Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Juulis ja augustis on raamatukogu avatud E-R 12-18
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Kutsekoolitus

Eesti Rahvusraamatukogu (RR) alustas 2006. aasta oktoobris raamatukoguhoidjate kutsekoolituse läbiviimist, toetudes aastakümnete pikkusele kogemusele raamatukoguhoidjate koolitamisel ning lähtudes seadusjärgsest õigusest erialaseks nõustamiseks ning täiendus- ja kutsekoolituseks. ERÜ juhatus on Rahvusraamatukogu kutsekoolituse tegevuse heaks kiitnud selle algusest alates.

2016 aasta oktoobrist alustame kutsekoolitusega.
RR`i kutseõppe aluseks on Raamatukoguhoidja, tase 6 kutsekoolituse programm (üldmaht 650 akadeemilist tundi), mille on kinnitanud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatus 4. septembril 2014.
Raamatukoguhoidja kutsestandardiga saab tutvuda ERÜ kodulehel.

2016/2017. a. kutseõppe lektorid on Tallinna ja Tartu Ülikoolist, Rahvusraamatukogu töötajad ning kolleegid teistest raamatukogudest, kes tunnevad hästi raamatukogu- ja infotööd, on kursis raamatukogunduse arengu ja valdkondadega ning omavad teadustöö ja koolituskogemusi.

Kutseõpe koosneb kuuest moodulist.
Iga moodul sisaldab auditoorset (keskmiselt 41 akadeemilist tundi), samuti iseseisvat tööd, seminare, praktilisi ülesandeid, õppekäike raamatukogudesse. RRi e-õppekeskkonnas on õppijal võimalik kasutada õppematerjale, täita teste, anda tagasisidet õppetööst.

I moodul “Raamatukogunduse ja infoteaduse alused”  24. – 28. oktoober  2016
Esimese ehk sissejuhatava mooduli eesmärk on anda teadmisi raamatukogunduse ja infoteaduse põhimõisteist ja olemusest, et kujundada põhjendatud arusaam raamatukogude tegevus- ja ainevaldkonna kujunemisest ning peamistest seaduspärasustest. I mooduli õppekava.

II moodul „Kogude kujundamine“ 28. november – 02. detsember 2016
Teise mooduli eesmärk on anda teadmisi kogude kujundamiseks eri tüüpi raamatukogudes ning praktilisi oskusi kogude komplekteerimiseks ja dekomplekteerimiseks, arvelevõtmiseks, raamatukogunduslikuks töötlemiseks ja inventuuriks.

III moodul „Kogude töötlemine“ 16. –20. jaanuar 2017
Kolmanda mooduli eesmärk on anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi teavikute raamatukogunduslikust töötlemisest, kasutatavatest standarditest ja meetoditest. Moodulis käsitletakse kolme põhiteemat: kataloogimine, liigitamine, märksõnastamine.

IV moodul „Kogude säilitamine“  6.–10. märts 2017
Neljanda mooduli eesmärk on anda teadmisi ja  oskusi teavikutele sobivate säilitustingimuste loomiseks, säilitustingimuste kontrolli organiseerimiseks ning säilitustegevuste väljatöötamiseks.

V moodul „Lugejateenindus, andmekogude loomine ja vahendamine“ 3.–7. aprill 2017
Viienda mooduli eesmärk on anda teadmisi ja oskusi raamatukogu- ja infoteenuste arendamiseks, vahendamiseks ja hindamiseks ning raamatukogu- ja infoteeninduse korraldamiseks. Samuti õpitakse tundma ja kasutama infoteeninduses kasutatavaid inforessursse.

VI moodul "Arendustegevus" 8.-12. mai 2017
Mooduli eesmärk on anda teadmisi ja oskusi  raamatukogu ning teiste mäluasutuste arendustegevuse ja koostöö kavandamiseks ning analüüsimiseks. Käsitletakse raamatukoguühenduste tegevust Eestis ja välismaal ning raamatukogude osalemist rahvusvahelistes projektides.

Raamatukoguhoidja kutsekoolituse lõpetamine toimub 16. juunil 2017.

Õppetöö toimub eesti keeles. Iga mooduli lõppedes  toimub teadmiste kontroll.
Kuue mooduli ehk kogu programmi läbinutele väljastatakse Eesti Rahvusraamatukogu tunnistus.

Oleme veendunud, et kutsekoolituse läbinu saab vajalikud teadmised ja oskused raamatukogunduse ja infoteaduse erialal ning oskab neid praktiliselt raamatukogutöös kasutada.

Kutsekoolituse kuue mooduli hind on 720 eurot (sisaldab käibemaksu). Maksmine toimub arve alusel iga mooduli järgselt. Ühe mooduli hind on 120   eurot.

Eesti Rahvusraamatukogu on käesoleva aasta maikuust registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS. See annab koolituse eest tasunud füüsilisel isikul võimaluse tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.

Info: Krista Talvi   Krista dot Talvi at nlib dot ee või telefonil 630 7129.


RRi näitused digitaalarhiiv digar