E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Arendus- ja koolituskeskus

Arendus- ja koolituskeskuse ülesanded on:

 • raamatukogundus- ja infoteadusalase arendustegevuse korraldamine;
 • raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine.

Arendus- ja koolituskeskus tema pädevuses olevate ülesannete täitmiseks:

 • viib läbi raamatukogunduse, infoteaduse, raamatukoguteaduse ja raamatuteaduse valdkondade teadus- ja arendustegevust;
 • koordineerib ja nõustab mäluasutuste erialakoostööd;
 • korraldab raamatukogude statistika arvestust ja analüüsi;
 • kogub ja töötab välja raamatukoguterminoloogiat ning raamatukogunduse oskussõnavara, nõustab terminoloogiaküsimustes;
 • korraldab ja koordineerib täienduskoolitust Eesti Rahvusraamatukogu ja kõigi Eesti raamatukogude töötajaile erialase kvalifikatsiooni ja ametioskuste tõstmiseks;
 • viib läbi eesti kirjanduse alast täienduskoolitust Eesti raamatukogude töötajaile;
 • korraldab ja viib läbi Eesti raamatukogude töötajaile kutsekoolitust raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni omandamiseks;
 • korraldab ja viib läbi raamatukogu kasutajatele koolitust infopädevuse omandamiseks ja arendamiseks;
 • korraldab Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste ning teiste teadusväljaannete koostamist ja toimetamist;
 • koostab ja toimetab ajakirja "Raamatukogu";
 • koordineerib ja korraldab Eesti Rahvusraamatukogu välissuhtlust.