Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2006-3

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu stenogrammid. 7. kd. : VI istungjärk : 14. november - 15. detsember. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2006. - XLI, 733.-1228. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-06-01567

Bibliographia iuridica Estonica 2005 = Eesti õigusbibliograafia = Legal literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie / koost. Maia Ruttu ; toim. Katrin Ordlik, Gerli Eero. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2006. - 132 lk. - Nimeregister lk. 118-129. - Rubriigiloend lk. 130-132.
ISSN 1406-5142
Märksõnad: õigusteadus ; bibliograafiad ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/1636

Hallberg, Pekka. Prospects of the rule of law. - Helsinki : Edita, 2005. - VIII, 174 lk.
ISBN 951-37-4496-5
Märksõnad: õigusriik ; õigusnormid
Kohaviit: 2-06-04456

Надеев, Рафик. Правовая экспертиза законопроектов в Государственной Думе. - Москва : Издательство Московского университета, 2005. - 80 lk.
ISBN 5-211-05013-4
Märksõnad: õigusloome ; parlamendid ; seaduseelnõud ; ekspertiis ; Venemaa ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-05978

Скоробогатых, Наталья. Вехи конституционного пути Австралии (1788-2000 гг.) / Российская академия наук, институт востоковедения. - Москва : ИВ РАН, 2006. - 240 lk.
ISBN 5-89282-266-4
Märksõnad: õigusajalugu ; 18. saj. lõpp ; 19. saj. ; 20. saj. ; põhiseadused ; riigiõigus ; föderalism ; kolonialism ; Austraalia
Kohaviit: 2-06-04829

Толстикова, Светлана. Французский язык : учебник для студентов юридических вузов и факультетов = Le français juridique. - Москва : Волтерс Клувер, 2005. - VI, 442 lk. - (Библиотека студента).
ISBN 5-466-00066-3
Märksõnad: õiguskeel ; prantsuse keel ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 3-06-01996

Õigus ühiskonnas : artiklite kogumik : abistavaks materjaliks õiguse sotsioloogia omandamisel / koost. Silvia Kaugia ; toimetuskolleegium: Lembit Auväärt, Hans Dsiss, Silvia Kaugia, Madis Linnamägi, Eduard Raska. - Tartu : Avatar, 2006. - 163 lk. - Ilmar Rebase sotsioloogia- ja kriminoloogiaalased publikatsioonid lk. 161-163 (50 nim.).
ISBN 9949-13-454-4
Märksõnad: õigussotsioloogia ; õigusteadlased ; juristid ; bibliograafiad ; sotsioloogia ; kriminoloogia ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-06-06642

TSIVIILÕIGUS

Gordley, James. Foundations of private law : property, tort, contract, unjust enrichment. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - X, 481 lk.
ISBN 0-19-929167-5
Märksõnad: eraõigus ; omandiõigus ; võlaõigus ; lepinguõigus ; alusetu rikastumine (jur.)
Kohaviit: 2-06-04432

Споры о защите чести, достоинства и деловой репутации : сборник документов / сост.: О. М. Оглоблина, Л. В. Тихомирова ; под ред. М. Ю. Тихомирова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Тихомиров, 2006. - 48 lk. - (Судебная и судебно-арбитражная практика).
ISBN 5-89194-209-7
Märksõnad: au teotamine ; õiguskaitse ; moraalne kahju ; vaidluste lahendamine ; Venemaa ; õigusaktid ; näidised ; kommentaarid
Kohaviit: 1-06-02288

Zivilrechtsreform im Baltikum : [Tagungsband der Konferenz] / hrsg. von Helmut Heiss. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2006. - XV, 168 lk. - (Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht ; 161).
ISSN 0720-1141
ISBN 3-16-148902-0
Märksõnad: eraõigus ; õigusreformid ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; kodifitseerimine (jur.) ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6484 ; 161

Тихомиров, М. ; Оглоблина, О. Юридические документы в гражданско-правовых отношениях. - Москва : Тихомиров, 2006. - 831 lk.
ISBN 5-89194-126-0
Märksõnad: õigusnormid ; dokumendid ; vaidluste lahendamine ; Venemaa ; lepingud ; näidised ; kommentaarid
Kohaviit: 2-06-04844

ASJAÕIGUS

Оглоблина, О. ; Тихомиров, М. Сделки с недвижимостью : образцы документов, комментарии, практика применения законодательства. - Москва : Тихомиров, 2006. - 278 lk.
ISBN 5-89194-144-9
Märksõnad: kinnisvara ; tehingud ; lepingud ; kohtulahendid ; Venemaa ; dokumendid ; näidised ; kommentaarid ; õigusaktid
Kohaviit: 1-06-02290

Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittävän toimikunnan loppumientintö. - [Helsinki] : Oikeusministeriö, 2006. - 144 lk. - (Komiteanmietintö ; 2006:1).
ISSN 0356-9470
ISBN 952-466-138-1
Märksõnad: omandiõigus ; kinnisvara ; ostmine ; müümine ; kinnisvaraturg ; kinnisvararegistrid ; pant ; elektrooniline asjaajamine ; õigusloome ; Soome
Kohaviit: PL A/4179 ; 2006, 1

VÕLAÕIGUS

Financial compensation for victims of catastrophes : a comparative legal approach / ed. by Michael Faure, Ton Hartlief ; with contributions by Tola Amodu ... [et al.]. - Wien ; New York : Springer, 2006. - XVI, 466 lk. - (Tort and Insurance Law ; 14).
ISSN 1616-8623
ISBN 3-211-24481-6
Märksõnad: kindlustusõigus ; õnnetusjuhtumikindlustus ; loodusõnnetused ; hüvitised ; võrdlev analüüs ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: PL A/5758 ; 14

Коммерческий договор : заключение, исполнение, правила разрешения споров / общ. ред.: М. Ю. Тихомиров. - Москва : Тихомиров, 2006. - 311 lk.
ISBN 5-89194-156-2
Märksõnad: lepinguõigus ; müügilepingud ; kaubanduslepingud ; rendilepingud ; vaidluste lahendamine ; Venemaa ; dokumendid ; näidised
Kohaviit: 1-06-02277

Markesinis, Basil ; Unberath, Hannes ; Johnston, Angus. The German law of contract : a comparative treatise. – 2nd, rev. ed. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2006. - LIV, 979 lk.
ISBN 1-84113-427-4
Märksõnad: lepinguõigus ; lepingud ; kohtulahendid ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-06-04750

Оглоблина, О. Купля-продажа земельных участков : практическое пособие. - Москва : Тихомиров, 2006. - 79 lk.
ISBN 5-89194-230-5
Märksõnad: lepinguõigus ; müügilepingud ; ostmine ; müümine ; maaomand ; Venemaa ; näidised ; dokumendid ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-06-02278

Оглоблина, О. ; Тихомиров, М. Договоры : образцы документов, комментарии, практика разрешения споров. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Тихомиров, 2006. - 558 lk.
ISBN 5-89194-174-0
Märksõnad: lepingud ; lepinguõigus ; vaidluste lahendamine ; kohtulahendid ; Venemaa ; dokumendid ; näidised ; õigusaktid
Kohaviit: 2-06-05984

Тихомиров, М. ; Оглоблина, О. Договорные отношения : юридический справочник предпринимателя. - Москва : Тихомиров, 2006. - 394 lk.
ISBN 5-89194-137-6
Märksõnad: lepingud ; lepinguõigus ; vaidluste lahendamine ; kohtulahendid ; Venemaa ; dokumendid ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-05985

Unification of tort law : fault / ed. by Pierre Widmer. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2005. - XXIX, 391 lk. - (Principles of European Tort Law ; 10).
ISBN 90-411-2098-X
Märksõnad: kahju tekitamine ; süü (jur.) ; vastutus ; võrdlev analüüs ; Euroopa riigid ; Ameerika Ühendriigid ; Lõuna-Aafrika Vabariik
Kohaviit: PL A/321 ; 10

PEREKONNAÕIGUS

Auvinen, Maija. Huoltoriidat tuomioistuimissa : sosiaalitoimi selvittäjänä, sovittelijana, asiantuntijana. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XXXVII, 576 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 272).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-254-1
Märksõnad: abielulahutus ; lapsed ; lapse õigused ; sotsiaalhoolekanne ; vanemlik eestkoste ; lepitamine ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 272

Брачно-семейные споры : сборник документов / сост.: О. М. Оглоблина, Л. В. Тихомирова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Тихомиров, 2006. - 92 lk. - (Судебная и судебно-арбитражная практика).
ISBN 5-89194-225-9
Märksõnad: abielulahutus ; peresuhted ; vaidluste lahendamine ; Venemaa ; õigusaktid ; dokumendid ; näidised
Kohaviit: 1-06-02291

Оглоблина, О. ; Тихомиров, М. Документы в семейных и наследственных правоотношениях. - Москва : Тихомиров, 2006. - 105 lk. - (Образцы правовых документов).
ISBN 5-89194-233-X
Märksõnad: perekonnaseisuaktid ; dokumendid ; pärimislepingud ; testamendid ; Venemaa ; näidised ; kommentaarid
Kohaviit: 1-06-02295

Тихомирова, Л. Алиментные обязательства : комментарии, судебная практика, образцы документов. - Москва : Тихомиров, 2006. - 140 lk.
ISBN 5-89194-237-2
Märksõnad: elatis ; ülalpidamiskohustus ; kohtulahendid ; Venemaa ; dokumendid ; näidised ; kommentaarid
Kohaviit: 1-06-02292

PÄRIMISÕIGUS

Lohi, Tapani. Pesänjako, vastike ja lahjansaajan palautusvastuu : lesken antamien lahjojen oikeusvaikutukset PK 3 luvun 3 §:n mukaan. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XXVIII, 410 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 269).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-251-7
Märksõnad: pärimine ; pärand ; abieluvara ; lesed ; kinkimine ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 269

Sumner, Ian ; Warendorf, Hans. Inheritance law legislation of the Netherlands : a translation of book 4 of the Dutch Civil Code, procedural provisions and private international law legislation / introduction: Walter Pintens. - Antwerp ; Oxford : Intersentia, 2005. - XI, 107 lk. - (European Family Law Series ; 8).
Märksõnad: pärimine ; Holland ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: PL A/5920 ; 8

INTELLEKTUAALNE OMAND

Aufenanger, Martin ; Barth, Gerhard ; Franke, Anja. The German Trade Mark Act = Das deutsche Markengesetz. - 3. Aufl. - München : Beck, 2006. - XXXV, 408 lk.
ISBN 3-406-52785-X
Märksõnad: kaubamärgid ; patendid ; õiguskaitse ; Saksamaa ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 2-06-03729

ÄRIÕIGUS

Allikvee, Anu. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine. - Tallinn : Teabekirjandus, 2006. - 221 lk. + CD-ROM.
Märksõnad: raamatupidamine ; aruandlus ; dokumendid ; eeskirjad ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-05669

Handbook of Baltic business law / prepared by Sorainen Law Offices for the Danish Embassy in Riga, the Danish Embassy in Tallinn, the Danish Embassy in Vilnius. - København : Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, 2005. - 390 lk. - (Rapport Udenrigsministeriet. Danmarks Eksportråd).
Märksõnad: äriühinguõigus ; konkurentsiõigus ; finantsõigus ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu
Kohaviit: 3-06-00451

Häyrynen, Janne. Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XXX, 433 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 271).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-253-3
Märksõnad: väärtpaberiturg ; majanduskuriteod ; kriminaalvastutus ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 271

Комментарий к Федеральному закону о несостоятельности (банкротстве) / под ред. В. В. Залесского. - Москва : Тихомиров, 2006. - 616 lk.
ISBN 5-89194-141-4
Märksõnad: pankrotiõigus ; pankrotid ; pankrotimenetlus ; Venemaa ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 2-06-05987

Müller, Klaus J. The GmbH : a guide to the German limited liability company. - München : C.H.Beck : Kluwer Law International, 2006. - XX, 189 lk.
ISBN 3-406-53799-5
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; osaühingud ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-03731

Nelson, Brian L. Law and ethics in global business : how to integrate law and ethics into corporate governance around the world. - London ; New York : Routledge, 2005. - VIII, 302 lk.
ISBN 0-415-37779-X
Märksõnad: ärieetika ; konkurents (maj.) ; intellektuaalne omand ; patendid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-04423

Споры о защите прав потребителей : сборник документов / сост.: О. М. Оглоблина, Л. В. Тихомирова ; под ред. М. Ю. Тихомирова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Тихомиров, 2006. - 62 lk. - (Судебная и судебно-арбитражная практика).
ISBN 5-89194-213-5
Märksõnad: tarbijakaitseõigus ; tarbijakaitse ; vaidluste lahendamine ; Venemaa ; õigusaktid ; dokumendid ; näidised
Kohaviit: 1-06-02287

Wolff, Florian ; Voelker, Dietmar ; Bott, Kristofer. German tax and business law guide. - London : Sweet & Maxwell, 2005. - VIII, 1001.-14010. lk.
ISBN 0-421-91330-4
Märksõnad: maksuõigus ; kohtud ; käsiraamatud ; Saksamaa
Kohaviit: 2-06-04449

MAAÕIGUS

Оглоблина, О. ; Тихомирова, Л. ; Тихомиров, М. Защита прав на землю : комментарии, судебная практика, образцы исковых заявлений. - Москва : Тихомиров, 2006. - 125 lk.
ISBN 5-89194-220-8
Märksõnad: maaomand ; õiguskaitse ; kohtulahendid ; Venemaa ; kommentaarid ; dokumendid ; näidised
Kohaviit: 1-06-02294

Земельный участок : собственность, аренда и иные права в Российской Федерации и иностранных государствах / под ред. В. В. Залесского. - Москва : Тихомиров, 2006. - 344 lk.
ISBN 5-89194-173-2
Märksõnad: maaomand ; maarent ; omandiõigus ; Venemaa ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 1-06-02293

Õiguskantsleri rahvusvaheline teaduskonverents planeerimis- ja ehitusõigusest koostöös Saksa Rahvusvahelise Õiguskoostöö Fondiga : "Miljonid ja miljöö" : 12. mail 2006 Tallinnas : [ettekanded]. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2006. - [118] l. eraldi pag.
Märksõnad:
ehitusõigus ; ehitus ; ehitusload ; planeerimine (arhit.) ; hoonestusõigus ; Eesti ; Saksamaa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 3-06-01863
Täistekst

KESKKONNAÕIGUS

Tootja vastutus elektroonikaromu ja romusõidukite käitlemisel : juhendeid elektroonikaromu ning romusõidukite kohta käivate õigusaktide nõuete täitmiseks / koost. Harri Moora ; eess.: Peeter Eek. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2006. - 31 lk.
Märksõnad:
keskkonnakaitse ; mootorsõidukid ; elektroonika ; jäätmekäitlus ; taaskasutus ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-05109
Täistekst

TÖÖÕIGUS

Karjane, Raili ; Masso, Meelis ; Rohtla, Thea ; Koch, Kari-Paavo ; Ruus, Taivo. Korrektsed töösuhted 2006 : personalitöötaja käsiraamat. - Tallinn : Ten-Team, 2006. - 256 lk. + CD-ROM.
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; töökorraldus ; tööaeg ; Eesti ; CD-ROMid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-05120

Reisberg, Rein ; Soon, Silja ; Soon, Argo. Töötervishoid ja -ohutus : näidised ja kommentaarid. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2006. - 1 kd. (lahtised lehed).
Märksõnad: töökeskkond ; tööohutus ; töökaitse ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2303

Составление документации в сфере трудового права 2006 = Tööõigusalase dokumentatsiooni koostamine 2006. - Tallinn : Ten-Team, 2006. - CD-ROM.
Märksõnad: töösuhted ; näidised ; lepingud ; ametijuhendid ; õigusaktid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00882

Справочник по трудовым отношениям / Äripäeva Kirjastus ; авт. и сост.: Гаабриель Тавитс, Хели Райдве, Рандо Антсмяэ, Ренно Мяги. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat).
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; tööaeg ; töövaidlused ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2300

Трудовые споры : сборник документов / сост.: О. М. Оглоблина, Л. В. Тихомирова ; общ. научн. ред.: М. Ю. Тихомиров. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Тихомиров, 2006. - 109 lk. - (Судебная и судебно-арбитражная практика).
ISBN 5-89194-208-9
Märksõnad: töösuhted ; töövaidlused ; kohtulahendid ; Venemaa ; õigusaktid ; dokumendid ; näidised
Kohaviit: 1-06-02289

SOTSIAALHOOLDUSÕIGUS

Reiserer, Kerstin. Der Pensionsvertrag. - 3., überarb. Aufl. - [Frankfurt am Main] : Verlag Recht und Wirtschaft, 2006. - 48 lk. - (Heidelberger Musterverträge ; 94).
ISSN 0438-9107
ISBN 3-8005-4248-X
Märksõnad: pensionid ; soodustused ; lepingud ; ettevõtjad ; tööandjad ; Saksamaa
Kohaviit: PL A/6487 ; 97

KARISTUSÕIGUS

Laitinen, Ahti ; Aromaa, Kauko. Rikollisuus ja kriminologia. - Tampere : Vastapaino, 2005. - 272 lk.
ISBN 951-768-163-1
Märksõnad: kriminaalpoliitika ; kuritegevus ; kriminoloogia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-04464

Malkmus, Katrin. Prostitution in Recht und Gesellschaft. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2005. - 238 lk. - (Würzburger Schriften zur Kriminalwissenschaft ; 19).
ISSN 1618-078X
ISBN 3-631-53278-4
Märksõnad: prostitutsioon ; õigusloome ; õigusajalugu ; ühiskond ; kontroll ; dissertatsioonid ; Saksamaa
Kohaviit: PL A/6401 ; 19

Wennerberg, Inka ; Marklund, Frederik ; Niméus, Olga. Effects of prison-release using electronic tagging in Sweden : report from a trial project conducted between 2001 and 2004. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : Fritze [distributör], 2005. - 28 lk. - (BRÅ-rapport ; 2005:8).
ISSN 1100-6676
ISBN 91-38-32186-6
Märksõnad: kriminaalpreventsioon ; kriminaalhooldus ; kurjategijad ; elektrooniline valve ; koduarest ; Rootsi
Kohaviit: PL A/6494 ; 2005, 8

MENETLUSÕIGUS

Доказательства и доказывание в судебном процессе : сборник материалов / сост.: Л. В. Тихомирова. - Москва : Тихомиров, 2006. - 77 lk. - (Судебная и судебно-арбитражная практика).
ISBN 5-89194-224-0
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; vahekohtumenetlus ; tõendamine (jur.) ; Venemaa ; kohtulahendid ; õigusaktid
Kohaviit: 1-06-02296

Споры о признании сделки недействительной : сборник документов / сост.: О. М. Оглоблина ; общ. ред.: М. Ю. Тихомиров. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Тихомиров, 2006. - 167 lk. - (Судебная и судебно-арбитражная практика).
ISBN 5-89194-132-5
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; tehingud ; lepingud ; kehtivus ; kohtulahendid ; Venemaa ; õigusaktid ; dokumendid ; /näidised
Kohaviit: 2-06-05976

Судебные споры : современная судебная практика, образцы исковых заявлений. Книга 1-3 / сост.: О. М. Оглоблина, Л. В. Тихомирова. - Москва : Тихомиров, 2006.
1. - 475 lk.
ISBN 5-89194-227-5
2. - 509 lk.
ISBN 5-89194-229-1
3. - 552 lk.
ISBN 5-89194-247-X
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; hagimenetlus ; kohtulahendid ; Venemaa ; dokumendid ; näidised
Kohaviit: 2-06-04841 ; 2-06-04842 ; 2-06-04843

RIIGIÕIGUS

Saraviita, Ilkka. Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. - Helsinki : Talentum, 2005. - XXXIV, 500 lk.
ISBN 952-14-0948-7
Märksõnad: põhiõigused ; inimõigused ; seaduslikkuse järelevalve ; Soome
Kohaviit: 2-06-04465

Strategic enforcement : powers and competences of equality bodies : report / Equinet Working Group 2 on Strategic Enforcement ; ed. by Soraya Obura, Fiona Palmer. - Brussels : Equinet, 2006. - 75 lk.
ISBN 2-930399-25-2
Märksõnad: võrdõiguslikkus ; õiguskaitse ; diskrimineerimine ; Euroopa Liidu maad ; asutused ; võimkond ; aruanded
Kohaviit: 3-06-01976

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2004. - [Helsinki] : [Sosiaali- ja Terveysministeriö], 2005. - 33 lk. - (Tasa-arvojulkaisuja ; 2005/2).
ISSN 1236-9977
ISBN 952-00-1764-X
Märksõnad: põhiõigused ; sooline võrdõiguslikkus ; sooline diskrimineerimine ; Soome
Kohaviit: PL A/5935 ; 2005, 2

Tierney, Stephen. Constitutional law and national pluralism. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2006. - XIV, 371 lk.
ISBN 0-19-929861-0
Märksõnad: konstitutsionalism ; natsionalism ; pluralism ; multikultuurilisus
Kohaviit: 2-06-04486

Verfassungsgebung und Verfassungsreform im In- und Ausland = Constitution making and constitutional reform in Germany and abroad : ein internationales Kolloquium aus Anlass des 65. Geburtstages von Hans-Peter Schneider / hrsg. von Jutta Kramer, Björn G. Schubert. - Baden-Baden : Nomos, 2005. - 294 lk. - (Föderalismus-Studien ; 17).
ISBN 3-8329-1298-3
Märksõnad: põhiseadused ; õigusloome ; õigusreformid ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Hispaania ; Korea ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6486 ; 17

HALDUSÕIGUS

Haridus : õigusaktide kogumik haridus- ja noorsootöötajatele : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Hansamentor, 2006. - CD-ROM.
ISSN 1736-3993
Märksõnad: haridus ; kõrgharidus ; õppekavad ; õigusaktid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00883

Jobb, Dean. Media law for Canadian journalists. - Toronto : Emond Montgomery Publications, 2006. - XVI, 432 lk.
ISBN 1-55239-093-4
Märksõnad: meedia ; sõnavabadus ; ajakirjandusvabadus ; informatsioonivabadus ; ajakirjanikud ; õiguslik seisund ; karistusõigus ; tsiviilõigus ; Kanada
Kohaviit: 2-06-03640

Rechts-Handbuch zum E-Government / hrsg. von Detlef Kröger, Dirk Hoffmann ; bearb. von Martin Eifert ... [et al.]. - Köln : Schmidt, 2005. - XXVIII, 392 lk.
ISBN 3-504-56089-4
Märksõnad: avalik haldus ; e-riik ; elektrooniline kommunikatsioon ; elektronpost ; andmekaitse ; õiguskaitse ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-03741

Topf, Jochen [et al.]. Antispam-Strategien : unerwünschte E-Mails erkennen und abwehren : Stand: März 2005 / Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. - Köln : Bundesanzeiger, 2005. - 170 lk.
ISBN 3-89817-496-4
Märksõnad: andmekaitsesüsteemid ; arvutiturve ; elektronpost ; internetireklaam
Kohaviit: 2-06-03638

MEDITSIINIÕIGUS

Meditsiin : õigusaktide kogumik meditsiinitöötajatele : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Hansamentor, 2006. - CD-ROM.
ISSN 1736-4361
Märksõnad: ravikindlustus ; hüvitised ; õigusaktid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00888

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Acta Societatis Martensis. 1. / Martensi Selts, Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; peatoim. Heiki Lindpere. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. - 268 lk.
ISSN 1736-3918
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; sõjaõigus ; Martens, Friedrich, 1845-1909 ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE A/2306 ; 1

Bühler, Michael W. ; Webster, Thomas H. Handbook of ICC arbitration : commentary, precedents, materials. - London : Sweet & Maxwell, 2005. - XXXVI, 657 lk.
ISBN 0-421-91370-3
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus ; Rahvusvaheline Kaubanduskoda. Vahekohus ; kaubanduskojad ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; /kommentaarid
Kohaviit: 2-06-04888

Macalister-Smith, Peter ; Schwietzke, Joachim. Public international law : concordance of the Festschriften = Droit international public : concordance des mélanges. - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006. - XLV, 736 lk.
ISBN 3-8305-1149-3
Märksõnad: avalik õigus ; artiklikogumikud ; bibliograafiad ; juubeliväljaanded
Kohaviit: 2-06-03730

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar