Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Õigusteave

Õiguskirjanduse avakogu asub õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis 6. korrusel

 
Kuidas leida kirjandust?
 
E-kataloog ESTERELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.
 
Uudiskirjanduse nimestikud:
Bibliographia Iuridica Estonica - Rahvusraamatukogu koostatud bibliograafiline õigusalane andmebaas, mis sisaldab andmeid aastatest 1900-1944 ning 1988 ja hilisemad.
 
Võrguväljaanne “Bibliographia Iuridica Estonica” - Eestis ilmunud õigusteadusliku kirjanduse aastanimestik. Varem trükisena ilmunud nimestik avaldatakse 2009. aastast ainult elektrooniliselt.
 
Summaria Iuridica - võrguväljaanne, mis sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest, ilmub 5 korda aastas.
 
Õigusajakiri Juridica - ajakirjad asuvad õigusteaduse lugemissaalis, täistekstid lugejaarvutitest.
 
Juridica International - ajakirjad asuvad õigusteaduse lugemissaalis, täistekstid interneti väljaandest.
 
 
Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud õigusalaseid artikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE - artiklite andmebaas, mida koostatakse Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal. Õigusalaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemaandmebaasist ISE ühiskonnateadused. Sisaldab ka Estonicat.
 
Varasematel aastatel ilmunud artiklite kohta leiab teavet kaartkartoteekidest ja bibliograafiaväljaannetest:
 
Kuidas leida võõrkeelseid teaduspublikatsioone ja artikleid?
 
Rahvusraamatukogu otsinguportaal - võimaldab teha otsingut ühest või üheaegset otsingut mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite.
 
Academic Search Complete (EBSCOhost) - universaalse temaatikaga täisteksandmebaas, sisaldab ka õigusteemalisi artikleid.
 
Beck-online on saksakeelne õigusandmebaas, mis sisaldab seaduste tekste, kommentaare, kohtulahendeid, kirjastuse Beck raamatute ja üle 1oo õigusajakirja täistekste.
 
Business Source Complete (EBSCOhost) - ärialane täistekstandmebaas, sisaldab valdkondi nagu ettevõtlus, pangandus, maksundus, raamatupidamine, rahvusvaheline äritegevus jm.
 
HeinOnline - õigusajakirjade täistekstiline arhiivandmebaas. Sisaldab peamiselt Ameerika, Austraalia ja Kanada tuumikajakirju, kuid ka mitme Euroopa kirjastuse inglisekeelseid ajakirju (Oxford University Press, Sweet & Maxwell, Blackwell). Sisaldab ka Ameerika Ühendriikide valitsuse bülletääni Federal Register ning kohtulahendite ja lepingute kogusid.
 
Integrum World Wide (IWW) – Venemaad ja SRÜ riike kajastavate andmebaaside kogu.
 
WestlawNext –  Anglo-ameerika õigussüsteemi kajastav andmebaas. Sisaldab ka artikleid (õigusajakirju kogu maailmast) ning Euroopa Liidu õigusakte ja kohtulahendeid
 
E-ajakirjad A-Z – sisaldab elektroonilisi ajakirju, millele on ostetud juurdepääs andmebaaside vahendajailt või kirjastajailt, samuti leiab siit vaba juurdepääsuga e-ajakirju.
 
 
 
Kust võib veel leida õigusinformatsiooni?
 
Teemavärav - õigus - Rahvusraamatukogus koostatud süstematiseeritud ja märksõnastatud otsisüsteem, mille kaudu on leitavad Eesti ja välisriikide õigusalased veebilehed, tasuta ja tasulised andmebaasid, vabalt kättesaadavad ajakirjad, valik raamatukogude katalooge ja mujal koostatud portaale.
 
Õigusaktid – elektrooniline RIIGI TEATAJA (eRT) - riigi põhiregister, mille kaudu on võimalik sooritada otsinguid õigusaktidest. eRT-s kajasuvad kõik kehtivad terviktekstid alates 1. juunist 2002.
 
Seaduseelnõud – teavet eelnõude kohta Riigikantselei uues eelnõude infosüsteemis (EIS).     
 
 
Ametlikud Teadaanded - elektrooniliselt ilmuv ametlik väljaanne.
 
 
 
 
EUR-Lex - Euroopa Liidu õigusaktide andmebaas, mis sisaldab Euroopa Liidu Teatajat, esmaseid õigusakte, seadusandlust, kohtupraktikat ja seadusandlikke ettepanekuid.
 
 
Lokaalsed andmebaasid, mida saab kasutada õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis 6. korrusel.
  • Estlex spetsialistile – Eesti õigusaktide terviktekstid alates 16.11.1988
  • VersijaProf - Vene Föderatsiooni õigusaktide täistekstandmebaas. Andmebaasi ei täiendata alates 1. jaanuarist 2013.
  • Mezdunarodnoje pravo - rahvusvahelise õiguse dokumentide täistekstandmebaas. Andmebaasi ei täiendata alates 1. jaanuarist 2013.
  • Latviiskii Võpusk - Läti Vabariigi õigusaktide täistekstandmebaas vene keeles. Andmebaasi ei täiendata alates 1. jaanuarist 2013.
  • Normativni akti Ukraini (Informtechnology JSC) - Ukraina õigusaktide täistekstandmebaas vene keeles. Andmebaasi ei täiendata alates 1. jaanuarist 2011.

digitaalarhiiv digar