Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2006-1

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
 

X Riigikogu stenogrammid 2005. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005- .
3. köide : V istungjärk : 11. aprill - 19. mai 2005. - 2005. - XLII, 795.-1203. lk. + hääletustabelid.
4. köide : V istungjärk : 30. mai - 16. juuni 2005. Erakorraline istungjärk 20. juuni. Erakorraline istungjärk 28. juuni. - 2005. - XXXVI, 1205.-1601. lk. + hääletustabelid.
5. köide. : VI istungjärk : 12. september - 13. oktoober 2005. - 2005. - XXXVI, 1.-398. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-05-02895 ; 3-05-02896 ; 3-06-00023

Slotte, Pamela. Mänskliga rättigheter, moral och religion : om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2005. - 471 lk.
ISBN 951-765-280-1
Märksõnad: õigusfilosoofia ; moraa ; religioon ; pluralism ; inimõigused ; teoloogiline esteetika ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-06-00202

Õigus - kas ühiskonna ja majanduse teener või valitseja? : konverentsiraamat : [28. oktoober 2004, Tallinn] / Advokaadibüroo Paul Varul ; toim. Maire Kasemaa ; tlk. Toomas Hõbemägi, Maia Tamm. - Tallinn : Eesti Ekspressi Kirjastus, 2005. - 127 lk. - Ettekannete kokkuvõtted inglise ja vene k.
ISBN 9949-13-093-X
Märksõnad: õiguspoliitika ; õigusloome ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-05-10324

ÕIGUSKEEL

Laffranque, Rodolphe. Prantsuse õiguskeel = Le français juridique. - Tallinn : Juura, 2005. - 158 lk. - (Juura keeleraamat). - Prantsuse-eesti sõnastik lk. 149-158. - Tekst prantsuse k. - Eessõna ka eesti k.
ISBN 9985-75-181-7
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; prantsuse keel ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-09800

Новый юридический словарь : 6500 терминов / под ред. А. Азриляна. - Москва : Институт новой экономики, 2006. - 1087 lk.
ISBN 5-89378-016-7
Märksõnad: oskussõnastikud ; õigusteadus ; leksikonid ; Venemaa
Kohaviit: 1-05-03195

ÕIGUSAJALUGU

Kibal, Birgit ; Pirsko, Priit ; Tannberg, Tõnu ; Valge, Jaak. Juurdepääsupiirangud arhivaalidele Euroopas ja Venemaal : ajalooline kujunemine ja tänapäev. - Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2005. - 149 lk. - (Eesti Ajalooarhiivi toimetised ; 13). - Bibl. lk. 142-149.
Restrictions on access to documents in Europe and Russia : historical formation and today, lk. 133-141.
ISSN 1406-0760
ISBN 9985-858-46-8
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; andmekaitse ; arhiividokumendid ; Euroopa ; Venemaa ; juurdepääs informatsioonile ; õigusaktid
Kohaviit: PE A/1518 ; 13

Küpper, Herbert. Einführung in die Rechtsgeschichte Osteuropas. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2005. - 709 lk. - (Studien des Instituts für Ostrecht München ; 54).
ISSN 0073-8492
ISBN 3-631-54103-1
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; keskaeg ; Lüübeki õigus ; õigusaktid ; Ida-Euroopa ; Eesti ; Leedu
Kohaviit: PL A/1981 ; 54

Mälksoo, Lauri. The context of international legal arguments : "positivist" international law scholar August von Bulmerincq (1822-1890) and his concept of politics. - New York : New York University School of Law, 2005. - 45 lk. - (International Law and Justice Working Papers. History and Theory of International Law Series ; 2005/13). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISSN 1552-6275
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; õigusteadlased ; õigusteadus ; 19. saj. ; baltisakslased
Kohaviit: PL B/5167 ; 2005, 13

Peep, Viljar. Eesti sotsiaalpoliitilise õigusloome arengujooned 1. omariiklusajal. - Tallinn : Argo, 2005. - 239 lk. - Bibl. lk. 229-235.
Summary, lk. 236-239.
ISBN 9949-415-44-6
Märksõnad: õigusajalugu ; 1918-1940 ; õigusloome ; sotsiaalpoliitika ; tööõigus ; Eesti ; sotsiaalhoolekanne
Kohaviit: 2-06-01221

TSIVIILÕIGUS

Реституция прав собственности : сборник. - Москва : Посев, 2005. - 312 lk. - (На пути к будущей России).
ISBN 5-8582-4160-3
Märksõnad: omand ; omandiõigus ; varaline õigus ; restitutsioon (jur.) ; Euroopa ; Venemaa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 1-06-00115

Шихов, Алексей. Страховое право : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2006. - 293 lk.
ISBN 5-9516-0175-4
Märksõnad: kindlustus ; kindlustusõigus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-06-00112

VÕLAÕIGUS

Ikla, Inna ; Johansoo, Helje ; Kaus, Katrin ; Kull, Irene ; Käerdi, Martin ; Mets, Victoria ; Paal, Kaupo ; Parkel, Kaisa ; Tropp, Mare ; Volens, Urmas. Lepingud 2 / retsensent: Villu Kõve. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2005. - 303.-936. lk. + CD-ROM.
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepingud ; lepinguõigus ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-09871

Product liability in comparative perspective / ed. by Duncan Fairgrieve. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - XIII, 363 lk.
ISBN 0-521-84723-0
Märksõnad:
tsiviilõigus ; tootevastutus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad ; Ameerika Ühendriigid ; Jaapan ; artiklikogumikud
Kohaviit:
2-06-00244

Захарьина, Алена. Договор купли-продажи недвижимости : учет, налоги, арбитраж : практическое пособие. - Москва : ЗАО ИКЦ ДИС, 2005. - 126 lk. - (Коммерческие договоры).
ISBN 5-9569-0016-4
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepingud ; ostmine ; müümine ; kinnisvara ; Venemaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-06-00113

PEREKONNAÕIGUS

Mõistlik, Piret. Isikunime õiguslik korraldus. Nimeseaduse kommentaarid. - Tallinn : Juura, 2005. - 315 lk. - Bibl. lk. 106-116, 302-310. - Märksõnastik lk. 311-315.
ISBN 9985-75-178-7
Märksõnad: tsiviilõigus ; isikunimed ; õigusaktid ; kommentaarid ; õigusajalugu ; 1918-1940 ; 1990-ndad ; Eesti
Kohaviit: 2-06-00799

Stark, Barbara. International family law : an introduction. - Burlington, VT : Ashgate, 2005. - 278 lk.
ISBN 0-7546-2347-5
Märksõnad: tsiviilõigus ; peresuhted ; lapsendamine ; perevägivald ; rahvusvaheline eraõigus
Kohaviit: 2-05-10416

ELAMUÕIGUS

Merimaa, Mati. Eluaseme õiguslik regulatsioon : asja-, võla- ja ühinguõiguslikud aspektid. - Tallinn : Ilo, 2005. - 232 lk. - Bibl. lk. 106-108. - Märksõnaline sisujuht lk. 231-232.
ISBN 9985-57-737-X
Märksõnad: tsiviilõigus ; eluruumid ; omandiõigus ; korteriomand ; korteriühistud ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-09921

INTELLEKTUAALNE OMAND

Intellectual property and private international law : heading for the future / ed. by Josef Drexl, Annette Kur. - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2005. - XII, 371 lk. - (IIC Studies : Studies in Industrial Property and Copyright Law ; 24).
ISSN 0930-2395
ISBN 1-84113-539-9
Märksõnad: autoriõigus ; õiguskaitse ; patendid ; tsiviilkohtumenetlus ; rahvusvaheline eraõigus ; Euroopa Liidu õigus
Kohaviit: PL A/6257 ; 24

Ostrat, Jaak. Patendist tulenevate õiguste teostamine : metoodilised juhised / [eess.: Toomas Lumi]. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Patendiamet, 2005. - 53 lk.
ISBN 9985-9340-6-7
Märksõnad: tööstusomand ; leiutised ; patendid ; patentimine ; õiguskaitse ; Eesti
Kohaviit: 2-06-01319

Stokes, Simon. Digital copyright : law and practice. - 2nd ed. - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2005. - XXXV, 195 lk.
ISBN 1-84113-514-3
Märksõnad: autoriõigus ; digitaalinformatsioon ; andmebaasid ; andmekaitse ; elektrooniline kaubandus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-10408

Wilson, Caroline. Intellectual property law in a Nutshell. - 2nd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2005. - 128 lk. - (Nutshells).
ISBN 0-421-891-505
Märksõnad: autoriõigus ; õiguskaitse ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-10229

ÄRIÕIGUS

Leppik, Enn. 277 majandustehingut raamatupidamises : praktilised näited. - Tartu : Rafiko Kirjastus, 2005. - 343 lk.
ISBN 9985-9213-7-2
Märksõnad: raamatupidamine ; äritehingud ; käsiraamatud ; näidised ; Eesti
Kohaviit: 1-06-00603

Вабищевич, Светлана. Предпринимательское (хозяйственное) право Республики Беларусь : монография. - Минск : Молодежное научное общество, 2005. - 447 lk.
ISBN 985-6609-61-5
Märksõnad: ettevõtlus ; majandusõigus ; Valgevene
Kohaviit: 1-06-00103

Varul, Paul ; Kaljurand, Aldo ; Mailend, Ants ; Pikmets, Helmut ; Tolstov, Leonid. Äriühingu juhtorganid : äriühingu juhtorganite liikmete õigused, kohustused ja vastutus. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2005. - 208 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat).
ISBN 9985-9618-9-7
Märksõnad: äriühingud ; äriühinguõigus ; osaühingud ; juhatused ; kohustused ; vastutus ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-05-10599

MAKSUÕIGUS

Maksuviidad 2006 / koost. Kadri Arula. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2005. - 196 lk. - (Äripäeva raamat). - Märksõnad lk. 193-196.
ISBN 9985-9663-1-7
Märksõnad: tulumaks ; käibemaks ; maksukorraldus ; maksustamine ; õigusaktid ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti
Kohaviit: PE A/2266

KESKKONNAÕIGUS

Salila, Jari. Metsäalueen oikeudellisesta asemasta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2005. - XXXVI, 306 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 266).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-247-9
Märksõnad: metsandus ; metsakaitse ; looduskaitse ; õigusloome ; Soome ; Rootsi ; Kanada ; Saksamaa ; Briti Kolumbia ; võrdlev õigusteadus ; /dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 266

TÖÖÕIGUS

Contractualism in employment services : a new form of welfare state governance / ed. by Els Sol, Mies Westerveld. - The Hague : Kluwer Law International ; Biggleswade : Turpin [distributor], 2005. - XVIII, 412 lk. - (Studies in Employment and Social Policy ; 29).
ISSN 1568-2536
ISBN 90-411-2405-5
Märksõnad: töölepingud ; tööhõivepoliitika ; tööpuudus ; avalikud teenused ; heaoluriik ; Austraalia ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/192 ; 29

Hanau, Peter ; Adomeit, Klaus. Arbeitsrecht. - 13., neu bearb. Aufl. - [Neuwied] : Luchterhand, 2005. - XXII, 327 lk. - (Juristische Lernbücher. JA Studium).
ISBN 3-472-06022-0
Märksõnad: töölepingud ; töösuhted ; vallandamine ; töövaidlused ; Saksamaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-09708

Naistöötajate õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse ABC / eess.: Jane Zhang ; sissej.: Ingeborg Heide. – Kordustr. - Tallinn : Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni Eesti Nõukogu, 2005. - 113 lk. - Raamatus viidatud ILO konventsioonide ja soovituste loetelu, lk. 103-107. - Terminid inglise ja eesti k., lk. 108-113.
Märksõnad: naistöötajad ; naiste õigused ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised organisatsioonid ; sooline diskrimineerimine ; võrdõiguslikkus ; rahvusvahelised lepingud ; käsiraamatud ; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
Kohaviit: 2-06-01284

Töökeskkond 2005/2006. - Tallinn : Agitaator, 2005. - 415 lk. + CD-ROM. - Õigusaktid lk. 92-415.
ISBN 9985-9622-0-6
ISBN 9985-9622-1-4 (CD-ROM)
Märksõnad: töölepingud ; töötervishoid ; töökaitse ; töökeskkond ; töövaidlused ; Eesti ; õigusaktid ; kommentaarid ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-06-00859

Töölepingu koostamine : ametijuhendid ja kommentaarid / koost. Virgo Aruste. - Tallinn : Hansa Äriteenused, 2005. - 55 lk. + CD-ROM.
ISBN 9949-13-307-6
ISBN 9949-13-309-2 (CD-ROM)
Märksõnad: ametijuhendid ; töölepingud ; kommentaarid ; õigusaktid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit:
2-06-01425

KARISTUSÕIGUS

Kimpimäki, Minna. Universaaliperiaate kansainvälisessä rikosoikeudessa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2005. - LI, 326 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 264).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-243-6
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; rahvusvahelised kuriteod ; õigusemõistmine ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 264

Matikkala, Jussi. Tahallisuudesta rikosoikeudessa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2005. - XLII, 605 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 263).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-242-8
Märksõnad: karistusõiguse üldosa ; tahtlus ; kuriteod ; võrdlev analüüs ; Soome ; Rootsi ; Taani ; Norra ; Saksamaa ; Inglismaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 263

Samson, Erich. Kriminaalõiguse eriosa / tlk. Olavi Jaggo. - Tartu : Eesti Õiguskeskus, 2005. - 230 lk. - (Õppematerjal kohtunikele ; 2005). - Originaali tiitel: Strafrecht BT.
ISBN 9985-9630-3-2
Märksõnad: kriminaalõigus ; kriminaalõiguse eriosa ; kuriteod ; käsiraamatud ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-00618

MENETLUSÕIGUS

Hodgson, Jacqueline. French criminal justice : a comparative account of the investigation and prosecution of crime in France. - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2005. - XVI, 281 lk.
ISBN 1-84113-429-5
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; uurimistoimingud (jur.) ; jälitustegevus ; Prantsusmaa ; Suurbritannia ; võrdlev analüüs
Kohaviit: 2-06-00248

Осипова, Юлия. Защита прав в уголовном процессе : советы адвоката. - Москва : Эксмо, 2006. - 190 lk. - (Защити свои права).
ISBN 5-699-11962-0
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; õiguskaitse ; õigusabi ; advokaadid ; nõuanded ; Venemaa
Kohaviit: 1-05-03196

Siitari-Vanne, Eija. Hallintolainkäytön tehostaminen : tutkimus hallintolainkäytön organisaatio- ja prosessisäännösten kehittämistarpeista. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2005. - LXVIII, 840 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 265).
ISSN 0356-7206
ISBN 951-855-244-4
Märksõnad: halduskohtumenetlus ; edasikaebemenetlus ; inimõigused ; õiguskaitse ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 265

Стольникова, Мария. Справочник адвоката по гражданскому процессу. - Москва : Проспект, 2006. - 631 lk.
ISBN 5-482-00436-8
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; kohtulahendid ; advokaadid ; käsiraamatud ; Venemaa
Kohaviit: 2-05-10376

Vahtre, Lauri. Eesti Advokatuuri ajalugu 1919-1994. - Tallinn : Ilo, 2005. - 396 lk. - Bibl. lk. 203-204. - Eesti Advokatuuri liikmete nimestik 1919-2005, lk. 205-394.
ISBN 9987-57-761-2
Märksõnad: advokatuur ; advokaadid ; Eesti ; ajalugu ; nimestikud
Kohaviit: 2-06-00724

RIIGIÕIGUS

Allen, Michael J. ; Thompson, Brian. Cases and materials on constitutional and administrative law. - 8th ed. - Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2005. - XXXIV, 795 lk.
ISBN 0-19-927879-2
Märksõnad: õiguskantslerid ; kohtuasjad ; haldusõigus ; Suurbritannia ; Euroopa Liidu õigus ; dokumendid ; õigusaktid ; kommentaarid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-09696

Anderson, Gavin W. Constitutional rights after globalization. - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2005. - XIII, 156 lk.
ISBN 1-84113-448-1
Märksõnad: konstitutsionalism ; globaliseerumine ; põhiõigused ; õigusfilosoofia
Kohaviit: 2-05-10405

Fleiner, Thomas ; Misic, Alexander ; Töpperwien, Nicole. Swiss constitutional law. - The Hague : Kluwer Law International ; Bern : Staempfli Publishers, 2005. - 306 lk.
ISBN 90-411-2404-7
Märksõnad: põhiseadused ; õigusallikad ; föderalism ; põhiõigused ; õiguskaitse ; Šveits
Kohaviit:
2-05-09725

Ipsen, Jörn. Staatsrecht. 1.-2. - [Neuwied] : Luchterhand, 2005. - (Juristische Lernbücher. JA Studium).
1 : Staatsorganisationsrecht. - 17., überarb. Aufl. - XXV, 350 lk.
ISBN 3-472-06321-1
2 : Grundrechte. - 8., überarb. Aufl. - XXIV, 306 lk.
ISBN 3-472-06132-4
Märksõnad: riigivõimuorganid ; kohtud ; põhiseadused ; õigusriik ; põhiõigused ; inimõigused ; Saksamaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-09709 ; 2-05-09710

Jõks, Allar. Eesti Vabariigi õiguskantsler : põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja / Õiguskantsleri Kantselei. - Tallinn, 2005. - 19 lk. + lisa: õiguskantslerile avalduse esitamise blankett.
Märksõnad: põhiseaduslikkuse järelevalve ; õiguskantslerid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-00705

Manssen, Gerrit. Staatsrecht II : Grundrechte. - 4. Aufl. - München : Beck, 2005. - XXVI, 264 lk. - (Grundrisse des Rechts).
ISBN 3-406-53820-7
Märksõnad: põhiõigused ; inimõigused ; Saksamaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-05-03244

Reforming federalism - foreign experiences for a reform in Germany : reports of a symposium held in Trier on December 2nd to 4th, 2004 / ed. by Gerhard Robbers. - Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2005. - 148 lk. - (Rechtspolitisches Symposium ; 3).
ISSN 1610-8906
ISBN 3-631-54621-1
Märksõnad: föderalism ; reformid ; liitriigid ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/5843 ; 3

Rethinking the rule of law after communism / ed. by Adam Czarnota ... [et al.]. - Budapest ; New York, NY : Central European University Press, 2005. - [vii], 383 lk.
ISBN 963-7326-21-9
Märksõnad: konstitutsionalism ; õigusnormid ; postsotsialistlikud riigid ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-05-10256

Sodan, Helge ; Ziekow, Jan. Grundkurs öffentliches Recht : Staats- und Verwaltungsrecht. - München : Beck, 2005. - XLII, 727 lk.
ISBN 3-406-51388-3
Märksõnad: avalik õigus ; haldusõigus ; Saksamaa ; Euroopa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-05-09724

Ziemele, Ineta. State continuity and nationality : the Baltic States and Russia : past, present and future as defined by international law. - Leiden ; Boston : Brill, 2005. - XXVI, 424 lk. - Bibl. lk. 395-416. - Index lk. 417-424.
ISBN 90-04-14295-9
Märksõnad: Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; õigusjärglus ; iseseisvus (pol) ; inimõigused ; kodakondsus ; Venemaa
Kohaviit: 2-06-00330

HALDUSÕIGUS

Judicial lawmaking and administrative law / ed.: Frits Stroink, Eveline van der Linden. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2005. - XXVIII, 310 lk. - (Ius commune europaeum ; 52).
ISBN 90-5095-463-4
Märksõnad: haldusmenetlus ; halduskohtud ; halduskohtumenetlus ; rahvusvahelised kohtud ; Euroopa Liit ; inimõigused ; võimude lahusus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5854 ; 52

Kommenteeritud liikluseeskiri / komment. Lauri Koger. - 5., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Mats, 2005. - 183 lk. - Liiklusega seonduvad õigusaktid : seisuga 25. 10. 2005, lk. 175-181.
ISBN 9985-51-070-4
Märksõnad: liiklus ; liikluseeskirjad ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-05-10488

Rozenberg, Joshua. Privacy and the press. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. - XXV, 274 lk.
ISBN 0-19-928847-X
Märksõnad: ajakirjandus ; ajakirjandusvabadus ; meedia ; sõnavabadus ; privaatsus ; põhiõigused ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-05-08938

Volikogu liikme käsiraamat / Maaelu Arengu Instituut ; koost. Jüri Ginter. - 4., parand. ja täiend. tr. - Tartu : [Eesti Pőllumajandusülikool] : Atlex, 2005. - 128 lk. - Bibl. lk. 126-128. - Märksõnad lk. 124-125. - Riigikohtu lahendid lk. 126.
ISBN 9985-855-20-5
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; volikogud ; töökorraldus ; õigusaktid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 3-05-02878

RELIGIOONIÕIGUS

Leino, Pekka. Kirkon oikeudelliset normit : johdatus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oikeuteen. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2005. - 205 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 12).
ISSN 1458-0446
ISBN 951-855-245-2
Märksõnad: kirikuõigus ; luterlik kirik ; Soome ; õigusnormid ; põhiõigused ; õigusloome
Kohaviit: PL A/5053 ; 12

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Rosas, Allan. The legal status of prisoners of war : a study in international humanitarian law applicable in armed conflicts. - Reprint. - Åbo : Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2005. - X, 523 lk.
ISBN 952-12-1571-2
Märksõnad: rahvusvaheline sõjaõigus ; humanitaarõigus ; sõjavangid ; õiguslik seisund ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-06-00268

Towards world constitutionalism : issues in the legal ordering of the world community / comp. and ed. by Ronald St.John MacDonald, Douglas M. Johnston. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2005. - XVIII, 968 lk.
ISBN 90-04-14612-1
Märksõnad: konstitutsionalism ; õiguskord ; terrorism ; rahvusvahelised organisatsioonid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-06-00339

EUROOPA LIIDU ÕIGUS

European legal harmony : goals and milestones / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief Paul Varul ; ed. Peep Pruks ; tlk. Andres Aule, Kadri Kivistik, Mark Täht, Katrin Ärm. - Tartu : Iuridicum : Interlex, 2005. - 204 lk. - (Juridica International ; 10). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISSN 1406-1082
ISBN 9985-870-20-4
Märksõnad: Euroopa Liit ; õiguskord ; õigusloome ; seaduste kooskõlastamine ; eraõigus ; tsiviilõigus ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 10

Laffranque, Julia. Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles. - Tallinn : Juura, 2006. - 536 lk. - Valik tuntumaid EL õiguse alaseid väljaandeid ja kasulikke internetiaadresse lk. 525-529.
ISBN 9985-75-184-1
The legal system of the European Union and Estonian law, lk. 531-534.
Märksõnad: Euroopa Liit ; õiguskord ; õigussüsteemid ; õiguskaitse ; institutsioonid ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-01235

Õigusalane koostöö tsiviilasjades Euroopa Liidus : juhend juristidele / tlk. Euroopa Komisjon. - [Brüssel ; Tallinn] : Euroopa Komisjon, 2005. - 27 lk.
Märksõnad:
Euroopa Liit ; koostöö ; rahvusvaheline eraõigus ; õigusabi ; juhendid
Kohaviit: 1-06-00630
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

Nurmela, Ilona ; Almann, Lauri ; Tuulas, Viktoria ; Vainomaa, Madis. Rahvusvaheline eraõigus. - 2., täiend. ja muudet. tr. - Tallinn : Juura, 2005. - 292 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. 279-292. - Märksõnastik lk. 267-277.
ISBN 9985-75-185-X
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; asjaõigus ; pärimisõigus ; võlaõigus ; perekonnaõigus ; tsiviilkohtumenetlus ; kõrgkooliõpikud ; loengud
Kohaviit: 2-06-00759

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar