ; Internet ; domeeninimed ; vaidluste lahendamine ; rahvusvaheline õigus ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6837 ; 41
Täistekst

ÄRIÕIGUS
BUSINESS LAW

Eesti Vabariigi raamatupidamisarvestus : seadus. Juhendid. Sõnastik : (muudetud 2010) = Бухгалтерский учет Эстонской Республики : закон. Инструкции. Словарь : (редакция 2010) / ред.: Виталий Петров, Роберт Хирви ; перевод с эстонского языка Надежда Герасименко. - Tallinn : Sky Laser Advertising Group, 2010. - 636 lk. + CD-ROM. - Rööptekst vene keeles. – Sisaldab ka: raamatupidamisterminite sõnastik inglise, eesti ja vene keeles.
ISBN 978-9949-18-277-0
Märksõnad: raamatupidamine ; finantsarvestus ; Eesti ; seadused ; juhendid ; inglise keel ; eesti keel ; vene keel ; oskussõnastikud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-11-07922

Ühinemised ja omandamised : ettevalmistusest jõustumiseni / Tark Grunte Sutkiene, Redgate Capital ; toim. Mari-Epp Tirkkonen ; eess.: Risto Vahimets, Aare Tammemäe. - Tallinn : Äripäev, 2011. - 336 lk. - (Juht ja seadus).
ISBN 978-9949-464-31-9
Märksõnad: majandusõigus ; ettevõtted ; fusioon ; omandamine ; ülevõtmine (maj.) ; finantseerimine ; tehingud ; lepingud ; kontroll
Kohaviit: 2-11-07650

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Barancová, Helena ; Olšovská, Andrea. Labour law in Slovak Republic. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2011. - 200 lk.
ISBN 978-90-411-3615-2
Märksõnad: õigusallikad ; töösuhted ; töölepingud ; tööhõive ; tööaeg ; palk ; töövaidlused ; ametiühingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; kollektiivlepingud ; Slovakkia
Kohaviit: 2-11-08039
Täistekst

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Wagner, Christoph. Steuergleichheit unter Standortvorbehalt? : Verfassungsrechtliche Grenzen einer ungleichen Einkommensbesteuerung von Kapital und Arbeit. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - 249 lk. - (Finanz- und Steuerrecht in Deutschland und Europa ; 7).
ISBN 978-3-631-59598-5
ISSN 1863-141X
Märksõnad: maksustamine ; tulumaks ; maksukorraldus ; maksevõime ; konkurentsivõime ; võrdsed võimalused ; riigiõigus ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6839 ; 7

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Liesching, Marc ; Schuster, Susanne. Jugendschutzrecht : Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, Vorschriften des Strafgesetzbuchs und des Rundfunkstaatsvertrags : Kommentar. - 5., überarb. Aufl. des von Rainer Scholz begründeten Werkes. - München : Beck, 2011. - [XX], 706 lk.
ISBN 978-3-406-61196-4
Märksõnad: noored ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; meedia ; ringhääling ; kriminaalõigus ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 1-11-01981
Sisukord

Nutt, Mart. Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises : [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond ; juhendajad: Peeter Müürsepp, Kaarel Kilvits. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011. - 329 lk. - (Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. H ; 22). - Bibl. lk. 287-309.
Summary. Lk. 282-286.
ISBN 978-9949-23-200-0
ISSN 1406-4782
Märksõnad: parlamendid ; pädevus ; välispoliitika ; rahvusvahelised suhted ; rahvusvahelised lepingud ; põhiseadused ; õigusaktid ; õigusajalugu ; Eesti ; Venemaa ; Euroopa Liit ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1537 ; H22
Täistekst

Raudla, Ringa. Constitution, public finance, and transition : theoretical developments in constitutional public finance and the case of Estonia. - Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2010. - 454 lk. - (Finanzsoziologie ; 4). - Bibl. lk. 407-454.
ISBN 978-3-631-59945-7
ISSN 1610-059X
Märksõnad: riigirahandus ; riigieelarve ; maksustamine ; põhiseadused ; õigusloome ; finantsõigus ; teooriad ; Eesti ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa ; 1990-ndad ; 2000-ndad ; dissertatsioonid
Kohaviit:
PL A/6853 ; 4
Täistekst

Schelle, Karel ; Schelleová, Ilona ; Schelleová, Andrea ; Tauchen, Jaromir. The Czech Republic constitutional system. - Milano : Ledizioni, 2011. - 180 lk.
ISBN 978-88-95994-53-6
Märksõnad: õigusajalugu ; õigusloome ; kohtusüsteemid ; konstitutsioonikohtud ; avalik haldus ; põhiõigused ; Tšehhi ; põhiseadused ; hartad ; seadused
Kohaviit: 2-11-07600

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Bretschneider, Harald. Bewertung crossmedialer Verflechtungen im Medienkonzentrationsrecht : eine rechtsvergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands, Großbritanniens sowie der Entwicklung in der EU. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - 249 lk. - (Studien zum deutschen und europäischen Medienrecht ; 43).
ISBN 978-3-631-58810-9
ISSN 1438-4981
Märksõnad: meedia ; ringhääling ; ajakirjandus ; meediafirmad ; meediaturg ; monopolid ; riigiõigus ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Suurbritannia ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6837 ; 43
Täistekst

Kukke, Moonika. Energiaturukorraldus / toim. Mari-Epp Tirkkonen. - Tallinn : Äripäev, 2011. - 216 lk. + CD-ROM. - (Juht ja seadus). - Bibl. joonealustes märkustes. - Märksõnastik lk. 213-214.
ISBN 978-9949-464-34-0
Märksõnad: elektrienergia ; maagaas ; energiaturg ; siseturg ; turukorraldus ; energiapoliitika ; avalikud teenused ; lepingud ; järelevalve ; turuõigus ; Euroopa ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-11-07145

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Max Planck yearbook of United Nations law. 15/2011 / Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2011. - 543 lk.
ISBN 978-90-04-22124-6
ISSN 1389-4633
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised kohtud ; lepinguõigus ; mereõigus ; inimõigused ; interventsioonid ; rahuvalveoperatsioonid ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/357 ; 15
Sisukord

McConnell, Moira Lynne ; Devlin, Dominick ; Doumbia-Henry, Cleopatra. The Maritime Labour Convention, 2006 : a legal primer to an emerging international regime. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2011. - XII, 708 lk.
ISBN 978-90-04-18375-9
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ; Meretöönormide konventsioon (2006) ; merelaevandus ; meremehed ; töö (maj.) ; tööõigus ; rahvusvahelised lepingud ; teatmikud
Kohaviit: 2-11-05604
Sisukord

Verdirame, Guglielmo. The UN and human rights : who guards the Guardians? - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - LVI, 448 lk. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law).
ISBN 978-0-521-84190-0
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; valitsusvälised organisatsioonid ; kriminaalõigus ; humanitaarabi ; inimõigused ; vastutus ; rahuvalveoperatsioonid ; humanitaarabi ; pagulased ; territooriumid ; haldamine ; Afganistan ; Bosnia ja Hertsegoviina ; Ida-Timor ; Kosovo
Kohaviit:
2-11-05814
Täistekst

Yearbook of international humanitarian law. 13/2010. - The Hague : T.M.C.Asser Press, 2011. - 742 lk.
ISBN 978-90-6704-810-1
ISSN 1389-1359
Märksõnad: humanitaarõigus ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/329 ; 2010
Sisukord

EUROOPA LIIT
EUROPEAN UNION

Craig, Paul ; De Búrca, Gráinne. EU law : text, cases, and materials. - 5th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - CLVII, 1155 lk.
ISBN 978-0-19-957699-9
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Rahaliit ; eurointegratsioon ; institutsioonid ; õigusloome ; kohtuasjad ; valitsemine ; rahvusvahelised suhted ; inimõigused ; põhiõigused ; kodakondsus ; liikumisvabadus ; siseturg ; konkurentsiõigus ; kriminaalõigus
Kohaviit: 2-11-07049

EUV/AEUV : das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta : Kommentar / hrsg. von Christian Calliess, Matthias Ruffert ; bearb. von Hermann-Josef Blanke ... [et al.]. - 4. Aufl. - München : Beck, 2011. - LXX, 3148 lk.
ISBN 978-3-406-61449-1
Märksõnad: Euroopa Liidu leping (1992, 2007) ; Euroopa Liidu toimimise leping (2007) ; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004) ; Euroopa Liidu õigus ; riigiõigus ; põhiõigused ; rahvusvahelised lepingud ; hartad ; kommentaarid
Kohaviit: 2-11-06979
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
31. jaanuar 2012


 digitaalarhiiv digar