Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22
 

Kunstiteave

Kunstikirjanduse avakogu asub kunstisaalis 8. korrusel.

Kuidas leida kunstikirjandust? 

E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.
 
Uut kunstikirjandust - Rahvusraamatukogu kodulehel on võimalik tutvuda viimase kuu jooksul saabunud raamatutega.
 
Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud kunstiartikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE - Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Kunstialaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE kunst, muusika, teater, film. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.
 
Infot eesti kunstnike, arhitektide ja fotograafide tööde reproduktsioonide kohta ajakirjades ja raamatutes alates 2009. aastast leiab bibliograafilisest andmebaasist Reprod: http://www.nlib.ee/reprod.
 
Enne 1998. aastat ilmunud artiklite kohta saab teavet järgmistest allikatest:
Varasemad Eesti ajakirjanduses ilmunud kunstiartiklid leiab teatmesaalis olevast universaalse sisuga artiklikartoteekidest.
  
Kust võib veel leida kunstialast informatsiooni?
 
Rahvusraamatukogu otsinguportaal - võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud internetilehti. Kasutada saab elektroonilisi ajakirju.
 
E-ajakirjad - e-ajakirjade leidmisel on abiks kataloog, kuhu on koondatud võõrkeelsed elektroonilised täistekstajakirjad. Ühtses nimestikus on kõik ajakirjad, millele on olemas juurdepääs andmebaaside vahendajailt või otse kirjastajailt. Iga ajakirja nimetuse juures antakse teada, millises andmebaasis otsitav ajakiri asub ning millise ajavahemiku kohta on kättesaadavad täistekstid.
 
Grove Art Online- (Oxford University Press) - sisaldab teatmeteoseid The Dictionary of Art ja The Oxford Companion to WesternArt – rohkem kui 45 000 artiklit, üle 21 000 biograafia, lisaks mitmekülgne pildiotsing.
 
 
Bibliography of the History of Art (BHA), Répertoire de la litterature de l'art (RILA) - Kunstiajaloo bibliograafiad. RILA hõlmab aastaid 1975-1989, BHA 1990-2007
 

arthistorikum.net  Die Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte - e-raamatukogu, mis sisaldab nii trükitud kui ka virtuaalseid kunstiajaloo materjale

Artlibraries.net – metakataloog, mis võimaldab otsingut erinevate raamatukogude kataloogidest ja kunstiajaloo andmebaasidest

designinform – andmebaas sisaldab 19.- 20. saj. Euroopa ja Ameerika digiteeritud kunsti-, arhitektuuri- ja disainiajakirju

 
Eesti Kunstimuuseumi digitaalkogu - Digitaalkogu on pildiarhiiv, millest leiate fotod ja andmed Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvate teoste kohta. Siin on võimalik näha teose visuaale, leida infot teoste kohta ja tutvuda Eesti Kunstimuuseumi kogude paremikuga. Digitaalkogu olulise osa moodustab Fotoarhiiv, mis koondab Eesti Kunstimuuseumiga seotud ajaloolisi fotosid isikutest ja kunstisündmustest, olles hetkel kõige terviklikum kunstialane pildiarhiiv inetrnetis. Lisaks on Digitaalkogus võimalik vaadata ka Eesti Kunstimuuseumi kõigis filiaalides toimunud näituste fotodokumentatsiooni alates 2006. aastast.
 
Ebrary e-raamatud.