E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

Kutsekoolitus

Eesti Rahvusraamatukogu (RR) alustas 2006.aasta oktoobris raamatukoguhoidjate kutsekoolituse läbiviimist, toetudes aastakümnete pikkusele kogemusele raamatukoguhoidjate koolitamisel ning lähtudes seadusjärgsest õigusest erialaseks nõustamiseks ja täienduskoolituseks. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatus on Rahvusraamatukogu kutsekoolituse tegevuse heaks kiitnud selle algusest alates.

Kutseõppe aluseks on „Raamatukoguhoidja, tase 6 kutsekoolituse programm, mille on kinnitanud ERÜ juhatus 4. septembril 2014.

Eesti Rahvusraamatukogu korraldab 2015. aastal kutsekoolituse kuue mooduli õppetööd järgmiselt:

I moodul „Raamatukogunduse ja infoteaduse alused“ 26.–31. jaanuar
Esimeses ehk alusmoodulis käsitletakse raamatukogunduse ja infoteaduse põhimõisteid ning neist tulenevaid seisukohti, et kujundada põhjendatud arusaam raamatukogude tegevus- ja ainevaldkonna kujunemisest ning peamistest seaduspärasustest.

II moodul „Kogude kujundamine“ 2.–6. märts
Teises moodulis antakse teoreetilisi teadmisi kogude kujundamiseks eri tüüpi raamatukogudes ning praktilisi oskusi kogude komplekteerimiseks ja dekomplekteerimiseks, arvelevõtmiseks, raamatukogunduslikuks töötlemiseks ja inventuuriks.

III moodulis „Kogude töötlemine“ 13.–17. aprill
Kolmas moodul koosneb kahest osast:
- Kataloogimine
- Märksõnastamine. Liigitamine.
Mõlemas osas antakse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi teavikute raamatukogunduslikuks töötlemiseks ning ülevaade kasutatavatest standarditest ning meetoditest.

IV moodul „Kogude säilitamine“ 18.–22. mai
Käesoleva mooduli eesmärgiks on luua võimalused teadmiste ja oskuste omandamiseks teavikutele sobivate säilitustingimuste loomiseks ja säilitustingimuste kontrolliks.

V moodul „Lugejateenindus, andmekogude loomine ja vahendamine“
21.–26. september

Moodul koosneb neljast osast:
- Raamatukoguteenuste kasutajate infovajadused ja teeninduse korraldus
- Raamatukogu infoteenused, teenuste arendamine ja hindamine
- Infoteenindus suhtlemisprotsessina, infoteenindaja pädevusnõuded
- Infoteeninduses kasutatavad inforessursid.
Õppijatele antakse baasteadmised raamatukogu- ja infoteenustest ning nende vahendamiseks.

VI moodul „Arendustegevus“ 15.–19. juuni
- Moodulis käsitletavad põhiteemad on:
- Raamatukogu arendustegevus
- Arendus- ja koostööprojektid
- Raamatukogu koostöövõrgustiku kujundamine; raamatukogu mäluasutuste kontekstis
- Eesti raamatukoguühenduste tegevus
- Rahvusvahelised erialaorganisatsioonid
- Eesti raamatukogude osalemine rahvusvaheliste raamatukoguühenduste töös.


Õppetöö toimub eesti keeles nii auditoorses kui e-õppe vormis, sisaldades loenguid, seminare, praktilisi ülesandeid, õppekäike raamatukogudesse ja iseseisvaid töid. RRi poolt kasutatavas e-õppe keskkonnas on õppijal võimalik kasutada õppematerjale, täita teste, anda tagasisidet õppetööst. Iga mooduli lõppedes toimub teadmiste kontroll.

2015. aasta kutseõppes koolitavad Tallinna ja Tartu Ülikooli õppejõud, Rahvus-raamatukogu töötajad ning teiste raamatukogude spetsialistid, kes tunnevad hästi raamatukogu- ja infotööd, on kursis raamatukogunduse arengu ja valdkondadega ning omavad teadustöö ja koolituskogemusi.

Tervikliku programmi läbinutele väljastatakse Eesti Rahvusraamatukogu tunnistus, mis on aluseks raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni taotlemisel ja andmisel.

Anname võimaluse soovijatel osaleda ja läbida ka iga moodul eraldi, kui grupis on vabu kohti. Mooduli lõppedes ja teadmiste kontrolli läbinutele väljastatakse tõend.

Kutsekoolituse läbinu saab vajalikud teadmised ja oskused raamatukogunduse ja infoteaduse erialal ning oskab neid praktiliselt raamatukogutöös kasutada.

Kutsekoolituse kuue mooduli hind on 720 eurot (sisaldab käibemaksu). Maksmine toimub arve alusel iga mooduli järgselt. Ühe mooduli hind on 120 eurot.

Registreerimine ja täiendav informatsioon:
koolituskeskuse juhtiv spetsialist Krista Talvi, e-post: Krista.Talvi@nlib.ee,
tel. 6 30 7129.