Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Maakaardid ja kaardikogud

Sihtrühm: raamatukoguhoidjad ja muuseumitöötajad

ÕPPEKAVA NIMETUS: Maakaardid ja kaardikogud

Õppekava rühm:
- Raamatukogundus, teabelevi ja arhiivindus.

Täienduskoolituse eesmärgid:
- anda ülevaade kartograafia ajaloo arengutest;
- anda ülevaade seostest erinevate tehnoloogiatega;
- anda ülevaade kaarditüüpidest, terminoloogiast;
- esitada kartograafia tulevikuvaateid;
- Vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 ja 7“ osa B.2.1 „Kogude kujundamine“ kompetentsidele: tunneb kogude kujundamise põhimõtteid; hangib teavikuid, kasutades erinevaid komplekteerimise viise. www.eru.lib.ee/www/index.php/kutse/andmine

Õpiväljundid:
- orienteerub Eesti kartograafia ajaloo küsimustes;
- tunneb erinevaid kaardiliike;
- teab kaardikogu kujunemise põhimõtteid;
- oskab vastata päringutele, suunata lugeja õigete allikate juurde;
- oskab kaarte hankida, teha ja kasutada;
- oskab planeerida kaartidega seotud tegevusi.

Õppe sisu:
- kaardid ja ajalugu, Eesti kartograafia ajaloo perioodid;
- statistika ja kultuuriloolised märkused rahvusbibliograafia andmebaasis ERB;
- kaardikogud: kujunemise põhimõtted- raamatukogud, arhiivid, muuseumid;
- kaardikogud Eestis ja ja naaberriikides; digitaalsed kogud;
- Maa-ameti geoportaal – värav kõikide kaardiandmeteni;
- Maa-amet topograafilise andmekogu loojana ja haldjana;
- kaardiotsing erinevatest infoallikatest, kogudest ja andmebaasidest;
- tutvumine geograafia ja kartograafia lugemissaaliga.

Õppe maht ja vorm: 6 akadeemilist tundi (AT), sh loengud – 4 AT, praktilised tööd ja ringkäik geograafia ja kartograafia lugemissaaliga 2 AT

Õppematerjalid:
- lektorite ettekanded slaididel ja juhendmaterjalid

Väljastatavad dokumendid:
Koolituse käigus hinnatakse osaleja õpiväljundites saavutatust. Õppijale väljastatakse täienduskoolituse läbimise kohta tunnistus juhul, kui ta saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

KOOLITAJAD:
Tiina Kruup
, geograaf, Rahvusraamatukogu kartograafia- ja geograafiasaali töörühma juht.
Anne Lentsius, geograaf, Rahvusraamatukogu kartograafia- ja geograafiasaali vanembibliograaf.
Sulev Õispuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja.

ÕPPEKESKKOND:
Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2, Tallinn)

Täiendav info:

Krista Talvi, Krista dot Talvi at nlib dot ee või telefonil 630 7129. 


 digitaalarhiiv digar