Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2006-2

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu stenogrammid. 6. kd. : VI istungjärk : 17. oktoober - 10. november 2005. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2006. - XXXVII, 399.-731. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-06-01028

BIALL handbook of legal information management / ed. by Loyita Worley. - Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2005. - XXIII, 316 lk.
ISBN 0-7546-4182-1
Märksõnad: õigusinfo ; õigusraamatukogud ; juhtimine ; infohaldus ; Suurbritannia ; Iirimaa ; käsiraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-06-02016

Biryukov, Alexander ; Shyrokova, Irina. Law and legal system of Ukraine. - Huntington, New York : Juris Publishing, 2005. - XV, 255 lk.
ISBN 1-57823-174-4
Märksõnad: õigussüsteemid ; tsiviilõigus ; ettevõtlus ; maksuõigus ; kohtusüsteemid ; põhiseadused ; Ukraina
Kohaviit: 2-06-01962

Riigikogu kroonika 01. 01.-31. 12. 2005 / koost. Piret Viljamaa, toim. Rita Hillermaa, Aaro Mõttus. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2006. - 128 lk. - Nimeregister lk. 126-128. - Sisaldab ka: Jarne, Aivar. Parlament ja valimised : Riigikogu aastal 2005.
Summary, lk. 124-125.
ISSN 1406-409X
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; õigusloome ; järelevalve ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1698 ; 2005

ÕIGUSKEEL

Daigneault, Edward W. Drafting international agreements in legal English. - Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005. - 136 lk.
ISBN 3-214-07681-7
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; inglise keel ; tekstiõpetus ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-06-00481

ÕIGUSAJALUGU

Ambach, Georg. Karl Saarmanni elu ja tegevus pärast 1940. aasta suvist pööripäeva. Karl Saarmanni juriidilise raamatukogu käekäik. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2005. - 68 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 28). - Bibl. lk. 15-18.
Karl Saarmann's life and activities after the midsummer 1940, lk. 67.
ISBN 9985-9540-7-6
ISSN 1406-5762
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; 1940-ndad ; juristid ; karistusõigus ; õigusteadlased ; bibliograafiad ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181 ; 28

Corpus iuris civilis : Text und Übersetzung. Bd. 4 : Digesten 21-27 / gemeinschaftlich übersetzt und herausgegeben von Okko Behrends ... [et al.]. - Heidelberg : Müller, 2005. - 531 lk.
ISBN 3-8114-4204-X
Märksõnad: Rooma õigus ; tsiviilõigus ; eraõigus ; rööptekstid ; ladina keel ; kreeka keel ; saksa keel
Kohaviit: 2-06-02843

TSIVIILÕIGUS

15 aastat omandi- ja maareformi. 12 aastat Eesti Õigusjärgsete Omanike Liitu : õnnestumisi ja möödalaskmisi / koost. Tiit Ulas. - Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006. - 235 lk.
ISBN 9985-70-222-0
Märksõnad: asjaõigus ; omandireformid ; maareformid ; omanikud ; õigusloome ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 3-06-01243

Curry-Sumner, Ian. All's well that ends registered? : the substantive and private international law aspects of non-marital registered relationships in Europe : a comparison of the laws of Belgium, France, the Netherlands, Switzerland and the United Kingdom. - Antwerp ; Oxford : Intersentia, 2005. - XXV, 600 lk. - (European Family Law Series ; 11).
ISBN 90-5095-532-0
Märksõnad: perekonnaõigus ; elukaaslased ; paarisuhted ; võrdlev õigusteadus ; rahvusvaheline eraõigus ; vabaabielu ; Euroopa ; Belgia ; Prantsusmaa ; Šveits ; Holland ; Suurbritannia
Kohaviit: PL A/5920 ; 11

Liin, Urve. Pärimisõigus. - Tallinn : Ilo, 2005. - 247 lk. - Bibl. lk. 228-235. - Aineregister lk. 237-247.
ISBN 9985-57-754-X
Märksõnad: pärimisõigus ; pärimine ; pärijad ; pärand ; testamendid ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-02583

Das spanische bürgerliche Gesetzbuch : Código civil español und spanisches Notargesetz : Text und Kommentar / [Übersetzung und Kommentar:] Wolfgang Sohst. - 3. Aufl. - Berlin : Xenomoi, 2005. - 420 lk. - Rööptekst hispaania k.
ISBN 3-936532-48-6
Märksõnad: notarid ; notariaaltoimingud ; seadustikud ; kommentaarid ; Hispaania
Kohaviit: 3-06-00174

VÕLAÕIGUS

Lunkova, Olga ; Sein, Karin ; Värv, Age. Eraõigus : kaasused : [õppematerjal]. - 2. tr. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2005. - 30 lk.
Märksõnad: tsiviilõigus ; eraõigus ; lepingud ; nõudeõigus ; asjaõigus ; kaasused (jur.) ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-02954

Volens, Urmas. Müügileping. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006. - 198 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. lk. 9-10. - Lepingute näidised lk. 177-186. - Õigusaktid lk. 187-188. - Riigikohtu lahendid lk. 189-193.
ISBN 9985-9690-1-4
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; müügilepingud ; müümine ; ettevõtlus ; õigusaktid ; kohtulahendid , Eesti
Kohaviit: 2-06-03179

INTELLEKTUAALNE OMAND

Kartus, Raul ; Ostrat, Jaak. Leiutis ja patendinõudlus : metoodilised juhised / [eess.: Toomas Lumi]. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Patendiamet, 2006. - 69 lk.
ISBN 9985-9340-8-3
Märksõnad: tööstusomand ; leiutised ; patentimine
Kohaviit: 2-06-03320

Koo, Dae-hwan. Information technology and law : computer programs and intellectual property law in the US, Europe, Japan, Korea. - Seoul, Korea : Pakyoungsa, 2005. - XVI, 509 lk.
ISBN 89-7189-205-6
Märksõnad: patendid ; arvutiprogrammid ; tarkvara ; infotehnoloogia ; õiguskaitse ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa ; Jaapan ; Korea
Kohaviit: 3-06-00160

Ostrat, Jaak. Kaitsmata toodang on probleemide allikas : tööstusomandi ABC. - Tallinn : Juura, 2006. - 67 lk.
ISBN 9985-75-188-4
Märksõnad: tööstusomand ; õiguskaitse ; Eesti
Kohaviit: 2-06-02353

Pisuke, Heiki. Autoriõiguse alused. - Tallinn : KPMS & Partnerid, 2006. - 103 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 9949-13-489-7
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; autorsus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-03079

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon : kaheksas redaktsioon (2006) : metoodilised juhised / eess.: Toomas Lumi ; tlk. Anne Erlach, Elle Mardo ... jt. - Tallinn : Patendiamet, 2006. - 124 lk.
ISBN 9985-9340-7-5
Märksõnad: tööstusomand ; patendid ; klassifikatsioonid
Kohaviit: 1-06-00958

Välimäki, Mikko. Oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja niiden lisensointi : ohjelmistotuoteliiketoiminnan juridinen perusta. - Helsinki : Turre, 2006. - X, 256 lk.
ISBN 952-91-9926-0
Märksõnad: autoriõigus ; arvutiprogrammid ; tarkvara ; patendid ; litsentsid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-03563

ÄRIÕIGUS

Estonia : business law handbook / ed. Igor S. Oleynik. - Washington, DC : International Business Publications, 2005. - 363 lk. - (World Business Law Handbook Library).
ISBN 0-7397-7356-9
Märksõnad: ettevõtlus ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 3-06-00303

Hagström, Mariana ; Teder, Indrek ; Rüütel, Risto. Competition law for undertakings. - Tallinn : Lawfirm Teder, Glikman & Partnerid, 2006. - 106 lk.
Märksõnad: konkurentsiõigus ; ettevõtted ; ettevõtjad ; koostöö ; lepingud ; konkurents (maj.) ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti
Kohaviit: 2-06-04351

Villems, Toomas. Majandusaasta aruande koostamine. - Tallinn : Teabekirjandus OÜ, 2006. - 248 lk. + CD-ROM.
Märksõnad: raamatupidamine ; ettevõtted ; aruandlus ; aruanded ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-02314

Whittaker, Simon. Liability for products : English law, French law, and European harmonisation. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. - LXIII, 687 lk.
ISBN 0-19-825613-2
Märksõnad: tarbijakaitse ; tarbijakaitseõigus ; võrdlev õigusteadus ; tootevastutus ; võlaõigus ; Inglismaa ; Prantsusmaa ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-06-03431

Äriseadustik 2006 : muudatused ja kommentaarid / komment. Kari-Paavo Koch. - Tallinn : Teabekirjanduse OÜ, 2006. - 288 lk. + CD-ROM.
Märksõnad: ettevõtlus ; äriühinguõigus ; Eesti ; seadustikud ; kommentaarid ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-06-02996

MAAÕIGUS

Oidermaa, Enno. Nõuded ja vastutus ehitusõiguses : õiguslik regulatsioon ja praktika : [doktoritöö] / juhendaja: Ants Kukrus. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2006. - 223 lk. - (Akadeemia Nord. Väitekirjad). - CV lk. 220-221. - Bibl. lk. 193-200, 222. - Teadusettekannete nimestik lk. 223.
Liability for building : legal regulation and practice, lk. 214-219.
ISBN 9985-9674-3-7
ISSN 1406-5762
Märksõnad: ehitus ; ehituskorraldus ; järelevalve ; lepingud ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: 3-06-01447

Oidermaa, Enno. Nõuded ja vastutus ehitusõiguses : õiguslik regulatsioon ja praktika : doktoriväitekirja autoreferaat / juhendaja: Ants Kukrus. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2006. - 65 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 31). - CV lk. 62-63. - Bibl. lk. 64. - Teadusettekannete nimestik lk. 65.
Liability for building : legal regulation and practice, lk. 58-61.
ISSN 1406-5762
Märksõnad: ehitus ; ehituskorraldus ; järelevalve ; lepingud ; autoreferaadid ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181 ; 31

Omaniku õigused ja külalise õigused eramaal / eess.: Jaanus Aun. - Tallinn : Erametsakeskus, 2006. - 7 lk. koos kaanega.
Märksõnad: maaomand ; eramaa ; omandiõigus ; Eesti
Kohaviit: 2-06-04366

KESKKONNAÕIGUS

Etverk, Ivar. Taasiseseisvunud Eesti metsapoliitika ja -seadusandluse kujunemine (aastani 2005) / eess.: Kaupo Ilmet. - Tartu : Eesti Metsaselts, 2005. - 363 lk. - Isikunimede register lk. 360-363.
ISBN 9985-9602-4-6
Märksõnad: metsandus ; metsanduspoliitika ; metsad ; metsakaitse ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 3-06-00810

TÖÖÕIGUS

Toomla, Helve. Töölepingu sõlmimine. - Tallinn : Eesti Ametiühingute Keskliit, 2006. - 41 lk.
Märksõnad: töölepingud ; töövaidlused ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-03238

SOTSIAALHOOLDUSÕIGUS

Боровкова, Елена. Выбор с гарантией : пенсионное накопительное страхование в Эстонии. - Таллинн : Ingri, 2005. - 40 lk.
ISBN 9985-9459-9-9
Märksõnad: pensionid ; pensionikindlustus ; kogumispension ; Eesti
Kohaviit: 2-06-02349

Tavits, Gaabriel. Sotsiaalhooldusõigus. - Tallinn : Juura, 2006. - 147 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. 144-147 ja joonealustes märkustes.
ISBN 9985-75-191-4
Märksõnad: sotsiaaltoetused ; pensionid ; hüvitised ; ravikindlustus ; pensionikindlustus ; töötuskindlustus ; rahvusvaheline sotsiaalõigus ; Eesti ; Euroopa ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-06-02905

MAKSUÕIGUS

Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega : õigusaktide kogumik seisuga 1. märts 2006 : Lasse Lehise kommentaaridega / Eesti Maksuteadlaste Selts ; kogumiku koost. ja tekstide toim. Martin Huberg, Ivo Raudjärv. - Tartu : Casus, 2006. - 889 lk.
ISSN 1406-8028
Märksõnad: maksustamine ; õigusaktid ; Eesti ; kommentaarid ; kohtulahendid
Kohaviit: PE A/2044 ; 2006

Taxation : an interdisciplinary approach to research / ed. by Margaret Lamb... [et al.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - XI, 316 lk.
ISBN 0-19-924293-3
Märksõnad: maksustamine ; maksupoliitika ; uuringud ; õiguslikud aspektid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-06-03583

KARISTUSÕIGUS

Ambach, Georg. Karl Saarmann kui Eesti kriminaalõiguse formeerija ja arendaja : [doktoritöö] / juhendajad: Peeter Järvelaid, Ene Grauberg. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2006. - 202 lk. - (Akadeemia Nord. Väitekirjad). - CV lk. 199-200. - Bibl. lk. 148-168, 201. - Teadusettekannete nimestik lk. 202.
Karl Saarmann als der Gestalter und Entwickler des estländischen Strafrechts, lk. 190-198.
ISBN 9985-9674-0-2
ISSN 1406-5762
Märksõnad: kriminaalõigus ; reformid ; 1918-1940 ; õigusajalugu ; juristid ; õigusteadlased ; dissertatsioonid , Eesti
Kohaviit: 3-06-01457

Амбах, Георг. Карл Тынисович Саарман[н] - создатель и реформатор Эстонского уголовного права : автореферат докторской диссертации / juhendajad: Peeter Järvelaid, Ene Grauberg. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2006. - 60 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 32). - CV lk. 57-58. - Bibl. lk. 59. - Teadusettekannete nimestik lk. 60.
Karl Saarmann als der Gestalter und Entwickler des estländischen Strafrechts, lk. 52-56.
ISSN 1406-5762
Märksõnad: kriminaalõigus ; reformid ; 1918-1940 ; õigusajalugu ; juristid; õigusteadlased ; autoreferaadid ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181; 32

Ambach, Georg ; Kalmet, Tanel ; Eerik, Meelis. Konverentsi "Eesti karistusõiguse arenguteed omariikluse oludes" ettekandeid. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2005. - 32 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 24).
ISBN 9985-9540-3-3
ISSN 1406-5762
Märksõnad: reformid ; konverentsikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181 ; 28

Kuritegevust mõjutavad sotsiaalmajanduslikud ja demograafilised tegurid / koost. Toomas Raus, Liis Timmusk. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005. - 86 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 3). - Bibl. lk. 63-65.
Summary, lk. 60-62.
ISBN 9985-9359-5-0
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kriminoloogia ; kriminaalpoliitika ; kuritegevus ; uuringud ; majanduslikud aspektid ; sotsiaalsed aspektid ; statistilised andmed , Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 3

Nuuma, Poigo. Karistusõigus : eriosa : õppevahend / Tallinna Tehnikaülikool, avaliku sektori majanduse instituut, majandusõiguse õppetool. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2006. - 282 lk.
ISBN 9985-59-608-0
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; seadustikud ; õigusaktid ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-04383

Pikamäe, Priit. Tahtluse struktuur. Tahtlus kui koosseisupäraste asjaolude teadmine. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. - 156 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 17). - Autori publikatsioonid lk. 153. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 135-141.
Die Struktur des Vorsatzes. Der Vorsatz als Wissen der tatbestandsmässigen Umstände, lk. 142-151.
ISBN 9949-11-281-8
ISSN 1406-6394
Märksõnad: karistusõiguse üldosa ; tahtlus ; õigusteooria ; süüteod ; karistused ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: PE A/1819 ; 17

Rikosoikeudellisia kirjoituksia. 8, Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu / [toimittajat: Petri Jääskeläinen ... [et al.]]. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XII, 559 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 268).
ISBN 951-855-250-9
ISSN 0356-7206
Märksõnad: kriminaalpoliitika ; kriminaalmenetlus ; õigusfilosoofia ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1815 ; 268

MENETLUSÕIGUS

Blake, Susan Heather. A practical approach to effective litigation. - 6th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XXX, 616 lk.
ISBN 1-84174-010-1
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; advokaadid ; hagimenetlus ; dokumendid ; Suurbritannia ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-01897

Fatima, Shaheed. Using international law in domestic courts. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2005. - LI, 347 lk.
ISBN 1-84113-515-1
Märksõnad: kohtud ; siseriiklik õigus ; rahvusvaheline õigus ; seaduste tõlgendamine ; Euroopa Liidu õigus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-06-02036

Knuts, Gisela. Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XXIV, 261 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 270).
ISBN 951-855-252-5
ISSN 0356-7206
Märksõnad: kohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; lepitamine ; vahekohtud ; Soome ; Rootsi ; Norra ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 270

Kroonberg, Riina. Kriminaalmenetlus : kaasused : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2005. - 36 lk.
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; kohtulahendid ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-02321

Riigikohus 2005 : lahendid ja kommentaarid : Riigikohtu väljaanne / koost. Tanel Kask ; komment.: Sirje Kaljumäe, Irene Kull, Liis Hallik, Heinrich Schneider. - Tallinn : Juura, 2006. - 1332 lk. - Abistav üldregister lk. 5-9. - Sisujuhid lk. 1179-1281. - Kommentaarid lk. 1283-1332. - Seljapealkiri: Riigikohtu lahendid 2005.
ISBN 9985-75-195-4
ISSN 1736-1389
Märksõnad: kohtulahendid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1573 ; 2005

RIIGIÕIGUS

Chancellor of Justice of the Republic of Estonia : guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes / foreword: Allar Jõks. - Tallinn : Chancellor of Justice, 2006. - 21 lk. + 1 leht ümbrikus.
Märksõnad: õiguskantslerid ; ombudsmanid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti
Kohaviit: 2-06-03325

Grauberg, Indrek. Riik muutuvas maailmas : modernsest postmodernsesse : [doktoritöö] / juhendaja: Rein Müllerson. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2006. - 183 lk. - (Akadeemia Nord. Väitekirjad). - CV lk. 179-181. - Bibl. lk. 128-140, 182. - Teadusettekannete nimestik lk. 183.
State in a changing world : from modern into postmodern, lk. 141-178.
ISBN 9985-9674-2-9
ISSN 1406-5762
Märksõnad: õigusteooria ; ühiskond ; iseseisvus (pol.) ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: 3-06-01441

Grauberg, Indrek. Riik muutuvas maailmas : modernsest postmodernsesse : doktoriväitekirja autoreferaat / juhendaja: Rein Müllerson. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2006. - 59 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 33). - CV lk. 56-57. - Bibl. lk. 58. - Teadusettekannete nimestik lk. 59.
State in a changing world : from modern into postmodern, lk. 31-55.
ISSN 1406-5762
Märksõnad: õigusteooria ; ühiskond ; iseseisvus (pol.) ; autoreferaadid ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181 ; 33

Interpreting constitutions : a comparative study / ed. by Jeffrey Goldsworthy. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2006. - XVI, 353 lk.
ISBN 0-19-927413-4
Märksõnad: põhiseadused ; seaduste tõlgendamine ; õigusfilosoofia ; võrdlevuuringud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-06-03428

Канцлер юстиции Эстонской Республики : слежение за конституционностью. Защита основных прав и свобод. Разрешение дискриминационных споров / предисл.: Аллар Йыкс.  -Таллинн : Канцлер юстиции, 2006. - 22 lk. + 1 leht ümbrikus.
Märksõnad: õiguskantslerid ; ombudsmanid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti
Kohaviit: 2-06-04371

Öhlinger, Theo. Verfassungsrecht. - 6., überarb. und erw. Aufl. - Wien : WUV Universitätsverlag, 2005. - 496 lk.
ISBN 3-85114-922-X
Märksõnad: põhiseadused ; põhiõigused ; konstitutsioonikohtud ; Austria ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-02842

HALDUSÕIGUS

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 16. oktoober 2005 : dokumente ja materjale / koost. Mare Orav, Epp Maaten. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2006. - 353 lk.
ISBN 9985-9649-1-8
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; valimised ; statistilised andmed ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 3-06-01379

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Crawford, James. The creation of states in international law. - 2nd ed. - Oxford : Clarendon Press, 2006. - LXXII, 870 lk.
ISBN 0-19-826002-4
Märksõnad: riigid ; iseseisvus (pol.) ; õigusjärglus ; õigusteooria
Kohaviit: 2-06-02045

Kalmet, Tanel. Universaalsed õigused multireligioosses maailmas : rahvusvaheliste ja islami normide konflikt ning dialoogiotsingud : [doktoritöö] / juhendaja: Rein Müllerson. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2006. - 244 lk. - (Akadeemia Nord. Väitekirjad). - CV lk. 240-242. - Bibl. lk. 215-230, 243. - Teadusettekannete nimestik lk. 244.
Universal rights in the multireligious world : conflict between the international and islamic norms and the quest for a dialogue, lk. 231-239.
ISBN 9985-9674-1-0
ISSN 1406-5762
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; normid ; islam ; õigusteooria ; metodoloogia ; religioon ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: 3-06-01444

Kalmet, Tanel. Universaalsed õigused multireligioosses maailmas : rahvusvaheliste ja islami normide konflikt ning dialoogiotsingud : doktoriväitekirja autoreferaat / juhendaja: Rein Müllerson. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2006. - 37 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 30). - CV lk. 34-35. - Bibl. lk. 36. - Teadusettekannete nimestik lk. 37.
Universal rights in the multireligious world : conflict between the international and islamic norms and the quest for a dialogue, lk. 29-33.
ISSN 1406-5762
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; normid ; islam ; õigusteooria ; metodoloogia ; religioon ; autoreferaadid ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181 ; 30

Мигачев, Юрий ; Тихомиров, Сергей. Военное право : учебник. - Москва : Юрлитинформ, 2005. - 463 lk.
ISBN 5-93295-123-0
Märksõnad: sõjaõigus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-06-01918

INIMÕIGUSED

Baderin, Mashood A. International human rights and islamic law. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XXI, 279 lk. - (Oxford Monographs in International Law).
ISBN 0-19-928540-3
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; põhiõigused ; islam ; religioossed aspektid
Kohaviit: 2-06-0381

Grauberg, Indrek ; Merimaa, Mare ; Kalmet, Tanel ; Oidermaa, Enno. Konverentsi "Inimõiguste ja -vabaduste tagamine tänapäeva Eestis" ettekandeid. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2005. - 48 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 26). - Bibl. artiklite lõpus.
ISBN 9985-9540-5-X
ISSN 1406-5762
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; tööõigus ; ehitus ; religiooniõigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/2181 ; 26

Labour rights as human rights / Academy of European Law, European University Institute in collaboration with the Center for Human Rights and Global Justice, New York University School of Law ; ed. by Philip Alston... [et al.] - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. - VIII, 253 lk. - (The Collected Courses of the Academy of European Law ; 14/1).
Märksõnad: põhiõigused ; töökaitse ; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ; sotsiaalkaitse ; loengud , Euroopa Liidu õigus
Kohaviit: PL A/4596 ; 14, 1

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

Swiss rules of international arbitration : commentary / ed. by Tobias Zuberbühler ... [et al.]. - Zürich [etc.] : Schulthess Juristische Medien ; [The Hague] : Kluwer Law International, 2005. - XXXIII, 442 lk.
ISBN 90-411-2411-X
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus ; vahekohtud ; vahekohtumenetlus ; Šveits ; eeskirjad ; kommentaarid
Kohaviit: 2-06-02850

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar