Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2011-5

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Hallaste, Illar. Kanoonilise õiguse käsiraamat / eess.: Philippe Jourdan, Andres Põder. - Tallinn : Juura, 2011. - 158 lk. - Bibl. lk. 156. - Märksõnastik lk. 157-158.
ISBN 978-9985-75-333-0
Märksõnad: kirikuõigus ; kanooniline õigus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-03160

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Kaing, Madis. Kinnisvara alused : õppevahend / Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond ; toim. Kairit Henno. - 2., täiend. ja parand. tr. - Tartu : Atlex, 2011. - 142 lk. - Bibl. lk. 141.
ISBN 978-9949-441-87-7
Märksõnad: asjaõigus ; kinnisvara ; maaomand ; maareformid ; piiratud asjaõigused ; lepingud ; kinnistusraamatud ; kinnisvarahaldus ; kinnisvarahooldus ; õiguslikud aspektid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-11-02863

Volens, Urmas. Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 467 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 31). - Autori publikatsioonid lk- 463, 464-465. - Bibl. lk. 441-460.
Vertrauenshaftung als selbständiges Haftungssystem und ihre Erscheinungsformen. Lk. 375-435.
ISBN 978-9949-19-616-6
ISSN 1406-6394
Märksõnad: lepinguõigus ; võlaõigus ; õigusrikkumised ; vastutus ; kohustused ; usaldusvastutus ; õigusteooria ; kohtulahendid ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 31
Täistekst

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus koos selgitustega : jõustumise aeg : 5. aprill 2011. - Tallinn : Uus Eesti, 2011. - 95 lk. - (Seletatud seadus).
ISBN 978-9949-21-720-5
Märksõnad: võlaõigus ; võlad ; maksejõuetus ; võlgade ümberkujundamine ; saneerimine ; tsiviilkohtumenetlus ; Eesti ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-11-03034

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Волгин, Владислав. Логистические ловушки и решения в договорах : справочник предпринимателя. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 140 lk.
ISBN 978-5-394-01215-0
Märksõnad: ettevõtlus ; ettevõtjad ; logistika ; kaubavedu ; tarnekett ; kaubanduslepingud ; lepingud ; riskihaldus ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-11-00958

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Adlercreutz, Axel ; Nyström, Birgitta. Labour law in Sweden. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2010. - 262 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-411-3291-8
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töölepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; ametiühingud ; töövaidlused ; Rootsi
Kohaviit: 2-11-02134
Täistekst

Alonso Olea, Manuel ; Rodríguez-Sañudo, Fermín. Labour law in Spain. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2010. - 160 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-411-3293-2
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töölepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; ametiühingud ; töövaidlused ; Hispaania
Kohaviit: 2-11-02135
Täistekst

Blanpain, Roger. Labour law in Belgium. - 3rd, rev. ed. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2010. - 398 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-411-3298-7
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töölepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; ametiühingud ; töövaidlused ; Belgia
Kohaviit: 2-11-02138
Täistekst

Humblet, Patrick ; Rigaux, Marc. Belgian employment law. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2010. - XXVI, 237 lk.
ISBN 978-94-000-0149-7
Märksõnad: tööhõive ; töösuhted ; töölepingud ; Belgia
Kohaviit: 2-11-01297

Pichrt, Jan ; Štefko, Martin. Labour law in Czech Republic. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2010. - 254 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-411-3320-5
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töölepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; ametiühingud ; töövaidlused ; Tšehhi
Kohaviit: 2-11-02137
Täistekst

Risak, Martin E. Labour law in Austria. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2010. - 238 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-411-3322-9
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töölepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; ametiühingud ; töövaidlused ; Austria
Kohaviit: 2-11-02136
Täistekst

Tāre, Ineta. Labour law in Latvia. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2010. - 116 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-411-3325-0
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töölepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; töövaidlused ; Läti
Kohaviit: 2-11-02133
Täistekst

SOTSIAALÕIGUS
SOCIAL LAW

Nekrošius, Ipolitas ; Petrylaitė, Vida. Social security law in Lithuania. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2010. - 156 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-411-3318-2
Märksõnad: sotsiaalkaitse ; sotsiaalkindlustus ; sotsiaaltoetused ; Leedu
Kohaviit: 2-11-02146
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Release from prison : European policy and practice / ed. by Nicola Padfield... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2010. - XX, 460 lk.
ISBN 978-1-84392-741-9
Märksõnad: vangistus ; kurjategijad ; vangid ; rehabiliteerimine (jur.) ; karistusest vabastamine ; kriminaalpoliitika ; võrdlevuuringud ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-02305

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Alekand, Anneli. Täitemenetlusõigus / retsensent: Jaanus Ots. - 2. tr. - Tallinn : Juura, 2011. - 216 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. 199-212 ja joonealustes märkustes. - Märksõnastik lk. 213-216.
ISBN 978-9985-75-330-9
Märksõnad: täitemenetlus ; kohtutäiturid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-11-03162

Constitutional details of the procedure of exequatur and the enforcement of judgments in the practice of member states : collection of speeches / eds.: Tamara Hristoforova, Liivi Loide, Zakaria Nemsitsveridze, Kaisa Üksik ; foreword: Meelis Eerik, Jürg Würtenberg ; translation: Luisa Tõlkebüroo ; main organiser of project: Andrus Miilaste. - Tallinn : Estonian Association of Judges, 2010. - 176 lk.
   Sisu: Dear reader / Meelis Eerik. Genesis of the Symposium for Judges = Zur Entstehungsgeschichte dieses Richtersymposiums / Jürg Würtenberg. Recognition and enforcement of civil decision in Switzerland / Ingrid Jent-Sørensen. Recognition and enforcement  of foreign titles in Germany = Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Titel in Deutschland / Erwin Gerster. Recognition and execution of adjudications of foreign courts =
Признание и исполнение решений иностранных судов / Elena Zaitseva. Enforcement of judgements in Sweden / Lennart Johansson. Recognition and enforcement of foreign court judgments in Poland / Jacek Gołaczyński, Grzegorz Karaś. Recognition and execution of adjudications of foreign courts in Latvia / Ilona Rūķe. Recognition and execution of judgements of foreign courts in Ukraine = Признание и разрешение исполнения решений иностранных судов в Украине / Jelena Jevtušenko. Recognition and enforcement of foreign judgements in the Republic of Lithuania = Признание и приведение к исполнению решений иностранных судов в Литовской Республике / Tatjana Žukauskienė. About compulsory enforcement of support claims in Estonia / Anneli Alekand. Constitutional nuances of enforcement procedure in Estonia / Elin Vilippus. Cross-border jurisdiction and enforcement procedure in Europe / Leo Netten.
ISBN 978-9949-21-485-3
Märksõnad: kohtulahendid ; kohtumenetlus ; täitemenetlus ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; ettekanded ; konverentsikogumikud ; Šveits ; Saksamaa ; Rootsi ; Poola ; Läti ; Ukraina ; Leedu ; Eesti
Kohaviit: 3-11-01027

Kohtulahendite tunnustamise ja täitmise põhiseaduslikud nüansid erinevate riikide praktikas : ettekannete kogumik / toim.: Tamara Hristoforova, Liivi Loide, Zakaria Nemsitsveridze, Kaisa Üksik ; eess.: Meelis Eerik, Jürg Würtenberg ; tõlge: Luisa Tõlkebüroo ; projekti peakorraldaja: Andrus Miilaste. - Tallinn : Eesti Kohtunike Ühing, 2010. - 124 lk.
   Sisu: Hea lugeja / Meelis Eerik. Käesoleva kohtunike sümpoosioni tekkeloo kohta / Jürg Würtenberg. Tsiviilkohtuotsuste tunnustamine ja täitmine Šveitsis / Ingrid Jent-Sørensen. Välisriikide täitekorralduste tunnustamine ja täitmine Saksamaal / Erwin Gerster. Välisriigi kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine / Elena Zaitseva. Kohtulahendite täitmine Rootsis / Lennart Johansson. Välisriigi kohtulahendite tunnustamine ja täitmine Poolas / Jacek Gołaczyński, Grzegorz Karaś. Teiste riikide kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine Lätis / Ilona Rūķe. Välisriikide kohtulahendite tunnustamine ja täitmine Ukrainas / Jelena Jevtušenko. Välisriigi kohtulahendite tunnustamine ja täitmine Leedu Vabariigis / Tatjana Žukauskienė. Elatisenõude sundtäitmisest Eestis / Anneli Alekand. Kohtulahendite täitmise põhiseaduslikud nüansid Eesti praktikas / Elin Vilippus. Piiriülene kohtualluvus ja täitemenetlus Euroopas / Leo Netten.
ISBN 978-9949-21-484-6
Märksõnad: kohtulahendid ; kohtumenetlus ; täitemenetlus ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; ettekanded ; konverentsikogumikud ; Šveits ; Saksamaa ; Rootsi ; Poola ; Läti ; Ukraina ; Leedu ; Eesti
Kohaviit: 3-11-01026

Kuuliala, Matti. Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2011. - XLI, 349 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 303).
ISBN 978-951-855-305-5
ISSN 0356-7206
Märksõnad: esindus (jur.) ; eestkoste ; teovõime ; ülekuulamine ; tsiviilkohtumenetlus ; esimese astme kohtud ; ringkonnakohtud ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 303
Tutvustus

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Goldsworthy, Jeffrey Denys. Parliamentary sovereignty : contemporary debates. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - XII, 326 lk. - (Cambridge Studies in Constitutional Law).
ISBN
978-0-521-88472-3
Märksõnad: Suurbritannia. Parlament ; seadusandlik võim ; parlamendid ; iseseisvus (pol.) ; seaduste tõlgendamine ; õigusloome ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-11-02313
Täistekst

Садовникова, Галина. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / ответств. ред. И. А. Конюхова (Умнова). - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 219 lk. - (Профессиональные комментарии).
ISBN 978-5-9916-0937-1
Märksõnad: põhiseadused ; kommentaarid ; Venemaa
Kohaviit: 1-11-00675

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Coppel, Philip. Information rights : law and practice / contributors: Anna Bicarregui ... [et al.]. - 3rd ed. - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2010. - CXLI, 1485 lk.
ISBN 978-184946-0118
Märksõnad: informatsioonivabadus ; valitsused ; avalik teave ; juurdepääs infole ; infoõigus ; andmekaitse ; õigusaktid ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Suurbritannia
Kohaviit: 3-11-00802

Liiklusohutuse seisukohast olulisemad liiklusreeglistiku muudatused ja täiendused 1. 07. 2011 jõustuvas liiklusseaduses. - Tallinn : Maanteeamet, 2011. - 22 lk. koos kaanega.
Märksõnad: liiklus ; liiklusjärelevalve ; liikluse reguleerimine ; Eesti ; liikluseeskirjad ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 1-11-00356
Täistekst

Männiko, Mari. Õigus privaatsusele ja andmekaitse. - Tallinn : Juura, 2011. - 255 lk. - Bibl. lk. 228-245 ja joonealustes märkustes. - Märksõnastik lk. 249-255.
ISBN 978-9985-75-331-6
Märksõnad: privaatsus ; isikuandmed ; andmekaitse ; õiguskaitse ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-03087

Rátai, Balázs... [et al.]. Cyber law in Hungary. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2010. - 294 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-411-3371-7
Märksõnad: infotehnoloogia ; kommunikatsioonitehnoloogia ; Internet ; elektroonilised dokumendid ; lepingud ; digitaalallkiri ; võrguteenused ; e-äri ; intellektuaalne omand ; õiguskaitse ; andmekaitse ; arvutikuriteod ; Ungari
Kohaviit: 2-11-02147
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Duxbury, Alison. The participation of states in international organisations : the role of human rights and democracy. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - XXVI, 349 lk. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law ; 71).
ISBN 978-0-521-19200-2
Märksõnad:
Rahvasteliit ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Euroopa Liit ; rahvusvahelised organisatsioonid ; legitiimsus ; rahvusvaheline koostöö ; liikmesriigid ; liitumine ; inimõigused ; demokraatia
Kohaviit:
2-11-02380
Täistekst

International Law Commission 1999-2009. Volume IV : treaties, final draft articles, and other materials / ed. by Arnold Pronto, Michael Wood. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XLVIII, 838 lk.
ISBN 978-0-19-957897-9
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Rahvusvahelise Õiguse Komisjon ; komisjonid ; aruanded ; lepingud ; seaduseelnõud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-11-02381

Max Planck yearbook of United Nations law. Vol. 14 / Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. - XVIII, 629 lk.
ISBN 978-90-04-19421-2
ISSN 1389-4633
Märksõnad:
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised kohtud ; inimõigused ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit:
PL A/357 ; 14
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Guidelines on freedom of peaceful assembly / [published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)]. - 2nd ed. - Warsaw ; Strasbourg : OSCE/ODIHR, 2010. - 158 lk.
ISBN 978-92-9234-785-7
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon. Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo ; koosolekute vabadus ; ühinemisvabadus ; sõnavabadus ; demokraatia ; juhendid ; käsiraamatud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-11-02004
Täistekst

Kmak, Magdalena. The scope and application of the principle of universal jurisdiction. - Helsinki : Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki, 2011. - XVIII, 169 lk. - (Research Reports (Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights) ; 28).
ISBN 978-952-10-6813-3
ISSN 1457-5965
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; õigusemõistmine ; rahvusvahelised kuriteod ; kriminaalmenetlus ; kriminaalõigus
Kohaviit: PL A/563 ; 28
Tutvustus

Tyagi, Yogesh. The UN Human Rights Committee : practice and procedure. - New York : Cambridge University Press, 2010. - XXXIII, 909 lk.
ISBN 978-0-521-11593-3
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Komitee ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; komiteed ; töökorraldus ; õigusemõistmine ; protseduurid ; kodukorrad
Kohaviit: 2-11-02376
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu
31. mai 2010

Järgmine nimestik ilmub augusti lõpus


 digitaalarhiiv digar