Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2011-3

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Einführung in das litauische Recht / hrsg. von Juozas Galginaitis ... [et al.]. - Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010. - XXII, 296 lk.
ISBN 978-3-8305-1776-4
Märksõnad: õigusallikad ; õigussüsteemid ; avalik õigus ; eraõigus ; Leedu
Kohaviit: 2-11-01259
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Aine, Antti. Kilpailu ja sopimus. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2011. - XLI, 481 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 302).
ISBN 978-951-855-304-8
ISSN
0356-7206
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; konkurentsiõigus ; Euroopa Liidu õigus ; lepingud ; konkurents (maj.) ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 302
Tutvustus

Võlaõigusseadus koos olulisemate Riigikohtu lahenditega / koost. Siim Tammer, Margus Miller, Liina Tamela. - Tallinn : Tammerraamat, 2011. - 480 lk.
ISBN 978-9949-449-93-4
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; ülemkohtud ; kohtuasjad ; Eesti ; seadused ; kohtulahendid ; Eesti. Riigikohus
Kohaviit: 2-11-01722

PANKROTIÕIGUS
BANKRUPTCY LAW

Handbuch Insolvenzrecht in Europa / hrsg. von Peter Kindler, Josef Nachmann. - München : Beck, 2010. - 1 kd. (eraldi pag.).
ISBN 978-3-406-58264-6
Märksõnad: pankrotid ; pankrotimenetlus ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-01126
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Arbeits- und Sozialrecht in Mittel- und Osteuropa : [mit 12 Ländern: Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine und Ungarn] / begründet von Bernhard Hainz, Andreas Tinhofer ; hrsg. von Bernhard Hainz. - 2. Aufl. - Wien : Manz ; München : Beck, 2010. - XXII, 285 lk.
ISBN 978-3-406-61053-0 (Beck)
ISBN 978-3-214-08791-3 (Manz)
Märksõnad: töösuhted ; sotsiaalõigus ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa
Kohaviit: 2-11-01145
Sisukord

The employment relationship : a comparative overview / ed. by Giuseppe Casale. - Oxford : Hart ; Geneva : ILO, 2011. - XXV, 322 lk.
ISBN 978-1-84113-420-8 (Hart)
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ; töösuhted ; tööhõivepoliitika ; töövõtt ; kohtulahendid ; riigid ; seadusandlus ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu õigus
Kohaviit: 2-11-00913
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Randma, Paavo. Organisatsiooniline teovalitsemine - täideviija täideviija taga kontseptsioon teoorias ja selle rakendamine praktikas : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Jaan Sootak. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 158 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 30). - Bibl. lk. 131-136. - Autori publikatsioonid lk. 153-154.
Organisationsherrschaft - Konzeption des Täters hinter dem Täter in der Theorie und Praxis. Lk. 137-152.
ISBN 978-9949-19-583-1
ISSN 1406-6394
Märksõnad: karistusõiguse üldosa ; õigusteooria ; teovalitsemine (jur.) ; süüteod ; täideviijad ; dissertatsioonid
Täistekst

Терроризм и организованная преступность / под ред. С. А. Солодовникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2010. - 247 lk.
ISBN 978-5-238-01749-5
Märksõnad:
terrorism ; organiseeritud kuritegevus ; korruptsioon ; kriminoloogia ; terrorismivastane võitlus
Kohaviit: 1-11-00549

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

FIAT IUSTITIA : pilguheit kohtupraktika analüüsile Riigikohtus / eess.: Märt Rask. - Tartu : Riigikohus, 2010. - 189 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
   Sisu ja täistekstid: Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2004.-2009. aasta kohtulahendite täitmine / Gea Gustavson. Ärikeeld pankrotimenetluses / Margit Vutt. Menetlusabi andmine tsiviilkohtumenetluses / Maarja Lillsaar. Haldusleping Eesti kohtupraktikas / Liina Kanger. Ülekriminaliseerimine / Timo Reinthal. Arvamused kohtupraktika analüüsimise kohta. Aastatel 2006-2010 koostatud kohtupraktika analüüsid.
Märksõnad: Eesti. Riigikohus ; ülemkohtud ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; kohtulahendid ; analüüs ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 3-11-00119

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Aastaraamat 2010 / Kaitseväe Peastaap, teavitusosakond. - Tallinn : Kaitseväe Peastaap, 2011. - 128 lk.
Märksõnad: Eesti. Kaitseväe Peastaap ; Eesti. Kaitsevägi ; kaitsevägi ; staabid ; juhtimine ; riigikaitse ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/2010

Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band VI/1 : Europäische Grundrechte. I / hrsg. von Detlef Merten, Hans-Jürgen Papier ; mit Beiträgen von Peter Badura ... [et al.]. - Heidelberg : Müller, 2010. - XXXVI, 1444 lk.
ISBN 978-3-8114-6161-1
Märksõnad: põhiõigused ; inimõigused ; Saksamaa ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-01128
Sisukord

Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band VIII : Grundrechte: Wirtschaft, Verfahren, Gleichheit / hrsg. von Josef Isensee, Paul Kirchhof. - 3., völlig neubearb. und erw. Aufl. - Heidelberg : Müller, 2010. - XLVI, 1175 lk.
ISBN 978-3-8114-8812-0
Märksõnad: Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-01127
Sisukord

Parteiengesetz (PartG) und europäisches Parteienrecht : Kommentar / hrsg. von Jens Kersten, Stephan Rixen ; bearb. von Steffen Augsberg ... [et al.]. - Stuttgart : Kohlhammer, 2009. - XXXVIII, 684 lk. - (Rechtswissenschaften und Verwaltung : Kommentare).
ISBN 978-3-17-019131-0
Märksõnad: parteid ; Saksamaa ; Euroopa Liidu maad ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-11-01277
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Handbuch Ius Publicum Europaeum. Band II : Verwaltungsrecht in Europa: Grundlagen / hrsg. von Armin von Bogdandy, Peter M. Huber. - Heidelberg : Müller, 2010. - X, 636 lk.
ISBN 978-3-8114-9808-2
Märksõnad: avalik õigus ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-01129
Sisukord

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised : 18. oktoober 2009 / Vabariigi Valimiskomisjon ; koost. Priit Vinkel, Helena Stepanov. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2010. - 444 lk.
ISBN 978-9949-9030-1-6
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; volikogud ; valimised ; valimisõigus ; Eesti ; seadused
Kohaviit: 3-11-00218

Tule- ja elektriohutus 2011. - Tallinn : Teabekirjandus, 2011. - 336 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-18-8
ISBN 978-9949-468-19-5 (CD-ROM)
Märksõnad: tuleohutus ; elekter ; järelevalve ; vastutus ; seadused ; Eesti
Kohaviit: PE A/2669 ; 2011

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Värk, René. Riikide enesekaitse ja kollektiivse julgeolekusüsteemi võimalikkusest terroristlike mitteriiklike rühmituste kontekstis : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Raul Narits. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 214 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 29). - Autori publikatsioonid lk. 8. - Bibl. lk. 188-207.
The possibility of self-defence and collective security system in the context of terrorist non-state actors. Lk. 157-186.
ISBN 978-9949-19-579-4
ISSN 1406-6394
Märksõnad: õigusteooria ; rahvusvaheline julgeolek ; rahvuslik julgeolek ; riigikaitse ; terrorism ; terrorismivastane võitlus ; sõjalise jõu kasutamine ; mitteriiklikud toimijad ; dissertatsioonid
Täistekst

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Akdeniz, Yaman. Racism on the Internet. - Strasbourg : Council of Europe, 2009. - 173 lk.
ISBN 978-92-871-6634-0
Märksõnad: internet ; arvutikuriteod ; rassism ; ksenofoobia ; sallimatus ; diskrimineerimine ; ennetamine ; antirassism ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-01050
Täistekst

McBride, Jeremy. Access to justice for migrants and asylum seekers in Europe. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 129 lk.
ISBN 978-92-871-6645-6
Märksõnad: migrandid ; pagulased ; varjupaigataotlejad ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-01177
Täistekst

Migrating alone : unaccompanied and separated children's migration to Europe / ed. by J. Kanics, D. Senovilla Hernández, K. Touzenis. - Paris : UNESCO Publishing, 2010. - XVII, 187 lk.
ISBN 978-92-3-104091-7
Märksõnad: Lapse õiguste konventsioon (1989) ; lapsed ; sisserändajad ; varjupaigataotlejad ; õiguslik seisund ; lapse õigused ; lastekaitse ; üksikjuhtumite analüüs ; Euroopa ; konverentsikogumikud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-01031
Täistekst

Petaux, Jean. Democracy and human rights for Europe : the Council of Europe's contribution. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 337 lk.
ISBN 978-92-871-6667-8
Märksõnad: õiguskaitse ; demokraatia ; multikultuurilisus ; kultuurierinevused ; Euroopa Nõukogu ; Euroopa
Kohaviit: 2-11-01200
Täistekst

EUROOPA LIIT
EUROPEAN UNION

Bělohlávek, Alexander J. Rome Convention/Rome I Regulation : commentary : new EU conflict-of-laws rules for contractual obligations : December 17, 2010. I-II. - Huntington, NY : Juris, 2010. - CLXXIV, 2908 lk.
ISBN 978-1-57823-322-9
Märksõnad: Euroopa Liit. Nõukogu ; Rooma määrus lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (2008) ; Rooma konventsioon (1980) ; lepingud ; võlakohustus ; rahvusvahelised lepingud ; võlaõigus ; lepinguõigus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline eraõigus ; Euroopa ; kommentaarid
Kohaviidad: 2-11-01204 ; 2-11-01205
Sisukord 

MEREÕIGUS
MARITIME LAW

IMDG Code : International Maritime Dangerous Goods Code : incorporating amendment 35-10. I-II. - London : International Maritime Organization, 2010.
Vol. 1. - XIV, 493 lk.
Vol. 2. - V, 356 lk.
ISBN 978-92-801-1513-0
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ; merendus ; merelaevandus ; meretransport ; kaubalaevastik ; laevandus ; veesõidukid ; liiklusohutus ; ohtlikud ained ; klassifikatsioonid ; õigusaktid
Kohaviidad: 3-11-00637 ; 3-11-00638
Sisukorrad

IMDG Code : supplement : 2010 edition. - London : International Maritime Organization, 2010. - V, 441 lk.
ISBN 978-92-801-1514-7
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ; merendus ; merelaevandus ; meretransport ; kaubalaevastik ; laevandus ; veesõidukid ; liiklusohutus ; ohtlikud ained ; ohtlikud veosed ; klassifikatsioonid ; õigusaktid
Kohaviit: 3-11-00639

Koostas Maia Ruttu
31. märts 2011


 digitaalarhiiv digar