Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Näituste koostamine ja korraldamine (II)

ÕPPEKAVA NIMETUS:
Näituste koostamine ja korraldamine (II)

Õppekava rühm:
Raamatukogundus, teabelevi ja arhiivindus

Õpingute alustamise tingimused:
Sihtrühm on raamatukoguhoidjad

Täienduskoolituse eesmärgid:
Anda teadmisi näituste koostamiseks ja korraldamiseks vastavalt  „Raamatukoguhoidja, tase 6 ja 7“ osa B.2.4 „Lugejateenindus; andmekogude loomine ja vahendamine“ kompetentsidele: 1) rakendab erinevaid teenindusviise lähtuvalt sihtrühma vajadusest  4) korraldab raamatukogu kogusid ja teenuseid tutvustavaid näitusi. www.eru.lib.ee/index.php/kutse/andmine   

Õpiväljundid:
- omab teadmisi näituste kavandamiseks, koostamiseks ja korraldamiseks raamatukogus;
- tunneb raamatunäituse koostamise põhimõtteid;
- oskab rakendada loovust ja praktilisi võtteid näituste kujundamiseks.

Õppe sisu:
- Näitustegevuse planeerimine ja korraldamine raamatukogus Rahvusraamatukogu näitel.
- Näituse vormid:  väljapanek, galeriinäitus, e-näitus.
- Raamatunäituse koostamise põhimõtted.
- Näituse kujundamise viisid ja võtted.
- Ringkäik Rahvusraamatukogu näitustel.

Õppe maht ja vorm:
6 akadeemilist tundi (AT), sh loengud – 2 AT, praktilised tööd  - 2,5 AT, ringkäik 1,5 AT.

Õppematerjalid:
Tiina Ritson.  Abiks raamatunäituse koostamisel: õppematerjal.

Väljastatav dokument:
Õppijale väljastatakse koolitusel osalemise kohta Rahvusraamatukogu koolitustõend.

KOOLITAJAD:
Ave Tölpt, Rahvusraamatukogu näituste osakonna juhataja, töökogemus näituste valdkonnas 3 aastat.  Haridus:  TLÜ Kommunikatsiooni Instituudi Reklaami ja imagoloogia, MA.  Lõputöö teema "Tallinna näituste kajastus 2014".
Tiina Ritson, Rahvusraamatukogu teenindusosakonna infospetsialist, pikaajaline töökogemus raamatunäituste koostamisel ja korraldamisel, omab häid kirjandusealaseid teadmisi.
Tiiu Laur, Rahvusraamatukogu näituste osakonna kunstnik, tekstiilikunstnik, pikaajaline töökogemus näituste kujundamisel Rahvusraamatukogus.
Rein Eskel, Rahvusraamatukogu näituste osakonna  näitusemeister, kunstnik.

ÕPPEKESKKOND:
Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2, Tallinn).

TÄIENDAV INFO:
Krista Talvi, Krista dot Talvi at nlib dot ee  või telefonil 630 7129


 digitaalarhiiv digar