Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Kirjandusteaduse teave

Kirjandusteaduse ja ilukirjanduse avakogu asub humanitaarteaduste saalis 7. korrusel.

Kuidas leida kirjandust?

E-kataloog ESTERELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.

Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik – Rahvusraamatukogu kodulehel avanev nimestik, mis tutvustab kuu jooksul raamatukokku saabunud humanitaarteaduste, sealhulgas kirjandusteaduse alast ja ilukirjandust. Ilmub 10 korda aastas.

Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid?

Eesti artiklite andmebaas ISE - Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Kirjandusteadust käsitlevaid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE keel ja kirjandus. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.

Varasematel aastatel ilmunud artiklite ja ilukirjandusteoste kohta leiab teavet humanitaarteaduste saalis 7. korrusel asuvatest kartoteekidest ja bibliograafiaväljaannetest:

Enne 1944. aastat ilmunud artikleid ja Estonica artikleid leiab teatmesaalis 5. korrusel asuvatest nime- ja teemakartoteekidest.

Kuidas leida võõrkeelseid teaduspublikatsioone ja -artikleid?

Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või üheaegset otsingut mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Eraldi on välja toodud kirjandusteaduse teavet sisaldavad andmekogud. Võimalik on leida ja kasutada kõiki Rahvusraamatukogu litsentsiandmebaaside kaudu kättesaadavaid ja teisi vabalt kasutatavaid elektroonilisi ajakirju. Kasutaja saab portaalis luua isikliku info- ja uurimiskeskkonna.

  • E-ajakirjad - võõrkeelsete e-ajakirjade tähestik- ja teemakataloog, mis on lehitsetav ka väljaspool Rahvusraamatukogu võrku, kuid ajakirja pääseb vaatama vaid raamatukogu arvutitest, kui sellele ei ole tagatud vaba juurdepääs internetis.
  • Language and Literature (JSTOR) – sisaldab keele- ja kirjandusteaduse ajakirjade täistekste nende ilmumise algusest alates.
  • Arts and Sciences Collection II (JSTOR)sisaldab ka klassikalise filoloogia ajakirju.

Kust võib veel leida informatsiooni kirjandusteaduse ja ilukirjanduse kohta?

Kirjandusteavet pakuvad ka  Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts.

Rahvusraamatukogu kirjanduse ja keele asjatundjate arvamusi vahendab Kirjanduse ja keele ajaveeb ning rubriik Liivametsa lugemised.

 


digitaalarhiiv digar