Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2011-4

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Bachmann, Talis ; Maruste, Rait. Psühholoogia alused / toim. Aime Kons. - 3. tr. - Tallinn : Ilo, 2011. - 440 lk. - Bibl. teemade lõpus.
ISBN
978-9949-17-229-0
Märksõnad: psühholoogia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-11-02456

Gräzin, Igor. Angloameerika õigusfilosoofia : lühiülevaade. - 3. tr. - Tallinn : Juura, 2011. - 120 lk. - (Loengud). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-75-329-3
Märksõnad: Anglo-Ameerika õigussüsteem ; õigusfilosoofia ; positivism ; loomuõigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-11-02603

Комаровская, Софья. Justice and the law in Britain = Правосудие и закон в Великобритании : учебник английского языка для студентов юридических вузов, факультетов и специальных учебных заведений. - 8-е изд. - Москва : КДУ, 2009. - 351 lk.
ISBN 978-5-98227-601-8
Märksõnad: inglise keel ; oskuskeel ; õiguskeel ; õigus ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-11-00661

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Bruck, Ernst ; Möller, Hans. Versicherungsvertragsgesetz : Grosskommentar. Erster Band, Einführung ; §§ 1-32 / hrsg. von Horst Baumann ... [et al.] ; Bearbeiter: Roland Michael Beckmann ... [et al.]. - 9., völlig neu bearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter Recht, 2008. - XXX, 1012 lk. - (Grosskommentare der Praxis).
ISBN 978-3-89949-135-7
Märksõnad: võlaõigus ; kindlustuslepingud ; kindlustusõigus ; lepinguõigus ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-11-01288

Guidelines for improving data on child adoption / United Nations, Department of Economic and Social Affairs. - New York : United Nations, 2010. - III, 19 lk.
ISBN 978-92-1-151477-3
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsendamine ; statistilised uuringud ; andmevalmendus ; sotsiaalstatistika ; juhendid ; aruanded
Kohaviit: 3-11-00715
Täistekst

Korteriühistu käsiraamat / Eesti Korteriühistute Liit. - 2. tr. - Tallinn : Eesti Korteriühistute Liit, 2010. - 148 lk.
ISBN 978-9985-897-22-5
Märksõnad: elamuõigus ; korteriühistud ; kinnisvarahaldus ; Eesti ; käsiraamatud ; õigusaktid
Kohaviit: 3-11-00450

Справочник квартирного товарищества. - Таллинн : Союз квартирных товариществ Эстонии, 2011. - 162 lk.
ISBN 978-9985-897-23-2
Märksõnad: elamuõigus ; korteriühistud ; kinnisvarahaldus ; Eesti ; käsiraamatud ; õigusaktid
Kohaviit: 3-11-00449

SOTSIAALÕIGUS
SOCIAL LAW

Gómez Heredero, Ana. Social security : protection at the international level and developments in Europe. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 241 lk.
ISBN 978-92-871-6579-4
Märksõnad: Euroopa Nõukogu ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; Euroopa Sotsiaalharta (1961, 1996) ; Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeks (1964, 1990) ; sotsiaalne turvalisus ; sotsiaalkaitse ; inimõigused ; õiguskaitse ; rahvusvaheline sotsiaalõigus ; rahvusvahelised lepingud ; siseriiklik õigus ; pretsedendiõigus ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-01198
Täistekst

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Kuidas maksta makse? : ülevaade äriühingute maksustamisest Eestis / koost. Riin Pajula. - Tallinn : Arvestusabi, 2011. - 80 lk.
ISBN 978-9949-401-07-9
Märksõnad: äriühingud ; ettevõtted ; maksustamine ; Eesti ; õigusaktid
Kohaviit: 2-11-02462

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

European rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 213 lk. - (Monograph / Building a Europe for and with Children ; 4).
ISBN 978-92-871-6620-3
Märksõnad: kriminoloogia ; noored ; õigusrikkujad ; õiguslik seisund ; sanktsioonid ; meetmed ; alaealiste kuritegevus ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-01048
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Võrdse kohtlemise seadus : käsiraamat / Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut ; koost. Ülle-Marike Papp ; toim. Merle Albrant. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2010. - 180 lk. - Bibl. lk. 153-157 ja joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-23-065-5
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus ; võrdsed võimalused ; seadused ; põhiõigused ; inimõigused ; õiguskaitse ; naised ; mehed ; strateegiad ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-01744

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Drugs and driving : detection and deterrence / Organisation for Economic Co-operation and Development, Transport Research Centre, International Transport Forum. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 110 lk. - (SourceOECD).
ISBN 978-92-821-0275-6
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; autojuhtimine ; sõltuvushäired ; narkootikumid ; narkojoove ; riskitegurid ; liiklusõnnetused ; liikluseeskirjarikkumised ; liikluskuriteod ; liiklusjärelevalve ; aruanded
Kohaviit: 3-11-00644
Täistekst

Liiklusohutuse seisukohast olulisemad liiklusreeglistiku muudatused ja täiendused 1.07.2011 jõustuvas liiklusseaduses. - Tallinn : Maanteeamet, 2011. - 22 lk. koos kaanega.
Märksõnad: liiklus ; liiklusjärelevalve ; liikluse reguleerimine ; Eesti ; liikluseeskirjad ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 1-11-00356
Täistekst

Turvalisuspoliitika 2011 : kokkuvõte "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" täitmisest / Siseministeerium ; toim.: Lauri Tabur, Erkki Koort. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2011. - 158 lk.
ISBN 978-9985-67-1894
Märksõnad: julgeolek ; turvatunne ; kodanikukaitse ; julgeolekupoliitika ; arengusuunad ; artiklikogumikud ; Eesti ; jätkväljaanded
Kohaviit: PE A/2608 ; 2011
Täistekst

MEREÕIGUS
MARITIME LAW

2009 MODU code : code for the construction and equipment of mobile offshore drilling units / International Maritime Organization. - London : International Maritime Organization, 2010. - 192 lk.
ISBN 978-92-801-1525-3
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ; merendus ; meretransport ; puurimisplatvormid ; puurimislaevad ; tehnohooldus ; ohutus ; mereohutus ; standardid (normid) ; õigusaktid
Kohaviit: 2-11-01373

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Armed forces and security services : what democratic controls? / Council of Europe. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 260 lk. - (Points of View, Points of Law).
ISBN 978-92-871-6536-7
Märksõnad: rahvuslik julgeolek ; riigikaitse ; piirikontroll ; julgeolekuteenistused ; kaitsevägi ; demokraatia ; põhiõigused ; parlamentaarne kontroll ; kontrollipoliitika ; julgeolekupoliitika ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-01951

CIA above the law? : secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees in Europe / Council of Europe. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 301 lk. - (Points of View, Points of Law).
ISBN 978-82-871-6419-3
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid. Luure Keskagentuur ; luureteenistused ; vangistus ; piinamine ; sunniviisiline kadumine ; maalt väljasaatmine ; terrorismivastane võitlus ; inimõigused ; õiguskaitse ; riiklik poliitika ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-11-01950
Täistekst
 

Koostas Maia Ruttu
2. mai 2011


 digitaalarhiiv digar