Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2005-1

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu stenogrammid : III istungjärk. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2004.
4. kd. : 12. aprill - 6. mai 2004. - XXXVI, 1099.-1431. lk. + hääletustabelid.
5. kd. : 10. mai - 3. juuni 2004. - XXXIV, 1433.-1786. lk. + hääletustabelid.
6. kd. : 7. juuni - 17. juuni 2004. Erakorraline istungjärk 28. juuni 2004. Erakorraline istungjärk 28. juuni 2004. Erakorraline istungjärk 20. juuli 2004. - XXXVI, 1787.-2202. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-04-03308 (4. kd.)
3-05-00301 (5. kd.)
3-05-00389 (6. kd.)

The Blackwell companion to law and society / ed. by Austin Sarat. - Malden, Mass. [etc.] : Blackwell, 2004. - xxi, 666 lk. - (Blackwell Companions to Sociology ; 11).
ISBN 0-631-22896-9
Märksõnad: ühiskond ; õigus ; sotsiaalsed aspektid ; õigussotsioloogia ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-04-03126

Juhlajulkaisu : Esko Hoppu, 1935-15/1-2005 / [toimittajat: Heikki Halila ... [et al.]]. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2005. - XV, 447 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja ; 36).
ISSN 0356-7222
ISBN 951-855-239-8
Märksõnad: õigusteadus ; juristid ; juubeliväljaanded ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/2048 ; 36

Norden, rätten, historia - festskrift till Lars Björne / [toim.: Jukka Kekkonen ... [et al.]]. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2004. - 345 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 11).
ISSN 1458-0446
ISBN 951-855-237-1
Märksõnad: õigusteadus ; õigusfilosoofia ; õigusajalugu ; Põhjamaad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5053 ; 11

Perspectives on jurisprudence : essays in honor of Jes Bjarup / published under the auspices of The Stockholm University Law Faculty ; ed. by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure Law Books [distributör], 2005. - 622 lk. - (Scandinavian studies in law ; 48).
ISSN 0085-5944
ISBN 91-85142-62-X
Märksõnad: õigusteadus ; õigusfilosoofia ; õigusteooria ; Põhjamaad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1117 ; 48

Siltala, Raimo. Oikeudellinen tulkintateoria. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2004. - XX, 795 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 261).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-236-3
Märksõnad: õigusteooria ; õigusfilosoofia ; interpretatsioon ; teadusmetodoloogia ; seaduste tõlgendamine ; semantika
Kohaviit: PL A/1815 ; 261

ÕIGUSAJALUGU

Bensch, Rochus Johannes. Neuere baltische Kirchenrechtsgeschichte : der kirchenverfassungsrechtliche Rahmen des eigenständigen deutschen Kirchenwesens in Lettland und Estland (1919-1939) und die Kirchenverfassungen der Deutschen Ev.-Luth. Kirche Lettlands nach 1991. - [Nordhausen] : Traugott Bautz, [2004]. - 487 lk.
ISBN 3-88309-157-X
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; kirikuõigus ; religiooniõigus ; baltisaksa ; riigi-kiriku suhe ; luterlik kirik ; kirikukord ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; 20. saj.
Kohaviit: 2-05-00028

Morabito, Marcel. Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958). - 8e éd. - Paris : Montchrestien, 2004. - 431 lk. - (Domat droit public).
ISBN 2-7076-1389-4
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; riigiõigus ; konstitutsionalism ; Prantsusmaa ; 18. saj. lõpp ; 19. saj. ; 20. saj. 1. pool
Kohaviit: 2-05-00306

Uluots, Jüri. Seaduse sünd : Eesti õiguse lugu : [artiklid] / koost. Hando Runnel ; [sissejuhatus: Kalle Merusk]. - Tartu : Ilmamaa, 2004. - 456 lk. - (Eesti mõttelugu ; 59). - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 423-451. - Nimeloend lk. 453-456.
ISSN 1024-1604
ISBN 9985-77-126-5
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; riigiõigus ; õiguskord ; õigusfilosoofia ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-04-10692

TSIVIILÕIGUS

Гражданское право : учебник. Т. 2, полутом 1. - 2-е изд., перер. и доп. - Москва : Волтерс Клувер, 2004. - 682 lk. - (Классический университетский учебник).
ISBN 5-466-00007-8
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-04-10008

Kärkkäinen, Mikko. Kanne ja panttivastuu : tutkimus maksun vaatimisesta kiinnityspanttivakuudesta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2004. - XLI, 446 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 260).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-235-5
Märksõnad: asjaõigus ; kinnispant ; hüpoteegid ; menetlusõigus ; Soome
Kohaviit: PL A/1815 ; 260

Mikk, Tiina. Pärimisõigus : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2004. - 84 lk. - Bibl. lk. 83.
ISBN 9985-67-109-0
Märksõnad: pärimisõigus ; pärijad ; pärand ; testamendid ; kaasused (jur.) ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-04-09460

Towards a European civil code / ed. by Arthur Hartkamp ... [et al.]. - 3rd fully rev. and exp. ed. - Nijmegen : Ars Aequi Libri ; New York [etc.] : Kluwer Law International, 2004. - xvi, 847 lk.
ISBN 90-411-2280-X
Märksõnad: kodifitseerimine (jur.) ; eraõigus ; lepinguõigus ; perekonnaõigus ; äriõigus ; Euroopa Liidu õigus ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-04-09697

VÕLAÕIGUS

IT-lepingute käsiraamat / autorid ja koost.: Eneken Tikk, Jaan Oruaas, Liivia Mahlapuu, Tõnu Runnel. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2005. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat).
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; infotehnoloogia ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2195

Коммерческие договоры / авторы образцов: Кристи Дубковски, Инна Икла, Ингрид Сийманн, Тыну Кирвес, Маре Тропп, Карин Вахтра ; перевод: Евод Гужов. - Таллинн : Käsiraamatute Kirjastus, 2004. - 96 lk. + 1 diskett.
ISBN 9985-9230-1-4
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; ettevõtlus ; ärijuhtimine ; dokumendid ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; disketid
Kohaviit: 2-05-00684

INTELLEKTUAALNE OMAND

IT law / published under the auspices of The Stockholm University Law Faculty ; ed. by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure Law Books [distributör], 2004. - 621 lk. - (Scandinavian Studies in Law ; 47).
ISSN 0085-5944
ISBN 9185142611
Märksõnad: infotehnoloogia ; õiguslikud aspektid ; lepingud ; elektrooniline kaubandus ; õiguskaitse ; e-riik ; avalik haldus ; privaatsus ; andmekaitse ; Internet ; arvutikuriteod ; Põhjamaad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1117 ; 47

ÄRIÕIGUS

Investmentguide EU-Osterweiterung : Fördermittel, Steuer- und Arbeitsrecht, Immobilienerwerb / hrsg. von Ralf Spiller, Joachim Weidemann. - Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2004. - xiii, 374 lk. - (Handelsblatt-Bücher).
ISBN 3-7910-2277-6
Märksõnad: majandustingimused ; investeeringud ; fondid (rahandus) ; maksustamine ; maksuõigus ; tööõigus ; kinnisvara ; Euroopa Liit ; laienemine ; Ida-Euroopa
Kohaviit: 2-04-08623

Online contract formation / general eds. N. Stephan Kinsella, Andrew F. Simpson. - Dobbs Ferry, NY : Oceana Publications, 2004. - xxix, 624 lk.
ISBN 0-379-21519-5
Märksõnad: elektrooniline kaubandus ; elektrooniline äri ; elektroonilised dokumendid ; lepingud ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 3-04-03097

Raamatupidaja teejuht : töölepingu seadus, käibemaksu seadus, tolliseadus, kommentaarid / komment. Margit Raudsepp, Sven Silver ... [jt.]. - Tallinn : Lemuuria. - 231 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9949-10-661-3
ISBN 9949-10-662-1 (CD-ROM)
Märksõnad: raamatupidamine ; töölepingud ; maksustamine ; käibemaks ; toll ; Eesti ; õigusaktid ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-04-03289

PANKROTIÕIGUS

Das Insolvenzrecht Mittel- und Osteuropas : acht Länderanalysen sowie das Internationale Insolvenzrecht im Vergleich - with an English comparative introduction / hrgs von Jens Lowitzsch. - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004. - 334 lk. - (Quellen zur Rechtsvergleichung aus dem Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin ; 63).
ISBN 3830508247
Märksõnad: pankrotimenetlus ; pankrotikuriteod ; rahvusvaheline õigus ; võrdlev analüüs ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa ; Saksamaa ; Bulgaaria ; Horvaatia ; Poola ; Rumeenia ; Venemaa ; Slovakkia ; Tšehhi ; Ungari
Kohaviit: PL A/5889 ; 63

TÖÖÕIGUS

Loogna, Naomi. Töötervishoid maamajanduses. - Tallinn : Ten-Team, 2005. - 134 lk. - Bibl. lk. 134.
Märksõnad: töötervishoid ; tööohutus ; tööhügieen ; maamajandus ; põllumajandus ; Eesti
Kohaviit: 2-05-01390

Riskide haldamine 2005 / koost. Kalev Konno, Janek Pärk. - Tallinn : Estada Kirjastus, 2005. - 320 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9985-9538-6-X
ISBN 9985-9538-7-8 (CD-ROM)
Märksõnad: tööohutus ; tööandjad ; töötajad ; töötervishoid ; riskihaldus ; turvateenused ; järelevalve ; kindlustus ; õigusaktid ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 1-05-00382

Справочник по управлению персоналом / сост. Янек Пярк. - Таллинн : Ten-Team, 2005. - 280 lk. + 1 CD-ROM.
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; tööaeg ; palk ; personalijuhtimine ; personali palkamine ; töökeskkond ; töövaidlused ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-05-01316

Töökeskkond : [elektrooniline teavik]. - Versioon 7. - Tallinn : Ten-Team, 2004. - 1 CD-ROM + 1 lisa (24 lk.).
Märksõnad: töötervishoid ; töökaitse ; töökeskkond ; töövaidlused ; ametijuhendid ; Eesti ; õigusaktid ; juhendid ; eeskirjad ; plangid ; näidised ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00712

SOTSIAALHOOLDUSÕIGUS

Iseskog, Tommy. Redovisning av sjukfrånvaro. - 2., [red.] uppl. - Stockholm : Thomson fakta, 2004. - 59 lk.
ISBN 91-7610-240-8
Märksõnad: haigushüvitised ; haiguspuhkus ; haigestumus ; töövõimetus ; aruandlus ; õigusaktid ; Rootsi
Kohaviit: 2-04-08356

KARISTUSÕIGUS

Harrikari, Timo. Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä. - Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto, 2004. - 343 lk. - (Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto ; 48).
ISBN 952-5464-15-6
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; alaealiste kuritegevus ; õigusloome ; lastekaitse ; noorteuuringud ; Soome
Kohaviit: PL A/6152 ; 48

Kainulainen, Heini. Raiskattu? : tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa. - Helsinki : Tilastokeskus : Oikeuspoliittinen Tutkimuslaitos, 2004. - 162 lk. - (Oikeuspoliittisen Tutkimuslaitoksen julkaisuja ; 212).
ISSN 0357-0126
ISBN 951-704-309-0
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; seksuaalkuriteod ; vägistamine ; kriminaalmenetlus ; kriisiabi ; Soome
Kohaviit: PL A/4530 ; 212

Karistusseadustik : kommenteeritud väljaanne / koost. Jaan Sootak, Priit Pikamäe. - 2., täiend. ja ümbertööt. vlj. - Tallinn : Juura, 2004. - 892 lk. - Bibl. lk. 854-861. - Märksõnaline sisujuht lk. 862-892.
ISBN 9985-75-159-0
Märksõnad: kriminaalõigus ; süüteod ; karistused ; Eesti ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-04-09537

Lehtpuu, Meelis. Kohtuballistika : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2004. - 52 lk.
ISBN 9985-67-115-5
Märksõnad: kriminalistika ; kriminalistikaekspertiis ; kohtuballistika ; õppematerjalid ; tulirelvad
Kohaviit: 2-05-01348

Лившиц, Юзеф. Преступление как виновное деяние : состав, противоправность, вина : курс лекций / Социально-гуманитарный институт. - Таллинн : Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2004. - 261 lk. - Bibl. lk. 253-261.
ISBN 9985-9466-7-7
Märksõnad: kuritegevus ; kuriteod ; süüteod ; süü (jur.) ; õigusrikkumised ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-05-00690

Pihlajamäki, Antti. Tietojenkäsittelyrauhan rikosoikeudellinen suoja : datarikoksia koskeva sääntely Suomen rikoslaissa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2004. - XXIII, 294 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 258).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-233-9
Märksõnad: arvutikuriteod ; andmekaitse ; õigusloome ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvaheline õigusloome ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 258

MENETLUSÕIGUS

Alekand, Anneli. Sundtäitmis- ja pankrotiõigus : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2004. - 117 lk. - Bibl. peatükkide lõpus ja lk. 116-117.
ISBN 9985-67-110-4
Märksõnad: täitemenetlus ; tsiviilkohtumenetlus ; kohtutäiturid ; pankrotimenetlus ; pankrotiõigus ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-04-09551

Guide to the family court of Japan. - [Jaapan] : Supreme Court of Japan, 2004. - 54 lk.
Märksõnad: kohtud ; perekonnaõigus ; alaealiste kuritegevus ; statistika ; Jaapan ; teatmikud
Kohaviit: 3-04-03134

Kergandberg, Eerik ; Järvet, Tanel ; Ploom, Tristan ; Jaggo, Olavi. Kriminaalmenetlus : [õppematerjal]. - 2., muudet. tr. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2004. - 76 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 9985-67-118-X
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; eeluurimine ; jälitustegevus ; tõendamine (jur.) ; Eesti ; kaasused (jur.) ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-05-00527

Pajula, Evelin ; Ploom, Tristan. Väärteomenetlus. II : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2004. - 53 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 52-53.
ISBN 9985-67-112-0
Märksõnad: haldusmenetlus ; väärteod ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-04-02986

RIIGIÕIGUS

The British constitution in the twentieth century / ed. by Vernon Bogdanor. - Oxford [etc.] : Published for the British Academy by Oxford University Press, 2004. - xvi, 795 lk.
ISBN 0-19-726319-4
Märksõnad: konstitutsionalism ; põhiseadused ; õigusajalugu ; Suurbritannia ; 20. saj. ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-04-10034

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami küsimused ning vastused = Вопросы и ответы к экзамену на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве / koost. Mare Räis. - [2. tr.]. - Tallinn : Argo, 2004. - 47 lk. - Rööptekst vene k.
ISBN 9949-415-12-8
Märksõnad: põhiseadused ; kodakondsus ; eksamid ; Eesti ; küsimustikud ; õppematerjal
Kohaviit: 3-04-03342

The Hungarian Status Law : national building and/or minority protection / ed. by Zoltán Kántor ... [et al.]. - Sapporo : Hokkaido University, 2004. - x, 627 lk. - (Slavic Eurasian Studies. 21st Century COE Program ; 4).
ISBN 4-938637-33-2
Märksõnad: vähemusrahvused ; etnilised rühmad ; õiguslik seisund ; vähemuste õigused ; kodakondsus ; Ungari ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6046 ; 4

Краснов, Ю. Законодательный процесс в Государственной Думе : пути совершенствования / Федеральное Собрание Российской Федерации, Государственная Дума, Информационно-аналитическое управление. - Москва : Издание Государственной Думы, 2004. - 190 lk.
Märksõnad: parlamendid ; õigusloome ; Venemaa ; Venemaa. Riigiduuma
Kohaviit: 1-04-05562

Mõttus, Aaro. Riigiõigus : ülevaatekonspekt : [õppematerjal]. - 2. tr. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2004. - 62 lk. - Bibl. lk. 60-61.
ISBN 9985-67-114-7
Märksõnad: põhiseadused ; valitsused ; parlamendid ; põhiõigused ; õigusloome ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-05-00530

Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve : Riigikohtu lahendid 1993-2004 / koost. Uno Lõhmus. - Tallinn : Juura, 2004. - 751 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Märksõnad lk. 747-751.
ISBN 9985-75-163-9
Märksõnad: Eesti. Riigikohus ; ülemkohtud ; põhiseadused ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti ; kohtulahendid
Kohaviit: 2-04-09567

Rasilainen, Aki. Oikeudellinen argumentointi politiikassa : suomalaisen legalismin poliittinen historia. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2004. - XXIV, 324 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 257).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-232-0
Märksõnad: õigusloome ; põhiseadused ; õiguskord ; õigusajalugu ; poliitiline ajalugu ; venestamine ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 257

Report of the Finnish Chancellor of Justice 2003 : summary. - Helsinki : Office of the Chancellor of Justice, 2004. - 57 lk.
ISSN 1456-4998
Märksõnad: põhiseaduslikkuse järelevalve ; õiguskantslerid ; Soome
Kohaviit: PL A/5149 ; 2003

The Supreme Court of Estonia. - Tartu : Elmatar, 2005. - 32 lk.
Märksõnad: ülemkohtud ; Eesti. Riigikohus ; Eesti ; teatmikud
Kohaviit: 1-05-00478

Tõotan ustavaks jääda... : Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992 / [koost. ja toim. Mart Orav ja Enn Nõu ; eess.: Lennart Meri]. - Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2004. - 1720 lk.
ISBN 9985-9544-0-8
Märksõnad: valitsused ; Eesti. Valitsus ; Eesti Vabariigi Rahvuskomitee ; poliitiline ajalugu ; 20. saj. ; ministrid ; dokumendid ; biograafiad ; Eesti ; eksiilvalitsused ; pagulus
Kohaviit: 2-05-00808

Вишневский, А. ; Горбаток, Н. ; Кучинский, В. Общая теория государства и права : учебное пособие. - 2-е изд., доп. - Минск : Амалфея, 2004. - 688 lk.
ISBN 985-441-340-3
Märksõnad: õigusriik ; riigivõimuorganid ; riigiteooriad ; õigusnormid ; õigussüsteemid ; õigusteooria
Kohaviit: 1-05-00013

HALDUSÕIGUS

Brazell, Lorna. Electronic signatures law and regulation : special report. - London : Sweet & Maxwell, 2004. - xxx, 550 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 0-421-82430-1
Märksõnad: digitaalallkiri ; andmekaitse ; elektrooniline kaubandus ; elektroonilised dokumendid ; äriõigus ; õigusaktid
Kohaviit: 3-04-02666

Mikiver, Monika. Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine : [õppematerjal]. - 2. tr. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2004. - 42 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 9985-67-111-2
Märksõnad: haldusmenetlus ; haldusaktid ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-04-02989

Roomets, Silvi. Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil. - Tallinn : S. Roomets, 2005. - 44 lk. - Bibl. lk. 44.
ISBN 9949-10-789-X
Märksõnad: asjaajamine ; tekstitöötlus ; üliõpilastööd ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-05-00486

MEDITSIINIÕIGUS

Patsientide õigused : Euroopa patsientide õiguste harta. Kommentaare ja sätteid patsientide õiguste kohta Eestis / koost. Pille Ilves. - Tallinn : Eesti Patsientide Esindusühing, 2004. - 64 lk.
Märksõnad: põhiõigused ; patsiendid ; õiguskaitse ; Euroopa ; hartad ; Eesti ; kommentaarid
Kohaviit: 2-04-09642

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Clearing the air : 25 years of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution / Economic Commission for Europe ; ed. by Johan Sliggers, Willem Kakebeeke. - New York ; Geneva : United Nations, 2004. - xii, 167 lk.
ISBN 92-1-116910-0
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Piiriülese õhusaaste konventsioon (1979) ; keskkond ; õhu saastamine ; keskkonnakaitse ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-04-09955

Internationalized criminal courts and tribunals : Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia / ed. by Cesare P. R. Romano, André Nollkaemper, Jann K. Kleffner. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - lviii, 491 lk. - (International Courts and Tribunals Series).
ISBN 0-19-927674-9
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Rahvusvaheline Kriminaalkohus ; kuritegevus ; rahvusvahelised kohtud ; Sierra Leone ; Ida-Timor ; Kosovo ; Kambodža ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-05-00200

Melin, Stefan. Barnkonventionen i svensk rätt : principer och regler i urval. - Stockholm : Thomson fakta, 2004. - 44 lk.
ISBN 91-7610-244-0
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; lapsed ; lastekaitse ; lapse õigused
Kohaviit: 2-04-08354

Värk, René. Diplomaatiline õigus. - Tallinn : Juura, 2004. - 255 lk. (Loengud) - Bibl. lk. 249-255. - Raamat sisaldab ka: Vienna Convention on Diplomatic Relations with optional protocols, lk. 229-248.
ISBN 9985-75-164-7
Märksõnad: diplomaatia ; Diplomaatiliste suhete Viini konventsioon (1961) ; diplomaatiline ja konsulaarõigus ; diplomaatilised suhted ; diplomaatilised eriõigused ; rahvusvahelised lepingud ; kõrgkooliõpikud ; loengud
Kohaviit: 2-04-09541

INIMÕIGUSED

Human dignity and human cloning / ed. by Silja Vöneky, Rüdiger Wolfrum. - Leiden ; Boston : Nijhoff, 2004. - XXI, 319 lk.
ISBN 90-04-14233-9
Märksõnad: inimväärikus ; kloonimine ; inimene ; eetika ; teaduslikud suunad ; rahvusvahelised lepingud ; põhiseadused ; Saksamaa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-00029

Пуховский, В. Права человека в международном праве : учебное пособие / Минский институт управления. - Минск : Издательство МИУ, 2004. - 184 lk.
ISBN 985-6690-86-2
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; demokraatia ; Valgevene
Kohaviit: 1-05-00014

Robertson, David. A dictionary of human rights. - 2nd ed. - London ; New York : Europa Publications, 2004. - vi, 346 lk.
ISBN 1-85743-207-X
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; põhiõigused ; dokumendid ; leksikonid
Kohaviit: 2-05-00191

EUROOPA LIIDU ÕIGUS

Dienelt, Klaus. Freizügigkeit und EU-Osterweiterung. - München : Beck, 2004. - xvii, 174 lk. - (Aktuelles Recht für die Praxis).
ISBN 3-4065-2448-6
Märksõnad: Euroopa Liit ; laienemine ; põhiõigused ; liikumisvabadus ; tööjõu vaba liikumine ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-04-08622

Euroopa Liitu üheks riigiks muutva põhiseaduse analüüs : Euroopa põhiseaduse leping / koost. Anthony Coughlan. - Tallinn : Hooliv Jätkusuutlik Tallinn, 2005. - 37 lk.
ISBN 994910940X
Märksõnad: Euroopa Liit ; põhiseadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-05-01488

Euroopa põhiseaduse leping : [tõlge] / Euroopa Liit. - Luxembourg, [Tallinn] : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2005. - 482 lk.
ISBN 9282431096
Märksõnad: Euroopa Liit ; põhiseadused ; seadused (jur.)
Kohaviit: 2-05-01492

The European company - all over Europe : a state-by-state account of the introduction of the European company / ed. by Krzysztof Oplustil, Christoph Teichmann. - Berlin : De Gruyter Recht, 2004. - XVIII, 409 lk.
ISBN 3-89949-096-7
Märksõnad: Euroopa Liit ; äriühingud ; äriühinguõigus ; põhikirjad , Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-04-10548

Kleger, Heinz ; Karolewski, Ireneusz Pawel ; Munke, Matthias. Europäische Verfassung : zum Stand der europäischen Demokratie im Zuge der Osterweiterung. - 3., überarb. Aufl. - Münster [etc.] : Lit, 2004. - 610 lk. - (Region - Nation - Europa ; 3).
ISBN 3-8258-5097-8
Märksõnad: Euroopa Liit ; põhiseadused ; põhiõigused ; demokraatia ; rahvusriik ; riigiõigus ; Euroopa
Kohaviit: 2-04-09753

Nieminen, Liisa. Eurooppalaistuva valtiosääntöoikeus - valtiosääntöistyvä Eurooppa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2004. - LIII, 628 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 259).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-234-7
Märksõnad: Euroopa Liit ; rahvusvaheline koostöö ; seaduste kooskõlastamine ; võrdlev analüüs ; konstitutsionalism ; põhiseadused ; Euroopa ; Soome ; Suurbritannia ; Prantsusmaa ; Saksamaa
Kohaviit: PL A/1815 ; 259

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

Russland im Kontext der internationalen Entwicklung : internationales Privatrecht, Kulturgüterschutz, geistiges Eigentum, Rechtsvereinheitlichung : Festschrift für Mark Moiseeviè Boguslavskij = Russia in the international context : private international law, cultural heritage, intellectual property, harmonization of laws = Россия в контексте международного развития : международное частное право, защита культурных ценностей, интеллектуальная собственность, унификация права. - Berlin : BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004. - 883 lk.
ISBN 3-8305-0833-6
Märksõnad: seaduste kooskõlastamine ; võrdlev õigusteadus ; kultuuripärand ; intellektuaalne omand ; tsiviilkohtumenetlus ; Venemaa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-04-09220

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar