Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2010-8

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XI Riigikogu stenogrammid 2010. II köide : VII istungjärk : 22. veebruar – 25. märts 2010. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2010. - XXVIII, 458 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-10-01690
Täistekst

Леже, Раймон. Великие правовые системы современности : сравнительно-правовой подход : перевод с французского. - 2-е изд., перераб. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - XLX, 529 lk.
ISBN 978-5-466-00400-7
Märksõnad: õigussüsteemid ; võrdlev õigusteadus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-05891

Media of law and legal science / [Iuridicum Foundation ; editor-in-chief: Paul Varul...et al. ; foreword: Marju Luts-Sootak, Merike Ristikivi]. - Tartu : Iuridicum, 2010. - 264 lk. - (Juridica International ; 17).
ISBN 978-9985-870-27-3
ISSN 1406-1082
Märksõnad: õigusteadus ; ajakirjad ; õigusajalugu ; meedia ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 17
Täistekst

Oikeustiede = Jurisprudentia : Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XLIII/2010. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010. - 343 lk.
ISBN 978-951-855-299-7
ISSN 0355-8215
Märksõnad: õigusteadus ; aastaraamatud ; artiklikogumikud ; Soome
Kohaviit: PL A/3902 ; 43
Sisukord

Rapports suisses présentés au XVIIIe Congrès international de droit comparé = Swiss reports presented at the XVIIIth International Congress of Comparative Law : Washington, du 25 juillet au 1er août 2010 / ed. by Lukas Heckendorn Urscheler, Annelot Peters. - Zürich : Schulthess, 2010. - 341 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit compare ; 66).
ISBN 978-3-7255-6122-3
ISSN 1015-9746
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 66

Тираспольский, Геннадий. Римские законы (предъюстинианская эпоха) : словарь-справочник. - Москва : Флинта : Наука, 2010. - 312 lk.
ISBN 978-5-9765-0737-1 (
Флинта)
ISBN 978-5-02-034838 (
Наука)
Märksõnad: Rooma õigus ; leksikonid
Kohaviit: 2-10-06033

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Norros, Merja. Judicial cooperation in civil matters with Russia and methods of evaluation. - [Helsinki] : Aleksanteri-instituutti, 2010. - 480 lk. - (Kikimora Publications. Series A ; 2).
ISBN 978-952-10-5149-4
ISSN 1455-481X
Märksõnad: õigusabi ; rahvusvaheline koostöö ; kohtulahendid ; tsiviilkohtumenetlus ; rahvusvahelised lepingud ; Venemaa ; Euroopa ; Soome
Kohaviit: PL A/1313 ; 22
Tutvustus

Tsiviilseadustiku üldosa seadus : kommenteeritud väljaanne / koost. Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi ; kommentaaride autorid: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Kai Kullerkupp, Kaupo Paal, Kalev Saare, Karin Sein, Maarja Torga. - Tallinn : Juura, 2010. - XVIII, 558 lk. - Kasutatud kohtulahendid lk. 528-538. - Bibl. lk. 539-546. - Märksõnaline sisujuht lk. 547-558.
ISBN 978-9985-75-310-1
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; seadustikud ; kommentaarid ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-10-06929

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Kuhanen, Petteri ; Kanerva, Ari ; Furuhjelm, Marina ; Kinnunen, Helena. Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari. - 2. tarkistettu pain. - Helsinki : Kiinteistöalan Kustannus, 2010. - 1081 lk.
ISBN 978-951-685-243-3
Märksõnad: äriühinguõigus ; aktsiaseltsid ; ühisomand ; haldamine ; korteriühistud ; elamuühistud ; õigusaktid ; kommentaarid ; Soome
Kohaviit: 3-10-02026
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Brown, Thomas L. Tööülesannete delegeerimine / tlk. Ülle Jälle. - [Tallinn] : Äripäev, 2010. - 86 lk. - (Taskumentor : asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele ; 19 / Äripäeva raamat). - Originaali tiitel: Delegating work. Harvard, 2009.
ISBN 978-9949-434-88-6
Märksõnad: juhtimine ; volitused ; delegeerimine ; käsiraamatud ; nõuanded
Kohaviit: 1-10-02323

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Martha, Rutsel Silvestre J. Tax treatment of international civil servants. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2010. - XXIX, 333 lk. - (Legal Aspects of International Organization ; 52).
ISBN 978-90-04-17844-1
ISSN 0924-4883
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; avalik teenistus ; riigiametnikud ; maksustamine ; topeltmaksustamine ; maksuvabastus ; palk ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: PL A/520 ; 52

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Juvenile delinquency in Europe and beyond : results of the Second International Self-Report Delinquency Study / ed. by Josine Junger-Tas...[et al.]. - New York : Springer, 2010. - XVI, 434 lk.
ISBN 978-0-387-95981-8
Märksõnad: kriminoloogia ; alaealiste kuritegevus ; delinkventne käitumine ; uuringud ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid ; Kanada ; Ladina-Ameerika ; statistilised andmed
Kohaviit: 3-10-01675
Täistekst

Karistusõigus : üldosa / koost. Jaan Sootak. - Tallinn : Juura, 2010. - 776 lk. - (Õigusteaduse õpik : karistusõigus). - Bibl. lk. 750-761. - Märksõnaline sisujuht lk. 765-776. - Autorid: Elina Elkind, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Paavo Randma, Jaan Sootak.
ISBN 978-9985-75-311-8
Märksõnad: karistusõiguse üldosa ; karistused ; süüteod ; süü (jur.) ; kriminaalvastutus ; skeemid ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-10-05613

Kuritegevus Eestis 2009 / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond ; koost. Andri Ahven, Jarno Jakobson, Urvo Klopets, Anne Kruusement, Anu Leps, Heli Rennik, Jako Salla, Laidi Surva, Mari-Liis Sööt, Kaire Tamm. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2010. - 160 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 12). - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 124-126. - Lisatud tabelid kuritegevuse kohta, lk. 127-160.
Crime in Estonia in 2009, lk. 106-123.
ISBN 978-9985-9845-6-7
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; kriminaalpoliitika ; kuriteod ; süüteod ; kurjategijad ; karistused ; kriminaalmenetlus ; kriminaalhooldus ; Eesti ; statistilised andmed
Kohaviit: PE A/2201 ; 12
Täistekst

Ploom, Tristan. Strasbourgi konventsioonist Lissaboni lepinguni : rahvusvaheline koostöö kriminaalasjades. - Tallinn : Juura, 2010. - 88 lk. - Bibl. lk. 85-86. - Märksõnastik lk. 87-88.
ISBN 978-9985-75-312-5
Märksõnad: Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsioon (1959) ; Euroopa Liidu leping (2007) ; kriminaalmenetlus ; rahvusvaheline koostöö ; õigusabi ; isikute väljaandmine ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-05602

The SAGE handbook of criminological theory / ed. by Eugene McLaughlin, Tim Newburn. - Thousand Oaks [etc.] : SAGE, 2010. - XIX, 532 lk.
ISBN 978-1-4129-2038-4
Märksõnad: kriminoloogia ; teooriad ; käsiraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-10-01657
Täistekst

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Alekand, Anneli. Täitemenetlusõigus / retsenseerija: Jaanus Ots. - Tallinn : Juura, 2010. - 216 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. 199-212. - Märksõnastik lk. 213-216.
ISBN 978-9985-75-309-5
Märksõnad:
täitemenetlus ; kohtutäiturid ; õiguskaitsevahendid ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-10-05605

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Андреева, Галина ; Старостина, Инга. Избирательное право в России и в зарубежных странах : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. А. А. Клишаса. - Москва : Норма, 2010. - 591 lk.
ISBN 978-5-91768-099-6
Märksõnad: valimisõigus ; valimissüsteemid ; kõrgkooliõpikud ; Venemaa
Kohaviit: 2-10-06028

Mclean, Ian. What's wrong with the British Constitution? : [võrguteavik]. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XII, 384 lk. - (Oxford Scolarship Online. Political Science).
Märksõnad: põhiseadused ; konstitutsionalism ; Suurbritannia ; e-raamatud ; õigusajalugu ; õigusreformid
Täistekst

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista : annettu vuodelta 2009. - Helsinki, 2010. - 284 lk.
ISSN 0356-3200
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; aruanded ; aastaraamatud ; Soome
Kohaviit: PL A/3907
Täistekst

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

International administration : law and management practices in international organisations / ed. by Chris De Cooker. - XIV, 1108 lk.
ISBN 978-90-04-17604-1
Märksõnad: avalik teenistus ; rahvusvahelised organisatsioonid ; riigiametnikud ; haldusjuhtimine ; sotsiaalkaitse ; õiguskaitse ; rahvusvahelised kohtud ; halduskohtud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-05326

Korruptsioon Eestis : kolme sihtrühma uuring 2010 / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond ; koost. Mari-Liis Sööt, Kärt Vajakas. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2010. - 67 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 13). - Bibl. lk. 67.
Corruption in Estonia : study of three target groups in 2010, lk. 60-66.
ISBN 978-9985-9845-7-4
ISSN 1736-2377
Märksõnad: korruptsioon ; altkäemaks ; ametialased süüteod ; kriminaalpoliitika ; avalik sektor ; erasektor ; elanikkond ; teenistujad ; ettevõtjad ; uuringud ; Eesti ; statistilised andmed
Kohaviit: PE A/2201 ; 13
Täistekst

Simovart, Mari Ann. Lepinguvabaduse piirid riigihankes : Euroopa Liidu hankeõiguse mõju Eesti eraõigusele : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Carry Ginter, Irene Kull. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. - 238 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 27). - Bibl. lk. 215-232 ja joonealustes märkustes. - Autori publikatsioonid lk. 234, 236. - CV lk. 233, 235.
ISBN 978-9949-19-400-1 (trükis)
ISBN 978-9949-19-401-8 (PDF)
ISSN 1406-6394
Limits to freedom of contract : the influence of EC public procurement law on Estonian private law, lk. 168-214.
Märksõnad: riigihanked ; lepinguvabadus ; eraõigus ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa Liidu õigus ; kohtulahendid ; õigusaktid ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 27
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Achiron, Marilyn. Kodakondsus ja kodakondsusetus / tlk. Toomas Hõbemägi. - Genf : Parlamentidevaheline Liit : ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet, 2009. - 68 lk. - (Parlamendisaadikute käsiraamat ; 11/2005).
ISBN 978-92-9142-434-4
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; Parlamentidevaheline Liit ; kodakondsus ; mittekodanikud ; õiguslikud aspektid ; parlamendiliikmed ; õigusaktid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-10-05931
Täistekst

Czech yearbook of international law. Vol. I/2010: second decade ahead: global crisis. - New York, N.Y. : Juris Publishing, 2010. - XII, 365 lk.
ISBN 978-1-57823-272-7
Märksõnad: aastaraamatud ; artiklikogumikud ; Tšehhi
Kohaviit: PL A/6734 ; 2010
Sisukord

German yearbook of international law = Jahrbuch für internationales Recht. Vol. 52/2009 / Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel. - Berlin : Duncker & Humblot, 2010. - 745 lk.
ISBN 978-3-428-13375-8
ISSN 0344-3094
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; inimõigused ; kohtulahendid ; aastaraamatud ; artiklikogumikud ; Saksamaa
Kohaviit: PL A/11 ; 52
Sisukord

Huang, Jiefang. Aviation safety through the rule of law : ICAO's mechanisms and practices. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Frederick, MD : sold and distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers, Inc., 2009. - XXI, 256 lk. - (Aviation Law and Policy Series ; 5).
ISBN 978-90-411-3115-7
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon ; lennuohutus ; lennundus ; ohutusmeetmed ; tsiviillennundus ; lennuliiklus ; sõjalise jõu kasutamine ; õhuruumiõigus
Kohaviit: 2-10-05353
Täistekst

Netherlands yearbook of international law : published jointly with the Netherlands International Law Review. XL/2009 / T.M.C. Asser Instituut, Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2010. - 538 lk.
ISBN 978-90-6704-310-6
ISSN 0167-6768
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline koostöö ; siseriiklik õigus ; artiklikogumikud ; Holland ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5622 ; 2009
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
29. oktoober 2010


 digitaalarhiiv digar