Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22
 

Keeleteaduse teave

Keeleteaduse avakogu asub humanitaarteaduste saalis 7. korrusel.
 
Kuidas leida kirjandust?
 

E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.

Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik– Rahvusraamatukogu kodulehel avanev nimestik, mis tutvustab kuu jooksul raamatukokku saabunud humanitaarteaduste, sealhulgas keeleteaduse alast kirjandust. Ilmub 10 korda aastas.

Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE- Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud eesti keelt käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Keeleteaduse artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE keel ja kirjandus. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.
 
Varasematel aastatel ilmunud artiklite kohta leiab teavet kaartkartoteekidest ja bibliograafiaväljaannetest:
Andmebaas Urbis Tartu Ülikooli raamatukogu kodulehel, alates 1988. Väljaande “Bibliographia Studiorum Uralicorum” järg.
  
Teatmesaalis 5. korrusel asuvad kartoteegid, mis koondavad andmeid enne 1944. aastat ja aastail 1952-1991 ilmunud artiklite kohta.

Kust võib veel leida keeleteaduse teavet?

 

Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või üheaegset otsingut mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Eraldi on välja toodud keeleteaduse teavet sisaldavad andmekogud. Võimalik on leida ja kasutada kõiki Rahvusraamatukogu litsentsiandmebaaside kaudu kättesaadavaid ja teisi vabalt kasutatavaid elektroonilisi ajakirju. Kasutaja saab portaalis luua isikliku info- ja uurimiskeskkonna.

  • E-ajakirjad - võõrkeelsete e-ajakirjade tähestik- ja teemakataloog, mis on lehitsetav ka väljaspool Rahvusraamatukogu võrku, kuid ajakirja pääseb vaatama vaid raamatukogu arvutitest, kui sellele ei ole tagatud vaba juurdepääs internetis.
Keelevara - sisaldab mitmesuguseid eesti keele sõnaraamatuid, eesti ja suuremate keelte tõlkesõnastikke, oskussõnastikke jm. Rahvusraamatukogu lugejaarvutites kasutamine tasuta.

 

Keeleteaduse alast teavet pakuvad ka Eesti Keele Instituut, KeeleinspektsioonFenno-Ugria Asutus ja Võro Instituut.