Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Muusikateave

| Muusikasaal |
Kuidas leida ... :
| muusikakirjandust, noote ja helisalvestisi | Eesti ajakirjanduses ilmunud muusikaartikleid | veel muusikaalast informatsiooni |

 

Kuidas leida muusikakirjandust, noote ja auviseid?

Muusikakirjanduse, nootide ja auviste avakogu asub muusikasaalis 8. korrusel.
 
E-kataloog ESTERELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid, perioodilisi väljaandeid, noote ning auviseid.
 
Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB - sisaldab Eestis ja eesti keeles ilmunud väljaandeid. Andmebaasist on leitavad ka Eesti auvised, mis on ilmunud pärast1945. aastat, ning Eesti noodiväljaanded alates 1918. aastast.
 
Kaartkataloogid – enne 1999. aastat raamatukokku saabunud nootide ja auviste leidmisel on abiks muusikasaalis asuvad kaartkataloogid.
 
Uut muusikakogudes – rahvusraamatukogu kodulehel avanev nimestik, mis on koostatud kuu jooksul raamatukokku saabunud muusikakirjanduse, nootide ja auviste põhjal.
 
Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud muusikaartikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Muusikaalaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE kunst, muusika, teater, film. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele. Samast andmebaasist võib leida ka rahvusraamatukokku tellitud välisperioodikas ilmunud Eesti muusikat, muusikuid ja muusikasündmusi kajastavaid artikleid, lühisõnumeid ja plaaditutvustusi.
 
Aastatel 1971-1997 Eesti perioodikas ilmunud muusikaalased artiklid kajastuvad muusikasaalis asuvas kartoteegis.
Varasemad Eesti ajakirjanduses ilmunud muusikaartiklid leiab teatmesaalis olevast universaalse sisuga artiklikartoteegist.
 
Kust võib veel leida muusikaalast informatsiooni?
 
Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Kasutada saab ka elektroonilisi ajakirju.
 
Grove Music Online (Oxford University Press) - sisaldab teatmeteoseid The New Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera ja The New Grove Dictionary of Jazz – artiklid, biograafiad ja muusikalised näited.
 
International Index to the Music Periodicals (IIMP Full Text) – sisaldab üle 460 muusikaajakirja, mis on indekseeritud ja osaliselt kätte saadavad ka täistekstidena. (nt. Guitar Player, Rolling Stone, Early Music, Perspectives of New Music, Psychology of Music, Fanfare - The Magazine for Serious Record Collectors, Music & Letters ,The Opera Quarterly, jt.).Sisaldab ka muusikaartikleid ajalehtedest The New York Times ja The Washington Post. Tagasiulatuvalt leidub artikleid alates 1874. aastast.
 
Teemavärav – Muusika– Rahvusraamatukogu kodulehelt avanev teemavärav on süstematiseeritud ja märksõnastatud otsisüsteem, mille kaudu on leitavad humanitaar- ja sotsiaalteaduste, sealhulgas muusika veebisaidid, andmebaasid, vabalt kättesaadavad elektroonilised ajakirjad, teatmeteosed jpm.
 

 


digitaalarhiiv digar