E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti kaardid kogudes

 RAAMATUKOGUD

Tartu Ülikooli Raamatukogu TÜR (13 500)   http://www.utlib.ee/
Kaarditeavikuid väljastab vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal RARA
Kogud sisaldavad nii uusi kui vanu kaarte.
Uued ja osaliselt ka vanad kaardid on leitavad e-kataloogis ESTER.
Digiteeritud kaarte vt. http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/22

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu  KMAR (5500) http://www.kirmus.ee/
Kogus palju 1918-1940. a. kui ka varem ilmunud Eesti (sh. topograafilisi) kaarte, osaliselt leitavad e-kataloogist ESTER.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu  TLÜAR (ca 7000)
Baltika kogu - sisaldab vanemaid Eesti ala kaarte ja atlaseid.
Kaardid leitavad e-kataloogis ESTER või kaartkataloogis.

ARHIIVID

Maa-ameti andmekogude arhiiv (üle 270 000 säiliku) http://www.maaamet.ee/
Kättesaadavad uued Eesti topograafilised kaardid;
1991.a. Riiast saadud nõukogudeaegsed topokaardid, aerofotod, fotoplaanid, tiheasustusalade plaanid. Saab kaarte osta või teha koopiaid.
Nii uued kui oluline hulk digiteeritud ajaloolistest kaartidest ja ortofotodest on kättesaadavad kaardiserveris http://geoportaal.maaamet.ee/

Eesti Riigiarhiiv ERA (ca 52 000)
Kaardimaterjale sisaldavad fondid:
ERA.T-3 nimistu 1  - Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakonna fond: katastrikaardid, linnade, talude jm plaanid  1931-1944; ERA.62 - 1934-1953
ERA.T-6 nimistud 3 ja 5 – kaardid ja plaanid aastatest 1867-1957
ERA.T-7 - Teedeministeeriumi Veeteede Talitus 1918-1943
ERA.63 - Riigimaade ja Metsade Valitsuse fondi kaardid ja plaanid.
Arhivaale saab otsida infosüsteemist AIS http://ais.ra.ee/
Kaardid kaartide infosüsteemis http://www.ra.ee/kaardid/

Eesti Ajalooarhiiv  EAA (ca 80000)
EAA.1 Rootsi-aegsed Eestimaa kubermangu katastriplaanid 1561-1710.a.
EAA.854 Eestimaa Rüütelkonna arhiiv
EAA.2072 – kaardikogu 1664-1965.a.
EAA.3724 Katastridokumentide kollektsioon
EAA.46 Eestimaa kubermangu joonestuskoda, EAA.308 Liivimaa kubermangu joonestuskoda - arhivaalid ja kaardid leitavad AIS-is http://ais.ra.ee/, kaardid uues infosüsteemis http://www.ra.ee/kaardid/
Täpsemaks otsinguks võib kasutada ka ajalooarhiivi kaartide registrit

Tallinna Linnaarhiiv TLA (ca 5600)  http://www.tallinn.ee/linnaarhiiv
Fond 149 - Tallinna osade ja linnamõisate plaanid, ka trükikaardid
Digiteeritud kaartide andmebaas http://www.biblioserver.com/linnaarhiiv/

Rootsi Riigiarhiiv http://www.riksarkivet.se
Rootsis Riigi- ja sh Sõjaarhiivis on ca 590 käsikirjalist Eesti ala kaarti ja plaani, enamasti 17. sajandist. Kõik Sõjaarhiivi väliskaardid on leitavad valikus: Register till samlingarna 0401-0406 Utländska kartor, kus kõige viimaseks kogumiks on Baltimaade provintside (Östersjöprovinserna) asulate plaanid. Kohanimeregistrist saab otsida ka soovitava asula nime järgi: Ortsnamnregister till Krigsarkivets kartsamlingar.
Rootsi arhiivides, muuseumides ja raamatukogudes olevate eestiaineliste käsikirjaliste kaartide kohta saab täpsema ülevaate Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamatust nr. 12 (2001) lk. 5-289, mis sisaldab Ulla Ehrensväldi koostatud kataloogi Topographica Estoniae.

MUUSEUMID

Eesti Ajaloomuuseum EAM (2049)  http://www.ajaloomuuseum.ee
Kaarte sisaldavad Dokumentaalmaterjalide kogu Fond 117 -1. ja 2. nimistu ja Fond 118 -1. nimistu. Kaardid on leitavad kohapeal kaartkataloogis, uurimissaal asub muuseumi Maarjamäe filiaalis.

Eesti Meremuuseum  EMM (1628) http://www.meremuuseum.ee/
Mere- ja jõekaardid nii eesti, vene kui saksa keeles. Vt. merekaartide kogu
Üks terviklikumaid kogusid Nõukogude-aegseid merekaarte (558)

 

Võimalike vigade parandamiseks või uue ja kasuliku info lisamiseks palume teavitada aadressil mercator at nlib dot ee