E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Oleme avatud: E-R 10-20, L 12-19
Juulis ja augustis: E-R 12-18
Raamatuid saab tagastada E-P 7-22 Endla tn 3

Kataloogimiskoha koodide register

Elektrooniliste kataloogikirjete üheks nõudeks on võimalus tuvastada, milline asutus on kirje koostanud ja kes on seda täiendanud-parandanud. MARC21-vormingus kirjutatakse kataloogimiskoha kood väljale 040. Nõutav on originaalkirje loonud, sisukirjelduse andmeid täiendanud või olemasolevat kirjet parandanud raamatukogu koodi lisamine. Välja 040 täitmise kohta vt. ELNET Konsortsiumi raamatu või muu teavikulaadi kataloogimisjuhendit.

Teadus- ja erialaraamatukogud moodustavad kataloogimiskoha koodid ise lähtuvalt allpool toodud juhendist. Rahva- ja kooliraamatukogudele moodustavad koodid maakonna keskraamatukogud. Koodid peavad olema unikaalsed. Seega on soovitatav koode jagades silmas pidada ka teisi antud regiooni potentsiaalseid koodisoovijaid. Igast väljaantud koodist tuleb teatada registri pidajale, kelleks on Eesti Rahvusraamatukogu.

Kataloogimiskohtade koodide moodustamise juhend

Rahvus-, teadus- ja erialaraamatukogud (30.06.2014)

Rahva- ja kooliraamatukogud

Raamatukogukoodide koondnimekiri (30.06.2014)

 

Uuendatud 30.06.2014

Kontaktisik Jane Makke, tel. 630 7383 e-post: Jane dot Makke at nlib dot ee


digitaalarhiiv digar