E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Sotsioloogiateave

Sotsioloogiakirjanduse avakogu asub ühiskonnateaduste lugemissaalis 5. korrusel.

Kuidas leida kirjandust?
 
E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.
 
Kaartkataloogid - kuni 1999. aastani raamatukokku saabunud kirjandus on registreeritud ka tähestik- ja liigikataloogides, mis asuvad 5. korrusel teatmesaalis.
 
 
Summaria Socialia - eestikeelsed kokkuvõtted ja valiknimestik välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalastest kirjutistest.
 
Ühiskonnauuringud - kord kuus ilmuv väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud uuringutest ja väljaannetest. UUS!
 
Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE - Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Sotsioloogiaalaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE ühiskonnateadused. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.
 
Alates 1. jaanuarist 2014 ei bibliografeerita andmebaasi ISE ajaleheartikleid kunstide, humanitaaria, majanduse ja poliitika teemadel. Suuremaid päeva- ja nädalalehti bibliografeeritakse edasi hariduse, sõjanduse ja kaitsepoliitika teemadel. Samuti bibliografeeritakse ajaleheartikleid edasi ISEst eraldiseisvatesse teemabaasidesse Eesti sõjanduse bibliograafia, Parlamentarism, Tartu kodulugu, Tartu personaalia, Tallinna Ülikool, Vabariigi Presidendi Bibliograafia.
 
Varem ilmunud artikleid on võimalik leida teatmesaalis asuvatest kartoteekidest ja trükiväljaandest Artiklite ja retsensioonide kroonika.
 
Kust võib veel leida sotsioloogiateavet?
 
Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Lugeda saab ka elektroonilisi ajakirju.
 
Academic Search Complete (EbscoHost) - Akadeemiliste väljaannete artiklite bibliograafiline ja täistekstandmebaas.
 
Statistikateave Rahvusraamatukogus - ülevaade, mis esitab valikuliselt statistikaandmebaase ning -väljaandeid erinevatest valdkondadest. Mitmed valitud allikad on veebis vabalt kättesaadavad. Lisaks on tasulisi andmebaase ning trükisena või CD-l ilmunud väljaandeid, millega on võimalik tutvuda Rahvusraamatukogu lugemissaalides.
 
E-ajakirjade kataloog A-Z - e-ajakirjade leidmisel on abiks kataloog, kuhu on koondatud võõrkeelsed elektroonilised täistekstajakirjad. Ühtses nimestikus on kõik ajakirjad, millele on olemas juurdepääs andmebaaside vahendajailt või otse kirjastajailt. Iga ajakirja nimetuse juures antakse teada, millises andmebaasis otsitav ajakiri asub ning millise ajavahemiku kohta on kättesaadavad täistekstid.
 

Sotsioloogiateavet pakuvad ka Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu.