Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2016-08

Tsiviilõigus | Äriõigus | Keskkonnaõigus | Maksuõigus | Tööõigus | Karistusõigus | Menetlusõigus | Riigiõigus | Haldusõigus | Rahvusvaheline õigus | Inimõigused | Euroopa Liidu õigus |

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Bridge, Michael. Personal property law. - 4th ed. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015. - XXXIV, 317 lk. - (Clarendon law series).
ISBN 9780198743088
Märksõnad: vallasvara; asjaõigus; tavaõigus; kohtuasjad; Suurbritannia
Kohaviit: 2-16-01314

Flodgren, Boel ; Runesson, Eric M. Contract law in Sweden. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2015. - 176 lk.
ISBN 9789041160041
Märksõnad: lepingud; lepinguõigus; tsiviilõigus; tsiviilvastutus; Rootsi
Kohaviit: 2-16-03496

The Formation of contract : new features and developments in contracting / ed. by Reiner Schulze, Pilar Perales Viscasillas. - Baden-Baden : Nomos, 2016. - 213 lk. - (Europäisches Privatrecht. Sektion B, Gemeinsame Rechtsprinzipien ; Bd. 46).
ISBN 9783848730520
Märksõnad: lepingud; lepinguõigus; eraõigus; Euroopa Liidu õigus; Euroopa; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-02989

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Giertz, Magdalena ; Hemström, Carl. Corporations and partnerships in Sweden / volume editor: Koen Geens. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015. - 146 lk.
ISBN 9789041161598
Märksõnad: äriühingud; äriühinguõigus; partnerettevõtted; Rootsi
Kohaviit: 2-16-01316

Hiltunen, Sari ; Kuoppamäki, Petri ; Laine, Anne. Competition law in Finland. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2015. - 2nd ed. - 204 lk.
ISBN 9789041161567
Märksõnad: fusioon; kontroll; konkurents (maj.); konkurentsiõigus; turuõigus; Soome
Kohaviit: 2-16-03498

Nyström, Patrik. Osakeyhtiön hallituksen fidusiaariset velvollisuudet : osakeyhtiö- ja vahingonkorvausoikeudellinen tutkimus. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2016. - XXIX, 374 lk. - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, 0356-7206 ; 332).
ISBN 9789518553635 (köites)
Märksõnad: aktsiaseltsid; kohustused; äriühinguõigus; kahju hüvitamine; võlaõigus; võrdlev õigusteadus; Soome; Ameerika Ühendriigid; Kanada; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815; 332 

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Environmental and property protection in Europe : proceedings of the Avosetta Group of European Environmental Lawyers / ed. by Gerd Winter. - Groningen : Europa Law Publishing, 2016. - XXII, 363 lk. - (The Avosetta series ; 12).
ISBN 9789089521675
Märksõnad: keskkonnaõigus; keskkonnakaitse; omand; omandiõigus; Euroopa Liidu õigus; Euroopa
Kohaviit: 2-16-01311

Soininen, Niko. Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus : tutkimus vesilain intressivertailuperustelujen oikeudellisista edellytyksistä. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2016. - XLV, 335 lk. - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, 0356-7206 ; 330).
ISBN 9789518553598 (köites)
Märksõnad: veeõigus; keskkonnaload; haldusõigus; vesiehitised; veekaitse; keskkonnaõigus; Soome; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815; 330

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Künnapas, Kaido. Maksukohustuse täitmise preventiivne tagamine enne maksukohustuse tuvastamist: ettevaatuspõhimõte maksumenetluses / [juhendajad: Kalle Merusk, Lasse Lehis ; Tartu ülikooli õigusteaduskond]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. - 386 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis, 1406-6394 ; 60).
ISBN 9789949772155
Märksõnad: maksud; maksukohustus; tõkendid; maksumenetlus; maksukuriteod; ennetamine; Euroopa Liidu õigus; maksuõigus; haldusõigus; võrdlev õigusteadus; Eesti; Ameerika Ühendriigid; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819; 60
TÄISTEKST

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Barmes, Lizzie. Bullying and behavioural conflict at work : the duality of individual rights. - Oxford, UK ; New York : Oxford University Press, 2016. - XX, 280 lk. – (Oxford monographs on labour law).
ISBN 9780199691371 (köites)
Märksõnad: organisatsioonipsühholoogia; töökiusamine; väärkohtlemine; seksuaalne väärkohtlemine; vaimne vägivald; töötingimused; käitumine; konfliktid; töötajad; õigused; juhtumiuuringud; tööõigus; Suurbritannia
Kohaviit: 2-16-02987

Töösuhted 2016 : käsiraamat praktikule. - Tallinn : Ten-Team, 2016. - 88 lk.
ISSN 2228-3552
Märksõnad: tööõigus; töösuhted; avalik teenistus; ametijuhendid; kutseoskused; teenused; lepingud; dokumendid; Eesti; õigusaktid; käsiraamatud; CD-ROMid; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2763; 2016

Vodovnik, Zvone ; Korpič-Horvat, Etelka. Labour law in Slovenia. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2015. - 2nd ed. - 334 lk.
ISBN 9789041162328
Märksõnad: tööõigus; töösuhted; töölepingud; kollektiivlepingud; töövaidlused; Sloveenia
Kohaviit: 2-16-03490

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Karistusseadustik ; Karistusseadustiku rakendamise seadus ; Märksõnaline sisujuht : tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 1. september 2016. - Tallinn : Juura, 2016. - 174 lk.
ISBN 9789985754559
Märksõnad: karistusõigus; kriminaalõigus; süüteod; karistused; Eesti; seadustikud
Kohaviit: 1-16-02395

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Pärsimägi, Andra. Hagimenetlus : hagi ja taotluste esitamine. - Tallinn : Juura, 2016. - 3., täiend. tr. -344 lk.
ISBN 9789985754535 (köites)
Märksõnad: hagimenetlus; tsiviilkohtumenetlus; dokumendid; menetlusõigus; kohtulahendid; Eesti; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-16-03240

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Eesti Vabariigi põhiseadus = Конституция Эстонской Республики. - Tallinn : Avita, 2016. - 95 lk. - Rööptekst vene keeles.
ISBN 9789985222133
Märksõnad: Eesti; põhiseadused
Kohaviit: 1-16-02399

Glauben, Paul J. ; Brocker, Lars. Das Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern : ein Handbuch mit Kommentierung zum PUAG. - Köln : Heymanns, 2016. - 3. Aufl. - XX, 718 lk.
ISBN 9783452285751 (köites)
Märksõnad: riigiõigus; parlamendid; parlamendikomisjonid; parlamentaarne kontroll; uurimistoimingud (jur.); Saksamaa; kommentaarid; käsiraamatud
Kohaviit: 2-16-02986

Parliament : legislation and accountability / ed. by Alexander Horne, Andrew Le Sueur. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2016. - XXVI, 318 lk. - (Hart studies in constitutional law ; vol. 5).
ISBN 9781849467162
Märksõnad: parlamendid; õigusloome; vastutus; riigiõigus; Suurbritannia
Kohaviit: 2-16-01315

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Théry, Pascal. Online-Archive aus verfassungsrechtlicher Sicht. - Hamburg : Dr. Kovač, 2016. - XII, 116 lk. - (Schriftenreihe Beiträge zu Datenschutz und Informationsfreiheit, 2197-6805 ; Bd. 11).
ISBN 9783830088578
Märksõnad: Internet; arhiivid; arhiivindus; andmekaitse; isikuõigused; kohtulahendid; riigiõigus; Saksamaa; dissertatsioonid
Kohaviit: 1-16-00122

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Baltic yearbook of international law. Vol. 15/2015. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2016. - 642 lk.
ISBN 9789004329744
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; Baltimaad; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5537; 2015

The comparative law yearbook of international business. Vol. 37/2015 / Center for International Legal Studies. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015. - 299 lk.
ISBN 9789041159373
Märksõnad: rahvusvaheline ettevõtlus; äriõigus; intellektuaalne omand; rahvusvaheline õigus; võrdlev õigusteadus; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/2025; 37

International compliance : legal requirements of business organisation in over 30 countries / ed. by Konstantin von Busekist. - München : Beck, 2016. - X, 770 lk.
ISBN 9783406668593 (C.H.Beck)
ISBN 9781509908417 (Hart)
ISBN 9783848712861 (Nomos)
Märksõnad: äriühingute valitsemine; ärijuhtimine; äriõigus; rahvusvaheline õigus; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-16-02929

Military justice in the modern age / ed. by Alison Duxbury, Matthew Groves. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XXIX, 415 lk.
ISBN 9781107042377
Märksõnad: sõjatribunalid; kohtuasjad; sõjaõigus
Kohaviit: 2-16-01319

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

12 : artikkel 12 : laste osalusõigus ja alaealisi käsitlev õigussüsteem : teooria ja praktika / [koost.: Paola Pannia, Lucia Rega ; tõlkija Anita Kärner ; toimet.: Judit Strömpl, Dagmar Narusson]. - Tartu : Tartu Ülikool, 2016. - 70 lk.
Märksõnad: lapse õiguste konventsioon (1989); lapse õigused; rahvusvahelised lepingud; lapsed; alaealised; õiguslik seisund; õigusemõistmine; õigussüsteemid
Kohaviit: 2-16-03195

 EUROOPA LIIDU ÕIGUS
EUROPEAN UNION LAW

Fink, Eve. Õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte eeldused ja piirid Euroopa Liidu õiguses / [juhendaja: R. Narits ; Tartu ülikooli õigusteaduskond]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. - 244 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis, 1406-6394 ; 61).
ISBN 9789949772254
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Kohus; kohtulahendid; õiguspärase ootuse kaitse põhimõte; Euroopa Liidu õigus; õiguskindlus; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819; 61
TÄISTEKST

Koostanud Tiia Melts
31.10.2016

 


 digitaalarhiiv digar