Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2005-2

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu stenogrammid 2004. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2004- .
7. kd. : IV istungjärk : 13. september - 30. september 2004. - 2005. - XXXVI, 331, lk. + hääletustabelid.
8. kd. : IV istungjärk : 11. oktoober - 28. oktoober 2004. - 2005 - XXXVIII, 333.-708. lk. + hääletustabelid.
9. kd. : IV istungjärk : 8. november - 25. november 2004. – 2005 - XXXVIII, 709.-1118. lk. + hääletustabelid.
10. kd. : IV istungjärk : 6. detsember - 16. detsember 2004. – 2005 - XXXVI, 1119.-1422. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-05-00658 ; 3-05-00774 ; 3-05-00775 ; 3-05-01076

Andresson, Helgi ; Loo, Signe. Grundkurs Juristendeutsch. - Tallinn : Koolibri, 2005. - 161 lk. - Bibl. lk. 161.
ISBN 9985-0-1598-3
Märksõnad: oskuskeel ; juristid ; õiguskeel ; saksa keel ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-03610

Bix, Brian H. A dictionary of legal theory. - Oxford ; New York [etc.] : Oxford University Press, 2004. - vi, 226 lk.
ISBN 0-19-924462
Märksõnad: õigusteooria ; õigusfilosoofia ; leksikonid
Kohaviit: 2-05-02751

Black's law dictionary / ed.-in-chief Bryan A. Garner. - 8th ed. - St. Paul, MN : Thomson/West, 2004. - xxv, 1810 lk.
ISBN 0-314-15199-0
Märksõnad: õigusteadus ; inglise keel ; oskussõnastikud ; leksikonid
Kohaviit: 3-05-00223

Calhoun, Noel. Dilemmas of justice in Eastern Europe's democratic transitions. - Houndmills [etc.] ; New York : Palgrave Macmillan, 2004. - x, 226 lk.
ISBN 1-4039-6389-4
Märksõnad: õigusteooria ; õigusemõistmine ; ideoloogiad ; liberalism ; lähiajalugu ; Ida-Euroopa ; võrdlev poliitika ; inimõigused
Kohaviit: 2-05-02623

Hallaq, Wael B. The origins and evolution of Islamic law. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2005. - [ix], 234 lk. - (Themes in Islamic Law ; 1).
ISBN 0-521-005807
Märksõnad: islam ; õigussüsteemid ; õigusajalugu ; Lähis-Ida
Kohaviit: 2-05-02572

Impérialisme et chauvinisme juridiques : rapports présentés au colloque à l'occasion du 20e anniversaire de l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne, 3-4 octobre 2002 = Imperialism and Chauvinism in the law : reports presented to a colloquium on the occasion of the 20th anniversary of the Swiss Institute of Comparative Law. - Zürich : Schulthess, 2004. - 319 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 48).
ISSN 1015-9746
ISBN 3-7255-4869-2
Märksõnad: õigussüsteemid ; imperialism ; šovinism ; rahvusvaheline eraõigus ;
rahvusvahelised organisatsioonid ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 48

Keel ja õigus : temaatiline valik "Õiguskeeles" aastatel 2000-2004 ilmunud kirjutistest / Eesti Õiguskeele Keskus ; koost. Aime Vettik, Erki Silvet. - Tallinn : Juura, 2005. - 264 lk. - (Juura keeleraamat).
ISBN 9985-75-170-1
Märksõnad: õiguskeel ; keelekorraldus ; tõlkimine ; terminid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-03283

Language in the legal process / ed. by Janet Cotterill. - Basingstoke [etc.] : Palgrave Macmillan, 2004. - xvii, 276 lk.
ISBN 1-4039-3388-X
Märksõnad: õiguskeel ; keelekasutus ; politsei ; kohtud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-03926

Weinreb, Lloyd L. Legal reason : the use of analogy in legal argument. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - viii, 184 lk.
ISBN 0-521-61490-2
Märksõnad: õigusteooria ; teadusmetodoloogia ; analoogia ; õigusharidus ;
argumentatsioon ; tõestused
Kohaviit: 2-05-0443-2

ÕIGUSAJALUGU

Ilus, Elmar. Rooma eraõiguse alused / toim. Jaan Unt ; [eess.: Peeter Ilus]. - Pärnu : Penikoorem, 2005. - 231 lk.
ISBN 9985-9523-1-6
Märksõnad: Rooma õigus ; eraõigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-05-00724

The legacy of the Soviet Union / ed. by Wendy Slater, Andrew Wilson. - Basingstoke [etc.] : Palgrave Macmillan, 2004. - xii, 275 lk.
ISBN 1-4039-1786-8
Märksõnad: poliitika ; majandus ; õigus ; postsotsialistlikud riigid ; rahvussuhted ; rahvusküsimus ; lähiajalugu
Kohaviit: 2-05-02624

TSIVIILÕIGUS

Грудцына, Людмила. Большой юридический справочник для физических и юридических лиц. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 636 lk. - (Консультирует юрист).
ISBN 5-222-05805-0
Märksõnad: füüsilised isikud ; juriidilised isikud ; Venemaa ; teatmikud
Kohaviit: 2-05-04488

Markesinis, Basil ; Coester, Michael ; Alpa, Guido ; Ullstein, Augustus. Compensation for personal injury in English, German and Italian law. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XXXVI, 238 lk. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law ; 40).
ISSN 0068-6751
ISBN 0-521-84613-7
Märksõnad: kahju tekitamine ; vastutus ; hüvitised ; võlaõigus ; võrdlev õigusteadus ; Suurbritannia ; Saksamaa ; Itaalia
Kohaviit: PL A/4586 ; 40

Оглоблина, О. Доверенности. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Тихомиров, 2004. - 41 lk. - (Образцы правовых документов).
ISBN 5-89194-128-7
Märksõnad: volitused ; dokumendid ; näidised ; Venemaa
Kohaviit: 1-05-01222

Семейное право Российской Федерации и иностранных государств : основные институты. - Москва : Тихомиров, 2005. - 309 lk.
ISBN 5-89194-149-X
Märksõnad: perekonnaõigus ; võrdlev analüüs ; dokumendid ; näidised ; Venemaa ; Euroopa Liidu riigid ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 1-05-01224

Сухнева, Марина. Ревизия в квартирном товариществе. – Таллинн : Pariteet-MW, 2005. - 71 lk.
ISBN 9949-10-962-0
Märksõnad: elamuõigus ; elamuühistud ; korteriühistud ; revisjon ; Eesti
Kohaviit: 2-05-03298

Тихомирова, Л. Алименты : практическое пособие. - Москва : Тихомиров, 2004. - 116 lk.
ISBN 5-89194-164-3
Märksõnad: perekonnaõigus ; elatis ; ülalpidamiskohustus ; näidised ; dokumendid ; Venemaa
Kohaviit: 1-05-01221

INTELLEKTUAALNE OMAND

Parker, Nigel. Music business : infrastructure, practice and law. - London : Sweet & Maxwell, 2004. - viii, 395 lk.
ISBN 0-421-89930-1
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; muusikatööstus ; lepingud ; meedia ; meelelahutustööstus ; kohtulahendid ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-02838

Patenditaotlus : patenditaotluse sisuline ekspertiis : metoodilised juhised / toim. Monica Lauri ; eess.: Toomas Lumi ; tlk. Anne Erlach. - Tallinn : Patendiamet, 2005. - 80 lk. - Tõlgitud väljaandest: Guidelines for examination in the European Patent Office. Part C: Guidelines for substantive examination. Chapters I-III.
ISBN 9985-9340-5-9
Märksõnad: tööstusomand ; patendid ; ekspertiis ; juhendid
Kohaviit: 2-05-02139

ÄRIÕIGUS

Ettevõtja elektrooniline abimees : [elektrooniline teavik]. - Habaja : Kentaur, 2005. - 1 CD-ROM. - Sisu: 1. Võlaõigusseadus. Lepingud / Uido Truija. 2. Ametikirjad / Lea Ilves. - Dokumendinäidised ja õigusaktid.
ISBN 9985-9580-1-2
Märksõnad: ettevõtlus ; ettevõtjad ; võlaõigus ; lepingud ; dokumendid ; õigusaktid ; näidised ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: Ec-00777

Muudatused raamatupidamises : õigusaktid ja kommentaarid / komment. Toomas Villems. - Tallinn : Teabekirjandus, 2005. - 416 lk. + 1 CD-ROM.
Märksõnad: raamatupidamine ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-05-04157

Märitz, Elle. Korteriühistu raamatupidamine : juhendraamat. - Tallinn : RMP Eesti, 2005. - 128 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9949-10-919-1
Märksõnad: raamatupidamine ; korteriühistud ; õigusaktid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-05-03305

Reforming company and takeover law in Europe / ed. by Guido Ferrarini. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2004. - xxvi, 1104 lk.
ISBN 0-19-927380-4
Märksõnad: äriühingud ; äriühinguõigus ; ülevõtmine (maj.) ; Euroopa Liidu õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-03908

MAAÕIGUS

Oidermaa, Enno. Ehitusõigus / Tallinna Tehnikaülikool, avaliku sektori majanduse instituut, majandusõiguse õppetool. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2005. - 472 lk. + 1 CD-ROM. - Bibl. joonealustes märkustes. - Ainejuht lk. 467-472.
ISBN 9985-59-499-1
Märksõnad: ehitus ; planeerimine ; ehitusjärelevalve ; õigusaktid ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-02382

KESKKONNAÕIGUS

Pakenditeatmik : lühiülevaade pakendi- ja pakendijäätmealastest õigusaktidest ning selgitusi nende nõuete täitmiseks / koost. Harri Moora ; eess.: Peeter Eek. - Tallinn : Säästva Eesti Instituut, 2005. - 26 lk.
Märksõnad: jäätmed ; jäätmekäitlus ; pakendid ; pakkematerjal ; õigusaktid ; kommentaarid ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti
Kohaviit: 2-05-02135

TÖÖÕIGUS

Cross-border human resources, labor and employment issues : proceedings of the New York University 54th Annual Conference on Labor / ed. by Andrew P. Morriss, Samuel Estreicher. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2005. - xiv, 1003 lk.
ISBN 90-411-2106-4
Märksõnad: tööjõud ; välistööjõud ; tööhõive ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-05-02709

Korrektne tööleping : kommentaarid, näidised. Töölepingu seaduse muudatused liitumisel Euroopa Liiduga / koost. Virgo Aruste. - Tallinn : Hansa Äriteenuste OÜ, 2005. - 116 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9949-10-920-5
ISBN 9949-10-921-3 (CD-ROM)
Märksõnad: töölepingud ; töösuhted ; õigusaktid ; kommentaarid ; näidised ; Euroopa Liit ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-03313

Linkkunen, Ulla. The role of mandatory rules in international labour law : a comparative study in the conflict of laws. - Helsinki : Talentum, 2004. - XXVIII, 290 lk.
ISBN 952-14-0837-5
Märksõnad: töösuhted ; rahvusvaheline eraõigus ; võrdlev õigusteadus ; kohtulahendid ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-05-01745

Проблемы защиты трудовых прав граждан : материалы научно-практической конференции / Международная Организация Труда ; [редактор А. С. Леонов]. - Москва : [Права человека], 2004. - 302 lk.
ISBN 9224154867
Märksõnad: RahvusvahelineTööorganisatsioon ; töötajad ; õiguskaitse ; ametiühingud ; töövaidlused ; töökohtud ; tööõigus ; Venemaa
Kohaviit: 2-05-03859

Smoking and the workplace / ed. by Roger Blanpain. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2005. - xii, 254 lk. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 54).
ISSN 0770-3724
ISBN 90-411-2325-3
Märksõnad: töökeskkond ; töötervishoid ; riskitegurid ; suitsetamine ; tubakas ; aruanded
Kohaviit: PL A/5100 ; 54

Tuleohutuse käsiraamat. - Tallinn : Ten-Team, 2005. - 284 lk. + 1 CD-ROM.
Märksõnad: tööohutus ; tuleohutus ; ohutuseeskirjad ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: PE A/2197

FINANTSÕIGUS

Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega : õigusaktide kogumik seisuga 1. märts 2005 : Lasse Lehise kommentaaridega / Eesti Maksuteadlaste Selts ; kogumiku koost. ja tekstide toim. Martin Huberg, Ivo Raudjärv. - Tartu : Casus, 2005. - 888 lk.
ISSN 1406-8028
Märksõnad: maksuõigus ; maksustamine ; õigusaktid ; Eesti ; kommentaarid ; kohtulahendid
Kohaviit: PE A/2044 ; 2005

Maksuteatmik 2005 : muudatused 2005. Maksualased õigusaktid. - Tallinn : Hansa Äriteenused, 2005. - 211 lk.
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; teatmikud ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-03309

Selgus käibemaksuseaduses : küsimused ja vastused / koost. IMG Konsultant AS, Raamatupidaja.ee OÜ ; küsimustele vastajad Maksu- ja Tolliamet, Rahandusministeerium. - Tallinn : Raamatupidaja.ee, 2005. - 87 lk. - (Raamatupidaja.ee käsiraamat).
ISBN 9949-10-818-7
Märksõnad: maksuõigus ; käibemaks ; raamatupidamine ; käsiraamatud ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-03303

Treumann, Mare. Maksudeklaratsioonide vormistamine 2005. - Tallinn : Agitaator, 2005. - 222 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9985-9554-4-7
ISBN 9985-9554-5-5 (CD-ROM)
Märksõnad: maksuõigus ; maksustamine ; tulumaks ; käibemaks ; sotsiaalmaks ; deklaratsioonid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-05-02125

KARISTUSÕIGUS

Eskelinen, Ossi. “Hermot vapautu ja tuli puhdas olo” : alle 15-vuotiaiden rikosten sovittelun käytännöt ja vaikutukset : lapset rikoksen sovittelussa - tutkimusprojektin raportti. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2005. - 185 lk. - (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja ; 2005:3).
ISSN 1236-2050
ISBN 952-00-1616-3
Märksõnad: kuritegevus ; alaealiste kuritgevus ; alaealised ; lepitamine ; sotsiaaltöö ; lastekaitse ; Soome
Kohaviit: PL A/4186 ; 2005, 3

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Верховный Суд Российской Федерации. - 3-е изд., доп. и испр. - Москва : Юрайт, 2004. - 918 lk. - (Профессиональные комментарии).
ISBN 5-94879-176-9
Märksõnad: kriminaalõigus ; seadustikud ; kommentaarid ; Venemaa
Kohaviit: 2-05-01793

Roberts, Julian V. The virtual prison : community custody and the evolution of imprisonment. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - xiv, 219 lk. - (Cambridge Studies in Criminology).
ISBN 0-521-53644-8
Märksõnad: kriminaalõigus ; kriminoloogia ; asenduskaristused ; koduarest ; eestkoste ; Kanada
Kohaviit: 2-05-02602

Saar, Jüri ; Markina, Anna ; Oole, Kait ; Resetnikova, Aigi. Rahvusvaheline kuriteoohvrite uuring Eestis 2004 / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond, Siseministeerium, Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; koost. Jüri Saar ; eess.: Ken-Marti Vaher. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005. - 81 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 1). - Bibl. lk. 75-76.
ISSN 1736-2377
ISBN 9985-9359-3-4
Märksõnad: kriminoloogia ; kriminaalpoliitika ; kuritegevus ; kuriteoohvrid ; uuringud ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 1

Smith, Russell G. ; Grabosky, Peter ; Urbas, Gregor. Cyber criminals on trial. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004. - xvii, 243 lk.
ISBN 0-521-84047-3
Märksõnad: kriminaalõigus ; arvutikuriteod ; Internet ; pettus ; kohtumenetlus ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 3-05-00837

Шейфер, Семен. Следственные действия : основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. - Москва : Юрлитинформ, 2004. - 183 lk. - (Библиотека криминалиста).
ISBN 5-93295-142-7
Märksõnad: kriminalistika ; kriminalistikaekspertiis ; kriminaalmenetlus ; uurimistoimingud (jur.) ; ülekuulamine ; kõrgkooliõpikud ; Venemaa
Kohaviit: 1-05-01294

MENETLUSÕIGUS

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному и процессуальному законодательству. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрист, 2004. - 822 lk. + 1 CD-ROM. - (Commentarium).
ISBN 5-7975-0564-9
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; seadustikud ; kommentaarid ; Venemaa ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-05-03855

Комментарий судебной практики. 9. - Москва : Юридическая литература, 2004. - 232 lk.
ISBN 5-7260-1017-5
Märksõnad: kohtulahendid ; kommentaarid ; Venemaa
Kohaviit: PV 3/1261 ; 9

Riigikohus 2004 : lahendid ja kommentaarid : Riigikohtu väljaanne / koost. Tanel Kask ; komment.: Sirje Kaljumäe, Jane Kokuta, Irene Kull, Sten Lind, Virgo Saarmets, Juhan Sarv. - Tallinn : Juura, 2005. - 1296 lk. - Abistav üldregister lk. 5-10. - Seljapealkiri: Riigikohtu lahendid 2004.
ISSN 1736-1389
ISBN 9985-75-169-8
Märksõnad: kohtulahendid ; kommentaarid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1573 ; 2004

Тихомиров, М. Претензии и иски : практическое пособие. - Москва : Тихомиров, 2004. - 270 lk.
ISBN 5-89194-135-X
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; hagimenetlus ; kaebused ; vahekohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; dokumendid ; näidised ; Venemaa
Kohaviit: 1-05-01223

RIIGIÕIGUS

Басик, Владимир. Правовое положение граждан Российской Федерации и иностранцев в России. - Москва : Издательство Московского университета, 2004. - 320 lk.
ISBN 5-211-04984-5
Märksõnad: põhiõigused ; kodanikud ; välismaalased ; õiguslik seisund ; Venemaa
Kohaviit: 2-05-03860

Гончаров, Олег. Граница, история, право. - Санкт-Петербург : Балтика, 2004. -192 lk.
ISBN 5-98350-007-4
Märksõnad: riigipiirid ; õiguslikud aspektid ; piirivaidlused ; piirikaitse ; ajalugu ; Loode-Venemaa ; Venemaa ; Eesti ; rahvusvahelised suhted
Kohaviit: 2-05-03873

Kodaniku käsiraamat / koost. ja autorid: Helen Allik jt. - Tallinn : Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2004. - 250 lk.
ISBN 9949-10-803-9
Märksõnad: kodanikud/kodakondsus ; maksustamine ; ravikindlustus ; kohalikud omavalitsused ; Eesti
Kohaviit: 2-05-02251

Конституционное право государств Европы : учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - Москва : Волтерс Клувер, 2004. - X, 310 lk.
ISBN 5-466-00070-1
Märksõnad: põhiseadused ; riigikord ; võrdlevuuringud ; Euroopa
Kohaviit: 2-05-02895

Kuosma, Tapio. Uusi ulkomaalaislaki. - Helsinki : Lainvoima/Multikustannus, 2004. - 778 lk.
ISBN 952-468-056-4
Märksõnad: välismaalased ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; pagulased ; immigrandid ; viisad ; Soome ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-05-02856

Novak, John E. ; Rotunda, Ronald D. Principles of constitutional law. - St. Paul, MN : Thomson/West, c2004. - xxvii, 845 lk. - (Concise Hornbook Series).
ISBN 0-314-14451-X
Märksõnad: põhiõigused ; kohtuvõim ; kohtulahendid ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-05-02559

HALDUSÕIGUS

Аэдмаа, Анно ; Лопман, Эвелин ; Паррест, Нэлэ ; Пилвинг, Иво ; Вэне, Эйнар. Руководство по административному производству. - Тарту : Издательство Тартуского университета, 2005. - 630 lk. - Seletav sõnastik lk. 601-605. – Bibl. lk. 607-622. - Viidatud kohtulahendid lk. 612-622. - Märksõnastik lk. 623-630.
ISBN 9949-11-015-7
Märksõnad: haldusmenetlus ; haldusaktid ; õigusnormid ; halduslepingud ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-05-02199

Reed, Chris. Internet law : text and materials. - 2nd ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. - xliv, 328 lk. - (Law in context).
ISBN 0-521-60522-9
Märksõnad: Internet ; arvutivõrgud ; elektroonilised dokumendid ; digitaalallkiri ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-02575

Reinson, Kristi ; Papp, Sven ; Vaher, Toomas. Euroopa elektroonilise side regulatsiooni rakendamine Eestis / RochierRaidla Fenno-Baltic Partnering, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania ; eess.: Ando Rehemaa, Peeter Tammistu. – Tallinn, 2005. - 256 lk. - Bibl. lk. 228-240 ja joonealustes märkustes.
ISBN 9985-75-168-X
Märksõnad: infotehnoloogia ; sideteenused ; andmekaitse ; võrdlev analüüs ; õigusaktid ; kommentaarid ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad ; Eesti
Kohaviit: 2-05-02241

Spiliotopoulos, Epaminondas. Greek administrative law. - Athens : Ant.N. Sakkoulas ; Brussels : Bruylant, 2004. - XX, 502 lk.
ISBN 960-15-0954-2
Märksõnad: haldusaktid ; halduslepingud ; haldusaparaat ; haldusmenetlus ; Kreeka
Kohaviit: 2-05-02716

Van Hoorebeck, Mark. Law, libraries and technology. - Oxford ; New Hampshire : Chandos Publishing, 2005. - xv, 145 lk. - (Chandos Information Professional Series).
ISBN 1-84334-071-2
Märksõnad: raamatukogundus ; õiguslikud aspektid ; infotehnoloogia ; autoriõigus , piraatlus (omandikaitse) ; Euroopa Liidu õigus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-02566

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Benhabib, Seyla. The rights of others : aliens, residents and citizens. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. - xii, 251 lk. - (The John Robert Seeley Lectures ; 5).
ISBN 0-521-53860-2
Märksõnad: inimõigused ; poliitilised õigused ; kodakondsus ; kodakondsuspoliitika ; välismaalased ; vähemuste õigused ; põhiõigused ; asüül ; kosmopolitism
Kohaviit: 2-05-02574

The British year book of international law 2003. - Oxford : Clarendon Press, 2004. - XIII, 1000 lk.
ISSN 0068-2691
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud ; inimõigused ; õigusemõistmine ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/4025 ; 2003

Miéville, China. Between equal rights : a Marxist theory of international law. - Leiden ; Boston : Brill, 2005. - xi, 375 lk. - (Historical Materialism Book Series ; 6).
ISSN 1570-1522
ISBN 90-04-13134-5
Märksõnad: marksism ; õigusfilosoofia ; imperialism ; õigusteooria ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6198 ; 6

Värk, René. Sissejuhatus rahvusvahelisse õigusse / Tartu Ülikooli Õigusinstituut. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. - 286 lk. - Bibl. lk. 276-277. - Kasutatud lepingud lk. 278-282. - Kasutatud kohtupraktika lk. 283-284. - Kasutatud dokumendid lk. 285-286.
ISBN 9949-11-036-X
Märksõnad: õigusallikad ; rahvusvaheline eraõigus ; siseriiklik õigus ; vastutus ; rahvusvahelised lepingud ; mereõigus ; diplomaatiline ja konsulaarõigus ; inimõigused ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 1-05-01573

EUROOPA LIIDU ÕIGUS

Euroopa Parlamendi valimine 13. juuni 2004 / Vabariigi Valimiskomisjon ; [koost. Epp Maaten]. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2005. - 177 lk.
ISBN 9949-10-926-4
Märksõnad: Euroopa Parlament ; parlamendivalimised ; õigusaktid ; tulemused ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: 3-05-01155

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

Sinnott, John P. A practical guide to document authentication : legalization of notarized & certified documents 2005. - Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana Publications, 2004. - xxii, 732 lk.
ISBN 0-379-21227-7
Märksõnad: dokumendid ; autentsus ; tõendamine (jur.) ; notariaaltoimingud ; välisesindused ; diplomaatiline ja konsulaarõigus ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-05-00905

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar