Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Koolituskeskus

Arendus- ja koolituskeskuse ülesanded on:

 • raamatukogundus- ja infoteadusalase arendustegevuse korraldamine;
 • raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine.

Arendus- ja koolituskeskus tema pädevuses olevate ülesannete täitmiseks:

 • viib läbi raamatukogunduse, infoteaduse, raamatukoguteaduse ja raamatuteaduse valdkondade teadus- ja arendustegevust;
 • koordineerib ja nõustab mäluasutuste erialakoostööd;
 • korraldab raamatukogude statistika arvestust ja analüüsi;
 • kogub ja töötab välja raamatukoguterminoloogiat ning raamatukogunduse oskussõnavara, nõustab terminoloogiaküsimustes;
 • korraldab ja koordineerib täienduskoolitust Eesti Rahvusraamatukogu ja kõigi Eesti raamatukogude töötajaile erialase kvalifikatsiooni ja ametioskuste tõstmiseks;
 • viib läbi eesti kirjanduse alast täienduskoolitust Eesti raamatukogude töötajaile;
 • korraldab ja viib läbi Eesti raamatukogude töötajaile kutsekoolitust raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni omandamiseks;
 • korraldab ja viib läbi raamatukogu kasutajatele koolitust infopädevuse omandamiseks ja arendamiseks;
 • korraldab Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste ning teiste teadusväljaannete koostamist ja toimetamist;
 • koostab ja toimetab ajakirja "Raamatukogu";
 • koordineerib ja korraldab Eesti Rahvusraamatukogu välissuhtlust.

 

 


 digitaalarhiiv digar