Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2005-3

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Anepaio, Toomas ; Hussar, Ave ; Jaanimägi, Katri ; Kaugia, Silvia ; Land, Kristi ; Olle, Vallo ; Roosma, Peeter. Sissejuhatus õigusteadusesse. - Tallinn : Juura, 2005. - 237 lk. - (Loengud). Bibl. lk. 237 ja peatükkide lõpus. - - Kasutatud õigusaktide lühendid lk. 15-16.
ISBN 9985-75-171-X
Märksõnad: õigusteadus ; õigusteooria ; kõrgkooliõpikud ; loengud
Kohaviit: 2-05-06263

Bibliographia Iuridica Estonica 2004 = Eesti õigusbibliograafia = Legal literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie / koost. Maia Ruttu ; toim. Katrin Ordlik, Gerli Eero. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2005. - 116 lk. - Nimeregister lk. 104-113. - Rubriigiloend lk. 114-116.
ISSN 1406-5142
Märksõnad: õigusteadus ; Eesti ; bibliograafiad ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1636 ; 2004

Gubby, Helen. English legal terminology : legal concepts in language. - Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2004. - 263 lk. - (Boom juridische studienboeken).
ISBN 90-5454-499-6
Märksõnad: õiguskeel ; terminoloogia ; inglise keel ; terminid ; käsiraamatud ; oskussõnastikud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-05682

Darbyshire, Penny. English legal system in a nutshell. - 6th ed. - London : Sweet & Maxwell, 2004. - 154 lk. - (Nutshells).
ISBN 0-421-86060-X
Märksõnad: õigusallikad ; õigussüsteemid ; kohtunikud ; kohtumenetlus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-04643

Дробязко, С. ; Козлов, В. Общая теория правa : учебное пособие для вузов. - Минск : Амалфея, 2005. - 464 lk.
ISBN 985-441-419-1
Märksõnad: õigusteooria ; õigusteadus ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-06698

International encyclopedia of comparative law / under the auspices of the International Association of Legal Sciences. - Tübingen : Brill, 1971- .
4. kd. : Persons and family : divorce. - 2004. - 162 lk.
6. kd. : Property and trust : recordation of interest in land. – 2004. - 245 lk.
13. kd. : Business and private organizations : introduction. - 2004. - 26 lk.
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; entsüklopeediad ; perekonnaõigus ; abielulahutus ; omandiõigus ; maaomand ; äriõigus ; äriühingud
Kohaviit: PL B/990 4,5 ; PL B/990 6,8 ; PL B/990 13 introduction

Lakimies-hakemisto 1986-2004 = Lakimies-register 1986-2004 = Lakimies index 1986-2004 / [toimitusneuvosto: Markku Helin, puheenjohtaja ... [et al.]]. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2005. - 434 lk.
ISBN 951-855-241-X
Märksõnad: õigusteadus ; ajakirjad ; registrid , Soome
Kohaviit: 2-05-06811

Riigikogu toimetised. 11 / peatoim. Helle Ruusing. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2005. - 268 lk. – Artiklite kogumik.
ISSN 1406-5665
Märksõnad:
riigiõigus ; parlamendid ; toimetised ; Eesti
Kohaviit: PE A/1746
Täistekst

Саидов, А. Сравнительное правоведение : основные правовые системы современности : учебник. - Москва : Юристь, 2005. - 441 lk. - (Institutiones).
ISBN 5-7975-0334-4
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; õigussüsteemid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-06699

Understanding Dutch law / ed. by Sanne Taekema. - Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2004. - 256 lk. - (Boom juridische studieboeken).
ISBN 90-5454-432-5
Märksõnad: õigussüsteemid ; eraõigus ; karistusõigus ; riigiõigus ; õigusajalugu ; Holland ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-05683

Õigus - kas ühiskonna ja majanduse teener või valitseja? : konverentsiraamat : [28. oktoober 2004, Tallinn] / Advokaadibüroo Paul Varul ; toim. Maire Kasemaa ; tlk. Toomas Hõbemägi, Maia Tamm. - Tallinn : Eesti Ekspressi Kirjastus, 2005. - 127 lk. - Ettekannete kokkuvõtted inglise ja vene k.
ISBN 9949-13-093-X
Märksõnad: õiguspoliitika ; õigusloome ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-05-06074

ÕIGUSAJALUGU

Talonpoikain laki : kuningas Kristofferin maanlain suomennos (1442) Caloniuksen kopion mukaisena / toim. Esko Koivusalo. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. - 239 lk. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 954. Talonpoikaiskulttuurisäätiön julkaisuja ; 1).
ISBN 951-746-560-2
ISSN 0355-1768
ISSN 1795-4525
Märksõnad: talurahvaõigus ; talurahvas ; talurahvakultuur ; keskaeg ; õiguskeel ; Soome ; Rootsi ; maaõigus ; õigusaktid
Kohaviit: PL A/746 ; 954

TSIVIILÕIGUS

A Finland fit for children : the National Finnish Plan of Action called for by the Special Session on Children of the UN General Assembly. - Helsinki : Ministry of Social Affairs and Health, 2005. - 72 lk. - (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja ; 2005:7).
ISBN 952-00-1711-9
ISSN 1236-2050
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsed ; lastekaitse ; lapse õigused ; perepoliitika ; Soome ; rahvusvaheline koostöö
Kohaviit: PL A/4186 2005,7

Eesti Advokatuur : aastaraamat 2004. - Tallinn : Ilo, 2005. - 79 lk. - Sisaldab ka: Euroopa Liidu advokaatide eetikakoodeks, lk. 66-88.
ISSN 1406-7315
Märksõnad: advokatuur ; advokaadid ; Eesti ; aastaraamatud ; Euroopa Liit ; eetikanormid
Kohaviit: PE A/1584 ; 2004

Lahe, Janno. Süü deliktiõiguses : [doktoritöö] / juhendaja: Paul Varul. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. - 179 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 16). - Bibl. lk. 160-173. - Autori publikatsioonid lk. 177.
The fault in law of delict, lk. 149-159.
ISBN 9949-11-053-X
ISSN 1406-6394
Märksõnad:
võlaõigus ; süü (jur.) ; vastutus ; tsiviilvastutus ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 16
Täistekst

VÕLAÕIGUS

European tort law 2003 / The European Centre of Tort and Insurance Law ; Research Unit for European Tort Law of the Austrian Academy of Sciences ; ed. by Helmut Koziol, Barbara C. Steininger. - Wien ; New York : Springer, 2004. - 493 lk. - (Tort and Insurance Law Yearbook).
ISBN 3-211-21033-4
ISSN 1616-8623
Märksõnad: lepinguõigus ; seaduste kooskõlastamine ; kahju tekitamine ; tsiviilvastutus ; Euroopa Liidu maad ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/6254

Principles of European contract law and Italian law : a commentary / ed. by Luisa Antoniolli, Anna Veneziano. - The Hague ; Frederick, MD : Kluwer Law International, 2005. - 518 lk. - (Principles of European Contract Law).
ISBN 90-411-2372-5
Märksõnad: lepinguõigus ; lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; seaduste kooskõlastamine ; Itaalia
Kohaviit: 2-05-04472

INTELLEKTUAALNE OMAND

Intellectual property / ed. by Andrew Christie, Stephen Gare. - 7th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2004. - xiv, 633 lk. - (Blackstone's Statutes).
ISBN 0-19-927305-7
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; tööstusomand ; patendid ; kaubamärgid ; õiguskaitse ; seadused (jur.) ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-04645

Intellectual property in the conflict of laws / [Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht] ; ed. by Jürgen Basedow ... [et al.] ; preface by Stig Strömholm. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2005. - xvi, 269 lk. - (Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht ; 44).
ISBN 3-16-148513-0
ISSN 0543-0194
Märksõnad: autoriõigus ; õiguskaitse ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid ; rahvusvaheline eraõigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6249 ; 44

Patent enforcement worldwide : a survey of 15 countries : writings in honour of Dieter Stauder / ed. by Christopher Heath and Laurence Petit. - 2nd. ed. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2005. - xxxvii, 490 lk. - (Studies in Industrial Property and Copyright Law ; 23).
ISBN 1-84113-538-0
ISSN 0930-2395
Märksõnad: tööstusomand ; patendid ; patendiõigus ; tsiviilkohtumenetlus ; võrdlev analüüs ; Euroopa ; Aasia ; Ameerika
Kohaviit: PL A/6257 ; 23

ÄRIÕIGUS

Bertrams, Roeland F. Bank guarantees in international trade : the law and practice of independent (first demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and common law jurisdictions. - 3rd rev. ed. - The Hague ; Frederick, MD : Kluwer Law International, c2004. - xxviii, 562 lk. - (Publication / International Chamber of Commerce ; 661).
ISBN 90-411-2243-5
ISSN 1015-258X
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus ; laenud ; pangad (maj.) ; käendus ; garantii ; lepingud ; kohtulahendid
Kohaviit: PL B/4416 ; 661

Международное торговое право : учебное пособие / под. ред. В. Попондопуло. - Москва : Омега-Л, 2005. - 467 lk. - (Высшее юридическое образование).
ISBN 5-98119-440-5
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus ; kaubanduskokkulepped ; rahvusvahelised lepingud ; ostmine ; müümine ; vaidluste lahendamine ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-06696

KESKKONNAÕIGUS

Metsaseadustest Eestis / Eesti Põllumajandusülikool, Metsanduslik Uurimisinstituut ; koost. Toivo Meikar. - Tartu : Eesti Metsaselts, 2005. - 233 lk. - (Akadeemilise Metsaseltsi toimetised ; 22).
ISBN 9985-9602-1-1
ISSN 1406-9946
Märksõnad: metsad ; õigusaktid ; metsandus ; metsakorraldus ; õigusajalugu ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE A/1507 ; 22

TÖÖÕIGUS

Rohtla, Thea ; Kruusmaa, Tiia. Töövaidluste lahendamine : näited ja kommentaarid. - Tallinn : Ten-Team, 2005. - 264 lk.
Märksõnad: töösuhted ; töövaidlused ; töölepingud ; kohtulahendid ; õigusaktid ; näidised ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-04173

KARISTUSÕIGUS

Boekhout van Solinge, Tim. Dealing with drugs in Europe : an investigation of European drug control experiences : France, The Netherlands and Sweden. - The Hague : Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology, 2004. - X, 245 lk. - (Pompe reeks ; 42).
ISBN 90-5454-518-6
ISSN 0925-7594
Märksõnad: narkootikumid ; narkopoliitika ; kontroll ; narkomaaniavastane võitlus ; Holland ; Prantsusmaa ; Rootsi ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6275 ; 42

Burke, Roger Hopkins. An introduction to criminological theory. - 2nd ed. - Cullompton ; Portland, Oregon : Willan Publishing, 2005. - ix, 300 lk.
ISBN 1-84392-164-2
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; hälbiv käitumine ; teooriad
Kohaviit: 2-05-06476

Debating the death penalty : should America have capital punishment? : the experts on both sides make their best case / ed. by Hugo Adam Bedau, Paul G. Cassell. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. - 256 lk.
ISBN 0-19-517980-3
Märksõnad: karistused ; surmanuhtlus ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-05-04414

Encyclopedia of criminology 1-3 / ed. by Richard A. Wright, J. Mitchell Miller. - New York ; London : Routledge, 2005.
1. kd. : A-G. - 658 lk.
ISBN 1-57958-465-9
2. kd. : H-P. - 659-1357 lk.
ISBN 1-57958-466-7
3. kd. : Q-Z. Index. - 1358-1900 lk.
ISBN 1-57958-467-5
Märksõnad: kriminoloogia ; kriminaalmenetlus ; entsüklopeediad
Kohaviit: 3-05-01629 ; 3-05-01630 ; 3-05-01631

Hallsworth, Simon. Street crime. - Cullompton ; Portland : Willan Publishing, 2005. - vii, 193 lk. - (Crime and Society Series).
ISBN 1-84392-028-X
Märksõnad: kuritegevus ; röövimine ; vargused ; kriminaalpreventsioon ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-06520

Korruptsioon Eestis : kolme sihtrühma uuring 2004 / koost. Mari-Liis Liiv. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005. - 102 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 2). - Bibl. lk. 52.
Summary. Lk. 56-58.
ISBN 9985-9359-4-2
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kriminaalpoliitika ; korruptsioon ; altkäemaks ; avalik sektor ; erasektor ; uuringud ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 2

Мариновская, И. ; Тихомиров, С. Юридическая психология : учебное пособие. - Москва : Дело, 2005. - 384 lk.
ISBN 5-7749-0390-7
Märksõnad: kriminoloogia ; õiguspsühholoogia ; isiksusepsühholoogia ; kurjategijad ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-06908

Shapo, Marshall S. Compensation for victims of terrorism. - Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana Publications, 2005. - xix, 297 lk. - (Terrorism, Documents of International and Local Control. Second Series ; 18).
ISBN 0-379-21546-2
ISSN 1064-9352
Märksõnad: kuriteoohvrid ; kahju tekitamine ; hüvitised ; terrorism ; riigivastutus ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: PL B/78 ; 18

Traat, Uno ; Markina, Anna. Üldkriminoloogia. II : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2005. - 58 lk. - Bibl. peatükkide lõpus ja lk. 56-58.
ISBN 9985-67-122-8
Märksõnad: kuritegevus ; kriminoloogia ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-05-01119

MENETLUSÕIGUS

Bayoko, Nkata. De la violation des principes généraux du droit, moyen de cassation. - [Kinshasa?] : Editions Kinsel, [2004]. - 58 lk.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; edasikaebemenetlus ; õigusprintsiibid ; Kongo DV
Kohaviit: 2-05-05745

Григорьев, В. ; Победкин, А. ; Яшин, В. Уголовный процесс : учебник. - Москва : Эксмо, 2005. - 827 lk. - (Российское юридическое образование).
ISBN 5-699-08371-5
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; kohtud ; rahvusvaheline koostöö ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-06697

Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. 4. Band. 1. Teilband (§§ 461 bis 576 ZPO) / herausg. von Hans W. Fasching, unter Mitwirkung von Andreas Konecny ; bearb. von Ena-Marlis Bajons... [et al.]. - 2., völlig neubearb. Aufl. - Wien : Manz, 2005. - 1171 lk.
ISBN 3-214-04395-1
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; kommentaarid ; Austria
Kohaviit: 2-05-06798

Transition of criminal procedure systems. Vol. 2 : Belarus, Estonia, Georgia, Germany, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Ukraine / ed. by Berislav Pavišić ; introduction Jean Pradel. - Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2004. - LIII, 298 lk.
ISBN 953-6597-44-6
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; kohtusüsteemid ; Euroopa ; projektiaruanded
Kohaviit: 2-05-04592

RIIGIÕIGUS

Aziz, Miriam. The impact of European rights on national legal cultures. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2004. - xiii, 206 lk. - (Modern Studies in European Law).
ISBN 1-84113-309-4
Märksõnad: siseriiklik õigus ; õiguskord ; õiguskultuur ; iseseisvus (pol.) ; Euroopa Liidu õigus ; inimõigused ; põhiõigused ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-05-06524

Borbély, Cornel. Der Grundsatz der geheimen Abstimmung : unter besonderer Berücksichtigung des E-Voting. - Bern : Stämpfli, 2005. - XLIII, 132 lk.
ISBN 3-7272-9019-6
Märksõnad: valimised ; hääletamine ; elektrooniline hääletamine ; demokraatia ; rahvusvahelised lepingud ; Šveits
Kohaviit: 2-05-05692

Code constitutionnel / [comm. et annot. par] Thierry S. Renoux, Michel de Villiers. – Paris : Litec, 2004. - XXIV, 1613 lk. - (Juris code).
ISBN 2-7110-0290-X
Märksõnad: põhiseadused ; seadustikud ; kommentaarid ; presidendid ; valitsused ; ülemkohtud ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-05-06741

Eesti lipp / koost. Ivo Manfred Rebane ; resümee tlk. Eevi-Mai Võrk. - Tallinn : Riigikantselei, 2005. - 119 lk. - Bibl. lk. 119.
Summary, lk. 114-118.
ISBN 9949-13-106-5
Märksõnad: riigisümboolika ; lipud ; riigilipud ; Eesti
Kohaviit: 2-05-05459

Represseeritute õigus : soodustused. Seadus ja määrused. Kommentaarid. - Kuusalu : Murtud Rukkilille Ühing, 2005. - 30 lk. - Kaanel ka pealkiri: Teatmik represseeritutele. - Õigusaktide tekstid lk. 10-30.
Märksõnad: põhiõigused ; repressioonid ; kuriteoohvrid ; soodustused ; sotsiaaltoetused ; hüvitised ; Eesti ; seadused (jur.)
Kohaviit: 2-05-04298

Sadurski, Wojciech. Rights before courts : a study of constitutional courts in postcommunist states of Central and Eastern Europe. - Dordrecht ; Norwell : Springer, 2005. - xviii, 377 lk.
ISBN 1-4020-3006-1
Märksõnad: konstitutsionalism ; demokraatia ; konstitutsioonikohtud ; kohtuvõim ; legitiimsus ; õigusloome ; põhiõigused ; õiguskaitse ; postsotsialistlikud riigid ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa ; Eesti
Kohaviit: 2-05-04475

Suksi, Markku. Ålands konstitution : en sammanställning av material och tolkningar i anslutning till självstyrelselag för Åland. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2005. - XVII, 566 lk.
ISBN 951-765-249-6
Märksõnad: põhiseadused ; autonoomia ; rahvuslik enesemääramine ; kohalikud omavalitsused ; Ahvenamaa ; Soome ; kommentaarid
Kohaviit: 2-05-06673

The right to national self-determination : the Faroe Islands and Greenland / ed. by Sjúrður Skaale. - Leiden ; Boston : Nijhoff, 2004. - X, 208 lk. - (Nijhoff Law Specials ; 60).
ISBN 90-04-14207-X
ISSN 0924-4549
Märksõnad: rahvuslik enesemääramine ; iseseisvus (pol.) ; õiguslik seisund ; õigusajalugu ; Fääri saared ; Gröönimaa ; Taani ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/291 ; 60

HALDUSÕIGUS

Fairgrieve, Duncan. State liability in tort : a comparative law study. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2004. - 354 lk.
ISBN 0-19-925805-8
Märksõnad: avalik õigus ; avalikud teenused ; riigivastutus ; kahju tekitamine ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu õigus ; Suurbritannia ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-05-04750

Kõrven, Tiiu-Reet. Asjaajamine. - Tallinn : Tallinna Majanduskool, 2005. - 113 lk.
ISBN 9949-10-998-1
Märksõnad: asjaajamine ; dokumendid ; haldamine ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 3-05-01071

Riigihanke käsiraamat. 2 : [ptk. 7-12] / koost. Tuulikki Laesson, Reet Teder, Toivo Piik. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2005. - Lahtised lehed. - (Äripäeva käsiraamat).
Märksõnad: riigihanked ; Eesti ; õigusaktid ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-05-01173

MEDITSIINIÕIGUS

Gerards, J. H. ; Heringa, A. W. ; Janssen, H. L. Genetic discrimination and genetic privacy in a comparative perspective. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2005. - XI, 241 lk. - (Ius commune europaeum ; 51).
ISBN 90-5095-452-9
Märksõnad: geneetika ; geneetiline informatsioon ; isikuandmed ; privaatsus ; õiguskaitse ; õiguslikud aspektid ; reguleerimine ; inimõigused
Kohaviit: PL A/5854 ; 51

Greene, Brendan. Understanding medical law. - London [etc.] : Cavendish Publishing, 2005. - xxi, 233 lk.
ISBN 1-85941-888-0
Märksõnad: arstieetika ; ametialased süüteod ; viljatus ; abort ; siirdamine ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-04719

Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokoll biomeditsiiniliste teadusuuringute kohta ja seletuskiri. - Tallinn : Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus, 2005. - 72 lk.
ISBN 9985-9294-7-0
Märksõnad: biomeditsiinitehnoloogia ; inimväärikus ; bioeetika ; arstieetika ; uuringud ; inimõigused ; Euroopa ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 1-05-00538

Nõmper, Ants. Open consent - a new form of informed consent for population genetic databases : [doktoritöö] / juhendaja: Jaan Sootak. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. - 259 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 15). - Bibl. lk. 231-255. - Autori publikatsioonid lk. 258-259.
ISBN 9949-11-055-6
ISSN 1406-6394
Avatud nõusolek - uut liiki teavitatud nõusolek populatsioonipõhiste geenivaramute jaoks, lk. 213-229.
Märksõnad: õigusteooria ; geenitehnoloogia ; andmebaasid ; eetika ; andmekaitse ; inimõigused ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 16
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Baltic yearbook of international law. Vol. 4. - The Hague [etc.] : Kluwer, 2004. - 411 lk.
ISBN 90-04-14302-5
Märksõnad: artiklikogumikud ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; põhiseadused ; Euroopa Liidu õigus ; inimõigused ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: PL A/5537 ; 2004

Beyond a one-dimensional state : an emerging right to autonomy? / Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and The Danish Institute for Human Rights. ; ed. by Zelim A. Skurbaty - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2005. - lviii, 578 lk. - (The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library ; 19).
ISBN 90-04-14204-5
ISSN 1388-3208
Märksõnad: rahvuslik enesemääramine ; vähemusrahvused ; autonoomia ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5101 ; 19

Calavita, Kitty. Immigrants at the margins : law, race, and exclusion in Southern Europe. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - xx, 257 lk.
ISBN 0-521-60912-7
Märksõnad: immigratsioon ; immigrandid ; õiguslik seisund ; migratsioonipoliitika ; Lõuna-Euroopa ; Itaalia ; Hispaania
Kohaviit: 2-05-04436

Conforti, Benedetto. The law and practice of the United Nations. - 3rd rev. ed. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2005. - xvi, 328 lk. - (Legal Aspects of International Organization ; 42).
ISBN 90-04-14308-4
ISSN 0924-4883
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; hartad ; liikmesriigid ; struktuur ; rahuvalveoperatsioonid ; inimõigused ; majanduskoostöö ; vaidluste lahendamine ; finantseerimine ; õigusaktid
Kohaviit: PL A/520 ; 42

German yearbook of international law = Jahrbuch für internationales Recht. Vol. 47 (2004) / Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel. - Berlin : Duncker & Humblot, 2005. - 1004 lk.
ISBN 3-428-11853-7
ISSN 0344-3094
Märksõnad: aastaraamatud ; Saksamaa ; kohtulahendid ; artiklikogumikud ; Aafrika ; humanitaarõigus ; raamatuarvustused
Kohaviit: PL A/11 ; 47

Illman, Mika. Hets mot folkgrupp. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2005. - XXI, 306 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 262).
ISBN 951-855-240-1
ISSN 0356-7206
Märksõnad: inimõigused ; rassism ; vihkamine ; sõnavabadus ; põhiõigused ; kriminaalõigus ; Soome ; võrdlev analüüs ; Põhjamaad ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 262

International migration law : glossary on migration / ed. by Richard Perruchoud. - Geneva : International Organization for Migration, 2004. - 78 lk.
ISBN 92-1-103634-8
Märksõnad: migratsioon (demogr.) ; migrandid ; leksikonid
Kohaviit: 2-05-05537

McWhinney, Edward. The September 11 terrorist attacks and the invasion of Iraq in contemporary international law : opinions on the emerging new world order system. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2004. - 106 lk. - (Nijhoff Law Specials ; 61).
ISBN 90-04-14143-X
ISSN 0924-4549
Märksõnad: terrorism ; terrorismivastane võitlus ; invasioon (sõj.) ; 11. septembri terrorirünnak, 2001 ; Iraagi sõda, 2003-
Kohaviit: PL A/291 ; 61

Mälksoo, Lauri. State identity, deconstruction and "functional splitting" : the case of illegal annexations. - Leiden : Brill, 2004. - Lk. 91-110. - Bibl. joonealustes märkustes. - Separaat väljaandest: Austrian review of international and European law, vol. 7, 2002.
Märksõnad: riigid ; iseseisvus (pol.) ; õigusjärglus ; annektsioonid ; õigusteooria ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu
Kohaviit: 2-05-02996

Ramcharan, Bertrand. A UN High Commissioner in defence of human rights : "no license to kill or torture". - Leiden ; Boston : Nijhoff, 2005. - XIII, 854 lk.
ISBN 90-04-14298-3
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Ülemkomissar ; inimõigused ; õiguskaitse ; üksikjuhtumite analüüs ; dokumendid
Kohaviit: 2-05-04471

The draft UNCITRAL digest and beyond : cases, analysis and unresolved issues in the U.N. Sales Convention : papers of the Pittsburgh Conference organized by the Center for International Legal Education (CILE) / ed. by Franco Ferrari. - München : Sellier, European Law Publishers ; London : Sweet & Maxwell, 2004. - IX, 874 lk.
ISBN 3-935808-14-3
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; UNCITRAL ; Rahvusvaheline Kaubanduskonventsioon ; rahvusvaheline kaubandus ; äriõigus ; müügilepingud ; rahvusvahelised lepingud ; seaduste tõlgendamine ; kohtulahendid ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-05-06797

The Finnish yearbook of international law. Vol. XIV, 2003. - The Hague : Nijhoff, 2005. - 387 lk. - (Acta Societatis Fennicae Iuris Gentium).
ISBN 90-04-14616-4
ISSN 0788-4397
Märksõnad: inimõigused ; rahvusvahelised organisatsioonid ; raamatuarvustused ; Soome ; aastaraamatud
Kohaviit:
PL A/3919 ; 2003, 14

Yearbook of the International Law Commission 2000. Vol. I-II. - New York ; Geneva : United Nations, 2005.
Volume I : Summary records of the meetings of the fifty-second session : 1 May-9 June and 10 July-18 August 2000. - 410 lk.
Volume II, part II : Report of the Commission to the General Assembly on the work of its fifty-second session. - 152 lk.
ISBN 92-1-133533-7
ISSN 0082-8289
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Rahvusvahelise Õiguse Komisjon ; komisjonid ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/4056 2000, 1 ; PL B/4056 2000, 2,2
 

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 2004. - Rome : UNIDROIT, 2004. - xxviii, 385 lk.
ISBN 88-86449-34-8
Märksõnad: kaubanduslepingud/rahvusvahelised lepingud/lepinguõigus/äriõigus/kommentaarid
Kohaviit:2-05-06694

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar