Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22
 

Eesti kaardid kogudes

 RAAMATUKOGUD

Tartu Ülikooli Raamatukogu TÜR (13 500)   http://www.utlib.ee/
Kaarditeavikuid väljastab vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal RARA
Kogud sisaldavad nii uusi kui vanu kaarte.
Uued ja osaliselt ka vanad kaardid on leitavad e-kataloogis ESTER.
Digiteeritud kaarte vt. http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/22

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu  KMAR (5500) http://www.kirmus.ee/
Kogus palju 1918-1940. a. kui ka varem ilmunud Eesti (sh. topograafilisi) kaarte, osaliselt leitavad e-kataloogist ESTER.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu  TLÜAR (ca 7000) http://www.tlulib.ee/
Baltika kogu - sisaldab vanemaid Eesti ala kaarte ja atlaseid.
Kaardid leitavad e-kataloogis ESTER või kaartkataloogis.

ARHIIVID

Maa-ameti andmekogude arhiiv (üle 270 000 säiliku) http://www.maaamet.ee/
Kättesaadavad uued Eesti topograafilised kaardid;
1991.a. Riiast saadud nõukogudeaegsed topokaardid, aerofotod, fotoplaanid, tiheasustusalade plaanid. Saab kaarte osta või teha koopiaid.
Nii uued kui oluline hulk digiteeritud ajaloolistest kaartidest ja ortofotodest on kättesaadavad kaardiserveris http://geoportaal.maaamet.ee/

Eesti Riigiarhiiv ERA (ca 52 000)
Kaardimaterjale sisaldavad fondid:
ERA.T-3 nimistu 1  - Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakonna fond: katastrikaardid, linnade, talude jm plaanid  1931-1944; ERA.62 - 1934-1953
ERA.T-6 nimistud 3 ja 5 – kaardid ja plaanid aastatest 1867-1957
ERA.T-7 - Teedeministeeriumi Veeteede Talitus 1918-1943
ERA.63 - Riigimaade ja Metsade Valitsuse fondi kaardid ja plaanid.
Arhivaale saab otsida infosüsteemist AIS http://ais.ra.ee/
Kaardid kaartide infosüsteemis http://www.ra.ee/kaardid/

Eesti Ajalooarhiiv  EAA (ca 80000)
EAA.1 Rootsi-aegsed Eestimaa kubermangu katastriplaanid 1561-1710.a.
EAA.854 Eestimaa Rüütelkonna arhiiv
EAA.2072 – kaardikogu 1664-1965.a.
EAA.3724 Katastridokumentide kollektsioon
EAA.46 Eestimaa kubermangu joonestuskoda, EAA.308 Liivimaa kubermangu joonestuskoda - arhivaalid ja kaardid leitavad AIS-is http://ais.ra.ee/, kaardid uues infosüsteemis http://www.ra.ee/kaardid/
Täpsemaks otsinguks võib kasutada ka ajalooarhiivi kaartide registrit

Tallinna Linnaarhiiv TLA (ca 5600)  http://www.tallinn.ee/linnaarhiiv
Fond 149 - Tallinna osade ja linnamõisate plaanid, ka trükikaardid
Digiteeritud kaartide andmebaas http://www.biblioserver.com/linnaarhiiv/

Rootsi Riigiarhiiv http://www.riksarkivet.se
Rootsis Riigi- ja sh Sõjaarhiivis on ca 590 käsikirjalist Eesti ala kaarti ja plaani, enamasti 17. sajandist. Kõik Sõjaarhiivi väliskaardid on leitavad valikus: Register till samlingarna 0401-0406 Utländska kartor, kus kõige viimaseks kogumiks on Baltimaade provintside (Östersjöprovinserna) asulate plaanid. Kohanimeregistrist saab otsida ka soovitava asula nime järgi: Ortsnamnregister till Krigsarkivets kartsamlingar.
Rootsi arhiivides, muuseumides ja raamatukogudes olevate eestiaineliste käsikirjaliste kaartide kohta saab täpsema ülevaate Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamatust nr. 12 (2001) lk. 5-289, mis sisaldab Ulla Ehrensväldi koostatud kataloogi Topographica Estoniae.

MUUSEUMID

Eesti Ajaloomuuseum EAM (2049)  http://www.ajaloomuuseum.ee
Kaarte sisaldavad Dokumentaalmaterjalide kogu Fond 117 -1. ja 2. nimistu ja Fond 118 -1. nimistu. Kaardid on leitavad kohapeal kaartkataloogis, uurimissaal asub muuseumi Maarjamäe filiaalis.

Eesti Meremuuseum  EMM (1628) http://www.meremuuseum.ee/
Mere- ja jõekaardid nii eesti, vene kui saksa keeles. Vt. merekaartide kogu
Üks terviklikumaid kogusid Nõukogude-aegseid merekaarte (558)

 

Võimalike vigade parandamiseks või uue ja kasuliku info lisamiseks palume teavitada aadressil mercator at nlib dot ee