Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Augustis oleme avatud tööpäeviti 12-18, laupäeviti suletud.
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22
2. septembril koristuspäev. Raamatukogu avatud 16-20

 

Kutsekoolitus

Eesti Rahvusraamatukogu (RR) alustas 2006. aasta oktoobris raamatukoguhoidjate kutsekoolituse läbiviimist, toetudes aastakümnete pikkusele kogemusele raamatukoguhoidjate koolitamisel ning lähtudes seadusjärgsest õigusest erialaseks nõustamiseks ning täiendus- ja kutsekoolituseks. ERÜ juhatus on Rahvusraamatukogu kutsekoolituse tegevuse heaks kiitnud selle algusest alates.

2015 aasta novembrist alustame kutsekoolitusega.
RR`i kutseõppe aluseks on Raamatukoguhoidja, tase 6 kutsekoolituse programm (üldmaht 650 akadeemilist tundi), mille on kinnitanud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatus 4. septembril 2014.
Programmiga saab tutvuda ERÜ kodulehel.

2015/2016. a. kutseõppe lektorid on Tallinna ja Tartu Ülikoolist, Rahvusraamatukogu töötajad ning kolleegid teistest raamatukogudest, kes tunnevad hästi raamatukogu- ja infotööd, on kursis raamatukogunduse arengu ja valdkondadega ning omavad teadustöö ja koolituskogemusi.

Kutseõpe koosneb kuuest moodulist.
Iga moodul sisaldab auditoorset ja iseseisvat tööd, seminare, praktilisi ülesandeid, õppekäike raamatukogudesse. RRi e-õppekeskkonnas on õppijal võimalik kasutada õppematerjale, täita teste, anda tagasisidet õppetööst.

I moodul “Raamatukogunduse ja infoteaduse alused”  23. – 27. november  2015
Esimese ehk sissejuhatava mooduli eesmärk on anda teadmisi raamatukogunduse ja infoteaduse põhimõisteist ja olemusest, et kujundada põhjendatud arusaam raamatukogude tegevus- ja ainevaldkonna kujunemisest ning peamistest seaduspärasustest.

II moodul „Kogude kujundamine“ 11.–15. jaanuar 2016
Teise mooduli eesmärk on anda teadmisi kogude kujundamiseks eri tüüpi raamatukogudes ning praktilisi oskusi kogude komplekteerimiseks ja dekomplekteerimiseks, arvelevõtmiseks, raamatukogunduslikuks töötlemiseks ja inventuuriks.

III moodul „Kogude töötlemine“ 7.–11. märts 2016
Kolmanda mooduli eesmärk on anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi teavikute raamatukogunduslikust töötlemisest, kasutatavatest standarditest ja meetoditest. Moodulis käsitletakse kolme põhiteemat: kataloogimine, liigitamine, märksõnastamine.

IV moodul „Kogude säilitamine“ 18.–22.aprill 2016
Neljanda mooduli eesmärk on anda teadmisi ja  oskusi teavikutele sobivate säilitustingimuste loomiseks, säilitustingimuste kontrolli organiseerimiseks ning säilitustegevuste väljatöötamiseks.

V moodul „Lugejateenindus, andmekogude loomine ja vahendamine“ 9.–13.mai 2016
Viienda mooduli eesmärk on anda teadmisi ja oskusi raamatukogu- ja infoteenuste arendamiseks, vahendamiseks ja hindamiseks ning raamatukogu- ja infoteeninduse korraldamiseks. Samuti õpitakse tundma ja kasutama infoteeninduses kasutatavaid inforessursse.

VI moodul "Arendustegevus" 13.-17. juuni 2016
Mooduli eesmärk on anda teadmisi ja oskusi  raamatukogu ning teiste mäluasutuste arendustegevuse ja koostöö kavandamiseks ning analüüsimiseks. Käsitletakse raamatukoguühenduste tegevust Eestis ja välismaal ning raamatukogude osalemist rahvusvahelistes projektides.

Raamatukoguhoidja kutsekoolituse lõpetamine toimub augustis (kuupäev täpsustub).

Õppetöö toimub eesti keeles. Iga mooduli lõppedes  toimub teadmiste kontroll.
Kuue mooduli ehk kogu programmi läbinutele väljastatakse Eesti Rahvusraamatukogu tunnistus, mis on aluseks raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni taotlemisel.

Anname võimaluse soovijatel osaleda ja läbida ka iga moodul eraldi, kui grupis on vabu kohti. Mooduli lõppedes ja teadmiste kontrolli läbinutele väljastatakse tunnistus.
Oleme veendunud, et kutsekoolituse läbinu saab vajalikud teadmised ja oskused raamatukogunduse ja infoteaduse erialal ning oskab neid praktiliselt raamatukogutöös kasutada.

Kutsekoolituse kuue mooduli hind on 720 eurot (sisaldab käibemaksu). Maksmine toimub arve alusel iga mooduli järgselt. Ühe mooduli hind on 120   eurot.

Registreerimine ja täiendav informatsioon kuni 13. novembrini k.a.

 Krista Talvi   Krista dot Talvi at nlib dot ee või telefonil 630 7129.

 

 

 

 


digitaalarhiiv digar