Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2006-4

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu stenogrammid 2006. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2006- .
1. köide : VII istungjärk : 9. jaanuar - 16. veebruar 2006. - XXXV, 1.-426. lk. + hääletustabelid.
2. köide : VII istungjärk : 20. veebruar - 6. aprill 2006. - XXXVI, 427.-852. lk. + hääletustabelid.
3. köide : VII istungjärk : 10. aprill - 11. mai 2006. - XXXVIII, 853.-1250. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-06-02372 ; 3-06-02945 ; 3-06-02946

Bibó, István. Die Schule von Szeged : rechtsphilosophische Aufsätze von István Bibó, József Szabó, Tibor Vas / [hrsg., mit Bio- und Bibliographie versehen von Csaba Varga]. - Budapest : Szent István Társulat, 2006. - 246 lk. - (Philosophiae iuris).
ISSN 0865-0349
ISBN 963-361-779-0
Märksõnad: õigusfilosoofia ; õigusteooria ; juristid ; Ungari ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-06-06578

Hour, Rachid El. La administración judicial almorávide en al-Andalus : élites, negociaciones y enfrentamientos. - Helsinki : Academia Scientiarum Fennica, 2006. - 336 lk. - (Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Humaniora ; 340).
ISSN 1239-6982
ISBN 951-41-0991-0
Märksõnad: õigusajalugu ; keskaeg ; 11. saj. ; 12. saj. ; õigusemõistmine ; araablased ; kohtusüsteemid ; Hispaania ; Andaluusia ; islamiusulised
Kohaviit: PL A/744 ; 340

Kant and law / ed. by B. Sharon Byrd, Joachim Hruschka. - Aldershot : Ashgate, 2006. - XXIX, 571 lk. - (Philosophers and Law).
ISBN 0-7546-2337-8
Märksõnad: õigusfilosoofia ; loomuõigus ; eraõigus ; avalik õigus ; esseed
Kohaviit: 2-06-07688

Karindi, Aili. Leo Leesment : õigusteaduskonna auväärse õppejõu kuulsast sugupuust ja huvitavast eluteest. - Tartu : A. Karindi, 2006. - 88 lk. - Bibl. lk. 87-88.
ISBN 9949-13-813-2
Märksõnad: õigusteadlased ; juristid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-07589

Logik für Juristen : die Grundlagen der Denklehre und der Rechtsanwendung / begr. von Egon Schneider, fortgef. von Friedrich E. Schnapp. - 6., neu bearb. und erw. Aufl. - München : Franz Vahlen, 2006. - XIV, 298 lk.
ISBN 3-8006-29997-6
Märksõnad: õigusteadus ; õigusemõistmine ; loogika ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-07917

Merino-Blanco, Elena. Spanish law and legal system. - 2nd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2006. - XXXIX, 379 lk.
ISBN 0-421-90230-2
Märksõnad: õigussüsteemid ; Hispaania ; õigusallikad ; kohtusüsteemid
Kohaviit: 2-06-06505

Oikeuden tekstit diskursseina / toim. Johanna Niemi-Kiesiläinen ... [et al.] - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - 215 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 13).
ISSN 1458-0446
ISBN 951-855-257-6
Märksõnad: õigusteadus ; õiguskeel ; kohtulahendid ; keelekasutus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5053 ; 13

Ristikivi, Merike. Ladina keel juristidele. - 3., muudetud tr. - Tallinn : Juura, 2006. - 236 lk. - (Juura keeleraamat). - Ladina-eesti sõnastik lk. 187-230. - Eesti-ladina sõnastik lk. 231-235.
ISBN 9985-75-201-5
Märksõnad: õiguskeel ; juristid ; ladina keel
Kohaviit: 2-06-08682

Tundmatu Friedrich Georg von Bunge : materjale Õpetatud Eesti Seltsi konverentsilt "200 aastat prof. Friedrich Georg von Bunge (1802-1897) sünnist" Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis 27. aprillil 2002 / Õpetatud Eesti Selts, Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; koost. Tiit Rosenberg, Marju Luts ; toim. Marju Luts ; saksakeelsete resümeede tlk.: Olaf Mertelsmann ; eestikeelsete resümeede tlk.: Marju Luts. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. - 272 lk. - (Õpetatud Eesti Seltsi toimetised ; 35)
ISBN 9949-11-317-2
Märksõnad: õigusteadlased ; juristid ; õigusajalugu ; 19. saj. ; Bunge, Friedrich Georg von, 1802-1897 ; biograafiad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE A/2296

TSIVIILÕIGUS

A proactive approach : law libraries / published under the auspices of The Stockholm University Law Faculty ; ed. by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure Law Books [distributor], 2006. - 465 lk. - (Scandinavian Studies in Law ; 49).
ISSN 0085-5944
ISBN 91-85142-63-8
Märksõnad: õigusteadus ; lepinguõigus ; Põhjamaad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/1117 ; 49

Gordley, James ; Mehren, Arthur Taylor von. An introduction to the comparative study of private law : readings, cases, materials. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - LVI, 581 lk.
ISBN 0-521-68185-5
Märksõnad: eraõigus ; kodifitseerimine (jur.) ; omandiõigus ; võlaõigus ; alusetu rikastumine (jur.) ; õigussüsteemid
Kohaviit: 3-06-02301

Кокин, Виталий. Азбука права, или Сам себе юрист. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма, 2006. - 303 lk.
ISBN 5-468-00048-2
Märksõnad: eraõigus ; perekonnaõigus ; elamuõigus ; lepingud ; käsiraamatud ; Venemaa
Kohaviit: 1-06-02689

Lehne, Klaus-Heiner ; Scholemann-Lehne, Silvia. Auf dem Weg zum Europäischen Zivilgesetzbuch. - Baden-Baden : Nomos, 2006. - 89 lk.
ISBN 3-8329-1571-0
Märksõnad: eraõigus ; seadustikud ; Euroopa Liidu õigus ; diskussioonid ; seaduste kooskõlastamine ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa
Kohaviit: 2-06-08088

Livšits, Juzef. Tsiviilseadustiku üldosa seadus : skeemid ja tabelid = Закон об Общей части гражданского кодекса : схемы и таблицы. - 2., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2006. - 142 lk. - Rööptekst vene k.
ISBN 9985-9634-3-1
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; seadustikud ; skeemid ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-07221

ASJAÕIGUS

Гражданское право : учебник : в 4-х томах. Т. 2 : Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. - XXIII, 465 lk. - (Классический университетский учебник).
ISBN 5-466-00083-3
Märksõnad: tsiviilõigus ; ainuõigus ; pärimisõigus ; kõrgkooliõpikud ; Venemaa
Kohaviit: 2-06-07764

Ots, Maivi ; Maisvee, Rando. Real property rights in Estonia. - Wien ; Graz : Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2006. - 140 lk. - (Schriftenreihe des CLC [Center of Legal Competence] ; 24). - Bibl. lk. 19. - Õigusaktide ja kohtulahendite tabel lk. 21-28.
ISBN 3-7083-0343-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; maaomand ; kinnisvara ; kinnistusraamatud ; maakatastrid ; omandiõigus ; maaõigus ; Eesti
Kohaviit: PL A/6535 ; 24

VÕLAÕIGUS

Гражданское право : учебник : в 4-х томах. / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. - (Классический университетский учебник).
Т. 3 : Обязательственное право. Общие положения об обязательствах и договорах. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ. - XXIII, 767 lk.
ISBN 5-466-00100-7
Т. 4 : Обязательственное право. Обязательства по использованию исключительных прав. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства из многосторонних и односторонних сделок. Внедоговорные обязательства. - XXIX, 777 lk.
ISBN 5-466-00184-8
Märksõnad: tsiviilõigus ; kõrgkooliõpikud ; Venemaa
Kohaviit: 2-06-07765 ; 2-06-07766

Kaisto, Janne. "Pantti tai muu vakuus" : vakuusoikeuden yleisistä opeista erityisesti vakuusluovutuksia ja takaisinsaantilain 14 §:n soveltamisalaa silmällä pitäen. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XXII, 402 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 275).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-258-4
Märksõnad: tsiviilõigus ; pant ; garantii ; obligatsioonid ;varaline õigus ; nõudeõigus ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: PL A/1815 ; 275

Порваткин, Геннадий ; Михайлов, Константин. Правовое регулирование аренды недвижимого имущества. - Москва : Финансовая газета, 2006. - 47 lk.
ISBN 5-7054-0036-5
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; rendilepingud ; kinnisvara ; omandiõigus ; Venemaa
Kohaviit: 1-06-02524

Võlaõigusseadus. I : üldosa (§§ 1-207) : kommenteeritud väljaanne / koost. Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi. - Tallinn : Juura, 2006. - 705 lk. - Bibl. lk. 682-693. - Märksõnastik lk. 694-705.
ISBN 9985-75-200-7
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-06-07616

PEREKONNAÕIGUS

Standley, Kate. Family law. - 5th ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. - LXXVI, 523 lk. - (Palgrave Macmillan Law Masters).
ISBN 1-4039-8542-1
Märksõnad: peresuhted ; abielu ; abieluvara ; lastekaitse ; kohtulahendid ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-07861

PÄRIMISÕIGUS

Kolehmainen, Antti. Sopimus ja kuolinpesän hallinto. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XXVIII, 473 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 273).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-255-X
Märksõnad: tsiviilõigus ; pärand ; pärimislepingud ; aktsionärid ; äriühingud ; dissertatsioonid ; Soome
Kohaviit: PL A/1815 ; 273

ELAMUÕIGUS

Märitz, Elle. Korteriühistu raamatupidamine : käsiraamat korteriühistutele. - Tallinn : Eesti Korteriühistute Liit, 2006. - 99 lk.
ISBN 9949-13-595-8
Märksõnad: tsiviilõigus ; korteriühistud ; elamuühistud ; raamatupidamine ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 3-06-03014

Справочник для квартирного товарищества / Эстонский союс квартирных товариществ ; [tlk. Natalja Listova]. - [Таллинн] : Eesti Korteriühistute Liit, 2006. - 174 lk., [24] lk.
ISBN 9949-13-491-9
Märksõnad: tsiviilõigus ; korteriühistud ; elamuühistud ; raamatupidamine ; käsiraamatud ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 3-06-03016

ÄRIÕIGUS

Schwenke, Hans Robert. Euroopa ühinemiste ja omandamiste raamatupidamine : võrdlev uurimus raamatupidamiseeskirjade kohta Saksamaal, Suurbritannias ja kolmes Põhjamaa riigis rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite vaatenurgast : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 312 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 308-312.
ISBN 9985-67-134-1
Märksõnad: raamatupidamine ; finantsarvestus ; aruanded ; õigusloome ; eeskirjad ; Euroopa ; Saksamaa ; Suurbritannia ; Põhjamaad ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-07194

Шиткина, Ирина. Правовое регулирование холдинговых объединений : учебно-методическое пособие. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. - XIV, 248 lk.
ISBN 5-466-00169-4
Märksõnad: äriühinguõigus ; hooldekompaniid ; korporatiivne kontrollisüsteem ; kohtulahendid ; Venemaa ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-07737

Toiduhügieen Euroopa Liidus : hügieenipakett ja sellest tulenevad muudatused seadusandluses. - Tallinn : Agitaator, 2006. - 318 lk. + CD-ROM.
ISBN 9985-9730-0-3
ISBN 9985-9730-1-1 (CD-ROM)
Märksõnad: toiduainetööstus ; toidukaubad ; toiduhügieen ; toiduainete kontroll ; Euroopa Liidu õigus ; õigusaktid ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-06-07295

INTELLEKTUAALNE OMAND

Аверкин, А. Право интеллектуальной собственности : конспект лекций. - Москва : Приор-издат, 2006. - 191 lk. - (Конспект лекций. В помощь студенту).
ISBN 5-9512-0570-0
Märksõnad: autoriõigus ; õiguskaitse ; Venemaa ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-06-02693

TÖÖÕIGUS

Lockton, Deborah J. Employment law. - 5th ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. - LXV, 486 lk. - (Palgrave Macmillan Law Masters).
ISBN 1-4039-8543-X
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töölepingud ; ametiühingud ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-07860

Orgo, Inge-Maret ; Muda, Merle ; Tavits, Gaabriel ; Treier, Thea. Tööõigus : loengud / koost. Merle Muda. - 3., täiend. ja muudet. tr. - Tallinn : Juura, 2006. - 307 lk. - (Loengud).
ISBN 9985-75-203-1
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; töötajad ; Eesti ; Saksamaa ; Põhjamaad ; rahvusvaheline õigus ; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-07552

Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs / koost. Ago Sieger. - Tallinn : Teabekirjandus, 2006. - 208 lk. + CD-ROM.
ISBN 9985-9753-0-8
ISBN 9985-9753-1-6 (CD-ROM)
Märksõnad: tööohutus ; töökeskkond ; riskianalüüs ; töökaitse ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-06-05924

Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2006 : näited ja kommentaarid. - Tallinn : Ten-Team, 2006. - 264 lk. + CD-ROM.
Märksõnad: tööohutus ; töökeskkond ; töötervishoid ; näidised ; kommentaarid ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-06-05903

Töösuhted ja puhkusekorraldus / koost. Virgo Aruste. - Haabneeme : Hansa Äriteenuste OÜ, 2006. - 92 lk. + CD-ROM.
ISBN 9985-9676-3-1
ISBN 9985-9676-4-X (CD-ROM)
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; puhkus (töökorraldus) ; õigusaktid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-06-07281

Töötervishoid ja -ohutus : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2006. - CD-ROM.
Märksõnad: töökeskkond ; tööohutus ; töökaitse ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00893

FINANTSÕIGUS

Boos, Monica. Rahvusvaheline siirdehinna määramine : immateriaalse vara hindamine : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 225 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 209-225.
ISBN 9985-67-137-6
Märksõnad: maksuõigus ; maksukorraldus ; ülekanded (maj.) ; hinnad ; hargmaised ettevõtted ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-07178

Broc, Luc de ; Helminen, Marjaana ; Martin, Philippe ; Schuch, Jozef ; Wattel, Peter J. ; Weber, Dennis ; Wiman, Bertil. Otsene maksustamine : [õppematerjal] / toim. Michael Lang. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 171 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 9985-67-133-3
Märksõnad: maksuõigus ; maksustamine ; otsene maksustamine ; Euroopa Kohus ; rahvusvahelised kohtud ; Euroopa ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-07180

Holmes, Kevin. Tulu mõiste : multidistsiplinaarne analüüs : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 402 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 381-402.
ISBN 9985-67-136-8
Märksõnad: maksuõigus ; maksustamine ; tulumaks ; kohtuasjad ; interdistsiplinaarsed uuringud ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-07183

Pilv, Aivar ; Kergandberg, Erki ; Lentsius, Margus. Maksumenetlus. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006. - 143 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. lk. 139-140.
ISBN 9985-9690-6-5
Märksõnad: maksuõigus ; maksustamine ; maksuametnikud ; haldusmenetlus ; haldurid ; maksumaksjad ; karistused ; õigusaktid ; seadustikud ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-07636

Terra, Ben. Tarnekoht Euroopa käibemaksu vaatevinklist : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 241 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 9985-67-135-X
Märksõnad: maksuõigus ; maksustamine ; käibemaks ; tarned ; teenused ; Euroopa Liidu maad ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-07191

Terra, Ben J. M. ; Wattel, Peter J. Euroopa maksuõigus : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 607 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Kohtuasjade loetelu lk. 547-557. - Terminite sõnastik inglise ja eesti k. lk. 558-607.
ISBN 9985-67-141-4
Märksõnad: maksuõigus ; maksustamine ; rahvusvaheline maksuõigus ; Euroopa Liidu õigus ; seaduste kooskõlastamine ; käsiraamatud ; /õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-07187

KARISTUSÕIGUS

Бейлинсон, Павел. Убийства и их квалификация : (по уголовному законодательству Эстонской Республики) = Murders and their qualification. - Таллинн : Социально-Гуманитарный Институт, 2006. - 288 lk. - Bibl. lk. 286-288. - Eessõna inglise k.
ISBN 9985-9634-1-5
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; isikuvastased kuriteod ; mõrvad ; vastutus ; seadustikud ; Eesti
Kohaviit: 2-06-07313

Clarke, Ronald V. ; Eck, John. Probleemikeskseks kriminaalanalüütikuks 55 lihtsa sammuga / eess.: Raivo Aeg, Nick Ross. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 136 lk. - (Politseiõpik). - Originaali tiitel: Become a problem-solving crime analyst in 55 small steps.
ISBN 9985-67-139-2
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; analüüs ; politsei ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-06-02747

Cross-border crime : defence rights in a new era of international judical co-operation / ed. by Marisa Leaf. - [London : JUSTICE, 2006]. - 151 lk. - (A JUSTICE Publication).
ISBN 0-907247-42-3
Märksõnad: kriminaalõigus ; rahvusvaheline koostöö ; isikute väljaandmine ; kohtumenetlus ; Euroopa Liit ; Ameerika Ühendriigid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-06-06499

Learning Canadian criminal law / [comp. by] Don Stuart, Ronald J. Delisle, Steve Coughlan. - 10th ed. - [Toronto] : Carswell, 2006. - XXXI, 1137 lk.
ISBN 0-459-24392-6
Märksõnad: kriminaalõigus ; kriminaalmenetlus ; kohtusüsteemid ; Kanada ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-08067

Mösbauer, Heinz. Maksualane karistusõigus ja maksualane väärteoõigus : sealhulgas maksuseaduse ja tolliseaduse rikkumise väljaselgitamine : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 404 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 9985-67-138-4
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; maksukuriteod ; väärteod ; kriminaalmenetlus ; Saksamaa ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-07197

Vettori, Barbara. Tough on criminal wealth : exploring the practice of proceeds from crime confiscation in the EU. - Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2006. - XIII, 157 lk.
ISBN 1-4020-4128-4
Märksõnad: organiseeritud kuritegevus ; majanduskuriteod ; rahapesu ; vara ; konfiskeerimine ; kriminaalmenetlus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-06-06322

MENETLUSÕIGUS

Адвокат : навыки профессионального мастерства / Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) ; под ред. Л. А. Воскобитовой, И. Н. Лукьяновой, Л. П. Михайловой. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. - XXI, 568 lk. - (Программа правовых инициатив для стран Центральной Европы и Евразии Американской ассоциации адвокатов (ABA CEELI)).
ISBN 5-466-00189-9
Märksõnad: advokaadid ; õigusabi ; kohtumenetlus ; kutse-eetika ; Venemaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-07750

Данилов, Евгений. Настольная книга адвоката : комментарии, судебная практика, образцы документов, справочные материалы. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2006. - 783 lk. - (Справочник адвоката).
ISBN 5-85971-437-8
Märksõnad: kohtumenetlus ; advokaadid ; advokatuur ; kohtulahendid ; dokumendid ; Venemaa ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-07729

Eesti Advokatuur : aastaraamat 2005. - Tallinn : Ilo, 2006. - 168 lk.
ISSN 1406-7315
Märksõnad: advokatuur ; advokaadid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1584 ; 2005

Emson, Raymond. Evidence. - 3rd ed. - Basingstoke [etc.] : Palgrave Macmillan, 2006. - LIV, 634 lk. - (Palgrave Macmillan Law Masters).
ISBN 1-4039-8999-0
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; kriminaalmenetlus ; tõendamine (jur.) ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-07844

Kask, Peeter. Veel "õigusemõistmisest Eesti moodi" ja muustki. - Tallinn : Ilo, 2006. - 85 lk.
ISBN 9985-57-804-X
Märksõnad: kohtumenetlus ; õigusrikkumised ; õigusemõistmine ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-07263

Kergandberg, Eerik ; Sillaots, Meris. Kriminaalmenetlus. - Tallinn : Juura, 2006. - 477 lk. - (Õigusteaduse õpik : menetlusõigus). - Bibl. lk. 459-466. - Märksõnastik lk. 467-477.
ISBN 9985-75-202-3
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-06-07064

Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" : с приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека / вступительная статья В. Д. Зорькина. - Москва : Норма, 2006. - 447 lk.
ISBN 5-89123-991-4
Märksõnad: jälitustegevus ; politsei ; Venemaa ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 2-06-07747

Морозова, Ирина ; Треушников, Антон. Исполнительное производство : учебно-практическое пособие / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский университет МВД РФ. - 4-е изд., доп. - Москва : Городец, 2006. - 559 lk.
ISBN 5-9584-0130-0
Märksõnad: täitemenetlus ; tsiviilkohtumenetlus ; vahekohtumenetlus ; Venemaa ; õppematerjalid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-07744

Nylund, Anna. Tillgången till den andra instansen i tvistemål. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XXXII, 327 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 274).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-256-8
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; õigusemõistmine ; hagimenetlus ; edasikaebemenetlus ; õigusajalugu ; õuekohtud ; võrdlev analüüs ; Rootsi ; Soome ; Norra ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 274

Truija, Uido. Hagimenetlus tsiviilasjas / toim. Anne-Mari Alver. - Tallinn : Kentaur ; Promeno, 2006. - 376 lk. + CD-ROM.
ISBN 9985-9741-0-7
ISBN 9985-9741-1-5 (CD-ROM)
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; hagimenetlus ; kohtulahendid ; näidised ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-06-08702

RIIGIÕIGUS

Beyond sovereignty : from status law to transnational citizenship? / ed.-in-chief: Osamu Ieda ; ed. board: Balázs Majtényi ... [et al.]. - Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2006. - XIII, 412 lk. - (Slavic Eurasian Studies. 21st Century COE Program ; 9).
ISBN 4-938637-38-3
Märksõnad: põhiõigused ; vähemusrahvused ; õiguslik seisund ; kodakondsus ; Euroopa Liidu õigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6046 ; 9

Heidenhain, Stephan ; Arjupin, Andrei. Practical questions of the minority legislation in Estonia since 1991 / tlk. Saale Väester. - Tallinn : A. Arjupin, 2006. - 32 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 9949-13-683-0
Märksõnad: vähemusrahvused ; põhiõigused ; kodakondsus ; õigusloome ; Eesti
Kohaviit: 3-06-01737

International comparison of anti-discrimination laws / Graduate School of Modern Society and Culture, Niigata University ; ed. by Yamazaki Koshi. - Niigata : Niigata University, 2006. - XI, 156 lk. - (Niigata University Scholars Series ; 4).
ISBN 4-902140-04-7
Märksõnad: põhiõigused ; võrdsed võimalused ; diskrimineerimine ; inimõigused ; õiguskaitse ; võrdlev õigusteadus ; Jaapan ; India ; Hongkong ; Argentiina ; Lõuna-Aafrika Vabariik
Kohaviit: PL A/5840 ; 4

Конституционное (государственное) право зарубежных стран : особенная часть : учебник для вузов / руковод. авт. колл. и отв. ред. Б. А. Страшун. - 2-е изд., обновл. и дораб. - Москва : Норма, 2006. - 1103 lk.
ISBN 5-89123-978-7
Märksõnad: põhiseadused ; põhiõigused ; valimised ; riigivõimuorganid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-07749

Лифшиц, Юзеф. Основы конституционного права Эстонии : практикум. - Tallinn : Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2006. - 121 lk.
ISBN 9985-9634-4-X
Märksõnad: põhiseadused ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-08583

Маклаков, Вячеслав. Конституционное право зарубежных стран : oбщая часть : учебник для студентов юридических вузов и факультетов. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. - XXVI, 868 lk. - (Библиотека студента).
ISBN 5-466-00101-5
Märksõnad: põhiseadused ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-07743

Nordic and other European constitutional traditions / ed. by Joakim Nergelius. - Leiden ; Boston : Nijhoff, 2006. - VI, 178 lk. - (Constitutional Law Library ; 3).
ISSN 1871-4110
ISBN 90-04-15171-0
Märksõnad: konstitutsionalism ; regionaalne koostöö ; Põhjamaad ; põhiseadused ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6526 ; 3

Reinhardt, Thorsten. Delegation und Mandat im öffentlichen Recht : eine Untersuchung zur rechtlichen Zulässigkeit von Kompetenzübertragungen. - Berlin : Duncker & Humblot, 2006. - 277 lk. - (Schriften zum öffentlichen Recht ; 1014).
ISSN 0582-0200
ISBN 3-428-11958-4
Märksõnad: avalik õigus ; haldusõigus ; võimu delegeerimine ; õigusaktid ; mandaat ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/4418 ; 1014

Õiguskantsleri 2005. aasta tegevuse ülevaade : ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2006. - 417 lk.
ISSN 1736-3039
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti ; ülevaated ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/2635 ; 2005

HALDUSÕIGUS

Eesti Vabariigi ja endise NSV Liidu haridust tõendavad dokumendid. Kvalifikatsioonide vastavus : juhend = Education credentials of the Republic of Estonia and the former Soviet Union. Correspondence of former qualifications : a user's guide / koost.: Gunnar Vaht. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2006. - 144 lk.
ISBN 9985-72-169-1
Märksõnad: haridus ; kõrgharidus ; haridusttõendavad tunnistused ; õigusaktid ; juhendid ; näidised ; Eesti
Kohaviit: 3-06-02964

Rikken, Elina. Politseiteenistusõigus : [õppematerjal]. - 2., muud. tr. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 92 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 90-92.
ISBN 9985-67-140-6
Märksõnad: politsei ; politseinikud ; avalik teenistus ; Eesti ; õigusaktid ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-06-02454

Tallinna põhimäärus. - Tallinn : Tallinna Linnakantselei, 2006. - 96 lk.
Märksõnad: munitsipaalõigus ; kohalikud omavalitsused ; linnad ; põhimäärused ; Tallinn ; Eesti
Kohaviit: 3-06-02644

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Law as a means of normative communication / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief: Paul Varul ; ed.: Peep Pruks. - Tartu : Iuridicum : Interlex, 2006. - 200 lk. - (Juridica International ; 11). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISSN 1406-1082
ISBN 9985-870-21-2
Märksõnad: Euroopa Liit ; õiguskord ; õigusloome ; seaduste kooskõlastamine ; eraõigus ; tsiviilõigus ; õigusajalugu ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 11

Euroopa Liit

Aastaaruanne 2005. - The Hague : Eurojust, 2006. - 116 lk. - Eurojust = The European Union's Judicial Cooperation Unit.
Märksõnad: rahvusvaheline kriminaalõigus ; kuritegevus ; rahvusvaheline koostöö ; Euroopa Liidu maad ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3252 ; 2005

Kerikmäe, Tanel. European Union and law : summary of the monograph (analytical overview) presented as doctoral dissertation. - Tallinn : International University Audentes, 2006. - 41 lk. - Autori publikatsioonid lk. 3-4 ja lk. 36-41. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 25-26. - Eestikeelne lühikokkuvõte doktoritöö põhitulemustest lk. 19-24.
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liit ; Euroopa Kohus ; õigussüsteemid ; rahvusvaheline õigus ; autoreferaadid ; doktoritööd
Kohaviit: 2-06-07175

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar