Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Näituste koostamine ja korraldamine (I)

Sihtrühm: raamatukoguhoidjad

ÕPPEKAVA NIMETUS: Näituste koostamine ja korraldamine (I)

Õppekava rühm:
- Raamatukogundus, teabelevi ja arhiivindus

Täienduskoolituse eesmärgid:
- anda teadmisi näituste koostamiseks ja korraldamiseks;
- juhtida raamatukoguhoidjad loovusteadlikkusele;
- tutvustada RR-i näitustegevust;
- anda praktilisi oskusi näituste kujundamiseks;
- „Raamatukoguhoidja, tase 6 ja 7“ osa B.2.4 „Lugejateenindus; Andmekogude loomine ja vahendamine“ kompetentsidele: 1) rakendab erinevaid teenindusviise lähtuvalt sihtrühma vajadustest 4) korraldab raamatukogu kogusid ja teenuseid tutvustavaid näitusi. www.eru.lib.ee/index.php/kutse/andmine

Õpiväljundid:
- teab mõiste loovus tähendust;
- oskab loovust rakendada oma töös;
- oskab olla inspireeritud oma töös;
- omab teadmisi näituste koostamiseks ja korraldamiseks;
- omab praktilisi oskusi näituste kujundamiseks

Õppe sisu:
- mida tähendab loovus?;
- ülevaade RR-i näitustegevuse planeerimisest, koostööst partneritega;
- kuidas koostada raamatunäitusi?;
- praktilised oskused näituste kujundamiseks;
- ringkäik RR-i näitustel.

Õppe maht ja vorm:
7 akadeemilist tundi (AT), sh loenguid - 4 (AT), praktilised tööd – 2(AT); ringkäik 1(AT).

Õppematerjalid:
- Tiina Ritson. Abiks raamatunäituse koostamisel: õppematerjal.

Väljastatavad dokumendid:
Koolituse käigus hinnatakse osaleja õpiväljundites saavutatust. Õppijale väljastatakse täienduskoolituse läbimise kohta tunnistus juhul, kui ta saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Koolitajad:
- Inge Ojakäär, Loovuskohviku koolitusjuht ja koolitaja.
- Ave Tölpt, Rahvusraamatukogu näituste osakonna juhataja.
- Tiina Ritson, Rahvusraamatukogu laenuosakonna infospetsialist, näituste koostaja ja korraldaja, hea kirjandusetundja.
- Tiiu Laur, Rahvusraamatukogu näituste osakonna kunstnik, tekstiilikunstnik, pikaajalise töökogemusega näituste kujundaja Rahvusraamatukogus.
-Rein Eskel, Rahvusraamatukogu näituste osakonna näitusemeister, kunstnik.

Õppekeskkond:
Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2, Tallinn)

Täiendav info: Krista Talvi, Krista dot Talvi at nlib dot ee, tel. 630 7129


 digitaalarhiiv digar