Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2005-4

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu stenogrammid 2005. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005- .
1. kd. : V istungjärk : 10. jaanuar - 10. veebruar 2005. - XXXIX, 1.-423. lk. + hääletustabelid.
2. kd. : V istungjärk : 14. veebruar - 7. aprill 2005. - XL, 425.-794. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-05-02138, 3-05-02139

X Riigikogu stenogrammiköidete ainejuht 2003-2004 / koost. Karin Krondel. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - 177 lk.
Märksõnad: parlamendid ; stenogrammid ; istungjärgud ; registrid ; Eesti
Kohaviit: 3-05-01340

Estonian law reform and global challenges : essays celebrating the tenth anniversary of the Institute of Law, University of Tartu / ed. and foreword: René Värk. - Tartu : Tartu University Press, 2005. - 243 lk. - Bibl. lk. 240-243 ja joonealustes märkustes.
ISBN 9949-11-123-4
Märksõnad: õigusreformid ; õigussüsteemid ; tsiviilõigus ; intellektuaalne omand ; mereõigus ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 3-05-02015

Introduction to Turkish law / ed. by Tugrul Ansay, Don Wallace, Jr. - 5th ed. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2005. - XIV, 244 lk.
ISBN 90-411-2316-4
Märksõnad: riigiõigus ; tsiviilõigus ; tööõigus ; haldusõigus ; karistusõigus ; menetlusõigus ; kõrgkooliõpikud ; Türgi
Kohaviit: 2-05-06792

Institutions & public law : comparative approaches / ed. by Tom Ginsburg, Robert A. Kagan. - New York [etc.] : P. Lang, 2005. - VIII, 324 lk. - (Teaching Texts in Law and Politics ; 40).
ISSN 1083-3447
ISBN 0-8204-7477-0
Märksõnad: õigusteadus ; politoloogia ; poliitika ; institutsionalism ; avalik õigus ; kohtuvõim ; kohtud ; võrdlevuuringud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5719 ; 40

Zamora, Stephen ; Cossio, Jose Ramon ; Pereznieto, Leonel ; Roldan-Xopa, Jose ; Lopez, David. Mexican law. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. - XXVIII, 712 lk.
ISBN 0-19-928848-8
Märksõnad: õigusallikad ; õigussüsteemid ; õigusharidus ; õigusajalugu ; Mehhiko
Kohaviit: 2-05-08935

ÕIGUSKEEL

Adomeit, Klaus ; Ristikivi, Merike ; Siimets-Gross, Hesi. Ladina-eesti õigussõnastik / toim. Peeter Kask. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005. - 263 lk. - Ladinakeelsete allikate kronoloogia lk. 16-17. - Bibliograafia lk. 18-20.
ISBN 9985-79-105-3
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; õigusteadus ; Rooma õigus ; ladina keel ; eesti keel ; oskussõnastikud
Kohaviit: 1-05-03587

Frost, Michael H. Introduction to classical legal rhetoric : a lost heritage. - Burlington, VT ; Aldershot, England : Ashgate, 2005. - X, 160 lk. - (Applied Legal Philosophy).
ISBN 0-7546-2413-7
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; õigusfilosoofia ; õigusteooria ; kohtukõned ; Vana-Kreeka ; Vana-Rooma ; võrdlev analüüs ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-05-08820

Williams, Christopher. Tradition and change in legal English : verbal constructions in prescriptive texts. - Bern ; New York : P. Lang, 2005. - 216 lk. - (Linguistic Insights : Studies in Language and Communication ; 20).
ISSN 1424-8689
ISBN 3-03910-644-9
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; inglise keel ; keeleteadus ; õigusaktid
Kohaviit: PL A/6331 ; 20

ÕIGUSAJALUGU

The Storting and the union between Norway and Sweden : documents from the Parliamentary Archives 1814-1905 / translated by Carol B. Eckmann. - [Oslo : Stortinget, 2005]. - 33 lk.
Märksõnad: 19. saj. ; 20. saj. algus ; Norra ; Rootsi ; riikide liidud ; parlamendid ; poliitiline ajalugu ; arhiivdokumendid ; juubeliväljaanded
Kohaviit: 2-05-07710

TSIVIILÕIGUS

Information rights and obligations : a challenge for party autonomy and transactional fairness / ed. by Geraint Howells ... [et al.]. - Burlington, VT ; Aldershot, Hants, England : Ashgate, 2005. - XIII, 231 lk. - (Markets and the Law).
ISBN 0-7546-2432-3
Märksõnad: eraõigus ; lepinguõigus ; avalik teave ; infovajadus ; tootevastutus ; tarbijakaitse ; Euroopa Liidu õigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-05-08821

Schäfer, Hans-Bernd ; Ott, Claus. The economic analysis of civil law / translated by Matthew Braham. - Cheltenham, UK ; Northampton : Edward Elgar, 2005. - XIV, 473 lk.
ISBN 1-84542-222-8
Märksõnad: majanduslikud aspektid ; majandusanalüüs ; võlaõigus ; lepinguõigus ; omandiõigus ; õigusnormid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-07674

VÕLAÕIGUS

Harlow, Carol. Understanding tort law. - 3rd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2005. - X, 194 lk. - (Understanding Law).
ISBN 0-421-87840-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; kahju tekitamine ; tsiviilvastutus ; Inglismaa ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-07749

Mistake, fraud and duties to inform in European contract law / ed. by Ruth Sefton-Green. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XLV, 414 lk. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law. Common Core of European Law Project).
ISBN 0-521-84423-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepingud ; lepinguõigus ; kohustused ; pettus ; vead ; Euroopa Liidu maad ; üksikjuhtumite analüüs ; diskussioonid ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-05-07653

PEREKONNAÕIGUS

Barlow, Anne ; Duncan, Simon ; James, Grace ; Park, Alison. Cohabitation, marriage and the law : social change and legal reform in the 21st century. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2005. - VI, 161 lk.
ISBN 1-84113-433-3
Märksõnad: tsiviilõigus ; abielu ; vabaabielu ; vallalised ; õiguslik seisund ; sotsiaalsed muutused ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-07743

European family law in action. Vol. 3 : parental responsibilities / ed. by Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Sumner. - Antwerpen ; Oxford ; New York : Intersentia, 2005. - 821 lk. - (European Family Law Series ; 9).
ISBN 90-5095-443-X
Märksõnad: tsiviilõigus ; lapsevanemad ; ülalpidamiskohustus ; abielulahutus ; vastutus ; võrdlevuuringud ; Euroopa
Kohaviit: PL A/5920 ; 9

Lüderitz, Alexander. Perekonnaõigus : õpik : Günther Beitzke alustatud teose 27., ulatuslikult ümbertöötatud trükk / eess.: Christine Budzikiewicz, Jörg Dilger, Carsten Schneider, Urmas Volens ; tlk. Virve Tamm. - Tallinn : Juura, 2005. - 443 lk. - Seaduste register lk. 420-434. - Aineregister lk. 435-443.
ISBN 9985-75-176-0
Märksõnad: tsiviilõigus ; Saksamaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-09026

ELAMUÕIGUS

Тихомиров, Михаил. Комментарий к новому жилищному кодексу Российской Федерации. - Москва : Тихомиров, 2005. - 320 lk.
ISBN 5-89194-177-5
Märksõnad: tsiviilõigus ; eluruumid ; seadustikud ; kommentaarid ; Venemaa
Kohaviit: 1-05-03154

INTELLEKTUAALNE OMAND

Copyright and free speech : comparative and international analyses / ed. by Jonathan Griffiths, Uma Suthersanen. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. - XLVI, 426 lk.
ISBN 0-19-927604-8
Märksõnad: autoriõigus ; inimõigused ; sõnavabadus ; põhiõigused ; võrdlev analüüs ; andmebaasid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-07732

Sports image rights in Europe / ed. by Ian S. Blackshaw, Robert C. R. Siekmann ; [with a foreword by Sam Rush]. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2005. - XXVIII, 419 lk.
ISBN 90-6704-195-5
Märksõnad: õiguslikud aspektid ; õiguskaitse ; sportlased ; autoriõigus ; fotod ; portreed ; kaubamärgid ; imago ; meedia ; isikuõigused ; Euroopa ; /Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-05-07632

ÄRIÕIGUS

The Banking Act ; The Foreign Exchange Act ; The Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banks : bilingual edition Polish-English = Prawo bankowe ; Prawo dewizowe ; Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych / translation by Roman Kozierkiewicz, Elžbieta Pulawska. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. - IX, 313 lk.
ISBN 83-7387-724-X
Märksõnad: pangandus ; pangandusõigus ; hüpoteegid ; obligatsioonid ; Poola
Kohaviit: 1-05-02994

Keenan, Denis J. ; Riches, Sarah. Business law. - 7th ed. - Harlow, England [etc.] : Pearson/Longman, 2005. - XXX, 604 lk.
ISBN 0-582-89397-6
Märksõnad: äritehingud ; ettevõtlus ; tarbijakaitse ; Inglismaa ; Wales ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-07672

Legal framework for doing business in Estonia / Raidla & Partners, RochierRaidla Fenno-Baltic Partnering, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania. - Tallinn : Raidla & Partners, 2005. - 118 lk.
Märksõnad: ettevõtlus ; pangandus ; konkurents (maj.) ; lepingud ; intellektuaalne omand ; töösuhted ; väärtpaberiturg ; maksustamine ; õigussüsteemid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-08579

Пугинский, Борис. Коммерческое право России : учебник. - 3-е  изд., перераб. и доп. - Москва : Высшее образование, 2005. - 346 lk. - (Основы наук).
ISBN 5-9692-0037-9
Märksõnad: ettevõtlus ; lepingud ; konkurents (maj.) ; kaubad ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-08024

MAAÕIGUS

Stüer, Bernhard. Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts : Planung - Genehmigung - Rechtsschutz. - 3. Aufl. - München : C.H. Beck, 2005. - XXXII, 1806 lk.
ISBN 3-406-47232-X
Märksõnad: hoonestusõigus ; ehitus ; planeerimine ; ehitusload ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-05-08792

KESKKONNAÕIGUS

Sadeleer, Nicolas de. Environmental principles : from political slogans to legal rules /  translated by Susan Leubuscher. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. - XLVIII, 433 lk.
ISBN 0-19-928092-4
Märksõnad: keskkonnapoliitika ; kohtulahendid ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-05-06882

Veinla, Hannes. Keskkonnaõigus : [õigusteaduse õpik]. - Tallinn : Juura, 2005. - 288 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 270-288.
ISBN 9985-75-179-5
Märksõnad: keskkonnakaitse ; ettevaatusprintsiip ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline õigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-09065

TÖÖÕIGUS

Collective bargaining and wages in comparative perspective : Germany, France, The Netherlands, Sweden and the United Kingdom / ed. by Roger Blanpain. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2005. - X, 177 lk. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 56).
ISSN 0770-3724
ISBN 90-411-2388-1
Märksõnad: töösuhted ; palgapoliitika ; kollektiivsed läbirääkimised ; üksikjuhtumite analüüs ; Saksamaa ; Prantsusmaa ; Holland ; Rootsi ; Suurbritannia
Kohaviit: PL A/5100 ; 56

Loogna, Naomi. Metsa- ja puidutöötlejate töötervishoid 2005. - Tallinn : Ten-Team, 2005. - 152 lk. - Bibl. lk. 152.
Märksõnad: töökaitse ; töötervishoid ; metsatööstus ; puidutööstus ; kutsehaigused ; tööhügieen ; Eesti
Kohaviit: 2-05-08588

Tööõigus : loengud / koost. Merle Muda. - Tallinn : Juura, 2005. - 304 lk.
ISBN 9985-75-177-9
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; töötajad ; Eesti ; Saksamaa ; Põhjamaad ; rahvusvaheline õigus ; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-07571

SOTSIAALHOOLDUSÕIGUS

Kyllönen-Saarnio, Eija ; Nurmi, Reet. Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta : opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö [etc.], 2005. - 113 lk. - (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita ; 2005:15).
ISSN 1236-116X
ISBN 952-00-1742-9
Märksõnad: sotsiaalhoolekanne ; ohvrid (sotsiaalpol.) ; tervishoid ; kriisiabi ; naised ; immigrandid ; Soome ; käsiraamatud
Kohaviit: PL A/4276 ; 2005, 15

KARISTUSÕIGUS

Karistusõigus 2005 & kommentaarid : seaduste tekstid seisuga 15. 03. 2005 / koost. Andrus Lauren ; kommentaarid: Meelis Masso. - Tallinn : Agitaator, 2005 - 315 lk. - Õigusaktide tekstid lk. 11-293. - Kommentaarid lk. 295-315.
ISBN 9985-9554-7-1
Märksõnad: kriminaalõigus ; seadustikud ; kommentaarid ; süüteod ; karistused ; Eesti
Kohaviit: 2-05-07398

Family violence and police response : learning from research, policy and practice in European countries / ed. by Wilma Smeenk, Marijke Malsch. - Aldershot ; Burlington, VT : Ashgate, 2005. - XII, 263 lk. - (Advances in Criminology).
ISBN 0-7546-2506-0
Märksõnad: kriminoloogia ; kuriteoohvrid ; naised ; perevägivald ; hoiakud ; kriminaalpreventsioon ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-07782

Kohtuarstid - eksperdid õiglase kohtuotsuse taga / Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo, Tartu Ülikool ; koost. Marika Väli ... jt. ; eessõna: Rein Lang. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005. - 32 lk.
Summary, lk. 31-32.
ISSN 1736-2709
Märksõnad: kohtumeditsiin ; kohtumeditsiiniekspertiis ; kohtuarstid ; ajalugu ; Eesti
Kohaviit: 2-05-08503

National prosecution of international crimes = Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen / ed. by Albin Eser ... [et al.]. - Berlin : Duncker & Humblot, 2005. - VIII, 541 lk. - (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. S, Strafrechtliche Forschungsberichte ; 95,5).
ISSN 1860-0093
ISBN 3-428-11776-X
Märksõnad: kriminaalvastutus ; rahvusvahelised kuriteod ; jälitustegevus ; siseriiklik õigus ; võrdlev õigusteadus ; Kanada ; Eesti ; Kreeka ; Iisrael ; Ameerika Ühendriigid ; aruanded
Kohaviit: PL A/6314 ; 95,5

MENETLUSÕIGUS

Hanne, Nicole. Rechtskraftdurchbrechungen von Strafentscheidungen im Wechsel der politischen Systeme : eine rechtsvergleichend-historische Untersuchung des Strafverfahrens in Österreich, der NS-Zeit, der DDR und der Bundesrepublik unter besonderer Berücksichtigung der Nichtigkeitsbeschwerde und der Kassation. - Berlin : Duncker & Humblot, 2005. - 208 lk. - (Schriften zum Prozessrecht ; 190).
ISSN 0582-0219
ISBN 3-428-11642-9
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; edasikaebemenetlus ; võrdlev õigusteadus ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; Austria ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/3926 ; 190

Jones, Mark. Criminal justice pioneers in U.S. history. - Boston [etc.] : Pearson Allyn and Bacon, 2005. - XVI, 239 lk.
ISBN 0-205-35919-1
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; õigusajalugu ; juristid ; kohtunikud ; Ameerika Ühendriigid ; biograafiad
Kohaviit: 2-05-06932

Lugupeetud vannutatud mehed : kohtukõned / tlk. ja komment. Aino-Eevi Lukas ; [eess.: Ilmar Rebane]. - Tallinn : Juura, 2005. - 103 lk.
ISBN 9985-75-173-6
Märksõnad: kohtud ; kaitse (jur.) ; advokaadid ; kohtukõned ; Venemaa
Kohaviit: 2-05-07400

Polnisches Zivilverfahrensgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch = Kodeks postepowania cywilnego : tekst dwujezyczny polsko-niemiecki / Textübersetzung von Kamila Miszczuk. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. - IX, 433 lk.
ISBN 83-7387-509-3
Märksõnad: menetlusõigus ; tsiviilkohtumenetlus ; seadustikud ; Poola
Kohaviit: 1-05-02992

Riigikohtu lahendid Eesti õiguskorras: tähendus ja kriitika : Riigikohtu teadustööde konkursi kogumik / Sihtasutus Eesti Õiguskeskus ; eess.: Märt Rask, Raul Narits. - Tartu : Eesti Vabariigi Riigikohus, 2005. - 114 lk.
Märksõnad: kohtulahendid ; Eesti. Riigikohus ; menetlusõigus ; õiguskord ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-08604

RIIGIÕIGUS

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista : annettu vuodelta 2004. - Helsinki : Oikeuskanslerinvirasto, 2005. - 180 lk.
ISSN 0356-3200
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Soome ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/3907 ; 2004

Õiguskantsleri 2004. aasta tegevuse ülevaade : ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2005. - 243 lk.
ISSN 1736-3039
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti ; ülevaated ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/2635 ; 2004

HALDUSÕIGUS

Medienrecht und Meinungsfreiheit in Russland / herausgegeben von Angelika Nussberger, Carmen Schmidt. - Berlin : Duncker & Humblot, 2005. - 182 lk. - (Schriften zu Kommunikationsfragen ; 40).
ISSN 0935-4239
ISBN 3-428-11789-1
Märksõnad: meedia ; ringhääling ; ajakirjandusvabadus ; sõnavabadus ; inimõigused ; Venemaa ; Euroopa ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6307 ; 40

Police reform and human rights : opportunities and impediments in post-communist societies / ed. by Niels Uildriks. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2005. - XII, 88 lk.
ISBN 90-5095-449-9
Märksõnad: politsei ; reformid ; demokratiseerimine ; koostöö ; inimõigused ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa ; Mongoolia ; Ukraina
Kohaviit: 2-05-06934

Смоленский, Михаил. Административное право : учебник. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 346 lk. - (Высшее образование).
ISBN 5-222-07229-0
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; avalik teenistus ; haldusvastutus ; haldusmenetlus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-08023

Тихомиров, Ю. Административное право и процесс : полный курс. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Тихомиров, 2005. - 696 lk. - (Государственный университет - Высшая школа экономики).
ISBN 5-89194-178-3
Märksõnad: haldusmenetlus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-08956

MEDITSIINIÕIGUS

Dimond, Bridgit. Legal aspects of nursing. - 4th ed. - Harlow, England [etc.] : Pearson Longman, 2005. - LVIII, 746 lk.
ISBN 0-582-82278-5
Märksõnad: tervishoid ; õendus ; õiguslikud aspektid , Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-07673

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Alvarez, José E. International organizations as law-makers. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - XLVIII, 660 lk.
ISBN 0-19-876562-2
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvaheline õigusloome ; vaidluste lahendamine
Kohaviit: 2-05-07799

Бархатова, Елена. Международное публичное право в вопросах и ответах : учебное пособие. - Москва : КноРус, 2005. - 232 lk.
ISBN 5-98032-422-4
Märksõnad: avalik õigus ; rahvusvahelised lepingud ; inimõigused ; rahvusvahelised organisatsioonid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-05-03118

Harris, David John. Cases and materials on international law. - 6th ed. - London : Sweet & Maxwell, 2004. - LXI, 1152 lk.
ISBN 0-421-78150-5
Märksõnad: kohtuasjad ; rahvusvahelised lepingud ; mereõigus ; inimõigused ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-07745

Mälksoo, Lauri. Nõukogude anneksioon ja riigi järjepidevus : Eesti, Läti ja Leedu staatus rahvusvahelises õiguses 1940. a.-1991. a. ja pärast 1991. a : uurimus pingest normatiivsuse ja võimu vahel rahvusvahelises õiguses / tlk. Alar Helstein. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. - 348 lk. - (Monographs on International Law and Human Rights / Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights ; 5). - Bibl. lk. 319-348.
ISBN 9949-11-134-X
Märksõnad: õigusjärglus ; õiguslik seisund ; õigusajalugu ; NSV Liit ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; anneksioonid ; Nõukogude okupatsioon ; poliitiline identiteet
Kohaviit: 2-05-08438

INIMÕIGUSED

Cilvektiesibas Latvija 2004 = Human rights in Latvia = Права человека в Латвии. - [Riga] : Latvijas cilvektiesibu un etnisko studiju centrs, 2005. - 132 lk.
Märksõnad: õiguskaitse ; põhiõigused ; isikuvabadus ; vähemuste õigused ; Läti
Kohaviit: PL A/4536 ; 2004

Food and human rights in development. Vol. 1 : legal and institutional dimensions and selected topics / ed. by Wenche Barth Eide, Uwe Kracht. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2005. - XXXVI, 528 lk.
ISBN 90-5095-385-9
Märksõnad: põhiõigused ; toiduvajadus ; nälg ; toitlustuspoliitika
Kohaviit: 2-05-07645

Human rights and prisons : a pocketbook of international human rights standards for prison officials / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2005. -  IX, 34 lk. - (Professional Training Series ; 12/Add.3).
ISSN 1020-1688
ISBN 92-1-154158-1
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; vanglad ; kriminaalhooldus ; vanglaametnikud ; õigusharidus ; kutsekoolitus ; õppematerjalid ; käsiraamatud
Kohaviit: PL B/4288 ; 12, Add.3

Human rights and prisons : manual on human rights training for prison officials / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. -  New York ; Geneva : United Nations, 2005. - IX, 222 lk. - (Professional Training Series ; 11).
ISSN 1020-1688
ISBN 92-1-154154-9
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; vanglad ; kriminaalhooldus ; vanglaametnikud ; õigusharidus ; kutsekoolitus ; õppematerjalid
Kohaviit: PL B/4288 ; 11

Marks, Susan ; Clapham, Andrew. International human rights lexicon. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. - IX, 461 lk.
ISBN 0-19-876413-8
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; leksikonid
Kohaviit: 2-05-06888

Nordic equality at a crossroads : feminist legal studies coping with difference / ed. by Eva-Maria Svensson ... [et al.]. - Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2004. - VIII, 249 lk.
ISBN 0-7546-2408-0
Märksõnad: naised ; naiste õigused ; võrdõiguslikkus ; feminism ; Põhjamaad ; artiklikogumikud
Kohaviit:
2-05-07784

Trechsel, Stefan ; Summers, Sarah J. Human rights in criminal proceedings. - Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2005. - CX, 611 lk. - (Collected Courses of the Academy of European Law ; 12,3).
ISBN 0-19-829936-2
Märksõnad: õiguskaitse ; õiglus ; kaitse (jur.) ; kriminaalmenetlus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: PL A/4596 12,3

EUROOPA LIIDU ÕIGUS

Albi, Anneli. EU enlargement and the constitutions of Central and Eastern Europe. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - 240 lk. - (Cambridge Studies in European Law and Policy).
ISBN 0521607361
Märksõnad: Euroopa Liit ; laienemine ; põhiseadused ; seaduste kooskõlastamine ; riigiõigus ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-05-07789

Barbaut, Gwendal. Intellektuaalomand Euroopa Ühenduses : loengud Tartus 17.-19. märtsil ja 17.-19. mail 2004 / tlk. Meelis Leesik. - Tartu : Eesti Õiguskeskus, 2005. - 62 lk. - (Õppematerjal kohtunikele ; 2004).
ISBN 9985-9166-8-9
Märksõnad: Euroopa Liit ; intellektuaalne omand ; kaubamärgid ; patendid ; õiguskaitse ; Euroopa Kohus ; kohtulahendid ; loengud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-08330

Erne, Jaanika. Õiguskaitsevahendid Euroopas. Seminariülesanded. - Tallinn : Juura, 2005. - 47 lk.
ISBN 9985-75-180-9
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Kohus ; ülimuslikkus ; otsene mõju ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; õiguskaitse ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-08331

Juurdepääs Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Euroopa Komisjoni dokumentidele : kasutusjuhend : [tõlge] / Euroopa Liit. - Luxembourg ; [Tallinn] : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2005. - 38 lk.
ISBN 92-894-7810-1
Märksõnad: Euroopa Liit ; dokumendid ; infoallikad ; teatmikud
Kohaviit: 2-05-08474

Paisant, Gilles. Tarbijakaitseõigus Euroopa Ühenduses : loengud Tartus 3.-5. märtsil ja 21.-23. aprillil 2004 / tlk. Meelis Leesik. - Tartu : Eesti Õiguskeskus, 2005. - 63 lk. - (Õppematerjal kohtunikele ; 2004).
ISBN 9985-9166-7-0
Märksõnad: Euroopa Liit ; tarbijakaitseõigus ; tarbijad ; õiguskaitse ; Euroopa Kohus ; kohtulahendid ; loengud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-08325

Theoleyre, Marie-Odile. Tööõigus Euroopa Ühenduses : loengud Tartus 29.-31. märtsil ja 05.-07. mail 2004 / tlk. Meelis Leesik. - Tartu : Eesti Õiguskeskus, 2005. - 62 lk. - (Õppematerjal kohtunikele ; 2004).
ISBN 9985-9166-9-7
Märksõnad: Euroopa Liit ; tööõigus ; sotsiaalhooldusõigus ; sotsiaalpoliitika ; Euroopa Kohus ; kohtulahendid ; loengud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-08327

Waelbroeck, Michel. Konkurentsiõigus Euroopa Ühenduses : loengud Tartus 17.-19. ja 21.-23. märtsil 2004 / tlk. Margus Puusep. - Tartu : Eesti Õiguskeskus, 2005. - 71 lk. - (Õppematerjal kohtunikele ; 2004).
ISBN 9985-9630-0-8
Märksõnad: Euroopa Liit ; konkurentsiõigus ; siseriiklik õigus ; kohtumenetlus ; Euroopa Kohus ; loengud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-08323

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

Intercontinental cooperation through private international law : essays in memory of Peter E. Nygh / ed. by Talia Einhorn, Kurt Siehr. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2004. - XXII, 509 lk.
ISBN 90-6704-178-5
Märksõnad: rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised lepingud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-07631

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar